Vật lí [Group LTĐH Lí] Luyện thi với Mục Tiêu 7-10 Điểm Đại Học 2014

K

king_wang.bbang


Mình có mấy bài, các bạn cùng giải thử nhé :)
Bắt đầu là 1 câu lí thuyết nha

Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động điều hòa được cho trên hình vẽ. Chon câu đúng
Untitled.jpg
A. Tại vị trí 1 li độ của vật có thể âm hoặc dương
B. Tại vị trí 2 li độ của vật âm
C. Tại vị trí 3 gia tốc của vật âm
D. Tại vị trí 4 gia tốc của vật dương

đáp án đúng là B ^^
đáp án A li độ của vật là dương
đáp án C gia tốc của vật dương
đáp án D gia tốc của vật bằng 0

Đáp án B là đúng rồi đó bạn :)
Nhưng ở câu A thì li độ vật âm chứ ko phải dương nhé
Do ở (1), v đang âm và đang giảm, suy ra vật CĐ ngược chiều dương và đang đi ra biên, nên vật phải có li độ âm nhé

Câu kia bạn cafekd cũng làm đúng rồi, đáp án B
 
Last edited by a moderator:
K

king_wang.bbang


Tiếp nha :)

Câu 1:
Con lắc đơn treo ở trần một thang máy, dao động điều hòa. Khi con lắc về VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì
A. Biên độ dao động giảm
B. Biên độ dao động không thay đổi
C. Lực căng dây giảm
D. Biên độ dao động tăng

Câu 2:
Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. PTDĐ của các vật lần lượt là ${x_1} = {A_1}\cos \omega t(cm)$ và ${x_2} = {A_2}\sin \omega t(cm)$. Biết $64x_1^2 + 36x_2^2 = {48^2}(c{m^2})$. Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ ${x_1} = 3cm$ với ${v_1} = - 18cm/{s^2}$. Khi đó vật thứ 2 có tốc độ bằng:
A. $24\sqrt 3 cm/s$
B. 24cm/s
C. 8cm/s
D. $8\sqrt 3 cm/s$

Câu 3:
Một con lắc đơn gồm sợi dây mảnh có chiều dài l = 1m, vật nhỏ có khối lượng ${m_1} = 300g$. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng 1 góc ${\alpha _0} = {60^0}$ rồi buông nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản. Lấy $g = 10m/{s^2} = {\pi ^2}$.
1) Tính tốc độ của vật khi nó qua VTCB
2) Khi đi qua VTCB, vật va chạm xuyên tâm đàn hồi với vật nhỏ thứ hai có khối lượng ${m_2} = 200g$ đang nằm yên trên mép mặt bàn
a. Tính vận tốc của hai vật ngay sau khi va chạm
b. Tính biên độ góc mới $\alpha _0^'$ của vật thứ nhất sau khi va chạm
c. Giả sử mặt bàn cao h = 0,8m so với sàn. Hãy xác định quỹ đạo chuyển động của vật thứ 2, tính thời gian rơi của vật thứ 2 và khoảng cách theo phương ngang từ điểm rơi đến chân bàn

 
C

cafekd


Tiếp nha :)

Câu 1:
Con lắc đơn treo ở trần một thang máy, dao động điều hòa. Khi con lắc về VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì
A. Biên độ dao động giảm
B. Biên độ dao động không thay đổi
C. Lực căng dây giảm
D. Biên độ dao động tăng

%%- Gia tốc hiệu dụng tăng nên biên độ dao động phải giảm thì cơ năng mới bảo toàn.


Câu 2:
Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. PTDĐ của các vật lần lượt là ${x_1} = {A_1}\cos \omega t(cm)$ và ${x_2} = {A_2}\sin \omega t(cm)$. Biết $64x_1^2 + 36x_2^2 = {48^2}(c{m^2})$. Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ ${x_1} = 3cm$ với ${v_1} = - 18cm/{s^2}$. Khi đó vật thứ 2 có tốc độ bằng:
A. $24\sqrt 3 cm/s$
B. 24cm/s
C. 8cm/s
D. $8\sqrt 3 cm/s$


%%- Giải:

$x_1 = 3cm ~~> x_2 = \pm 4\sqrt{3} cm$.

Ta có: $64x_1^2 + 36x_2^2 = 48^2$

$→ 128x_1v_1 + 72x_2v_2 = 0$

$\leftrightarrow 128.3.(-18) + 72.(\pm 4\sqrt{3}).v_2 = 0$

$\leftrightarrow v_2 = \pm 8\sqrt{3} cm/s$.

