[Toán 7] Tổng hợp câu hỏi Violympic

L

linhngaoop

Câu 6:
Cho
gif.latex
, vậy
gif.latex

Câu 7:
Cho
gif.latex
. Các giá trị
gif.latex
gif.latex
để cho M có giá trị nguyên là .(Nhập kết quả theo thứ tự tăng dần, giữa các số ngăn cách bởi dấu ;).
Câu 9:
Cho tam giác ABC có
gif.latex
. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Số đo góc CBD bằng độ.


mình mới thi xong nên mình nhớ rất rõ bạn ạ!
câu 6: p(99)=98
câu 7: -5;-1;11;31
câu 9 :15
yên tâm bạn nhé...mấy câu này mình thi rồi.
 
Last edited by a moderator:
K

khanh2000k

cho A=8^12, B bang tong cac chu so cua A, C bang tong cac chu so cua B D bang tong cac chu so cua D. vay D bang?
 
A

alicekim3005

Bài 1:Cho biểu thức đại số sau:
\[K=(x^2y - xy^2 + \dfrac{9}{8})*(x^2y - xy^2 + \dfrac{1}{4}) - (x^2y - xy^2 + \dfrac{1}{8})*(x^2y - xy^2 + \dfrac{5}{4})\]
C/M: $K = \dfrac{1}{8}$

Bài 2: Cho ba đa thức: $F= x^2 + y + z $
$G= y^2 - xyz $
$H= z^2 - xy$
Chứng minh rằng khi $x,y,z$ lấy giá trị bất kì khác 0 thỏa $x + y=z^3$ thì trong ba đa thức trên có ít nhất một đa thức có giá trị dương.
 
Last edited by a moderator:
S

superjuniorstar

1/ Biết đồ thị hàm số y=( căn a -2) x đi qua điểm A(căn 2; căn 2 ). Vậy a bằng bao nhiêu.

2: Cho hàm số y = f(x) = x ký hiệu x là phần lẻ của x ; x là số nguyên lớn nhất, không vượt quá x; x = x - x . Ta có f (-2 , 7) = ……

3: Trung bình cộng của ba số a, 2a, 2a +1 là một số nguyên tố nhỏ hơn 10, biết a là số nguyên lớn hơn 1. Vậy a = …..

4:Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y = 10x + 9 với trục tung là: ………..

5: Cho hàm số f(x) = kx ( k là hằng số k 0) biết f( 20) = a.f(2). Giá trị của a là:………

6 :Cho tam giác ABC cân tại A có AB = căn 181 cm, BC = 18 cm. Qua điểm M bất kỳ trên đáy BC ke ME cuông góc với AB, ke MF vuông góc với AC. Độ dài của ME + MF là : ............

Bài 7 : Cho hàm số f xác định như sau : Cho ứng với số tự nhiên có hai chữ số với tổng các chữ số của nó. Theo quy tắc trên có.............. giá trị của x để f(x) = 4 ( x là số có hai chữ số)
8 : Chu vi của tam giác cân ABC có AB = 5 cm và AC = 12 cm là : ....... cm

( xem có phải quy ước tam giác cân ABC là cân tại B hay không ?)

Bài 9 : Cho hàm số f(x) = | 1-3x | . Tìm x0 để f(x0) = f( - x0)? Kết quả là x0 =.......

10: Cho các số x, y, z thỏa mãn ( x^2 – 5)^20 + ( y^2 - 1)^28 + ( x – z)^22 = 0 (1)
Số bộ x, y, z thỏa mãn (1) là : ................

11 : Cho góc xoy = 43 độ , A là điểm nằm trong góc đó. Vẽ các điểm B và C sao cho Ox là đường trung trực của AB, Oy là đường trung trực của AC. Khi đó số đo của góc BOC là : .........................

Bài 12 : Cho hình thang vuông ABCD có góc A = góc D = 900, AB là đáy nhỏ, AD = 5cm, DC = 10 cm, BC = cm. Độ dài đoạn BD là : .....cm
13. Cho hàm số f(x)=1999x+7. Với hay giá trị x1;x2 mà x1<x2 thì f(x1) .... f(x2) ( nhập kết quả so sánh thích hợp
 
V

vodanh1234567

Giúp cái: Cho $x,y$ là các số nguyên và $4x + 5y=7$
Tìm giá trị nhỏ nhất của $A= 5|x| - 3|y|$

 
Last edited by a moderator:
C

cju90fvnnn_10x

Cho: Cho $S_n=1-2+3-4+...+n^{n-1}.n$ với $n=1,2,3,...$
Tính: \[S_{2002}+S_{2003}+S_{2004}\]
 
Last edited by a moderator:
T

thoaihot

Cho hàm số $y=f(x)$ thỏa mãn diều kiện $f(0)=0$, $\dfrac{f(x_1)}{x_1}=\dfrac{f(x_2)}{x_2}$ với mọi $x_1,x_2 \neq 0$.
CMR: $f(x)=ax$ với $a$ là hằng số bất kì cuả $x$

 
Last edited by a moderator:
P

phamhoa_tnhp

Ba đơn vị cùng xây dựng chung 1 chiếc cầu hết 340 triệu. Đơn vị thứ nhất có 8 xe và ở cách cầu 1,5 km. Đơn vị thứ 2 có 4 xe và ở cách cầu 3 km. Đơn vị thứ 3 có 6 xe và ở cách cầu 1 km.
Hỏi mỗi đơn vị phải trả bao nhiu tiền cho việc xây dựng cầu, biết rằng số tiền phải trả tỉ lệ thuận với số xe và tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ các đơn vị tới cầu
 
Last edited by a moderator:
A

angelquaypha

Tính nhanh biểu thức sau: $A=\dfrac{0.5-0.4+\dfrac{2}{7+\dfrac{2}{13}}}{4.25-3.4+\dfrac{17}{7+\dfrac{17}{4}}}.$
:D:D:D:D:D:D
thanks liền
 
1

123conheo

1. Cho hàm số f(x)= ax+b. Biết f(-2)=-1 và f(3)=9. Khi đó giá trị của f(1) là bao nhiêu?
2. Cho hàm số f(x) sao cho với mọi x ta đều có f(x)-5f(-2)=$x^2$. Vậy f(3) bằng bao
nhiêu?
3.Cho hàm số f(x) sao cho với mọi x khác 0 ta đều có f(x)+f($\frac{1}{x}$) +f(1)= 6 . Giá trị của f(-1) là bao nhiêu?
4. Trên cùng 1 mặt phẳng toạ độ, cho điểm A(a;b) thuộc đồ thị hàm số y=-0,3x. Biết a+b=14. Tính $a^2$+$b^2$
5. Cho f(x)=x-1. Tính Giá trị của biểu thức P= 13993.f($\frac{1}{2}$).f($\frac{1}{3}$)....f(1/1999)
6. Cho hàm số y=f(x)=kx. Ta có : f(10x)=............f(x) (điền hệ số thích hợp)
----------------------------------------------------------------
*** So sánh
7. Cho hàm số y= f(x)=kx. Với mọi x1,x2, ta luôn có f(x1)+f(x2)...........f(x1+x2)
8. Cho hàm số y=f(x)=-3.$x^2$. Ta có: f(-2a).......... f(-2)


MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ. NẾU CÁC BẠN BIẾT BÀI NÀO THÌ CUNG LÀM GIÚP CHO MÌNH VỚI NHÁ! CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU! XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ....!
 
A

adtno1

Ba số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng 25 và ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số lớn nhất trong ba số đó là .
ai giup minh nhe
 
T

thinhrost1

Bài 1:Cho biểu thức đại số sau:
\[K=(x^2y - xy^2 + \dfrac{9}{8})*(x^2y - xy^2 + \dfrac{1}{4}) - (x^2y - xy^2 + \dfrac{1}{8})*(x^2y - xy^2 + \dfrac{5}{4})\]
C/M: $K = \dfrac{1}{8}$

Bài 2: Cho ba đa thức: $F= x^2 + y + z $
$G= y^2 - xyz $
$H= z^2 - xy$
Chứng minh rằng khi $x,y,z$ lấy giá trị bất kì khác 0 thỏa $x + y=z^3$ thì trong ba đa thức trên có ít nhất một đa thức có giá trị dương.

Bài 1:
gif.latex
 
T

thinhrost1

1/ Biết đồ thị hàm số y=( căn a -2) x đi qua điểm A(căn 2; căn 2 ). Vậy a bằng bao nhiêu.

2: Cho hàm số y = f(x) = x ký hiệu x là phần lẻ của x ; x là số nguyên lớn nhất, không vượt quá x; x = x - x . Ta có f (-2 , 7) = ……

3: Trung bình cộng của ba số a, 2a, 2a +1 là một số nguyên tố nhỏ hơn 10, biết a là số nguyên lớn hơn 1. Vậy a = …..

4:Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y = 10x + 9 với trục tung là: ………..

5: Cho hàm số f(x) = kx ( k là hằng số k 0) biết f( 20) = a.f(2). Giá trị của a là:………

6 :Cho tam giác ABC cân tại A có AB = căn 181 cm, BC = 18 cm. Qua điểm M bất kỳ trên đáy BC ke ME cuông góc với AB, ke MF vuông góc với AC. Độ dài của ME + MF là : ............

Bài 7 : Cho hàm số f xác định như sau : Cho ứng với số tự nhiên có hai chữ số với tổng các chữ số của nó. Theo quy tắc trên có.............. giá trị của x để f(x) = 4 ( x là số có hai chữ số)
8 : Chu vi của tam giác cân ABC có AB = 5 cm và AC = 12 cm là : ....... cm

( xem có phải quy ước tam giác cân ABC là cân tại B hay không ?)

Bài 9 : Cho hàm số f(x) = | 1-3x | . Tìm x0 để f(x0) = f( - x0)? Kết quả là x0 =.......

10: Cho các số x, y, z thỏa mãn ( x^2 – 5)^20 + ( y^2 - 1)^28 + ( x – z)^22 = 0 (1)
Số bộ x, y, z thỏa mãn (1) là : ................

11 : Cho góc xoy = 43 độ , A là điểm nằm trong góc đó. Vẽ các điểm B và C sao cho Ox là đường trung trực của AB, Oy là đường trung trực của AC. Khi đó số đo của góc BOC là : .........................

Bài 12 : Cho hình thang vuông ABCD có góc A = góc D = 900, AB là đáy nhỏ, AD = 5cm, DC = 10 cm, BC = cm. Độ dài đoạn BD là : .....cm
13. Cho hàm số f(x)=1999x+7. Với hay giá trị x1;x2 mà x1<x2 thì f(x1) .... f(x2) ( nhập kết quả so sánh thích hợp
1)
gif.latex

2) Bạn coi lại đề :|
4)
gif.latex

5)
gif.latex
 
Last edited by a moderator:
T

thinhrost1

1. Cho hàm số f(x)= ax+b. Biết f(-2)=-1 và f(3)=9. Khi đó giá trị của f(1) là bao nhiêu?
2. Cho hàm số f(x) sao cho với mọi x ta đều có f(x)-5f(-2)=$x^2$. Vậy f(3) bằng bao
nhiêu?
3.Cho hàm số f(x) sao cho với mọi x khác 0 ta đều có f(x)+f($\frac{1}{x}$) +f(1)= 6 . Giá trị của f(-1) là bao nhiêu?
4. Trên cùng 1 mặt phẳng toạ độ, cho điểm A(a;b) thuộc đồ thị hàm số y=-0,3x. Biết a+b=14. Tính $a^2$+$b^2$
5. Cho f(x)=x-1. Tính Giá trị của biểu thức P= 13993.f($\frac{1}{2}$).f($\frac{1}{3}$)....f(1/1999)
6. Cho hàm số y=f(x)=kx. Ta có : f(10x)=............f(x) (điền hệ số thích hợp)
----------------------------------------------------------------
*** So sánh
7. Cho hàm số y= f(x)=kx. Với mọi x1,x2, ta luôn có f(x1)+f(x2)...........f(x1+x2)
8. Cho hàm số y=f(x)=-3.$x^2$. Ta có: f(-2a).......... f(-2)


MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ. NẾU CÁC BẠN BIẾT BÀI NÀO THÌ CUNG LÀM GIÚP CHO MÌNH VỚI NHÁ! CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU! XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ....!
1)
gif.latex

2)
gif.latex

3)
gif.latex

4)
gif.latex

5)
gif.latex

6)
gif.latex

7)
gif.latex

8)
gif.latex

bạn chép lại sai đấy
 
Top Bottom