[Toán 7] Tổng hợp câu hỏi Violympic

K

khanh2000k

Biết l x-2/7l + lx-3/7l +l x-3/1/7l=-5x. vậy x bằng bao nhiêu
 
Last edited by a moderator:
T

thinhrost1

Biết l x-2/7l + lx-3/7l +l x-3/1/7l=-5x. vậy x bằng bao nhiêu

Ý bạn là vậy
gif.latex
?
 
K

khanh2000k

vâng nhưng chỗ cuối là hỗn số phần nguyên là 3. phần phân số la 1/7. em ko biết gõ hỗ số nên làm liều
 
T

thinhrost1

câu 1 : giá trị của $\sqrt{A =1+2+3+...+2917+2918+2917+...+3+2+1}$
Câu 2: Có bao nhiêu cặp số nguyên ( x , y ) thõa mãn điều kiện
$(x+1)^2=(y-3)^2$
Câu 3: Để đánh số trang của một quyển sách ( bắt đầu từ trang đầu tiên với số 1 )người ta phải dùng tất cả 759 chữ số . vậy quyển sách đó có bao nhiêu trang ?
Câu 4 : cho đẳng thức 1-3+5-7+9-11+...+n=335. Tìm n ?


1)
gif.latex

2)
gif.latex

3)
Để đánh từ trang 1$\rightarrow$9 cần đánh số chữ số là: $(9-1+1).1=9$ chữ số
Để đánh từ trang 10$\rightarrow$99 cần đánh số chữ số là: $(99-10+1).2=180$ chữ số
Số chữ số còn lại là:$759-180-9=570$ chũ số
Số trang có 3 chũ số là: $\frac{570}{3}=190$ trang
Quyển sách có số trang là: $9+90+190=289$ trang
4)
gif.latex
 
Last edited by a moderator:
K

khanh2000k

cho x;y;z thoả mãn: $\frac{5x}{8}=\frac{y}{12}=\frac{3z}{16}=5400. x^2=?$

Chú ý gõ latex.
Đã sửa.

 
Last edited by a moderator:
R

ranmouri

[Toán 7] Toán violympic vòng 17 + Đội tuyển Casio

Câu 1:
Cho ba số
gif.latex
tỉ lệ nghịch với
gif.latex
. Biết
gif.latex
.
Ta có
gif.latex
...?

Câu 2:
Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số
gif.latex
gif.latex
là ....


Câu 3:
Tìm số nguyên
gif.latex
biết hai đơn thức
gif.latex
gif.latex
đồng dạng. Kết quả
gif.latex
...


Câu 4:
Cho tam giác ABC có tia phân giác của góc BAC cắt BC ở D và tia phân giác của góc ABC cắt AC ở E. Biết
gif.latex
,
gif.latex
Số đo góc
gif.latex
là ...


Câu 5:
Trên quãng đường AB dài 348km, cùng thời điểm xuất phát, người thứ nhất đi từ A đến B, người thứ hai đi từ B đến A. Vận tốc người thứ nhất so với vận tốc người thứ hai bằng 3:5. Đến lúc gặp nhau, thời gian người thứ nhất đi so với thời gian người thứ hai đi là 3:4. Tính quãng đường mỗi người đã đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau.
Kết quả: Độ dài quãng đường người thứ nhất, người thứ hai đã đi lần lượt là ... (km) (Nhập kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";").


Câu 6:
Cho ba số dương
gif.latex
thỏa mãn
gif.latex
gif.latex
. Khi đó
gif.latex
= ...


Câu 7:
Cho hệ trục tọa độ
gif.latex
với mỗi đơn vị trên truc biểu thị 1 cm. Số đo diện tích của tam giác
gif.latex
biết tọa độ ba đỉnh của nó là
gif.latex
,
gif.latex
gif.latex
là ... (
gif.latex
) (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).


Câu 8:
Cho tam giác ABC cân tại A có AM là tia phân giác của góc A (M thuộc BC). Từ M lần lượt kẻ MD, ME vuông góc với AB, AC. Biết chu vi tam giác ABC hơn hai lần chu vi tam giác BDM là 18cm và hai đoạn thẳng AD, DM tỉ lệ nghịch với 3; 4. Độ dài đoạn AM là ... cm.


Câu 9:
Cho góc
gif.latex
có phân giác
gif.latex
. Trên tia
gif.latex
lấy điểm
gif.latex
, từ
gif.latex
kẻ đường thẳng song song với
gif.latex
cắt
gif.latex
tại
gif.latex
. Kẻ
gif.latex
vuông góc với
gif.latex
(
gif.latex
thuộc
gif.latex
). Biết
gif.latex
cm, khi đó độ dài đoạn
gif.latex
là ... cm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).


Câu 10:
Cho
gif.latex
là số tự nhiên thỏa mãn đẳng thức
gif.latex
.
Vậy
gif.latex
...
Câu 11
Cho các số từ 1 -> 7, tính các số được tạo ra có các chữ số khác nhau có 7 chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 2, bao nhiêu số chia hết cho 5? (Bài này xài máy tính Casio, bao nhiêu số thì bấm 7 + Shift + X (dấu nhân) + 7, còn cái chia hết mình thua :D)
 
R

ranmouri

[Toán 7] Toán violympic vòng 17 + Đội tuyển Casio

Câu 1:
Cho ba số
gif.latex
tỉ lệ nghịch với
gif.latex
. Biết
gif.latex
.
Ta có
gif.latex
...?

Câu 2:
Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số
gif.latex
gif.latex
là ....


Câu 3:
Tìm số nguyên
gif.latex
biết hai đơn thức
gif.latex
gif.latex
đồng dạng. Kết quả
gif.latex
...


Câu 4:
Cho tam giác ABC có tia phân giác của góc BAC cắt BC ở D và tia phân giác của góc ABC cắt AC ở E. Biết
gif.latex
,
gif.latex
Số đo góc
gif.latex
là ...


Câu 5:
Trên quãng đường AB dài 348km, cùng thời điểm xuất phát, người thứ nhất đi từ A đến B, người thứ hai đi từ B đến A. Vận tốc người thứ nhất so với vận tốc người thứ hai bằng 3:5. Đến lúc gặp nhau, thời gian người thứ nhất đi so với thời gian người thứ hai đi là 3:4. Tính quãng đường mỗi người đã đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau.
Kết quả: Độ dài quãng đường người thứ nhất, người thứ hai đã đi lần lượt là ... (km) (Nhập kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";").


Câu 6:
Cho ba số dương
gif.latex
thỏa mãn
gif.latex
gif.latex
. Khi đó
gif.latex
= ...


Câu 7:
Cho hệ trục tọa độ
gif.latex
với mỗi đơn vị trên truc biểu thị 1 cm. Số đo diện tích của tam giác
gif.latex
biết tọa độ ba đỉnh của nó là
gif.latex
,
gif.latex
gif.latex
là ... (
gif.latex
) (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).


Câu 8:
Cho tam giác ABC cân tại A có AM là tia phân giác của góc A (M thuộc BC). Từ M lần lượt kẻ MD, ME vuông góc với AB, AC. Biết chu vi tam giác ABC hơn hai lần chu vi tam giác BDM là 18cm và hai đoạn thẳng AD, DM tỉ lệ nghịch với 3; 4. Độ dài đoạn AM là ... cm.


Câu 9:
Cho góc
gif.latex
có phân giác
gif.latex
. Trên tia
gif.latex
lấy điểm
gif.latex
, từ
gif.latex
kẻ đường thẳng song song với
gif.latex
cắt
gif.latex
tại
gif.latex
. Kẻ
gif.latex
vuông góc với
gif.latex
(
gif.latex
thuộc
gif.latex
). Biết
gif.latex
cm, khi đó độ dài đoạn
gif.latex
là ... cm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).


Câu 10:
Cho
gif.latex
là số tự nhiên thỏa mãn đẳng thức
gif.latex
.
Vậy
gif.latex
...
Câu 11
Cho các số từ 1 -> 7, tính các số được tạo ra có các chữ số khác nhau có 7 chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 2, bao nhiêu số chia hết cho 5? (Bài này xài máy tính Casio, bao nhiêu số thì bấm 7 + Shift + X (dấu nhân) + 7, còn cái chia hết mình thua :D)
 
R

ranmouri

[Toán 7] Toán violympic vòng 17 + Đội tuyển Casio

Câu 1:
Cho ba số
gif.latex
tỉ lệ nghịch với
gif.latex
. Biết
gif.latex
.
Ta có
gif.latex
...?

Câu 2:
Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số
gif.latex
gif.latex
là ....


Câu 3:
Tìm số nguyên
gif.latex
biết hai đơn thức
gif.latex
gif.latex
đồng dạng. Kết quả
gif.latex
...


Câu 4:
Cho tam giác ABC có tia phân giác của góc BAC cắt BC ở D và tia phân giác của góc ABC cắt AC ở E. Biết
gif.latex
,
gif.latex
Số đo góc
gif.latex
là ...


Câu 5:
Trên quãng đường AB dài 348km, cùng thời điểm xuất phát, người thứ nhất đi từ A đến B, người thứ hai đi từ B đến A. Vận tốc người thứ nhất so với vận tốc người thứ hai bằng 3:5. Đến lúc gặp nhau, thời gian người thứ nhất đi so với thời gian người thứ hai đi là 3:4. Tính quãng đường mỗi người đã đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau.
Kết quả: Độ dài quãng đường người thứ nhất, người thứ hai đã đi lần lượt là ... (km) (Nhập kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";").


Câu 6:
Cho ba số dương
gif.latex
thỏa mãn
gif.latex
gif.latex
. Khi đó
gif.latex
= ...


Câu 7:
Cho hệ trục tọa độ
gif.latex
với mỗi đơn vị trên truc biểu thị 1 cm. Số đo diện tích của tam giác
gif.latex
biết tọa độ ba đỉnh của nó là
gif.latex
,
gif.latex
gif.latex
là ... (
gif.latex
) (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).


Câu 8:
Cho tam giác ABC cân tại A có AM là tia phân giác của góc A (M thuộc BC). Từ M lần lượt kẻ MD, ME vuông góc với AB, AC. Biết chu vi tam giác ABC hơn hai lần chu vi tam giác BDM là 18cm và hai đoạn thẳng AD, DM tỉ lệ nghịch với 3; 4. Độ dài đoạn AM là ... cm.


Câu 9:
Cho góc
gif.latex
có phân giác
gif.latex
. Trên tia
gif.latex
lấy điểm
gif.latex
, từ
gif.latex
kẻ đường thẳng song song với
gif.latex
cắt
gif.latex
tại
gif.latex
. Kẻ
gif.latex
vuông góc với
gif.latex
(
gif.latex
thuộc
gif.latex
). Biết
gif.latex
cm, khi đó độ dài đoạn
gif.latex
là ... cm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).


Câu 10:
Cho
gif.latex
là số tự nhiên thỏa mãn đẳng thức
gif.latex
.
Vậy
gif.latex
...
Câu 11
Cho các số từ 1 -> 7, tính các số được tạo ra có các chữ số khác nhau có 7 chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 2, bao nhiêu số chia hết cho 5? (Bài này xài máy tính Casio, bao nhiêu số thì bấm 7 + Shift + X (dấu nhân) + 7, còn cái chia hết mình thua :D)
 
R

ranmouri

[Toán 7] Toán violympic vòng 17 + Đội tuyển Casio

Câu 1:
Cho ba số
gif.latex
tỉ lệ nghịch với
gif.latex
. Biết
gif.latex
.
Ta có
gif.latex
...?

Câu 2:
Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số
gif.latex
gif.latex
là ....


Câu 3:
Tìm số nguyên
gif.latex
biết hai đơn thức
gif.latex
gif.latex
đồng dạng. Kết quả
gif.latex
...


Câu 4:
Cho tam giác ABC có tia phân giác của góc BAC cắt BC ở D và tia phân giác của góc ABC cắt AC ở E. Biết
gif.latex
,
gif.latex
Số đo góc
gif.latex
là ...


Câu 5:
Trên quãng đường AB dài 348km, cùng thời điểm xuất phát, người thứ nhất đi từ A đến B, người thứ hai đi từ B đến A. Vận tốc người thứ nhất so với vận tốc người thứ hai bằng 3:5. Đến lúc gặp nhau, thời gian người thứ nhất đi so với thời gian người thứ hai đi là 3:4. Tính quãng đường mỗi người đã đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau.
Kết quả: Độ dài quãng đường người thứ nhất, người thứ hai đã đi lần lượt là ... (km) (Nhập kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";").


Câu 6:
Cho ba số dương
gif.latex
thỏa mãn
gif.latex
gif.latex
. Khi đó
gif.latex
= ...


Câu 7:
Cho hệ trục tọa độ
gif.latex
với mỗi đơn vị trên truc biểu thị 1 cm. Số đo diện tích của tam giác
gif.latex
biết tọa độ ba đỉnh của nó là
gif.latex
,
gif.latex
gif.latex
là ... (
gif.latex
) (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).


Câu 8:
Cho tam giác ABC cân tại A có AM là tia phân giác của góc A (M thuộc BC). Từ M lần lượt kẻ MD, ME vuông góc với AB, AC. Biết chu vi tam giác ABC hơn hai lần chu vi tam giác BDM là 18cm và hai đoạn thẳng AD, DM tỉ lệ nghịch với 3; 4. Độ dài đoạn AM là ... cm.


Câu 9:
Cho góc
gif.latex
có phân giác
gif.latex
. Trên tia
gif.latex
lấy điểm
gif.latex
, từ
gif.latex
kẻ đường thẳng song song với
gif.latex
cắt
gif.latex
tại
gif.latex
. Kẻ
gif.latex
vuông góc với
gif.latex
(
gif.latex
thuộc
gif.latex
). Biết
gif.latex
cm, khi đó độ dài đoạn
gif.latex
là ... cm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).


Câu 10:
Cho
gif.latex
là số tự nhiên thỏa mãn đẳng thức
gif.latex
.
Vậy
gif.latex
...
Câu 11
Cho các số từ 1 -> 7, tính các số được tạo ra có các chữ số khác nhau có 7 chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 2, bao nhiêu số chia hết cho 5? (Bài này xài máy tính Casio, bao nhiêu số thì bấm 7 + Shift + X (dấu nhân) + 7, còn cái chia hết mình thua :D)
 
R

ranmouri

Câu 1:
Cho ba số
gif.latex
tỉ lệ nghịch với
gif.latex
. Biết
gif.latex
.
Ta có
gif.latex
...?

Câu 2:
Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số
gif.latex
gif.latex
là ....


Câu 3:
Tìm số nguyên
gif.latex
biết hai đơn thức
gif.latex
gif.latex
đồng dạng. Kết quả
gif.latex
...


Câu 4:
Cho tam giác ABC có tia phân giác của góc BAC cắt BC ở D và tia phân giác của góc ABC cắt AC ở E. Biết
gif.latex
,
gif.latex
Số đo góc
gif.latex
là ...


Câu 5:
Trên quãng đường AB dài 348km, cùng thời điểm xuất phát, người thứ nhất đi từ A đến B, người thứ hai đi từ B đến A. Vận tốc người thứ nhất so với vận tốc người thứ hai bằng 3:5. Đến lúc gặp nhau, thời gian người thứ nhất đi so với thời gian người thứ hai đi là 3:4. Tính quãng đường mỗi người đã đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau.
Kết quả: Độ dài quãng đường người thứ nhất, người thứ hai đã đi lần lượt là ... (km) (Nhập kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";").


Câu 6:
Cho ba số dương
gif.latex
thỏa mãn
gif.latex
gif.latex
. Khi đó
gif.latex
= ...


Câu 7:
Cho hệ trục tọa độ
gif.latex
với mỗi đơn vị trên truc biểu thị 1 cm. Số đo diện tích của tam giác
gif.latex
biết tọa độ ba đỉnh của nó là
gif.latex
,
gif.latex
gif.latex
là ... (
gif.latex
) (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).


Câu 8:
Cho tam giác ABC cân tại A có AM là tia phân giác của góc A (M thuộc BC). Từ M lần lượt kẻ MD, ME vuông góc với AB, AC. Biết chu vi tam giác ABC hơn hai lần chu vi tam giác BDM là 18cm và hai đoạn thẳng AD, DM tỉ lệ nghịch với 3; 4. Độ dài đoạn AM là ... cm.


Câu 9:
Cho góc
gif.latex
có phân giác
gif.latex
. Trên tia
gif.latex
lấy điểm
gif.latex
, từ
gif.latex
kẻ đường thẳng song song với
gif.latex
cắt
gif.latex
tại
gif.latex
. Kẻ
gif.latex
vuông góc với
gif.latex
(
gif.latex
thuộc
gif.latex
). Biết
gif.latex
cm, khi đó độ dài đoạn
gif.latex
là ... cm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).


Câu 10:
Cho
gif.latex
là số tự nhiên thỏa mãn đẳng thức
gif.latex
.
Vậy
gif.latex
...
 
Last edited by a moderator:
T

thinhrost1

1)
gif.latex

2)
gif.latex

3)
Để đánh từ trang 1$\rightarrow$9 cần đánh số chữ số là: $(9-1+1).1=9$ chữ số
Để đánh từ trang 10$\rightarrow$99 cần đánh số chữ số là: $(99-10+1).2=180$ chữ số
Số chữ số còn lại là:$759-180-9=570$ chũ số
Số trang có 3 chũ số là: $\frac{570}{3}=190$ trang
Quyển sách có số trang là: $9+90+190=289$ trang
4)
gif.latex
 
Last edited by a moderator:
K

khanh2000k

3)ta có $12(xy)^8.x^7.y^{4-m}=12x^{15}y^{4-m+8}$
vì 2 biểu thức trên đồng dạng nên:
$x^{15}=x^{3+n+2m}$
$y^{4-m+8}=y^{m-2}$
$=>3+n+2m=15$
$4-m+8=m-2$
$=>m=7$
$n=-2$

Chú ý gõ latex.
Đã sửa
 
Last edited by a moderator:
K

khanh2000k

8)Ta có chu vi tam giác ABC - 2 lần chu vi BDM = 18
<=> (AB+BC+CA) - 2.(BD+DM+BM) = 18
<=> 2AB - 2.(BD+DM) = 18
<=> AB - BD - DM = 9
<=> AD - DM = 9
Mặt khác lại có AD/DM = 4/3
=> AD = 36 cm và DM = 27 cm
=> AM = căn (AD^2 + DM^2) = 45cm
 
K

khanh2000k

5)Gọi vân tốc người thứ nhất là 3v => vân tốc người thứ 2 là 5v
Gọi thời gian người thứ nhất là 3t => thời gian người thứ 2 là 4t
=> quãng đường người 1 đi là 3v.3t=9vt
quãng đường người thứ 2 là 5v.4t=20vt
=>9vt+20vt=348
<=>29vt=348 <=>vt=12
Suy ra
Người 1 đi : 9vt=9.12=108
Người 2 đi : 20vt=20.12=240
 
Top Bottom