[Toán 7] Tổng hợp câu hỏi Violympic

L

linhngaoop

đề violympic vòng 14

các bạn cố gắng nêu cách làm giúp mình nhé, biết kết quả mà ko pít cách làm thì ko ổn ...^^
Câu1:Cho tam giác ABC có các cạnh a; b; c tỉ lệ với ba số 5; 7; 10 và 2a^2= b^2 +4. Tính chu vi tam giác ABC?Kết quả là.....
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 2:
Một ô tô dự định chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h trong khoảng thời gian 4h. Nhưng do đường khó đi nên ô tô chỉ chạy với vận tốc 40 km/h. Vậy, thực tế ô tô chạy từ A đến B hết khoảng thời gian là ........giờ
Câu 3:
Ba người cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 5 giờ. Với năng suất như vậy thì năm người sẽ hoàn thành công việc đó trong .....giờ.
Câu 4:
Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 10 thì y = 1,6. Khi y = 4 thì giá trị của x bằng ......
Câu 5:
Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian dự định với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được 1/2 quãng đường AB thì ô tô tăng tốc lên 50 km/h trên quãng đường còn lại. Do đó, ô tô đến sớm hơn dự định 18 phút. Thời gian ô tô dự định để đi từ A đến B là ......giờ.
Câu 6:
Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ A để đến B. Vận tốc của xe tải là 50 km/h. Vận tốc của xe con là 60 km/h. Xe tải đến B chậm hơn xe con là 36 phút. Vậy, quãng đường AB dài....... km.
Câu 7:
Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 2 và đại lượng z tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ 3. Vậy đại lượng z tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là..... (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 8:
Cho tam giác ABC có góc A=90độ. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Ta có góc ABE +ADE=
C:\Users\sony\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image005.gif
......
Câu 9:
Ba máy cày cày xong một cánh đồng hết 30 giờ. Với năng suất như vậy thì sáu máy cày cùng loại sẽ cày xong cánh đồng đó trong...... giờ.
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10:
Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của chúng. Khi đó, ta có AB........DC (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).
 
Last edited by a moderator:
N

nganclc2

Câu 1:
Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian dự định với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được
gif.latex
quãng đường AB thì ô tô tăng tốc lên 50 km/h trên quãng đường còn lại. Do đó, ô tô đến sớm hơn dự định 18 phút. Thời gian ô tô dự định để đi từ A đến B là giờ.
Câu 2:
Cho tam giác ABC có các cạnh a; b; c tỉ lệ với ba số 5; 7; 10 và
gif.latex
. Tính chu vi tam giác ABC?Kết quả là.

Cho tam giác ABC có các đường cao tỷ lệ thuận với ba số 2; 3; 4 và chu vi tam giác ABC bằng 13. Tính độ dài cạnh lớn nhất của tam giác ABC? Kết quả là ...
 
Last edited by a moderator:
H

hoang_duythanh

Cho tam giác ABC có các đường cao tỷ lệ thuận với ba số 2; 3; 4 và chu vi tam giác ABC bằng 13. Tính độ dài cạnh lớn nhất của tam giác ABC?Kết quả là .

anh chỉ cho em cách làm nhé,còn kết quả thì em tự tính sau
gọi độ dài 3 cạnh tam giác là a,b,c(điều kiện:a,b,c>0)
gọi độ dài 3 đường cao tam giác là x,y,z
theo đề bài \Rightarrow x:y:z=2:3:4
\Rightarrow[TEX]\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\Leftrightarrow \frac{abcx}{2}=\frac{abcy}{3}=\frac{abcz}{4}[/TEX] mà có ax=by=cz \Rightarrow[TEX]\frac{bc}{2}=\frac{ac}{3}=\frac{ab}{4}\Rightarrow2a=3b=4c\Leftrightarrow\frac{a}{6}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}[/TEX]
Mặt khác lại có a+b+c=13 áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau => kết quả.........(em tự tính nhé) Chúc em làm bài tốt!!!
 
N

nganclc2

Violympic 7 vong 14

Câu 1:
Cho tam giác ABC có các cạnh a; b; c và các đường cao tương ứng là
gif.latex
. Biết a + b = 10 và các đường cao
gif.latex
tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4. Tính chu vi tam giác ABC?Kết quả là .
 
