[Toán 7] Tổng hợp câu hỏi Violympic

R

riverflowsinyou1

Điểm B nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng −4. Tọa độ của điểm B là?
2. Đồ thị hàm số y=(2m+3)x đi qua điểm A(2;10) thì m bằng?
3. Tìm GTNN của biểu thức: A=(x2+1)^2+/25−9y/+7 ?
1) Điểm B nằm trên trục hoành có hoành độ bằng bằng -4 thì toạ độ điểm B là B(-4);0
2) Đồ thị hàm số y=(2m+3)x đi qua điểm A(2;10) nên x=2;y=10
Thế vào ta có 10=(2.m+3).2 => m=1
3) Có (x^2+1)^2 lớn hơn hoặc bằng 1
|25-9.y| lớn hơn hoặc bằng 0
=> (x^2+1)^2+|25-9.y|+7 lớn hơn hoặc bằng 8
Vậy MinA=8 <=> x=0; y=25/9
 
K

khainoel

Giúp mình bài này với:
Giá trị của x thỏa mãn đẳng thức:
[tex]\frac{x+1}{101}+\frac{x+2}{101}+\frac{x+3}{101}+...+\frac{x+100}{101}=101x.[/tex]
 
R

riverflowsinyou1

Giải
Có x+1+x+2+...................+x+100=10201.x
x.100+505=10201.x
=> 505=10101.x
x=505/10101
 
T

thuyngocclc

Bài thi 1 vòng 15

Tìm các giá trị của [TEX]x[/TEX] biết: [TEX]2006.|x-1|+(x-1)^2=2005.|1-x|[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
B

babyhoctoan

tìm hai số dương biết tổng,hiệu và tích của chúng theo thứ tự đó tỉ lệ thuận với 3;2 và 5
GIÚP MÌNH NHÉ MÌNH CẦN GẤP!!!
 
M

minhchiencm11

ai giúp mình bài này đc ko: cho phân số 13/9 hỏi fai cộng thêm vào tử số và mẫu số bao nhiêu để đc phân số mới là 3/5
 
M

maihuy409

ai giúp mình bài này đc ko: cho phân số 13/9 hỏi fai cộng thêm vào tử số và mẫu số bao nhiêu để đc phân số mới là 3/5
ta gọi số cần cộng thêm là a
$\Rightarrow \frac{13+a}{9+a}=\frac{3}{5}$
$\Rightarrow 5(13+a)=3(9+a)$
$\Rightarrow 68+5a=27+3a $
$\Rightarrow 38+2a=0 $
$\Rightarrow 2a=-38 $
$\Rightarrow a=-19$
 
Last edited by a moderator:
P

phuongngochhnam

c*********************************bcxcccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfffffffffffffffffffff*********************dddđ
 
N

nhan2002

Áp dụng cách tính tổng của 1 dãy số cach đều ta có:
A=[1/(1+2)*2:2]+[1/(3+1)*3:2]+......+[1/(99+1)*99:2]+1/50
A=[(1/2*3:2)+(1/3*4:2)+(1/4*5:2)+....+(1/100*99:2)]+1/50
A=[(2/2.3)+(2/3.4)+(2/4.5)+.....+(2/99.100)]+1/50
A=2.{[(1/2)-(1/3)]+[(1/3)-(1/4)]+[(1/4)-(1/5)]+.....+[(1/99)-(1/100)]}+1/50
A={2.[(1/2)-(1/100)]}+1/50
A=2.(49/100)+(1/50)
A=1
 
A

anh_em_02

bài 1 violympic vòng 12:Tính $S=1+\dfrac{1}{2}.(1+2)+\dfrac{1}{3}.(1+2+3)+...+ \dfrac{1}{100}.(1+2+3+...+100)$

$S=1+\dfrac{1}{2}.(1+2)+\dfrac{1}{3}.(1+2+3)+...+ \dfrac{1}{100}.(1+2+3+...+100)$

$S=1+\dfrac{2(2+1)}{2}+\dfrac{3(3+1)}{3}+...+ \dfrac{100(100+1)}{100}$

$S=1+3+4+5+...+101$

$S=101.(101+1)-2$

$S=1300$
 
Top Bottom