→ Tốc độ vật 2 là $8\sqrt{3} cm/s$. ~~> D. 
D

dophutien1210@gmail.com

Họ và tên : Đỗ Phú Tiến
Nickname : dophụtien1210@gmail.com
Hiện đang học lớp 13
Mong muốn điểm môn LÝ trong kì thi ĐH sắp tới là : 7d
 
T

trung70811av

thầy ơi,Sao thầy mãi ko truyền bí kíp j' thế ạ ??????????toàn là các bạn tự trao đổi cả?
 
P

phong_2014

Có ai có cuốn: Bí quyết ôn luyên thi đại học môn vật lí của thầy Chu Văn Biên không
 
H

hocmai.vatli

Giờ chúng ta chuyển sang luyện võ công về Dòng Điện Xoay Chiều nhé.
Phải nói là chương trình phổ thông hiện giờ học về điện xoay chiều vẫn còn dễ nhiều, vì không phải học về mạch điện RLC mắc phức hợp (song song lẫn nối tiêp) mà chỉ cần học mạch RLC mắc nối tiếp thôi.
Trước tiên là bí kíp cơ bản cho phần này:
***Mạch RLC mắc nối tiếp, vì vậy dòng điện qua các phần tử R,L,C là giống nhau và là đại lượng dao động điều hoà có phương trình :$i = {I_0}c{\rm{os}}\left( {\omega t + {\varphi _i}} \right)$
***Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C cũng là đại lượng dao động điều hoà có phương trình lần lượt là:
${u_R} = {U_{{\rm{0R}}}}c{\rm{os}}\left( {\omega t + {\varphi _i}} \right);{\rm{ }}{{\rm{U}}_{0R}} = {I_0}R$
${u_L} = {U_{{\rm{0L}}}}c{\rm{os}}\left( {\omega t + {\varphi _i} + \frac{\pi }{2}} \right);{\rm{ }}{{\rm{U}}_{0L}} = {I_0}{Z_L} = {I_0}.\omega L$
${u_C} = {U_{{\rm{0C}}}}c{\rm{os}}\left( {\omega t + {\varphi _i} - \frac{\pi }{2}} \right);{\rm{ }}{{\rm{U}}_{0C}} = {I_0}{Z_C} = {I_0}.\frac{1}{{\omega C}}$
***Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch:
$u = {u_R} + {u_L} + {u_C} = {U_0}c{\rm{os}}\left( {\omega t + {\varphi _u}} \right)$
$ \to \left\{ \begin{array}{l}
{U_0} = \sqrt {U_{0R}^2 + {{\left( {{U_{0L}} - {U_{0C}}} \right)}^2}} \\
\tan ({\varphi _u} - {\varphi _i}) = \frac{{{U_{0L}} - {U_{0C}}}}{{{U_{0R}}}} = \frac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R} \\
\end{array} \right.$
Để có tính thống nhất ta đặt:${U_0} = {I_0}.Z$; ở đây, Z được gọi là tổng trở của mạch. Ta có: $Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} $
***Thực tế các dụng cụ đo điện (ampe kế, vôn kế) đo được giá trị được gọigiá trị hiệu dụng.
Giá trị hiện dụng = Giá trị cực đại / căn 2
Các số liệu ghi trên các thiết bị điện đều là các giá trị hiệu dụng.
***Từ đây, ta có định luật Ohm cho mạch:
$\left\{ \begin{array}{l}
{I_0} = \frac{{{U_0}}}{Z} = \frac{{\sqrt {U_{0R}^2 + {{\left( {{U_{0L}} - {U_{0C}}} \right)}^2}} }}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} }} = \frac{{{U_{0R}}}}{R} = \frac{{{U_{0L}}}}{{{Z_L}}} = \frac{{{U_{0C}}}}{{{Z_C}}} = I\sqrt 2 \\
I = \frac{U}{Z} = \frac{{\sqrt {U_R^2 + {{\left( {{U_L} - {U_C}} \right)}^2}} }}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} }} = \frac{{{U_R}}}{R} = \frac{{{U_L}}}{{{Z_L}}} = \frac{{{U_C}}}{{{Z_C}}} = \frac{{{I_0}}}{{\sqrt 2 }} \\
\end{array} \right.$
***Đặt φ = φ<sub>u</sub> – φ<sub>i</sub> độ lệch pha của điện áp và cường độ dòng điện, ta luôn có : Ÿ Mạch chỉ có R: φ = 0.
Ÿ+ Mạch chỉ có L: φ = π/2.
Ÿ+ Mạch chỉ có C: φ = -π/2.
+ Mạch có R, L, C nối tiếp:
$\tan \varphi = \frac{{{U_{0L}} - {U_{0C}}}}{{{U_{0R}}}} = \frac{{{U_L} - {U_C}}}{{{U_R}}} = \frac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R},{\rm{ cos}}\varphi = \frac{{{U_{0R}}}}{{{U_0}}} = \frac{{{U_R}}}{U} = \frac{R}{Z}$
- Khi U<sub>L</sub> > U<sub>C</sub> hay Z<sub>L</sub> > Z<sub>C</sub> thì u nhanh pha hơn i góc φ. Khi đó ta nói mạch có tính cảm kháng.
- Khi U<sub>L</sub> < U<sub>C</sub> hay Z<sub>L</sub> < Z<sub>C</sub> thì u chậm pha hơn i góc φ. Khi đó ta nói mạch có tính dung kháng.
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.vatli

Những bài tập đầu tiên:
các đệ luyện xong nhớ báo lại kết quả trên đây cho thầy biết nha

Câu 1:Đặt điện áp xoay chiều u=U<sub>0</sub>coswt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I<sub>0</sub> và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
A. $\frac{U}{{{U_0}}} - \frac{I}{{{I_0}}} = 0$
B. $\frac{U}{{{U_0}}} + \frac{I}{{{I_0}}} = \sqrt 2 $
C. $\frac{u}{U} - \frac{i}{I} = 0$
D. $\frac{{{u^2}}}{{U_0^2}} + \frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} = 1$
Câu 2: Đặt điện áp vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là
A. $\frac{{{u^2}}}{{{U^2}}} + \frac{{{i^2}}}{{{I^2}}} = \frac{1}{4}$
B. $\frac{{{u^2}}}{{{U^2}}} + \frac{{{i^2}}}{{{I^2}}} = 1$
C. $\frac{{{u^2}}}{{{U^2}}} + \frac{{{i^2}}}{{{I^2}}} = 2$
D. $\frac{{{u^2}}}{{{U^2}}} + \frac{{{i^2}}}{{{I^2}}} = \frac{1}{2}$
Câu 3: Đặt điện áp u = U<sub>0</sub>coswt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u<sub>1</sub>, u<sub>2</sub> và u<sub>3</sub> lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là
A. $i = \frac{u}{{{R^2} + {{(\omega L - \frac{1}{{\omega C}})}^2}}}$
B. $i = {u_3}\omega C.$
C. $i = \frac{{{u_1}}}{R}.$
D. $i = \frac{{{u_2}}}{{\omega L}}$
Câu 4: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng và tụ điện có dung kháng gấp hai lần cảm kháng . Vào một thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở và trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40V và 30V thì hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là:
A. 50V
B.
85V
C. 25V
D. 55V
Câu 5: Đặt điện áp $u = 220\sqrt 2 c{\rm{os}}100\pi tV$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20 ohm , cuộn cảm có độ tự cảm $\frac{{0,8}}{\pi }H$ và tụ điện có điện dung $\frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{6\pi }}F$ . Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng $110\sqrt 3 V$ thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng:
A. 440V
B. 330V
C. $440\sqrt 3 V$
D. $330\sqrt 3 V$

 
Last edited by a moderator:
T

truongsm1996

nick diễn đàn:truongsm1996
email:không dùng
tên : bùi tiến trường
lớp:12
điểm lí hiện tại :6
mục tiêu :7,8
 
D

dauhoacnhaycau

nịck diễn đàn: dauhoacnhaycau
email:aimanho1196@gmail.com
tên: nguyễn huỳnh khánh vân
đang học lớp: 12
điểm môn lý diện tại: 5đ
mục tiêu lí trong kì thi tới: 7.5đ
 
A

appleye01

Mình trả lời trc nha, có gì sai mọi người đi qua chỉ giúp với :(
1 C
2C
3 C
4 A
5 C
 
T

thanghello1@gmail.com

Nick diễn đàn
- E-mail;thanghello1@gmail.com.vn
- Tên: Win
- Đang học lớp:12
- Điểm môn Lí hiện tại:
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH:8
 
B

babiekenzy

1.D
2.C
3.C
4. Em đã được kiểm tra câu này một lần nhưng em làm sai. Đáp án là D.55V. Nhưng có phải đề thiếu dữ kiện quan hệ giữa ZL và ZC không ạ ? Thầy có thể hướng dẫn cách làm câu này cho chúng em được không ạ ?
5.C
 
H

hocmai.vatli

1.D
2.C
3.C
4. Em đã được kiểm tra câu này một lần nhưng em làm sai. Đáp án là D.55V. Nhưng có phải đề thiếu dữ kiện quan hệ giữa ZL và ZC không ạ ? Thầy có thể hướng dẫn cách làm câu này cho chúng em được không ạ ?
5.C
Cám ơn em. Thầy cho thiếu dữ kiện như em nói. Thầy đã chỉnh sửa lại, em làm lại nhé.
Đồng thời em xem lại câu 5 cho thầy nhé!
Chúc em học tốt!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom