[Toán 7] Tổng hợp câu hỏi Violympic

T

thinhrost1

Độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với các số 3;5;7. Biết rằng tổng độ dài cạnh lớn và cạnh nhỏ nhất hơn cạnh còn lại 20m. Chu vi của tam giác đó là..m

Gọi độ dài của ba cạnh tam giác lần lượt là a,b,c. Theo đề bài, ta có:
gif.latex

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
gif.latex
 
V

vuivemoingay

vòng 15 thật hả bạn ?

Hình bạn tự vẽ nhé

Giải

Theo đề bài có:
góc ABC - góc C = 30*
\Rightarrow góc góc ABC = góc C + 30*

Theo đề bài có AD=AB
\Rightarrow tam giác ADB cân tại A
\Rightarrow góc D = góc ABD = (180* - góc DAB) / 2

Ta có :
góc ABC + góc C = góc DAB (tính chất góc ngoài)
Mà góc ABC = góc C + 30* (cm trên)
Nên góc C + 30* + góc C = góc DAB
2 . góc C +30 = góc DAB

Ta có:
góc ABD + góc ABC = góc DBC
Thay : góc ABD = (180* - góc DAB) / 2; góc ABC = góc C + 30*
Ta được: (180* - góc DAB) / 2 + góc C + 30* = góc DBC
Mà: góc DAB = 2 . góc C +30 (cm trên)
\Rightarrow [180* - (2 . góc C +30*)] /2 + góc C +30* = góc DBC
(180* - 2 . góc C -30*) /2 + góc C + 30* = góc DBC
(150*- 2 . góc C) /2 + góc C + 30* = góc DBC
75* - góc C + góc C + 30* = góc DBC
75* + 30* + (- góc C + góc C) = góc DBC
75*+30* = góc DBC
Góc DBC = 105*


Violimpic vòng 15 bạnn post nhiều chút (mình sắp thi cấp thành phố rùi:D)
 
T

thinhrost1

Ba tổ công nhân có mức sản xuất tỉ lệ với 5; 4; 3. Tổ I tăng năng suất 10%, tổ II tăng năng suất 20% và tổ III tăng năng suất lên 30%. Do đó trong cùng một thời gian tổ I làm được nhiều hơn tổ III là 16 sản phẩm. Như vậy tổng số sản phẩm mà ba tổ làm được là bao nhiêu?

dạng bài này em chưa quen cách làm lắm. mn giúp em với ạ

Gọi N là mức sản xuất, Theo đề bài, ta có:
gif.latex
(Do Tăng lên 10%;20%;30%)
 
T

thinhrost1

BÀI THI 2
Câu 2: Sai
Câu 3:
gif.latex

Câu 6:
gif.latex

BÀI THI 3
Câu 5:
gif.latex


Chỉ bạn cách up hình lên nè:
$B_1$: Vào upanh.com
$B_2$: Bấm "Chọn ảnh"
$B_3$: Chọn hình cần up
$B_4$: Copy link trực tiếp.
$B_5$:
Mã:
[IMG]dán link cần dán vào đây[/IMG]
 
V

vgkhai10

công nhân cùng tiện một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Số dụng cụ mà người thứ nhất và người thứ hai tiện được nhiều hơn số dụng cụ mà người thứ ba tiện được là 276 dụng cụ. Tổng số dụng cụ cả ba người tiện được là .............dụng cụ.
 
Last edited by a moderator:
M

minhhai20

Một đội công nhân làm đường lúc đầu gồm 50 người và dự định làm xong công trình trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội được tăng cường thêm 25 người nữa. Khi đó đội công nhân hoàn thành công trình trong số ngày là (giả sử năng suất làm việc của mỗi người là như nhau).Câu 2:
Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số
gif.latex
với trục hoành là .

Câu 3:
Điều tra về tuổi nghề của 30 công nhân trong 1 phân xưởng sản xuất ta có số liệu sau:
1 4 7 3 4 6 15 3 1 4
4 1 5 3 10 7 8 10 3 4
5 6 5 10 10 3 1 4 6 5
Số trung bình cộng là . (Nhập kết quả là số thập phân chính xác đến hàng phần trăm)

Câu 4:
Một đội thuỷ lợi có 15 người làm trong 4 ngày đào đắp được
gif.latex
đất. Một đội khác có 10 người làm trong 5 ngày thì đào đắp được số mét khối đất là (Giả thiết năng suất của mỗi người đều như nhau).

Câu 5:
Vận tốc riêng của một ca nô là 23 km/h, vận tốc dòng sông là 2,5 km/h. Hỏi với thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 41 km thì ca nô chạy xuôi dòng được quãng đường là kilômét.

Câu 6:
Tìm số tự nhiên
gif.latex
để phân số
gif.latex
có giá trị lớn nhất. Kết quả là
gif.latex
.

Câu 7:
Cho tam giác ABC có
gif.latex
. Gọi K là điểm trong tam giác sao cho góc KBC bằng 10 độ, góc KCB bằng 30 độ. Số đo góc BAK là độ.


Câu 8:
Cho
gif.latex
Các giá trị
gif.latex
để N có giá trị nguyên là .(Nhập kết quả theo thứ tự tăng dần, giữa các số ngăn cách bởi dấu ;).

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9:
Cho tam giác ABC có
gif.latex
. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Số đo góc CBD bằng độ.


Câu 10:
Ba công nhân cùng tiện một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Số dụng cụ mà người thứ nhất và người thứ hai tiện được nhiều hơn số dụng cụ mà người thứ ba tiện được là 276 dụng cụ. Tổng số dụng cụ cả ba người tiện được là dụng cụ.=:)=:)=:)=:)=:)=:);;);;);;):O):O)%-(%-(
 
T

thoaqnn

Một đội công nhân làm đường lúc đầu gồm 50 người và dự định làm xong công trình trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội được tăng cường thêm 25 người nữa. Khi đó đội công nhân hoàn thành công trình trong số ngày là (giả sử năng suất làm việc của mỗi người là như nhau).Câu 2:
Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là .

Câu 3:
Điều tra về tuổi nghề của 30 công nhân trong 1 phân xưởng sản xuất ta có số liệu sau:
1 4 7 3 4 6 15 3 1 4
4 1 5 3 10 7 8 10 3 4
5 6 5 10 10 3 1 4 6 5
Số trung bình cộng là . (Nhập kết quả là số thập phân chính xác đến hàng phần trăm)

Câu 4:
Một đội thuỷ lợi có 15 người làm trong 4 ngày đào đắp được đất. Một đội khác có 10 người làm trong 5 ngày thì đào đắp được số mét khối đất là (Giả thiết năng suất của mỗi người đều như nhau).

Câu 5:
Vận tốc riêng của một ca nô là 23 km/h, vận tốc dòng sông là 2,5 km/h. Hỏi với thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 41 km thì ca nô chạy xuôi dòng được quãng đường là kilômét.

Câu 6:
Tìm số tự nhiên để phân số có giá trị lớn nhất. Kết quả là .

Câu 7:
Cho tam giác ABC có . Gọi K là điểm trong tam giác sao cho góc KBC bằng 10 độ, góc KCB bằng 30 độ. Số đo góc BAK là độ.


Câu 8:
Cho Các giá trị để N có giá trị nguyên là .(Nhập kết quả theo thứ tự tăng dần, giữa các số ngăn cách bởi dấu .

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9:
Cho tam giác ABC có . Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Số đo góc CBD bằng độ.


Câu 10:
Ba công nhân cùng tiện một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Số dụng cụ mà người thứ nhất và người thứ hai tiện được nhiều hơn số dụng cụ mà người thứ ba tiện được là 276 dụng cụ. Tổng số dụng cụ cả ba người tiện được là dụng cụ. :khi (173)::khi (173)::khi (173)::khi (173)::khi (33)::khi (33)::khi (33):
 
N

nganclc2

Câu 6:
Cho
gif.latex
, vậy
gif.latex

Câu 7:
Cho
gif.latex
. Các giá trị
gif.latex
gif.latex
để cho M có giá trị nguyên là .(Nhập kết quả theo thứ tự tăng dần, giữa các số ngăn cách bởi dấu ;).
Câu 9:
Cho tam giác ABC có
gif.latex
. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Số đo góc CBD bằng độ.

Một số M được chia làm 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ thuận với 4 và 5; phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ nghịch với 5 và 3. Biết phần thứ ba hơn phần thứ hai là 10. Số M là .
Cho số
gif.latex
. Chữ số hàng đơn vị của số A là .
Giá trị của
gif.latex
thỏa mãn đẳng thức
gif.latex
gif.latex


Ba công nhân cùng tiện một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Số dụng cụ mà người thứ nhất và người thứ hai tiện được nhiều hơn số dụng cụ mà người thứ ba tiện được là 276 dụngCho
gif.latex
.
Giá trị lớn nhất của Q là . cụ. Tổng số dụng cụ cả ba người tiện được là dụng cụ.

Ba số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng 25 và ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số lớn nhất trong ba số đó là .
 
Last edited by a moderator:
K

khanh2000k

Một số M được chia làm 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ thuận với 4 và 5; phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ nghịch với 5 và 3. Biết phần thứ ba hơn phần thứ hai là 10. Số M là

Ba số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng 25 và ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số lớn nhất trong ba số đó là

Cho tam giác ABC có B-C=30 độ. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Số đo góc CBD bằng

Cho tam giác ABC có góc C bằng 30 độ. AH vuông góc với BC, H thuộcđoạn BC, AH bằng một nửa BC.D là trung điểm của AB.Số đo Góc ABC là
 
Last edited by a moderator:
T

thinhrost1

Một số M được chia làm 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ thuận với 4 và 5; phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ nghịch với 5 và 3. Biết phần thứ ba hơn phần thứ hai là 10. Số M là

Gọi 3 phần đó là a, b, c. Theo đề bài, ta có:
gif.latex
 
Last edited by a moderator:
T

thinhrost1

Cho tam giác ABC có góc C bằng 30 độ. AH vuông góc với BC, H thuộcđoạn BC, AH bằng một nửa BC.D là trung điểm của AB.Số đo Góc ABC là

Hình bạn tự vẽ.
Vì đường cao của 1 tam giác vừa là đường trung tuyến thì tam giác đó là tam giác cân.
gif.latex
Vậy là đề cho dư rồi
 
K

khanh2000k

Biết:
2a+3b+c=5
a+3b+c=5
a-2b+2c=14
trung bình cộng của 3 số la bao nhiêu

dùng các chữ số tự nhiên 2;3;4;5 để viết các số có 3 chữ số. Trung bình công các số viết được là?
 
Last edited by a moderator:
C

cry_with_me

..
Biết:
2a+3b+c=5
a+3b+c=5
a-2b+2c=14
trung bình cộng của 3 số la bao nhiêu

giải:

$(2a+3b+c) + (a+3b+c) + (a-2b+2c) = 5 + 5 +14$

$\leftrightarrow 4(a+b+c) = 24$

$\leftrightarrow a+b+c = 6$

$\rightarrow \dfrac{a+b+c}{3} = \frac{6}{3}=2$
 
Last edited by a moderator:
C

cry_with_me

Chị cry_with_me làm sai bét rồi :))
gif.latex


cho cu nhìn kĩ lại xem bài chị sai hay nhầm =))

chị chỉ nhầm là 5 + 5+14 = 24 , nhưng chị lại sai là 5+5+14 = 28

:)), vì các em chưa học giải hệ nên cách đó chỉ trong TH đặc biệt, còn TH sô khó chị đó mấy đứa giải theo cách kia

cách của chị ngắn gọn, lại ko phải tính a,b,c..để chị sửa lại 28 thành 24 cho mấy đứa coi
:))
 
H

hotuankieutrinh

Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y=-x và y=2x+10 là... ( nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)
Theo đề bài ta có:-x=2x+10
(-1-2)x=10
-3x=10
x=10:(-3)
x=-10/3
Thay x vào biểu thức đã cho ta có tung độ giao điểm =y=-x=-(-10/3)=10/3
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom