[Sinh Học 12]Di truyền học

H

hieucan.a5

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[Xác Suất] - Di truyền học ở người.

Các bạn ơi giai cho mình bài này với
Ở người B quy định tình trạng bình thường , gen b quy định bạnh tạng nằm trên NST thường. Cho rằng bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp. Tính
a, Xác suất xuất hiện một đứa con bình thường
b, Xác suất xuất hiện một đứa con mắc bệnh
c, Xác suất xuất hiện hai đứa con bình thường
d, Xác suất xuất hiện một đúa con gái mắc bệnh
e, Xacs xuất xuất hiện một đúa con trai mắc bệnh , con gái bình thường
Câc bạn làm ơn trả lời nhanh hộ mình, mình đang cần giấp.
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.sinhhoc

Các bạn ơi giai cho mình bài này với
Ở người B quy định tình trạng bình thường , gen b quy định bạnh tạng nằm trên NST thường. Cho rằng bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp. Tính
a, Xác suất xuất hiện một đứa con bình thường
b, Xác suất xuất hiện một đứa con mắc bệnh
c, Xác suất xuất hiện hai đứa con bình thường
d, Xác suất xuất hiện một đúa con gái mắc bệnh
e, Xacs xuất xuất hiện một đúa con trai mắc bệnh , con gái bình thường
Câc bạn làm ơn trả lời nhanh hộ mình, mình đang cần giấp.
Chào em!
Bài này ta có thể làm như sau:
Bố mẹ có kiểu gen dị hợp (Aa):
P: Aa x Aa
F1: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa
a. Xác suất xuất hiện một đứa con bình thường (A-) là: 3/4
b. Xác suất xuất hiện một đứa con mắc bệnh (aa) là: 1/4
c. Xác suất xuất hiện hai đứa con bình thường là: (3/4) . (3/4) = 9/16
d. Xác suất xuất hiện một đứa con gái mắc bệnh: 1/2 . 1/4 = 1/8 (Trong số các con sinh ra tỉ lệ 1 trai : 1 gái)
e. Xác xuất xuất hiện một đúa con trai mắc bệnh , con gái bình thường: 1/2 . 1/4 . 1/2 . 3/4 = 3/64.
Em có thể tham khảo cách làm trên nhé!
Chúc em học tốt!
 
T

tuekha_dtn

thoái hóa giống và hiện tương ưu thế lai

Tóm tắt sự khác nhau giữa hiện tượng thoái hóa giống và hiện tương ưu thế lai.
thầy giúp em câu này với ạ. em cảm ơn ạ

tự thụ phấn

Xét hai cạp gen của 1 loài thự vật sinh sản hữu tính giao phối. Nếu thế hệ xuất phát 100% có kiểu gen AaBb. khi cho tự thụ phấn bắt buộc liên tiếp qua nhiều thế hệ, -hãy Xác định :
-tỉ lệ của cơ thể có kiểu gen AaBb và tỉ lệ cơ thể đồng hợp tử về hai cặp gen ở các thế hệ F1,F2, F3,Fn?
- hậu quả của viêc tự thụ phấn bắt buộc trên đến kiểu gen và kiểu hình là gì?
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.sinhhoc

Sự khác nhau giữa thoái hóa giống và ưu thế lai

I. Thoái hóa giống
1.Khái niệm : - Đối với cây trồng giao phấn khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ thì con cháu có sức sống kém dần, sinh trưởng phát triển chậm, chống chịu kém, năng suất giảm, nhiều cây bị chết - Đối với vật nuôi khi giao phối cận huyết (có quan hệ gần gũi) qua nhiều thế hệ làm xuất hiện hiện tượng thoái hóa, xuất hiện quái thai, dị hình, cơ thể suy yếu, sức đẻ giảm Ví dụ : Cây ngô vốn là cây giao phấn nếu tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ thì chiều cao thân giảm dần, giảm năng suất, có nhiều tính trạng xấu
2. Đặc điểm thoái hoá giống :
- Khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc hay giao phối cận huyết qua nhiều thế hệ thì :
+ Tỉ lệ thể dị hợp trong quần thể giảm dần .
+ Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, trong đó, các gen lặn có hại biểu hiện ra.
Ví dụ : P: Aa x Aa
F1: ¼ AA : 2/4 Aa : ¼ aa c.

