[Toán 7] Tổng hợp câu hỏi Violympic

K

khanh2000k

9)Vì Az là phân giác nên BAC=yAC
Lại có BC//Ay => BCA=yAC (so le trong)
=>BCA=BAC
=>tam giác BAC cân tại B
=>K là trung điểm AC
tam giác vuông ABK có góc BAK=30 độ
=> BK=AB/2
=>AB=2.BK=30
=>AK=căn(30^2-15^2)
=>AC=2AK=2.căn(30^2-15^2) xấp xĩ 52
 
J

jupistarlagi

Ba số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng 25 và ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số lớn nhất trong ba số đó là .
ai giup minh nhe
số lớn nhất = 375 . chính xác đấy thi violimpic lên vòng 17 mà . Và trượt
 
Last edited by a moderator:
J

jupistarlagi

violympic vòng 17

Tìm số chính phương A sao cho $\dfrac{18}{\sqrt{A}-8}$ là số nguyên
 
Last edited by a moderator:
R

ranmouri

Bài 9 mình hông hiểu nha, bạn lấy đâu ra cái định nghĩa BK = AB/2 zậy à?
 
T

thinhrost1

Câu 4:
Cho tam giác ABC có tia phân giác của góc BAC cắt BC ở D và tia phân giác của góc ABC cắt AC ở E. Biết
gif.latex
,
gif.latex
Số đo góc
gif.latex
là ...
Từ trên suy ra:
$\Delta ABC$ cân tại C.
=>$\widehat{A}=\widehat{B}=\frac{180^o-86^o}{2}=47^o$
 
T

thinhrost1

5)Gọi vân tốc người thứ nhất là 3v => vân tốc người thứ 2 là 5v
Gọi thời gian người thứ nhất là 3t => thời gian người thứ 2 là 4t
=> quãng đường người 1 đi là 3v.3t=9vt
quãng đường người thứ 2 là 5v.4t=20vt
=>9vt+20vt=348
<=>29vt=348 <=>vt=12
Suy ra
Người 1 đi : 9vt=9.12=108
Người 2 đi : 20vt=20.12=240

Gọi vận tốc,thời gian nguời thứ nhất là $V_1,t_1$, vận tốc, thời gian người thứ 2 là $V_2,t_2$
Theo đề bài, ta có:
gif.latex

 
T

thinhrost1

Bài 9 mình hông hiểu nha, bạn lấy đâu ra cái định nghĩa BK = AB/2 zậy à?
Bạn chưa biết thì cố gắng học thuộc định lý này nha:
Trong một tam giác vuông cạnh đối diện với góc 30 độ bằng một nửa cạnh huyền


\[\left\{ \begin{array}{l}
\Delta ABC\\
A = {90^0}\\
\widehat {ABC} = \alpha = {30^0}
\end{array} \right. \Longrightarrow AC = BC\sin \alpha = BC\sin {30^0} = \frac{{BC}}{2}\]
Ặc cách làm của anh thì mấy bạn sao hiểu nổi 8-}
gif.latex

D thuộc BC sao cho AB=AD
=>$\Delta ABD$ đều hay AB=DB=AD(1)
=>$\widehat{DAC}=30^o$
=>$\Delta ADC$ cân
=>AD=DC(2)
Từ (1) và (2), suy ra đpcm.
 
Last edited by a moderator:
P

phobocan123

Quãng đường AB dài 348m. Người thứ nhất đi từ A đến B.Người thứ hai đi từ B đến A.Vận tốc của người thứ nhất và người thứ hai là 3:5.Lúc gặp nhau, thời gian của người thứ nhất và người thứ hai lả 3:4. Tính quãng đường từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau.
Lảm dùm em bài này nha cho em xin lời giải luôn
gọi S1 là quãng đường người thứ nhất đi cho tới khi gặp người thứ 2
S2 là quãng đường người thứ 2 đi cho tới khi gặp người thứ nhất
ta có S1+S2=348
theo đề bài
v1/v2=3/5 =>v1=(3/5)v2
t1/t2=3/4 =>t1=(3/4)t2
ta lại có
S1=v1t1 => 348-S2=(3/5)v2(3/4)t2
<=> 348 - S2 = (9/20)S2
<=> 348= ((9/20)+1)S2
<=> S2 = 240 => S1 = 108
 