M

me0kh0ang2000

theo đề bài, ta có:

$\frac{h_{a}}{\frac{1}{2}}\frac{h_{b}}{\frac{1}{3}}=\frac{h_{c}}{\frac{1}{4}}$

vì độ dài đáy và đường cao là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

$\frac{a}{6}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}$

đến đây, bạn áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau là ra :)
 
Last edited by a moderator:
H

heodatvietxd01

Mình giải câu này nè

Ta có :
-x=2x+10 \Leftrightarrow 3x+10=0 \Leftrightarrow x=-10/3 \Rightarrow x=10/3 vì y=-x
 
T

thinhrost1

1) ba số a, b, c tỉ lệ nghịch với 3;4;6 và a+b+c=15 giá trị số a là
2)Tìm tổng của 3 số tự nhiên biết rằng BCNN của chúng bằng 2160, tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 5:6; tỉ số của số thứ nhất và số thứ ba là 10:9
 
T

thinhrost1

1)ta có :3a=4b=6c
=>a/4=b/3=c/2=(a+b+c)/(4+3+2)=15/9=5/3
=>a=5/3x4=20/3
2)gọi 3 số đó lần lượt là a,b,c
ta có a/5=b/6
a/10=c/9
=>a/10=b/12=c/9
Đặt a/10=b/12=c/9=K
=>a=10K=2x5K
b=12K=2^2x3K
c=9K=3^2K
BCNN(a,b,c)=2^2x3^2x5K=180K=2160
=>K=12
=>a=12x10=120
b=12x12=144
c=12x9=108

Đáp án câu 1 của bạn giống với đáp án câu 1 của mình nhưng nó bảo sai ???
Còn câu 2 cách giải của bạn rất hay nhưng bạn còn thiếu bước "Tổng của chúng"=a+b+c=120+144+108=372
 
N

nganclc2

BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Cho tam giác ABC có các cạnh a; b; c tỉ lệ với ba số 5; 7; 10 và
gif.latex
. Tính chu vi tam giác ABC?Kết quả là.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 2:
Ba máy cày cày xong một cánh đồng hết 30 giờ. Với năng suất như vậy thì sáu máy cày cùng loại sẽ cày xong cánh đồng đó trong giờ.

Câu 3:
Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian dự định với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được
gif.latex
quãng đường AB thì ô tô tăng tốc lên 50 km/h trên quãng đường còn lại. Do đó, ô tô đến sớm hơn dự định 18 phút. Thời gian ô tô dự định để đi từ A đến B là giờ.

Câu 4:
Biết rằng giá tiền một mét vải màu trắng chỉ bằng 80% giá tiền một mét vải màu xanh. Với số tiền để mua 1,6 mét vải xanh có thể mua được mét vải màu trắng.

Câu 5:
Cho tam giác ABC có
gif.latex
. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Ta có
gif.latex
gif.latex
.

Câu 6:
Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 8 thì y = 10. Giá trị của y khi x=5 là .

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 7:
Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của chúng. Khi đó, ta có ABDC (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).

Câu 8:
Cho góc vuông xOy, điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy. Lấy điểm E trên tia đối của tia Ox, điểm F trên tia Oy sao cho OE = OB; OF = OA. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và EF. Ta có OM ON (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).

Câu 9:
Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của chúng. Khi đó, ta có ADBC (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).

Câu 10:
Cho tam giác ABC có
gif.latex
. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh độ dài DE và DA, ta có DADE.
 
C

cry_with_me

:))
ối zời ạ

Câu 2:

3 máy trong 30h

6 máy trong ?h

đáp án 1.30 : 6 =60(h)

câu 3:

đáp án 1,5 h

câu 4:

2m
 
Last edited by a moderator:
T

thinhrost1

Câu 1:
Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian dự định với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được
gif.latex
quãng đường AB thì ô tô tăng tốc lên 50 km/h trên quãng đường còn lại. Do đó, ô tô đến sớm hơn dự định 18 phút. Thời gian ô tô dự định để đi từ A đến B là giờ.
Câu 2:
Cho tam giác ABC có các cạnh a; b; c tỉ lệ với ba số 5; 7; 10 và
gif.latex
. Tính chu vi tam giác ABC?Kết quả là.
Câu 1:
Gọi thời gian dự định của ô tô là t.
Theo đề bài, ta có:
[TEX]\frac{t}{2}.40km/h=(\frac{t}{2}-18).50km/h(=\frac{AB}{2})\\25t-900=20t\\5t=900\\ t= \frac{900}{5}=180 \tex{phut}=3h[/TEX]
Câu 2:
Theo đề bài, ta có:
[TEX]\frac{a}{5}=\frac{b}{7}=\frac{c}{10}[/TEX]
[TEX]=> a=b.\frac{5}{7} (1)[/TEX]
[TEX]2a^2=b^2+4 (2)[/TEX]
[TEX]\tex{Thay (1) vao (2), ta co:}[/TEX]
[TEX]2.b^2. \frac{25}{49}=b^2+4\\=>2b^2.\frac{25}{49}-b^2=4\\=>b^2(\frac{50}{49}-1)=4\\=>b^2=169\\=>b=14\\\frac{a}{5}=\frac{14}{7}=\frac{c}{10}=2\\=>a=10\\=>c=20\\\tex{CV tam giac}=10+20+14=44(cm)[/TEX]

:))
ối zời ạ

Câu 2:

3 máy trong 30h

6 máy trong ?h

đáp án 1.30 : 6 =60(h)

câu 3:

đáp án 1,5 h

câu 4:

2m
Câu 3 chị làm sai rồi kìa :)) đáp án em làm ở trên đấy
 
Last edited by a moderator:
C

c2nghiahoalgbg


Câu 4:
Đáp án: 2m
Câu 5:
Đáp án: $180^o$


Câu 6:
y=16
Câu 7:
AB=DC
Câu 8:
OM=ON
Câu 9:
AB=DC
Câu 10:
DE=DA

(*)(*)(*)(*)(*)
 
Last edited by a moderator:
L

linhngaoop

BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Cho tam giác ABC có các cạnh a; b; c tỉ lệ với ba số 5; 7; 10 và
gif.latex
. Tính chu vi tam giác ABC?Kết quả là.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 2:
Ba máy cày cày xong một cánh đồng hết 30 giờ. Với năng suất như vậy thì sáu máy cày cùng loại sẽ cày xong cánh đồng đó trong giờ.

Câu 3:
Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian dự định với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được
gif.latex
quãng đường AB thì ô tô tăng tốc lên 50 km/h trên quãng đường còn lại. Do đó, ô tô đến sớm hơn dự định 18 phút. Thời gian ô tô dự định để đi từ A đến B là giờ.

Câu 4:
Biết rằng giá tiền một mét vải màu trắng chỉ bằng 80% giá tiền một mét vải màu xanh. Với số tiền để mua 1,6 mét vải xanh có thể mua được mét vải màu trắng.

Câu 5:
Cho tam giác ABC có
gif.latex
. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Ta có
gif.latex
gif.latex
.

Câu 6:
Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 8 thì y = 10. Giá trị của y khi x=5 là .

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 7:
Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của chúng. Khi đó, ta có ABDC (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).

Câu 8:
Cho góc vuông xOy, điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy. Lấy điểm E trên tia đối của tia Ox, điểm F trên tia Oy sao cho OE = OB; OF = OA. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và EF. Ta có OM ON (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).

Câu 9:
Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của chúng. Khi đó, ta có ADBC (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).

Câu 10:
Cho tam giác ABC có
gif.latex
. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh độ dài DE và DA, ta có DADE.
mình mới thi nên nhđáp án, bạn tham khảo nhé !
câuu 1: các bạn kia làm ri.
câu 2: 3 giờ.
câu 3: tham khảo các bạn kia làm.
câu 4: 2 mét.
câu 5: 180 độ.
câu 6: 16
câu 7,8,9,10:=
chúc bạn thành công, mình chắc 100% lun đó !
 
A

anhanh2572000

câu 1:
GIÁ TRỊ F(2)VỚI: $ F(X)=X+X^2+X^3+.............+X^{37}$
câu 2:GIÁ TRỊ F(2) VỚI:
F(X)=AX VÀ F(1)=6,2.
 
Last edited by a moderator:
C

c2nghiahoalgbg

Bài 1:
f(2)=2+$2^2+2^3+...+2^{37}$
2f(2)=$2^2+2^3+2^4+...+2^{38}$
2f(2)-f(2)=($2^2+2^3+2^4+...+2^{38}$)-(2+$2^2+2^3+...+2^{37}$)
f(2)=$2^{38}$-2=2($2^{37}$-1)
 
Last edited by a moderator:
N

ngthuynhung

violympic vòng 15

Ba tổ công nhân có mức sản xuất tỉ lệ với 5; 4; 3. Tổ I tăng năng suất 10%, tổ II tăng năng suất 20% và tổ III tăng năng suất lên 30%. Do đó trong cùng một thời gian tổ I làm được nhiều hơn tổ III là 16 sản phẩm. Như vậy tổng số sản phẩm mà ba tổ làm được là bao nhiêu?

dạng bài này em chưa quen cách làm lắm. mn giúp em với ạ
 
T

thinhrost1

theo đề bài, ta có:

$\frac{h_{a}}{\frac{1}{2}}\frac{h_{b}}{\frac{1}{3}}=\frac{h_{c}}{\frac{1}{4}}$

vì độ dài đáy và đường cao là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

$\frac{a}{6}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}$

đến đây, bạn áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau là ra :)

Làm tiếp bài của bạn me0kh0ang2000 nhé
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
$\frac{a}{6}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}=\frac{a+b}{6+4}=1\\=>a=6\\=>b=4\\=>c=3$
Chu vi của $\Delta ABC$ là: $6+4+3=13(cm)$
 
Top Bottom