3. Vai trò của tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết : - Trong chọn giống người ta dùng các này để củng cố một đặc tính mong muốn nào đó - Tạo ra các dòng thuần chủng - Phát hiện những gen có hại hay có lợi từ đó làm cơ sở để lựa chọn hoặc loại bỏ
II.Hiện tượng ưu thế lai :
1. Khái niệm:
Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai ưu việt hơn bố mẹ về sức sống, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng phát triển, sinh sản, năng suất, khả năng lợi dụng thức ăn Ví dụ : P: Lúa trồng x Lúa hoang dại (Năng suất cao, chống chịu kém ) (Năng suất thấp, chống chịu tốt ) F1 : (Năng suất cao và chống chịu với môi trường tốt )
2. Đặc điểm :
+ Phần lớn các gen của cơ thể lai trong lai khác dòng đều ở trạng thái dị hợp, trong đó, các gen trội quy định các trạng thái tốt được biểu hiện.
+ Cơ thể lai khác dòng có độ đồng đều cao về năng suất và phẩm chất .
- Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần ở các thế hệ sau : do có hiện tượng phân tính : tỉ lệ thể dị hợp giảm dần, tỉ lệ thể đồng hợp tăng dần, trong đó, các tính trạng quy định bởi các gen lặn (có hại ) được biểu hiện Ví dụ : chiều cao của cây phụ thuộc vào gen trội . - Giả thuyết siêu trội :
3. Ý nghĩa: Do sự tương tác giữa 2 alen khác nhau về chức phận của cùng 1 gen dẫn đến hiệu quả bổ trợ mở rộng phạm vi biểu hiện kiểu hình.
P: AA x aa -> F1: Aa (AAaa) Ví dụ :
+ Cây thuốc lá có kiểu gen aa chịu được nhiệt độ khoảng 100C + Cây truốc lá có kiểu gen AA chịu được nhiệt độ khoảng 350C + Cây truốc lá có kiểu gen Aa chịu được nhiệt độ khoảng 100C

Câu này với từng ý, em có thể lập bảng và phân tách thành nhiều ý nhỏ hơn nhé!
Chúc em học tốt!

Câu hỏi: Xét hai cạp gen của 1 loài thự vật sinh sản hữu tính giao phối. Nếu thế hệ xuất phát 100% có kiểu gen AaBb. khi cho tự thụ phấn bắt buộc liên tiếp qua nhiều thế hệ, -hãy Xác định :
-tỉ lệ của cơ thể có kiểu gen AaBb và tỉ lệ cơ thể đồng hợp tử về hai cặp gen ở các thế hệ F1,F2, F3,Fn?
- hậu quả của viêc tự thụ phấn bắt buộc trên đến kiểu gen và kiểu hình là gì?

Trả lời:
Chào em!
Bài này không có gì khó cả, cô sẽ hướng dẫn cách làm sau đó em tự tìm ra kết quả nhé.
Với những dạng này ta vẫn xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng.
Ví dụ xét cặp A, a.
Sau 1 , 2, 3 thế hệ tự thụ phấn, em dễ dầng xác định được tỉ lệ kiểu gen Aa, aa, AA sinh ra bằng cách áp dụng công thức trong phần cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn.
Tương tự xét cặp B, b cũng vậy. Chúng ta cũng dễ dàng tính được tỉ lệ kiểu gen Bb, BB, bb.
Khi đó tỉ lệ cơ thể AaBb ở từng thế hệ thì sẽ bằng tỉ lệ kiểu gen Aa ở thế hệ tương ứng x tỉ lệ kiểu gen Bb ở thế hệ tương ứng.
Tỉ lệ các cơ thể đồng hợp tử sẽ bằng tỉ lệ (AA + aa) ở thế hệ tương ứng x tỉ lệ (BB + bb) ở thế hệ tương ứng
Áp dụng phương pháp trên, em lần lượt tính được tỉ lệ các cá thể đồng hợp tử về 2 cặp gen và dị hợp AaBb ở từng thế hệ F1, F2, F3, F4 ....Fn.
Chúc em học tốt!
 
Last edited by a moderator:
H

htmotherbear

nhờ mọi người giải giúp mình làm các câu hỏi về bài tập quần thể

câu 1 :màu sắc vỏ ốc sên châu ậu do một gen có 3 alen kiển soát : B(nâu), P(hồng), Y(vàng). alen nâu trội hoàn toàn so với 2 alen kia, alen hồng trội so với alen vàng. điều tra một quần thể di truyền đã cân bằng người ta thu được các số liệu sau: nâu 472, hồng: 462, vàng: 66. hãy tính tần số các alen trong quần thể?
câu2: một gen gồm ba alen đã tạo ra trong quần thể 4 kiểu hình khác nhau, cho rằng tần số các alen bằng nhau, sự giao phối ngẫu nhiên, các alen trội tiêu biểu cho các chỉ tiêu kinh tế mong muốn. số cá thể chọn làm giống trong quần thể chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/3 B. 2/9 C. 3/9 D. 1/9
câu 3: một quần thể có KG ban đầu là 0,4AA: 0,5 Aa: 0,1 aa. biết rằg các cá thể dị hợp tử có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với khả năng sinh sản của thể đồng hợp. các cá thể có kiểu gen AA và aa có khả năng sinh sản như nhau. sau một thế hệ tự thụ phấn thì tần số cá thể có KG dị hợp tử sẽ là?
A. 16,67% B, 12,25% C,25,33% D15,2%
câu 4:ở người nhóm máu MN được quy định bởi KG đồng trội LM=LN, kiểu gen LMLM: nhóm máu M, LNLN: nhóm máu N. trong một gia đình có bố mẹ đều có nhóm máu MN. Xác xuất để họ sinh 3 con nhóm máu M, 2 con nhóm máu MN, 1 con nhóm máu N:
A. 15/256 B. 6/128 C.1/1024 D.3/64
 
G

giangkute2011

Ôn tập

CÂu 1: Cho cấu trúc di truyền quần thể như sau : 0,4AABb :0,4AaBb 00,2aabb . Người ta tiến hành cho quần thể trên là quần thể tự thụ phấn bắt buộc qua 3 thế hệ mang hai cặp gen đồng hợp trội là ?

A;112/640 B:161/640 C: 49/256 D: 7/640

Các bạn giúp mình giải thich bài làm này với ,mình đã nhờ các bạn giải một lần rồi mà thật tình mình chưa hiểu :(
 
A

autumns_gust

Bài này họ hàng thân thiết gì đó với bài trước thì phải.

Bài này mình không rõ cách giải nhưng mình đoán đáp án thế này.
Nhin vào 0,4AABb khi tự thụ hẳn sẽ tạo ra 0,4x(7/16)=0,175
0,4AaBb cũng sẽ tạo ra AABB
Vậy nên chắc chắn đáp án phải lớn hơn 0,175 bạn bấm thử tính trừ thì sẽ còn lại B, C ^^.
Mà cách ra đề trắc nghiệm, câu C có mẫu số khác với 3 cái còn lại, khi bạn quy đồng thử thì tử lại thành một phân số ...... vậy nên khả năng câu B rất cao, thêm nữa sau khi bạn lấy tính trừ câu B, ra một kết quả nào đó bạn lấy đem chia cho 0,4 (tức là tỉ lệ AaBb á) thì ra được một số mà cả tử và mẫu đều là số chính phương.

Về phần bài giải mình không chắc chắn lắm nhưng mà cũng dựa vào cơ sở phân li độc lập.
trước hết 0,4AABb => 0,175AABB (cái này thì 1 cặp đồng hợp, một cặp dị hợp nên ta không xét tới AA thì ta tính Bb như bình thường)
Ở 0,4AaBb thì khi ta tách riêng Aa, Bb ra rồi tính như bình thường
Aa => 7/16 AA
Bb => 7/16 BB
Nhân lại và nhân với tỉ lệ AaBb sau đó cộng với 0,175 do 0,4AABb tạo ra thì ra được đáp án B.
Mà bạn cần nhớ là tỉ lệ AaBb sẽ nhân riêng nha, để dễ xét thì trước hết cứ xem như AaBb là 1. (vì 1x1=1; 1:1=1; căn bậc hai của 1 = 1; 1^2 =1 nên không sợ sai sót), lúc nãy lúc làm thử tách ra 0,4Aa; 0,4Bb nên làm cả buổi trời không ra :D.
 
H

huong_a2_95

Bài tập về di truyền liên kết, giup mình với

Ở ruồi giấm gen A thân trắng trội hoàn toàn so với gen a quy định thân đen
Gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh cụt
2 gen này cùng nằm trên 1 NST thường
Gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với gen d quy định mắt trắng
Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X ko có alen tương ứng nằm trên Y
Trong phép lai: AB/ab X^DX^d x AB/ab X^DY
F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15% theo lí thuyết tỉ lệ ruồi đực f1 có kiểu hình thân đen , cánh cụt , mắt đỏ là bao nhiêu

đây là 1 câu trong đề thi đại học năm 2009 . mọi người giúp mình nha , cám ơn nhìu :)
 
H

hocmai.sinhhoc

Bài tập tổng hợp các quy luật di truyền

Đề bài: Ở ruồi giấm gen A thân trắng trội hoàn toàn so với gen a quy định thân đen
Gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh cụt
2 gen này cùng nằm trên 1 NST thường
Gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với gen d quy định mắt trắng
Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X ko có alen tương ứng nằm trên Y
Trong phép lai: AB/ab X^DX^d x AB/ab X^DY
F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15% theo lí thuyết tỉ lệ ruồi đực f1 có kiểu hình thân đen , cánh cụt , mắt đỏ là bao nhiêu
Trả lời:

Chào em!
Ở bài này, em sử dụng tách từng cặp tính trạng ra nghiên cứu.
F1: thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%.
Em nhận thất phép lai X^DX^d x X^DY sẽ tạo ra 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng
Do đó tỉ lệ ruồi mắt đỏ sinh ra là 3/4.
Vì F1: thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15% nên em dễ dàng tính được thân đen, cánh cụt chiếm 15%.4/3 = 20%.
phép lai X^DX^d x X^DY sẽ tạo ra 1/4 ruồi đực mắt đỏ.
Do vậy tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen , cánh cụt , mắt đỏ là: 20%.1/4 =5%.
Chúc em học tốt nhé!


Tỉ lệ KH 1 : 2 : 1 trong quy luật di truyền

Các em thân mến!
Khi giải quyết những bài tập thuộc quy luật di truyền, có một tỉ lệ mà chúng ta rất hay gặp nhưng cũng không phải ai cũng làm đúng. Đó là tỉ lệ 1 : 2 : 1. Theo các em, tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 được tạo ra từ những phép lai nào?
Các em có thể đưa ra ý kiến của mình! Sau đó cô sẽ chốt lại nhé!
Rất mong sự ủng hộ của các em!
Chúc các em học tập tốt!
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.sinhhoc

Em đã học rất nhiều các quy luật di truyền, cố gắng tư duy rộng và xét các trường hợp có thể của nó nhé!
Chúc em học tốt!
 
L

luffy_1998

E năm nay mới lên lớp 9 nên mới học di truyền Menđen thôi ak :D
Em GG search được thêm:

- Tương tác gen bổ trợ
- Tương tác gen át chế trội
- Tương tác gen át chế lặn
- Liên kết gen hoàn toàn
- Gen đa hiệu
- Hoán vị dị hợp chéo với tần số bất kì.
 
S

sinhlyhoc

Hấp dẫn và động não

Hiện tượng trong quá trình nhân đôi ADN xãy ra trong ống nghiệm làm xuất hiện ADN con mà có một mạch đơn dài bất thường. Hỏi người ta quên cho gì vào ống nghiệm?
Không phải Ligaza!
 
Last edited by a moderator:
D

ducdao_pvt

Hiện tượng trong quá trình nhân đôi ADN xãy ra trong ống nghiệm làm xuất hiện ADN con mà có một mạch đơn dài bất thường. Hỏi người ta quên cho gì vào ống nghiệm?
Trả lời:
. Enzim nối ligaza.
 
S

songjoongki

- trội lặn không hoàn toàn
-tương tác dạng 9:6:1
tương tác át chế dạng 12;3;1
tương tác dạng 9:4;3
liên kết gen hoan toan dang liên kết đối
 
S

soulofdeath_1705

một câu hỏi tính xác suất trong quy luật phân li độc lập

ở đậu Hà Lan, gen A:thân cao, alen a: thân thấp, gen B:hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên hai cặp NST tương đồng. cho đậu thân cao hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và một cây thân thấp hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau . nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa trắng ở F2 là:
A. 4/9
B. 2/9.
C. 1/9
D. 8/9
 
Y

yuper

ở đậu Hà Lan, gen A:thân cao, alen a: thân thấp, gen B:hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên hai cặp NST tương đồng. cho đậu thân cao hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và một cây thân thấp hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau . nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa trắng ở F2 là:
A. 4/9
B. 2/9.
C. 1/9
D. 8/9

- Muốn có cây hoa trắng thì cây thân thấp hoa đỏ ở F1 phải có KG [TEX]aaBb[/TEX]

- Xác suất để chọn đc cây [TEX]aaBb[/TEX] là [TEX]2/3[/TEX]

- xác suất chọn cây [TEX]AAbb[/TEX] là [TEX]1/3[/TEX]

- Xác suất chọn cây [TEX]Aabb[/TEX] là [TEX]2/3[/TEX]

- Ta có 2 TH:

+ TH1: [TEX]AAbb[/TEX] x [TEX]aaBb[/TEX] \Rightarrow [TEX]1/2Aabb[/TEX] \Rightarrow [TEX]Xs=1/3.2/3.1/2=1/9[/TEX]

+ TH2: [TEX]Aabb[/TEX] x [TEX]aaBb[/TEX] \Rightarrow [TEX]1/4Aabb[/TEX] \Rightarrow [TEX]Xs=2/3.2/3.1/4=1/9[/TEX]

\Rightarrow [TEX]Xs=1/9+1/9=2/9[/TEX] \Rightarrow B
 
D

duyzigzag

Hiện tượng trong quá trình nhân đôi ADN xãy ra trong ống nghiệm làm xuất hiện ADN con mà có một mạch đơn dài bất thường. Hỏi người ta quên cho gì vào ống nghiệm?
Chắc là thiếu ARN polimeraza.
 
L

larrylotter

Bài tập về tính trạng do hai gen không alen quy định

Ở một loài thực vật, tính trạng về màu sắc hoa do hai gen không alen quy định. Cho cây hoa tím giao phấn với cây hoa tím thu được F1 có 795 cây hoa tím và 61 cây hoa trắng. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ cây hoa trắng ở F1 đồng hợp về cả hai cặp gen trong tổng số cây hoa trắng ở F1 là:
A.1/3
B.1/8
C.3/16
D.1/6
Câu này làm hoài ko ra:-SS. Bạn nào làm đc giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều
 
P

pdn_shvn

-P tím x tím
F1 13 tím : 3 trắng.
-F1 16 kiểu TH = 4 x 4 loại giao tử
==> P cho 4 loại giao tử kiểu gen AaBb.
SĐL: P AaBb x AaBb
F1 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb
Kiểu hình 13 tím : 3 trắng ==> Gen A át chế trội, quy định màu tím.
Quy ước aaB- : trắng; kiểu gen còn lại : tím
-Tìm đáp án
+aaB- = 3/16
+hoa trắng ở F1 đồng hợp về cả hai cặp gen kiểu gen aaBB.
P AaBb x AaBb = ( Aa x Aa)( Bb x Bb) ==> aaBB = 1/4 x 1/4 = 1/16.
+aaBB/aaB-=1/3
 
Top Bottom