Last edited by a moderator:
N

nguyengiahoa10

Bạn chưa biết thì cố gắng học thuộc định lý này nha:
Trong một tam giác vuông cạnh đối diện với góc 30 độ bằng một nửa cạnh huyền
\[\left\{ \begin{array}{l}
\Delta ABC\\
A = {90^0}\\
\widehat {ABC} = \alpha = {30^0}
\end{array} \right. \Longrightarrow AC = BC\sin \alpha = BC\sin {30^0} = \frac{{BC}}{2}\]
 
T

thinhrost1

Câu 7:
Cho hệ trục tọa độ
gif.latex
với mỗi đơn vị trên truc biểu thị 1 cm. Số đo diện tích của tam giác
gif.latex
biết tọa độ ba đỉnh của nó là
gif.latex
,
gif.latex
gif.latex
là ... (
gif.latex
) (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
rvhjvq

$S_{EAB}=15(cm^2)$
$S_{HCN EDFC}=2(cm^2)$
$S_{DCB}=5(cm^2)$
$S_{FCA}=1,5(cm^2)$
$S_{ABC}=S_{EAB}-S_{HCN EDFC}-S_{DCB}-S_{FCA}=15-2-5-1,5=6,5(cm^2)$
 
Last edited by a moderator:
N

nguyengiahoa10

Từ trên suy ra A=9 để thoã mãn đẳng thức thì biểu thức trên bằng 18 là số nguyên

hình như anh lam sai rùi căn 9=3 mà. A=81 mới đúng
Điều kiện để biểu thức trên nguyên là $\sqrt{A}$ nguyên và $\sqrt{A}-8$ là ước của 18 hay A là số chính phương và $\sqrt{A}-8$ là ước của 18. Ta có: A = 9 thỏa mãn điều kiện A là số chính phương nhưng $\sqrt{9}-8=5$ không là ước của 18. Vậy A phải là 81 để thỏa mãn A là số chính phương và $\sqrt{81}-8=1$ là ước của 18.
 
H

h2bkboarding

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Diện tích tam giác ABC gấp mấy lần diện tích tam giác BGC
 
R

ranmouri

Nguyên văn bởi ranmouri
Câu 8:
Cho tam giác ABC cân tại A có AM là tia phân giác của góc A (M thuộc BC). Từ M lần lượt kẻ MD, ME vuông góc với AB, AC. Biết chu vi tam giác ABC hơn hai lần chu vi tam giác BDM là 18cm và hai đoạn thẳng AD, DM tỉ lệ nghịch với 3; 4. Độ dài đoạn AM là ... cm.

rvhjvq

[FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]E[/FONT][FONT=MathJax_Math]A[/FONT][FONT=MathJax_Math]B[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Main]15[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]c[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT]
[FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]N[/FONT][FONT=MathJax_Math]E[/FONT][FONT=MathJax_Math]D[/FONT][FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]c[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT]
[FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]D[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]B[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Main]5[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]c[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT]
[FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]A[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Main]1[/FONT][FONT=MathJax_Main],[/FONT][FONT=MathJax_Main]5[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]c[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT]
[FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]A[/FONT][FONT=MathJax_Math]B[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]E[/FONT][FONT=MathJax_Math]A[/FONT][FONT=MathJax_Math]B[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]N[/FONT][FONT=MathJax_Math]E[/FONT][FONT=MathJax_Math]D[/FONT][FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]D[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]B[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]A[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Main]15[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]5[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]1[/FONT][FONT=MathJax_Main],[/FONT][FONT=MathJax_Main]5[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Main]6[/FONT][FONT=MathJax_Main],[/FONT][FONT=MathJax_Main]5[/FONT][FONT=MathJax_Main]([/FONT][FONT=MathJax_Math]c[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main])[/FONT]

ý bạn gì ơi, mình hỏi tìm độ dài mà sao bạn bắn ra diện tích thế =))
 
D

ddcplop7bnbk

1
Trên mặt phăng toạ độ ba điểm O(0;0); A(4;0); B(0;6) vậy giao điểm I(x;y) của 3 đường trung trực của các cạnh trong tam giác AOB có toạ độ là...
2
Cho tam giác ABC có góc A=110 độ, các đg trung trực của AB và AC cắt BC lần lượt tại E và F. Vậy góc EAF=?
3
Cho tam giác ABC có phân giác AI biết AB=20, AC=10,IB=8. Tính IC
4
Cho tam giác ABC các đg trung trực của các canh AB và AC cắt đoạn BC tại E và F, biết góc BAF= 30 độ. Vậy góc BAC = ?
(có hai trường hợp)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom