[Sinh Học 12]Di truyền học

Thảo luận trong 'Nhiễm sắc thể' bắt đầu bởi hieucan.a5, 15 Tháng mười hai 2011.

Lượt xem: 44,873

 1. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  Người chồng có bố và mẹ đều bình thường nhưng có cô em gái bị bạch tạng
  \Rightarrow Chồng [TEX]\frac{2}{3}[/TEX][TEX]AaX^AY[/TEX]
  Người vợ có bố bị mù màu và mẹ bình thường nhưng em trai thì bị bệnh bạch tạng
  \Rightarrow Vợ [TEX]\frac{2}{3}[/TEX][TEX]AaX^AX^a[/TEX]
  \Rightarrow Con trai mắc đồng thời cả 2 bệnh: [TEX]\frac{2^2}{3^2}[/TEX].[TEX]\frac{1}{4}[/TEX].[TEX]\frac{1}{4}[/TEX] = [TEX]\frac{1}{36}[/TEX]
  \Rightarrow B

  p(C) = 0,5 \Rightarrow [TEX]p^2CC[/TEX] = 0,25
  p(cg) = 0,4 \Rightarrow [TEX]q^2ccgg[/TEX] = 0,16
  p(c) = 0,1 \Rightarrow [TEX]r^2cc[/TEX] = 0,01
  2p(C).p(cg) = 0,4
  2p(cg).p(c) = 0,08
  2p(C).p(c) = 0,1
  \Rightarrow A

  P: [TEX]I^AT^O[/TEX] x [TEX]I^AI^O[/TEX]
  F: [TEX]\frac{1}{4}I^AI^A[/TEX]: [TEX]\frac{2}{4}I^AI^O[/TEX]: [TEX]\frac{1}{4}I^OI^O[/TEX]
  1 đứa có nhóm máu A: [TEX]\frac{3}{4}[/TEX]
  1 đứa có nhóm máu O: [TEX]\frac{1}{4}[/TEX]
  \Rightarrow XS: [TEX]\frac{3}{4}[/TEX].[TEX]\frac{1}{4}[/TEX].[TEX]C^1_2[/TEX]= [TEX]\frac{3}{8}[/TEX]
  ( Chỉ có 2 TH là đứa nhóm máu A sinh trước hoặc sinh sau nên chỉ nhân 1 lần [TEX]C^1_2[/TEX] )
   
 2. the_god

  the_god Guest

  sinh 12 xác suất

  .ở người alen A quy định tóc thẳng trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc quăn, các alen đều nằm trên NSTT. Nếu 1 cộng đồng người ở trạng thái cân bằng di truyền có tân sồ alen a=0,4 thì xác suất 1 cặp vợ chồng có tóc thẳng có thể sinh ra 3 con trong đó có 2 con trai tóc thẳng, 1 con gái tóc quăn là bao nhiêu?
   
 3. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  p(a) = 0,4 \Rightarrow p(A) = 0,6
  0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
  Vợ chồng tóc thẳng: Aa x Aa \Rightarrow XS: 0,48.0,48
  \Rightarrow F: [TEX]\frac{1}{4}[/TEX]AA: [TEX]\frac{2}{4}[/TEX]Aa: [TEX]\frac{1}{4}[/TEX]aa
  \Rightarrow 2 con trai tóc thẳng, 1 con gái tóc quăn: [TEX]\frac{3^4}{4^4}[/TEX].[TEX]\frac{1}{2^2}[/TEX][TEX]\frac{1}{4}[/TEX].[TEX]C^1_3[/TEX].[TEX]\frac{1}{2}[/TEX]= [TEX]\frac{9}{512}[/TEX]

  \Rightarrow XS: [TEX]0,48^2[/TEX].[TEX]\frac{9}{512}[/TEX] = [TEX]4,05.10^{-3}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng mười một 2012
 4. Tần số hoán vị gen.giúp với!!

  Ở lúa thân cao trội so thân thấp,hạt dài trội so hạt tròn.Cho lúa F1 thân cao, hạt dài dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F2 gồm 400 cây với 4 loại kiểu hình khác trong đó có 64 cây thân thấp, hạt gạo tròn. Cho biết mọi diễn biến của NST trong giảm phân hoàn toàn giống nhau. Tần số hoán vị gen là: A. 16%. B. 40%. C. 20%. D. 32%.

  Mình chỉ biết Đap án là C.nhưng không biết làm!
   
 5. ta có 64 cây thấp hạt tròn/ 400 cây
  \Rightarrow tỉ lệ =0.16
  vì giảm phân hai giới đều như nhau và cô thể đem lai là dị hợp tử hai cặp gen nên tỉ lệ giao tử ab= 0.4 > 0.25 \Rightarrow là giao tử liên kết \Rightarrow giao tử hoán vị = 0.5-0.4=0.1
  \Rightarrowf=0.1x2=0.2
   
 6. the_god

  the_god Guest

  nhưng hình như ko có đáp án nào cả bạn ơi:

  A)1.97
  B)9.44
  c)1.72
  d)52
   
 7. Bài tập di truyền quần thể

  Chào em!
  Bài này em có thể làm như sau:
  Tần số alen a = 0,4 --> Tần số alen A = 1 - 0,4 = 0,6.
  Cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa
  Để cặp vợ chồng này sinh được con không phân biệt mùi vị thì vợ chồng này phải có kiểu gen dị hợp, xác suất kiểu gen này trong quần thể được tính như sau:
  0,48/(0,36+0,48) = 0,57.
  Xác suất sinh các con như đề bài là:
  0,57^2 . 3C2 . (1/2)^2 . (3/4)^2 . 1/2 . 1/4 = 1,7%.
  Ở đây bạn ducdao sai từ bước tính tần số kiểu gen Aa.
  Chúc em học tốt nhé!
   
 8. mu_vodoi

  mu_vodoi Guest

  [Sinh 12] Di truyền quần thể

  một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen 0.3AA:0.2Aa:0.5aa nếu xảy ra đột biến lặn với tần số 9% thì tần số tương đối của các alen A và a lần lượt là ?
   
 9. mu_vodoi

  mu_vodoi Guest

  [Sinh 12] Số đoạn mồi !

  biết rằng 1 chạc sao chép chữ Y có 40 đoạn okazaki thì cần bao nhiêu đoạn mồi cho phân tử ADN mẹ có 5 đơn vị tái bản nhân đôi 1 lần
   
 10. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  biết rằng 1 chạc sao chép chữ Y có 40 đoạn okazaki thì cần bao nhiêu đoạn mồi cho phân tử ADN mẹ có 5 đơn vị tái bản nhân đôi 1 lần


  Số đoạn mồi = số đoạn okazaki + 2.Số đơn vị tái bản

  \Rightarrow Số đoạn mồi = 50
  Số đoạn mồi cần cho p.t ADN nhân đôi 1 lần = 50.([tex]2^1[/tex] - 1) = 50
   
 11. mu_vodoi

  mu_vodoi Guest

  Đề bài nó cho 40 đoạn okazaki là trên một chạc mà ?
   
 12. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  p(A) = 0,4
  p(a) = 0,6
  . ĐB A \Rightarrow a
  \Rightarrow p(a) = 0,6 + 0,4.9% = 0,636 ; p(A) = 0,364
  . ĐB a \Rightarrow A
  \Rightarrow p(A) = 0,4 + 0,6.9% = 0,454 ; p(a) = 0,546
   
 13. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  biết rằng 1 chạc sao chép chữ Y có 40 đoạn okazaki thì cần bao nhiêu đoạn mồi cho phân tử ADN mẹ có 5 đơn vị tái bản nhân đôi 1 lần


  Số đoạn mồi = số đoạn okazaki + 2.Số đơn vị tái bản

  \Rightarrow Số đoạn mồi = 40.2 + 10 =90
  Số đoạn mồi cần cho p.t ADN nhân đôi 1 lần = 90.([tex]2^1[/tex] - 1) = 90
   
 14. the_god

  the_god Guest

  sinh hoc 12. giúp minh với

  2.ở đậu hà lan alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyên có tỉ lệ cây đậu thân thấp chiếm 36%. Chọn ngẫu nhiên 2 cây đậu thân cao dị hợp đem giao phấn, xác suất thu được 3 cây đậu Hà Lan trong đó có 2 cây thân cao, 1 cây thân thấp
  a.0,98% b.1,2% c.3,24% d.9,725
  _________________
   
 15. mu_vodoi

  mu_vodoi Guest

  Nhờ cô hocmai.sinhhoc vào xem giúp em bài này với ạ .
  Em cảm ơn cô !
  :confused:
   
 16. Bài tập di truyền quần thể

  Đề bài: ở đậu hà lan alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyên có tỉ lệ cây đậu thân thấp chiếm 36%. Chọn ngẫu nhiên 2 cây đậu thân cao dị hợp đem giao phấn, xác suất thu được 3 cây đậu Hà Lan trong đó có 2 cây thân cao, 1 cây thân thấp
  a.0,98% b.1,2% c.3,24% d.9,725
  Hướng dẫn:

  Ở bài này, em dễ dàng xác định được tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể khi quần thể cân bằng.
  Tần số alen a = 0,6, tần số alen A = 1 - 0,6 = 0,4.
  Thành phần kiểu gen của QT: 0,16Aa : 0,48Aa : 0,36aa.
  Xác suất thu được cây thân cao dị hợp là: 0,48/ (0,16+0,48) = 3/4.
  Xác suất để cả bố và mẹ đều có kg dị hợp là: (3/4)^2
  xác suất thu được 3 cây đậu Hà Lan trong đó có 2 cây thân cao, 1 cây thân thấp là:
  (3/4)^2. 2C3 . (3/4)^2 . 1/4

  Em tự tính ra kết quả nhé!
  Chúc em học tốt!
   
 17. hoangvan_94

  hoangvan_94 Guest

 18. [LTĐH Sinh] ai giúp mình bài với

  Cai giải giúp mình bài này cái
  trong một phép lai thỏ cái thuần chủng mắt đen, màu lông hoang dại với thỏ đực mắt nâu,lông xám dược F1 toàn mắt đen,màu lông hoang dại. Cho F1 lai với nhau dươc F2 phân ly với tỉ lệ như sau.
  Tat cả thỏ cái đều mắt đen,lông hoang dại
  thỏ đục phân ly:0,45 mắt đen,màu lông hoang dại
  0,45 mắt nâu, lông xám
  0,05 mắt đen,lõng xám
  0,05mắt nâu,lông hoang dại
  Giải thích va viết sơ đồ lai.Biết môt gen quy dịnh một tính trang.
  Ả NHÀ LÀM GIÚP MÌNH VỚI.TKS NHÁ......@};-@};-@};-
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2012
 19. the_god

  the_god Guest

  Cảm ơn chị nhiều$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\$
   
 20. Bài tập di truyền liên kết với giới tính tích hợp hoán vị gen

  Đề bài: trong một phép lai thỏ cái thuần chủng mắt đen, màu lông hoang dại với thỏ đực mắt nâu,lông xám dược F1 toàn mắt đen,màu lông hoang dại. Cho F1 lai với nhau dươc F2 phân ly với tỉ lệ như sau.
  Tat cả thỏ cái đều mắt đen,lông hoang dại
  thỏ đục phân ly:0,45 mắt đen,màu lông hoang dại
  0,45 mắt nâu, lông xám
  0,05 mắt đen,lõng xám
  0,05mắt nâu,lông hoang dại
  Giải thích va viết sơ đồ lai.Biết môt gen quy dịnh một tính trang.
  Hướng dẫn:

  Xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng (ở cả 2 giới)
  Tính trạng màu mắt:
  Mắt đen/ mắt nâu = (100% + 50%)/50% = 3/1, Ptc, F1 đồng tính mắt đen
  Mặt khác mỗi gen quy định 1 tính trạng --> Mắt đen là trội hoàn toàn so với mắt nâu
  Quy ước: A: đen, a: mắt nâu
  Tương tự, lông hoang dại là trội hoàn toàn so với lông xám
  Quy ước: B: lông hoang dại, b: lông xám.
  Mặt khác tính trạng phân bố không đồng đều ở 2 giới --> gen quy định tính trạng màu mắt và hình dạng lông đều trên NST giới tính X (Y không alen).
  Xét riêng giới đực:
  Con đực mắt đen,màu lông hoang dại có kiểu gen XABY nhận 0,45XAB từ mẹ và nhận Y từ bố (Vì ở đây xét riêng giới đực)
  Tương tự Con đực mắt nâu, lông xám có kiểu gen XabY nhận 0,45Xab từ mẹ và nhận Y từ bố
  Con đực mắt nâu, lông hoang dại có kiểu gen XaBY nhận 0,05Xab từ mẹ và nhận Y từ bố
  Con đực mắt đen, lông xám có kiểu gen XabY nhận 0,05XAb từ mẹ và nhận Y từ bố.
  Chứng tỏ cơ thể mẹ cho 4 loại giao tử: AB = ab = 45%, Ab = aB = 5%
  --> Xảy ra hoán vị gen ở cơ thể mẹ.
  Cơ thể thỏ mẹ có kiểu gen XABXab
  Cơ thể thỏ bố có kiểu gen XABY
  f = 10%
  Em tự viết sơ đồ lai minh họa nhé!
  Chúc em học tốt!
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->