Topic dành cho những bạn nào 94 năm nay thi đại học!!!!!!

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi tbinhpro, 18 Tháng mười một 2011.

Lượt xem: 115,793

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. pe_kho_12412

  pe_kho_12412 Guest

  một câu trong đề thi thử
  nhờ mọi người giải giùm :D
   
 2. rungchancat

  rungchancat Guest

  [​IMG]
   
 3. linh030294

  linh030294 Guest

  (*) Bài 1 nhé :D
  Bạn đặt điều kiện : x > 0 .
  Đặt : [tex]t = log_3x => x = 3^t[/tex] thế vào BPT , ta có :
  (1) <=> [tex]log^2({3^t}) - log(3^t).log_3(81.3^t)+log_{\sqrt{3}}x^2<0[/tex]
  <=> [tex]log^2({3^t}) - log(3^t).(log_381+log_33^t)+4t<0[/tex]
  <=> [tex]t^2.log^23-t.log3.(4+t)+4t<0[/tex]
  Giờ chỉ còn ẩn t , bạn đặt f(t) dùng đạo hàm rồi giải bpt :D
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng một 2012
 4. rungchancat

  rungchancat Guest

  Vấn đề chỗ này nhé! hơi khó chút tớ phân tích ra
  ( logx - 4)(logx - logx cơ số 3) < 0 ko biết đánh giá thế nào đây???
   
 5. linh030294

  linh030294 Guest

  (*) Câu III :D
  Chuyển vế dùng liên hợp nhóm lại là ra :)
   
 6. linh030294

  linh030294 Guest

  (*) Nếu bạn phân tích được như thế này thì đánh giá 2 TH :
  TH1 : ( logx - 4) > 0 còn (logx - logx cơ số 3) < 0 rồi hợp nghiệm lại .
  TH2 : ( logx - 4) < 0 còn (logx - logx cơ số 3) > 0 rồi hợp nghiệm lại .
  Rồi bạn hợp nghiệm của cả 2 TH lại là ra :D
   
 7. rungchancat

  rungchancat Guest

  ai chẳng biết thế! nhưng bạn thử làm mà xem, ko đơn giản tí nào đâu? hi!@
   
 8. linh030294

  linh030294 Guest

  (*) :D Cái đầu chắc được ,mình xử lý cái thứ 2 nhé :D
  [tex]logx - log_3x < 0 [/tex]
  Đặt [tex]t = log_3x => log3^t - t < 0[/tex] . Đến đây bạn tự giải nhé :D
   
 9. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest

  Mới lớp 11 cho em bon chen câu VIIa:D

  [TEX]C_1^x+6C_x^2+6C_x^3=9x^2-14x[/TEX]

  Đk [TEX]\left{\begin{x \epsilon \mathbb{Z}}\\{x \geq 3} [/TEX]

  PT [TEX]\Leftrightarrow \frac{x!}{1!(x-1)!}+6.\frac{x!}{2!(x-2)!}+6.\frac{x!}{3!(x-3)!}=9x^2-14x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow x+3x(x-1)+(x-2)(x-1).x=x(9x-14)[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow x^2-9x+14=0[/TEX]

  [TEX]\left[\begin{x=7}\\{x=2} [/TEX]
   
 10. passingby

  passingby Guest

  Sao hhgian :)| thế ợ ? 8-|
  1.Cho hltrụ đứng ABC.A'B'C' ,đáy là tgiác vuông tại B biết AB=a;AA'=2a;A'C=3a. Gọi M là trđiểm của A'C' và giả sử AM giao vs A'C = I. Tính V. IABC.
  2. Mí cả giải hộ em cái bptr Loga ở trên vs ạ b-( Bài ấy ko bik làm sao b-(
  Đây. Chính hắn b-( :
  [TEX]log_3(\sqrt{x^2-7x+7} +2 ) + log_4(x^2-7x+10) \leq 2[/TEX]


  P/S: Smile ^^
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2012
 11. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Bài ni quan trọng tính tỉ số:
  [TEX]\frac{AI}{AM}[/TEX]
  Dễ thấy I là trọng tâm của tam giác AA'C' nên tính được, ra hết rồi ^^
  Gợi ý nè:
  Hàm số [TEX]f(t) = \log_3 ( t+ 2) + \log_4( t^2 + 3) [/TEX] đồng biến trên [TEX][0;+\infty)[/TEX]
   
 12. hoanghondo94

  hoanghondo94 Guest
  Câu III: ( chưa ai làm )


  [TEX]{\color{Blue} \int \frac{cos^9x}{sinx(sin^{10}x+cos^{10}x)}dx \\\\ =\int \left [ \frac{cosx}{sinx}+\frac{-1}{10}.\frac{10sin^9xcosx-10cos^9xsinx}{(sin^{10}x+cos^{10}x)} \right ]dx \\\\ =\int \left [ \frac{d(sinx)}{sinx} +\frac{-1}{10}.\frac{d(sin^{10}x+cos^{10}x)}{sin^{10}x+cos^{10}x}\right ] \\\\ =\frac{1}{10}ln\left | \frac{sin^{{10}}x}{sin^{10}x+cos^{10}x} \right |+C[/TEX]
   
 13. rungchancat

  rungchancat Guest

  [​IMG]
   
 14. kira_l

  kira_l Guest

  [TEX]log^2(x)-logx.log_3 (81x)+log_sqrt3 x^2< 0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow log^2x-logx.(log_3 81 +log_3 x ) + 2log_3x^2 <0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow log^2x - 4logx - logx.log_3 x + 4log_3x <0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow logx(logx-log_3x) - 4(logx - log_3x) <0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (logx - 4)9logx - log_3x) < 0[/TEX]

  Bài hình:

  Gọi [TEX]AA'[/TEX] là đường sinh của hình trụ [TEX](A' \in (O')) [/TEX]

  [TEX]\Rightarrow AA'//OO'[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow \widehat{AB;OO'} = \widehat{AB;AA'} = \widehat{A'AB} [/TEX]
  [TEX](vi \widehat{A'AB}<90^o)[/TEX]

  Từ gt[TEX] \Rightarrow \widehat{A'AB}=30^o[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow AB=\frac{AA'}{cos30^0}=\frac{4a}{\sqrt{3}}[/TEX]

  [TEX] \Rightarrow AOO'A'[/TEX] là hình chữ nhật

  Ta có:[TEX] V(OO'A') = V(B.AOO')= V(B.AA'O') = V(A.A'BO') = \frac{1}{3}.AA'.S(A'BO')[/TEX]

  [TEX]A'B=\sqrt{AB^2 - A'A^2} = \frac{2a}{\sqrt{3}}[/TEX]

  Kẻ[TEX] O'H \perp A'B \Rightarrow H*AB[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow O'H = \frac{a\sqrt{6}}{\sqrt{3}}[/TEX]

  [TEX]S(A'BO')= \frac{1}{2}.O'H.A'B=\frac{a^2\sqrt{2}}{3}[/TEX]

  [TEX]V(OO'AB)=\frac{1}{3}.2a.S(A'BO')= \frac{2a^3\sqrt{2}}{9} (dvtt)[/TEX]

  * Vì [TEX]AA'//OO' \Rightarrow OO'//(A"AB)[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow d(OO';AB) = d(OO';(A'AB)) = d(O;(A'AB)[/TEX]

  Ta có H là trung điểm [TEX]A'B \Rightarrow O'H \perp A'B[/TEX]

  lại có [TEX]O'H \perp AA'[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow O'H \perp (A'AB) \Rightarrow O'H=d(O';(A'AB)=\frac{a\sqrt{6}}{3}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2012
 15. linh030294

  linh030294 Guest

  Đề thi thử đại học số 15

  (*) Tiếp theo là đề 15 :D

  [​IMG]

   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2012
 16. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest

  Đề 12.
  *Lượng giác

  [TEX]\frac{(sin2x-sinx+4)cosx-2}{2sinx+\sqrt{3}}=0[/TEX]

  Đk..

  PT [TEX]\Leftrightarrow sin2xcosx-sinxcosx+4cosx-2=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 2sinxcos^2x-sinxcosx+4cosx-2=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow sinxcosx(2cosx-1)+2(2cosx-1)=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (sinxcosx+2)(2cosx-1)=0[/TEX]

  ....Giải và đối chiếu đk.:p

  *Câu VIIA

  Xét số hạng thứ [TEX]T_{k+1}[/TEX] của khai triển

  [TEX]T_{k+1}=C_n^k.a^{n-k}.b^k [/TEX]

  [TEX]\Rightarrow T_{k+1}=C_{12}^k.(2x^{-3})^{12-k}.(x^5)^k[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow T_{k+1}=C_{12}^k.2^{(12-k)}.x^{(-36+3k+5k)}[/TEX]

  [TEX]T_{k+1} [/TEX] chứa [TEX]x^{20}[/TEX] trong KT

  [TEX]\Leftrightarrow -36+3k+5k=20[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow k=7 (tm)[/TEX]

  Vậy [TEX]T_8=C_{12}^7.32.x^{20}[/TEX]
   
 17. đề 15:
  câu I 2: [TEX]y=x^3-3m^2x+2m[/TEX]
  [TEX]y'=3x^2-3m^2[/TEX]
  [TEX]y'=0 \Leftrightarrow x^2=m^2[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow x=m, x=-m[/TEX] (y' luôn có 2 nghiệm phân biệt)
  (C_m) và trục hoành có đúng 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi cực đại, cực tiểu thuộc trục hoành
  [TEX]\Leftrightarrow \left[y(m)=0 \\ y(-m)=0[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow \left[m=0 \\ m=1 \\ m=-1[/TEX]
  vậy với m=0, m=1, m=-1 thoả đề bài
  câu III : tích phân:
  [TEX]I=\int_{0}^{pi/2}\frac{sinxdx}{(sinx+cosx)^3}[/TEX]
  ta có:
  [TEX]I+I_1=\int_{0}^{pi/2}\frac{(sinx+cosx)dx}{(sinx+cosx)^3}[/TEX]
  [TEX]=\int_{0}^{pi/2}\frac{dx}{(sinx+cosx)^2}[/TEX]
  [TEX]=\int_{0}^{pi/2}\frac{dx}{2cos^2(x-pi/4)}[/TEX]
  [TEX]=\frac{1}{2}tan(x-pi/4)/^{pi/2}_0[/TEX]
  [TEX]=1 (1)[/TEX]
  [TEX]I-I_1=\int_{0}^{pi/2}\frac{(sinx-cosx)dx}{(sinx+cosx)^3}[/TEX]
  đặt [TEX]t=sinx+cosx \Rightarrow dt=-(sinx-cosx)dx[/TEX]
  I-I_1=0 (2)
  [TEX]\Rightarrow \left{I+I_1=1 \\ I-I_1=0[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow I=\frac{1}{2}[/TEX]
  vậy [TEX]I=\frac{1}{2}[/TEX]
  câu VI a 2:
  gọi C(2,3,2) là trung điểm AB
  vecto AB=(2, 2, -2)
  pt mặt phẳng trung trực đoạn AB là
  (Q): x+y-z-3=0
  mà (P): x-y+z-1=0
  ta có E(2, 1, 0), F(2, 0, -1) là 2 điểm thuộc giao tuyến (d) của (P) và (Q):
  pt (d)
  [TEX]\left{x=2 \\ y=1+t \\ z=t[/TEX]
  gọi M(2; 1+t; t) thuộc (d)
  \Rightarrow MA=MB
  mà [TEX]MA=MB=AB=2\sqrt[]{3}[/TEX] (giả thiết)
  [TEX]\Leftrightarrow 1+(t-1)^2+(t-3)^2=12[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow t=\frac{4+3\sqrt[]{2}}{2}, t=\frac{4-3\sqrt[]{2}}{2}[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow [/TEX]
  [TEX]M(2; \frac{6+3\sqrt[]{2}}{2}; \frac{4+3\sqrt[]{2}}{2})[/TEX]
  [TEX]M(2; \frac{6-3\sqrt[]{2}}{2}; \frac{4-3\sqrt[]{2}}{2})[/TEX]
  câu VI a 1:
  giả thiết a, b thuộc tia Ox, Oy
  \Rightarrow a, b >0
  pt đoạn chắn qua M(3; 1) là:
  [TEX]\frac{3}{a}+\frac{1}{b}=1 \Leftrightarrow a=\frac{3b}{b-1}[/TEX]
  OA+3OB=a+3b (1)
  thay a vào (1) trở thành:
  [TEX]f(b)=3b+\frac{3b}{b-1}[/TEX], b>0, b khác 1
  f'=0
  [TEX]\Leftrightarrow b=0(loai), b=2(nhan)[/TEX]
  lập bảng biến thiên:
  minf(x)=f(2)= 12
  vậy [TEX](OA+3OB)_{min}=12[/TEX] khi và chỉ khi a=6, b=2
  câu IV:
  SA vuông (ABC)
  [TEX]\Rightarrow [/TEX]góc ((SBC),(ABC))= góc SCA
  gọi SA=h, 0<h<a
  thể tích S. ABC là
  [TEX]V=\frac{1}{6}h.(a^2-h^2)[/TEX]
  xét[tex] f(h)=h.(a^2-h^2)[/tex]
  [TEX]f'(h)=0 \Leftrightarrow h=\frac{a\sqrt{3}}{3}[/TEX]
  lập bảng biến thiên:
  [TEX]\Rightarrow Maxf(h)=f(\frac{a\sqrt{3}}{3})=\frac{2a\sqrt{3}}{9}[/TEX]
  vậy [TEX]h=\frac{a\sqrt{3}}{3}[/TEX] thì [tex] V_{max}=\frac{2a\sqrt{3}}{54}[/tex]
  [TEX]sinSCA=\frac{SA}{SC}=\frac{a\sqrt{3}}{3}[/TEX]
  vậy góc [TEX]SCA=acrsin\frac{a\sqrt{3}}{3}[/TEX]
  câu V:
  điều kiện [TEX]{-2\leq x\leq 2}[/TEX]
  đặt x=2.cost, t thuộc [0,pi/2]
  thay vào phương trình đã cho trở thành:
  [TEX]\sqrt{2-2cost}-\sqrt{2+2cost}-\sqrt{4-4cos^2t}=m[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow 2sin {\frac{t}{2}} -2cos {\frac{t}{2}}-2sint=m[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow sin {\frac{t}{2}}- cos {\frac{t}{2}}- 2.sin {\frac{t}{2}}. cos {\frac{t}{2}}= \frac{m}{2}[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow (sin {\frac{t}{2}}- cos {\frac{t}{2}})^{2}+ (sin {\frac{t}{2}}- cos {\frac{t}{2}})-1= \frac{m}{2}[/TEX]
  đặt [TEX]u= sin {\frac{t}{2}}- cos {\frac{t}{2}}, -\sqrt{2} \leq u \sqrt{2}[/TEX]
  xét [TEX]f(u)=(u)^2+u-1 , [/TEX]
  [TEX]f'(u)=0[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow u=\frac{-1}{2}[/TEX]
  lập bảng biến thiên:
  [TEX]\Rightarrow \frac{-5}{4}\leq \frac{m}{2} \leq \frac{-1-\sqrt{2}}{2}[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow \frac{-5}{2}\leq m \leq -1-\sqrt{2}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2012
 18. hoanghondo94

