toán 11

 1. Công Nguyễn Hải

  Toán 11 Quy tắc tính đạo hàm

  cho em hỏi mấy cái Quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp chứng minh như thế nào vậy ạ?
 2. Tibiii

  Toán 11 Toán hình 11 hình học không gian

  Trong không gian, cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.Gọi M,N,K lần lượt là trung điểm của BC, CD,SD a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) b)Tìm giao điểm của AC với mp (MNK) c)Chứng minh NK song song với mp (SAC) d)Gọi H là giao điểm của SA với mp (MNK). Tính tỉ số SH/SA
 3. uynnt

  Toán 11 Giải giúp mình với giải thích giúp mình thì càng tốt

  Giải bài giúp mình với Cot(π/3-2x)+tanx=0
 4. Pyscripter

  Toán 11 Giải phương trình lượng giác

  Giúp mình vs mình cảm ơn ạ a) \ 3sin^{3}x + 5cos^{5}x = 8 \\ b) \ 2^{|sinx|} = cosx
 5. Bông lan

  Toán 11 Tính khoảng cách

  Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình chữ nhật ABCD có hai đường chéo AC = BD = 2a. Tam giác A'BD vuông cân tại A' và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt phẳng (A'AB) tạo với đáy một góc 60°. Tính khoảng cách d(B',(A'BD))
 6. Trâm Lê

  Toán 11 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình thoi

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a, \widehat{ABC} = 60^o. (SAB), (SAD) cùng vuông góc với đáy và SA =a{\sqrt{3}}. Tính \sin ((SBC); (SCD))
 7. Trâm Lê

  Toán 11 Hình học không gian

  Cho tam giác ABC có diện tích là 6 cm2. Gọi A', B', C' lần lượt là hình chiếu của cá điểm A, B, C lên mặt phẳng (α). Biết góc giữa mặt phẳng (ABC) và (α) là 60o. Hỏi diện tích tam giác A'B'C' là bao nhiêu
 8. Trâm Lê

  Toán 11 Tính góc giữa hai mặt phẳng

  Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của cạnh AB, SH=a{\sqrt{3}}. Gọi \alpha là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (SBC). Tính cos\alpha
 9. Trương Thị Minh Tú

  Toán 11 Tìm thiết diện

  Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình thang. (AB,CD là 2 đáy, AB=2CD). Gọi M,N lần lượt là trung điểm SA,AB. Tìm thiết diện cắt bởi mp(MNC) và S.ABCD.
 10. Hoàng Kim Ngân

  Toán 11 [HÌNH HỌC11] Quan hệ vuông góc- Dạng bài CM

  Câu 1. Cho tứ diện ABCD, các tam giác ABC và ACD cân tại A và B; M là trung điểm của CD. Kẻ MH vuông góc với BM tại H. Kẻ HK vuông góc với AM tại K a. Chứng minh mặt phẳng (ACD) vuông góc với (BCD) b. Chứng minh AH vuông góc với (BCD) c. Chứng minh HK vuông góc với (ACD) Câu 2 . Cho hình chóp...
 11. Thùy TThi

  Toán 11 [tex](1+ sinx + cos2x). sin(x+\frac{\pi }{4})=\frac{1}{\sqrt{2}}cosx . (1 + tan x)[/tex]

  (1+ sinx + cos2x). sin(x+\frac{\pi }{4})=\frac{1}{\sqrt{2}}cosx . (1 + tan x)
 12. Thùy TThi

  Toán 11 Giai thừa

  Tính chính xác: 1.1! + 2.2! + 3.3! +...+ 19.19 !
 13. N

  Toán 11 Bất đẳng thức Cô-si

  Giúp mình giải bài 6 và bài 3 với
 14. Thùy TThi

  Toán 11 Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng

  Giúp mình bài 8 với ạ, các điểm lấy như trong hình vẽ bên dưới của mình nhé.
 15. Kieu Anh Nguyen

  Toán 11 Hàm số lượng giác

  Mọi người ơi cho mình hỏi y=sinx có nghịch biến trên [rac{Pi}{2} + k2Pi; rac{3}{2} + k2Pi] ko mn?
 16. Trần Ánh Ngọc

  Toán 11 Phương trình lượng giác

  2(sinx+1)(sin2x^2-3sinx+1)=sin4x.cosx
 17. Thùy TThi

  Toán 11 Giải phương trình lượng giác

  1, \small cos x + \sqrt{3}sin x = \sqrt{2} 2. \small sinx + cosx = \frac{\sqrt{6}}{2} 3. \small sinx + cosx = \sqrt{2}sin5x
 18. Thùy TThi

  Toán 11 Phương trình lượng giác 11

  Giúp mình với ạ
 19. Hoàng Kim Ngân

  Toán 11 Giai pt lượng giác

  1. Cho pt: tanx+cot2x=0, nghiệm của pt là? 2. cho pt: sin^2x+sin^2.2x+sin^2.3x=3/2 , nghiệm pt là?
 20. Hoàng Kim Ngân

  Toán 11 tổ hợp xác suất

  1.có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số lập từ các số 0,2,4,6,8 với điều kiện các số đó không lặp lại? 2. cho các số 1,2,3,4,5,6,7 số các số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng
Top Bottom