hệ phương trình

 1. vuhunganh7

  Toán 9 Giải hệ phương trình

  \begin{cases} x^3 + 2x - y = 1 \\ y^3 + y + x = 11 \end{cases} đây là hệ phương trình idol xử lý hộ em cái này, em lớ ngớ ngu học quá
 2. Thao1108

  Toán 9 Tìm k để hệ phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán

  1. Tìm k để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất x^2 = y^3-5y^2+(k-3)y và y^2=x^3-5x^2+(k-3)x 2.tìm k để hệ phương trình sau có một nghiệm x^2-(2k-7)x+k^2-7k+10=0 và x^4-5x^2+4=0 3.tìm a,b để phương trình sau có nghiệm 2ax+3by=4a+9b 2b^2(x-1)+3a^2(y-2)=3a^2+2b^2 4. Tìm m để hệ sau có duy nhất...
 3. vanhoangk27

  Toán 10 Giải hệ phương trình

  \left\{\begin{matrix} x^{3}y+xy-x-5=0\\ x^{6}y^{2}-x^{2}y^{2}+2x^{2}y-x^{2}=5 \end{matrix}\right.
 4. vanhoangk27

  Toán 10 $\begin{cases} a^2 - 4a + b^2 - 6b+9=0 \\ ab+a+2b-22=0 \end{cases}$

  a^2-4a+b^2-6b+9=0 ab+a+2b-22=0 1 nghiêm là (2;5) nhưng nỏ biêt làm
 5. kangdaniel2005

  Toán 9 GHPT [tex]\left\{\begin{matrix}3y^2+1+2y(x+1)=4y\sqrt{x^2+2y+1} \\ ... \end{matrix}\right.[/tex]

  \left\{\begin{matrix}3y^2+1+2y(x+1)=4y\sqrt{x^2+2y+1} & & \\ y(y-x)=3-3y & & \end{matrix}\right.
 6. M

  Toán 10 $\sqrt{-4x^4y^2 + 16x^2y + 9} - \sqrt{y^2x^2 - 2y^2} = 2(x^2 + \dfrac1{x^2})$

 7. Trương Huỳnh Anh

  Toán 12 Giải hệ phương trình mũ và Log

  Các anh/chị, các bạn giúp với ạ! Thanks a lot!
 8. P

  Toán [Lớp 9] Giải HPT

 9. you only live once

  Toán hệ pt nâng cao

  giải hê pt sau (x+3y+4z)^{2}=26(x^{2}+y^{2}+z^{2}) x^{3}+y^{3}+z^{3}=92
 10. mynguyen2002

  Toán 10 hệ phương trình có ẩn trong căn

  căn(2x+y) -căn(5x+3y)=-2 căn(2x+y)+5x-y=8
 11. WindyTA

  Toán [lớp 9]Hệ phương trình

  Bài 1:Cho HPT \left\{\begin{matrix} x+2y=m & & \\ 2x+5y=1& & \end{matrix}\right. vs m là tham số a,Giải HPT khi m=0 b,Tìm m để HPT có nghiệm duy nhất( x,y) thỏa mãn \left\{\begin{matrix} x+y=3m-1 & & \\ x*y=m^{4}+9m-13 & & \end{matrix}\right. Bài 2:\left\{\begin{matrix} 2x+y=5m-1 & & \\...
 12. T

  Toán Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

  2x+3y=xy+5 1/x+1/(y+1)=1
 13. Hoàng Quốc Khánh

  Toán Mỗi ngày 3 phương trình (Hệ phương trình)

  Topic này là nơi các thành viên giải các bài tập về phương trình, hệ phương trình. Mỗi ngày 3 bài, và do tôi chọn lọc và đăng. Các thành viên tham gia giải bài cần lưu ý các điều sau: - Chú ý viết LATEX đối với công thức - Không chửi bậy, văng tục và không xúc phạm nhau - Không đăng các bài còn...
 14. vuquynhthuhatinh

  Toán [10] Hệ phương trình sử dụng kĩ thuật nhân liên hợp

  1.\left\{\begin{matrix} \sqrt{x+1}+\sqrt[4]{x-1}-\sqrt{y^{4}+2}=y & & \\ x^{2}+2x(y-1)+y^{2}-6y+1=0& & \end{matrix}\right. 2. \left\{\begin{matrix} (3y-6)\sqrt{x^{3}-1}=x^{3}+y^{2}-17\sqrt{xy}+18 & & \\ x^{2}+y^{2}+2\sqrt{2x^{2}-3xy+2y^{2}}=x+y+2xy & & \end{matrix}\right. giúp mk mấy bài ni...
 15. Ngọc Nhi

  Toán Phương trình, hệ phương trình

  Giải các phương trình sau: 1) \left\{\begin{matrix}(x^{2}+y^{2})(1+\frac{1}{x^{2}y^{2}})=\frac{25}{4} & & \\(x+y)(1+\frac{1}{xy})=\frac{-1}{2} & & \end{matrix}\right. 2) \sqrt{5x^{2}+6x+5}=\frac{64x^{3}+4x}{5x^{2}+6x+6} 3) \frac{8x^{2}}{1-2\sqrt{x}}=2x-2\sqrt{x}+1 4) x^3=4+2\sqrt{x+2}
 16. vuquynhthuhatinh

  Toán [Toán 10] hệ phương trình không mẫu mực

  1.\left\{\begin{matrix} x^{2}+1+y(x+y)= 4y & & \\ (x^{2}+1)(x+y-2)= y& & \end{matrix}\right. 2. \left\{\begin{matrix} x^{2}+y+x^{3}y+xy^{2}+xy= \frac{-5}{4}& & \\ x^{4}+y^{2}+xy(1+2x)= \frac{-5}{4}& & \end{matrix}\right. 3. \left\{\begin{matrix} 5x^{2}y-4xy^{2}+3y^{3}-2(x+y)=0 & & \\...
 17. keoda

  HELP ME!!!!

  Giải các hệ pt sau: 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7>
Top Bottom