  hoanghondo94 Guest

  Đề 15_câu II

  2. Giải pt : [TEX]{\color{Blue} 8^x+1=2\sqrt[3]{2^{x+1}-1}[/TEX]

  Ta có thể đặt : [TEX]{\color{Blue} 2^x=t \Rightarrow t>0[/TEX]

  [TEX]{\color{Blue} \Rightarrow t^3+1=2\sqrt[3]{2t-1}[/TEX] , đặt tiếp [TEX]{\color{Blue} \sqrt[3]{2t-1}=y[/TEX]

  Ta được hệ pt đối xứng sau:

  [TEX]{\color{Blue} \Leftrightarrow \{ t^3+1=2y\\ y^3+1=2t[/TEX]

  [TEX]{\color{Blue} \Rightarrow t=y\Rightarrow x=0[/TEX] là nghiệm duy nhất..:D:D:D

   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2012
 19. tiendung_htk

  tiendung_htk Guest

  Mình nghĩ sau này chúng ta post đề nào thì làm cho xong rồi post đề mới lên để có hiệu quả hơn. Mình chỉ góp ý thế thôi có gì mọi người thông cảm nhé
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2012
 20. um, mình cũng nghĩ thế,......... và cũng muốn kiểm tra xem câu nào chưa làm............ nhưng nhiều quá, chẳng thể quản nổi.
  Bình nhà ta đâu ùi, góp ý nhé...... lần sau chỉ rõ câu nào chưa làm dùm tớ lun :p
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->