[Toán 7] Tổng hợp câu hỏi Violympic

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi thanh21112000a, 18 Tháng chín 2011.

Lượt xem: 105,270

?

Bạn thấy pic này có ích?

 1. 0 vote(s)
  0.0%
 2. Không

  0 vote(s)
  0.0%

 1. Cần : 9 c/s để đánh từ trang 1->9
  Cần : 2.90=180 c/s để đánh số trang từ 10->99
  Ta có: 759-(9+180)=570 c/s
  có : 570:3=190 trang
  Vậy quyển sách đó có: 9+[(99-10):1+1]+190=289 trang =))
   
 2. thinhrost1

  thinhrost1 Guest

  [TEX] (-2) . (-1\frac{1}{2}) . (-1\frac{1}{3})..... (-1 \frac{1}{2010}[/TEX]
  = [TEX](-2) . (\frac{-3}{2}) . (\frac{-4}{3}) ... (\frac{-2009}{2008}) . (\frac{-2010}{2009} . (\frac{2011}{2010}) [/TEX]
  = (-1) . (-1) . (-1) . (-1) ...(-2011)= -2011:khi (122):
   
 3. nganclc2

  nganclc2 Guest

  Violympic toán 7 vòng 12

  Câu 1:
  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10 cm, BC = 26 cm. Độ dài cạnh AC là cm.


  Câu 2:
  Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi của chị cách đây 2 năm gấp 2 lần tuổi của em. Tuổi của em hiện nay là .

  Câu 3:
  Cho [FONT=&quot]∆[/FONT]ABC = [FONT=&quot]∆[/FONT]DEF. Biết chu vi tam giác ABC bằng 39 cm, AB = 13 cm; DF = 16 cm. Khi đó độ dài cạnh BC bằng cm.

  Câu 4:
  Ba đơn vị kinh doanh A, B, C góp vốn theo tỉ lệ 4; 5; 7. Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 240 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp. Đơn vị A sau một năm được chia số tiền lãi là triệu đồng.

  Câu 5:
  Biết 7 người ăn 8 ngày hết 28 kg gạo. vậy 5 người ăn 6 ngày hết bao nhiêu kilôgam gạo?Kết quả là kg.

  Câu 6:
  Cho[FONT=&quot]∆[/FONT]ABC =[FONT=&quot]∆[/FONT]DEF. Biết AB + DF - EF = 18 cm, độ dài AB ; AC và EF tỉ lệ thuận với ba số 5; 7 và 9. Khi đó, chu vi tam giác ABC bằng cm.

  Câu 7:
  Đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là [​IMG]. Đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là [​IMG]. Vậy đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là .

  Câu 8:
  Khối 7 của một trường THCS có 3 lớp 7A, 7B, 7C. Tổng số học sinh của 2 lớp 7A và 7B là 85 học sinh. Nếu chuyển 10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thuận với các số 7, 8, 9. Tổng số học sinh khối 7 của trường đó là học sinh.

  Câu 9:
  Đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là [​IMG]. Đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là [​IMG]. Đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là [​IMG]. Vậy đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là .

  Câu 10:
  Cho tam giác vuông ABC có tỉ số các cạnh góc vuông là 3 : 4, chu vi của tam giác bằng 48 cm. Độ dài cạnh huyền của tam giác là cm.

  Violympic Toán 7 vòng 12 hiện tại đây...
  :Mloa_loa:
   
 4. sj_oppa

  sj_oppa Guest

  câu 2 :
  số tuổi chị hơn em không bao giờ thay đổi.
  tuổi em cách đây 2 năm :
  6: (2-1) = 6 ( tuổi)
  tuổi em hiện nay :
  6 +2= 8 (tuổi)
   
 5. [laTEX]AB^2 + AC^2 = BC^2 \Leftrightarrow AC = \sqrt{26^2-10^2} = 24 cm [/laTEX]

  [laTEX]AB = DE = 13 cm \\ \\ AC = DF = 16cm \\ \\ AB+AC+BC = 39 cm \Rightarrow BC = 39 - (13+16) = 10cm [/laTEX]
   
 6. nganclc2

  nganclc2 Guest

  Cho tam giác ABC có [​IMG] , AB = 6 cm, BC = 9 cm. Độ dài AC là cm. (Làm tròn kết quả cuối cùng đến hai chữ số thập phân).

  Cho tam giác vuông ABC có tỉ số các cạnh góc vuông là 3 : 4, chu vi của tam giác bằng 48 cm. Độ dài cạnh huyền của tam giác là cm.
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2013
 7. gọi 2 cạnh góc vuông là x,y , gọi cạnh huyền là z ta có

  [laTEX]\frac{x}{3} = \frac{y}{4} \\ \\ x^2+y^2 = z^2 \\ \\ x+y+z = 48 [/laTEX]

  từ pt (1) và (2) ta rút x và y theo z ta có

  [laTEX]y = \frac{192- 4z}{7} \\ \\ x = \frac{144-3z}{7} [/laTEX]

  thay vào (2)

  [laTEX](192-4z)^2 + (144-3z)^2 = 49z^2 \\ \\ 24z^2+2400z - 57600 = 0 \\ \\ z^2 + 100z - 2400 = 0 \\ \\ (z-20)(z+120) =0 \\ \\ z = 20 cm[/laTEX]
   
 8. [laTEX]AC = \sqrt{BA^2 + BC^2 - 2BA.BC.cosB} = \sqrt{63} \\ \\ AC = 7,94 cm[/laTEX]
   
 9. nganclc2

  nganclc2 Guest

  Violympic 7 vong 12

  Hai cuộn dây điện có các chiều dài tỉ lệ thuận với 7 và 12. Biết rằng cuộn này dài hơn cuộn kia 15 m.Độ dài của cả hai cuộn dây điện là mét.
   
 10. thinhrost1

  thinhrost1 Guest

  Gọi chiều dài của cuộn dây điện thứ I, II là: x,y
  Theo đề bài, ta có:
  $\frac{x}{7}=\frac{y}{12}$ và $y-x=15$
  Theo t/c dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  $\frac{x}{7}=\frac{y}{12}=\frac{y-x}{12-5}=\frac{15}{5}=3$
  Từ $\frac{x}{7}=3 =>x=21$
  $\frac{y}{12}=3 =>y=36$
  Độ dài của 2 cuộn dây là:
  $$x+y=21+36=57(m)$$
   
 11. Đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là [​IMG]. Đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là [​IMG]. Vậy đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là .

  Bài giải :
  Theo đề b ài ra, ta có :
  x = -5y (vì đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là [​IMG]) (1)
  y = 7z (vì đại lượng [​IMG] tỉ lệ thuận với đại lượng [​IMG] theo hệ số tỉ lệ là [​IMG]) (2)
  Thay (2) và (1) ta có :
  x = -5y = -5. 7z = -35z
  Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là -35.
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2013
 12. nganclc2

  nganclc2 Guest

  Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y=-x và y=2x+10 là... ( nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)

  Độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với các số 3;5;7. Biết rằng tổng độ dài cạnh lớn và cạnh nhỏ nhất hơn cạnh còn lại 20m. Chu vi của tam giác đó là..m

  Cho 3 số x,y,z thỏa mãn x,y,z tỉ lệ nghịch với 5;2;4 và x^3 +y^3+z^3=9512.Giá trị của x+y+z=...
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2013
 13. [laTEX]5x = 2y = 4z \\ \\ \frac{x}{4} = \frac{y}{10} =\frac{z}{5} \\ \\ \frac{x^3}{4^3} = \frac{y^3}{10^3} =\frac{z^3}{5^3} = \frac{x^3+y^3+z^3}{4^3+10^3+5^3} \\ \\ \frac{x^3+y^3+z^3}{4^3+10^3+5^3} = \frac{9512}{1189} = 8= 2^3 \\ \\ x^3 = 4^3.2^3 \Rightarrow x = 8 \\ \\ y^3 = 10^3.2^3 \Rightarrow y = 20 \\ \\ z^3 = 5^3.2^3 \Rightarrow x = 10 \\ \\ x+y+z = 8+20+10 = 38[/laTEX]
   
 14. xacutara

  xacutara Guest

  Loi nguyen hyet ngai

  làm nè
  gọi độ dài 3 cạnh là a,b,c ta có
  a/3=b/5=c/7 và ( a+c)-b = 20
  áp dụng tính chất của dãy tỷ số = nhau
  a/3=b/5=c/7 = ( a+c)-b/(3+7)-5=20/5=4
  => a = 4.3=12
  => b = 4.5=20
  => c= 4.7 = 21
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2013
 15. Giải pt hoành độ:-x=2x+10\Leftrightarrowx=-10/3
  thay x=-10/3 vào 1 trong 2 pt trên được y=10/3
  \Rightarrowđáp số:10/3
   
 16. thinhrost1

  thinhrost1 Guest

  bài toán violympic khó !?

  Tìm số abc. Biết $\frac{1000}{abc}= a+b+c$ Một bài thôi :)
   
 17. [TEX]\frac{1000}{100a+10b+c} = a+b+c[/TEX]

  muốn 1000 chia hết cho abc thì c phải là số 5 hoặc số 0

  nếu c là số 5

  thì ta có

  [TEX]\frac{200}{20a+2b+1} = a+b+5[/TEX]

  để 200 chia hết cho 20a+2b+1 thì

  2b+1 = 0 hoặc bằng 5

  vậy b = 2

  ta có

  [TEX]\frac{40}{4a+1} = a+7[/TEX]

  vậy

  4a+1 = 5 vậy a = 1

  số cần tìm là 125
   
 18. thinhrost1

  thinhrost1 Guest

  À cho em hỏi luôn là nếu xét trường hợp c=0 thì sao nhỉ?
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2013
 19. nganclc2

  nganclc2 Guest

  Violympic 7 vong 14

  Hai máy bay cùng bay từ thành phố A đến thành phố B. Máy bay thứ nhất bay quãng đường AB trong 2 giờ 30 phút, máy bay thứ hai bay hết 2 giờ 20 phút. Biết rằng cứ 1 phút thì máy bay này nhanh hơn máy bay kia 1 km. Vậy, máy bay bay nhanh hơn có vận tốc là... km/h
   


 20. máy bay nhanh hơn là x

  máy bay chậm hơn là y

  1 h máy 2 chạy nhanh hơn máy 1 là 60 km/h

  [laTEX]\frac{7x}{3} = 2,5y \\ \\ x - y = 60 \\ \\ x = 900 km/h [/laTEX]

  máy bay nhanh hơn có vận tốc 900 km/h

   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY