[Chuyên đề 2] Phương trình, hệ phương trình

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi duynhan1, 20 Tháng sáu 2010.

Lượt xem: 109,870

 1. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  Một bài phương trình:

  [tex]tan(\frac{\pi}{4}-x)=5sin^2x-4 [/tex]

  [tex]\left{\begin{\sqrt{x+y+1}+1=4(x+y)^2+\sqrt{3(x+y)}\\ 2x-y=\frac{3}{2} [/tex]
   
 2. 6)
  [TEX]sin^3x+cos^3x=sin2x+sinx+cosx[/TEX]
  [TEX](sinx+cosx).(1-sinx.cosx)=2.sinx.cosx+sinx+cosx[/TEX]
  [TEX]2.sinx.cosx+(sinx+cosx).sinx.cosx=0[/TEX]
  [TEX]sinx.cosx.(2+sinx+cosx)=0[/TEX]
  [TEX]sinx=0[/TEX]
  [TEX]cosx=0[/TEX]
  [TEX]sinx+cosx+2=0[/TEX]
  7)
  [TEX]1+sin^32x+cos^32x=\frac{3}{2}\sin4x[/TEX]
  [TEX]1+(sin2x+cos2x).(1-sin2x.cos2x)=3.sin2x.cos2x[/TEX]
  đặt [TEX]sin2x+cos2x=t ( -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2})[/TEX]
  [TEX]sin2x.cos2x=\frac{t^2-1}{2}[/TEX]
  [TEX]1+t.(1-\frac{t^2-1}{2})=3.\frac{t^2-1}{2}[/TEX]
  [TEX]2+t.(2-t^2+1)=3.(t^2-1)[/TEX]
  [TEX]2+3t-t^3-3t^2+3=0[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2010
 3. bài hệ

  đặt [tex]x+y=a[/tex]
  pt (1) biến đổi thành

  [TEX]\sqrt{a+1} -\sqrt{3a} = (2a-1)(2a+1)[/TEX]
  [TEX] (1-2a)= (2a-1)(2a+1)(\sqrt{a+1}+\sqrt{3a}) [/TEX]

  đến đây các bạn làm nốt hộ (bận)
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2010
 4. [TEX]tan(\frac{pi}{4}-x)=5.sin^2x-4[/TEX]
  [TEX]\frac{1-tanx}{1+tanx}=5.sin^2x-4[/TEX]
  [TEX]\frac{cosx-sinx}{cosx+sinx}=5.sin^2x-4[/TEX]
  đk [TEX]cos(\frac{pi}{4}-x)[/TEX] khác 0
  [TEX]cosx-sinx=(cosx+sinx).(5.sin^2x-4)[/TEX]
  [TEX]cosx-sinx=(cosx+sinx).[5.(1-cos^2x)-4][/TEX]
  [TEX]cosx-sinx=(cosx+sinx).(1-5.cos^2x)[/TEX]
  [TEX]cosx-sinx=cosx+sinx-5.cos^2x.(cosx+sinx)[/TEX]
  [TEX]5.cos^2x.(cosx+sinx)=2.sinx[/TEX]
  [TEX]5.cos^3x+5.cos^2x.sinx=2.sinx[/TEX]
  [TEX]5.cos^3x+5.cos^2x.sinx=2.sin^3x+2.sinx.cos^2x[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2010
 5. botvit

  botvit Guest

  bà có thể tham khảo ở đây:)>-
  ..............................................
   
 6. silvery21

  silvery21 Guest

  bài trong bộ đề thày đỗ đường hiếu :(

  ra bậc 3 lẻ ngòi : [TEX]2tg^3x - 3 tgx - 5 =0[/TEX]..............đt ko mún giải làm j mất tzan ..........trc nhớ ông thầy thấy hsinh bảo lẻ bỏ qua lun :(...bảo hè ruj` dạy ê' mà ko thấy j :D
   
 7. silvery21

  silvery21 Guest

  nếu bị trùng thì xoá jùm đt:)

  1: .......[TEX]\left{\begin {x^2 +xy=2}\\{x^3+2xy^2-2y-x=0}[/TEX]

  2.......[TEX]\left{\begin {x^2 +y^2-2x-2y-3=0}\\{(x-1)(y-1)(x+y-2)=6}[/TEX]

  làm tới kq đc ko..cách làm thì nhìn là ra mà :(
   
 8. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  1.
  sửa vậy, theo yêu cầu của trên của đt

  1 cách giải cổ quá roài thì phải .

  [tex]\Leftrightarrow (x^2+xy)(2y+x)=2x^3+4xy^2 \Leftrightarrow x(x-y)(x-2y)=0 [/tex]

  [TEX](*)x=0[/TEX] không phải là nghiệm

  [TEX](*)x=y \Rightarrow \left[x=y=1 \\ x=y=-1[/TEX]

  [TEX](*)x=2y[/TEX]

  [TEX] \begin{x=2y=\sqrt{\frac{2}{3} }\\ x=2y=-\sqrt{\frac{2}{3}[/TEX]

  Nhớ thử lại nhá;))
  2.

  [tex]\left{\begin{(x-1)^2+(y-1)^2=5 \\ (x-1)(y-1)(x+y-2)=6 [/tex]

  Đặt [TEX] \left{\begin{x-1=a \\ y-1=b[/TEX]

  [TEX]\left{a^2+b^2=5 \\ ab(a+b)=6[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]\left{u^2-2v=5 \\ uv=6[/TEX]


  [tex]\Rightarrow u^3-5u-12=0 \Leftrightarrow (u-3)(u^2+3u+4)=0[/tex]

  [tex]\Rightarrow \left{u=3 \\ v=2 [/tex]

  [tex] \left{a=1\Rightarrow x=2 \\ b=2\Rightarrow y=3 [/tex][TEX]U[/TEX][tex]\left{\begin{ a=2 \Rightarrow x=3 \\ b=1 \Rightarrow y=2[/tex]

  Thử lại nhá;))
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2010
 9. roses_123

  roses_123 Guest

  Giải hệ:
  1)[TEX]\left{\begin{\sqrt x+\sqrt y+\sqrt z=3}\\{(1+x)(1+y)(1+z)=(1+\sqrt[3]{xyz})} [/TEX]
  2)[TEX]\left{\begin{xy+x+y=x^2-2y^2}\\{x\sqrt{xy}-y\sqrt{x-1}=2x-2y [/TEX]
  Tất cả đều giải tới kq cuối cùng nhé!Tới ấy mới hay :)
   
 10. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  Câu 1: Đề thiếu

  [TEX]\left{\begin{\sqrt x+\sqrt y+\sqrt z=3}\\{(1+x)(1+y)(1+z)=(1+\sqrt[3]{xyz})^3} [/TEX]

  Câu 2:

  Sai nốt (Trừ khi bạn chế )

  [TEX]\left{\begin{xy+x+y=x^2-2y^2}\\{x\sqrt{x-y}-y\sqrt{x-1}=2x-2y [/TEX]
   
 11. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]DK : x,y,z \geq 0[/TEX]

  [TEX]Holder:[/TEX]

  [TEX](1+x)(1+y)(1+z)\geq(1+\sqrt[3]{xyz})^3 [/TEX]

  Dấu "=" [TEX]\Leftrightarrow x=y=z[/TEX]

  Thế vào [TEX](1) \Rightarrow x=y=z=1[/TEX]
   
 12. minhkhac_94

  minhkhac_94 Guest

  [tex]\left{\begin {x^2 +xy=2}\\{x^3+2xy^2-2y-x=0}[/tex]

  Hình như còn bài này

  Giải :
  Ta sẽ đưa về 1 pt đẳng cấp
  The pt đầu vào sau có
  [tex]x^3+2xy^2-(x^2+xy)y-\frac{(x^2+xy)x}{2}=0[/tex]
  <=>[tex]x^3+2xy^2-3x^2y=0[/tex]
  <=>x=0(loại) hoặc [tex]x^2+2y^2-3xy=0<=>(x-y)(x-2y)=0<=>x=y hoặc x=2y[/tex]
  Nếu x=y=>pt1 x=y=+-1
  Neu x=2y=>[tex](\frac{2}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})[/tex] là nghiệm
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2010
 13. minhkhac_94

  minhkhac_94 Guest

  [tex]\left{\begin{xy+x+y=x^2-2y^2}(1)\\{x\sqrt{x-y}-y\sqrt{x-1}=2x-2y(1)[/tex]

  Sai đề đâu nhỉ
  ĐK [tex]x\geq y và [tex]x\geq 1[/tex]
  Từ pt (1)<=>[tex](x+y)(x-2y-1)=0[/tex]
  Đến đây chỉ cần thế và bình phương,ĐK[/tex]
   
 14. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  HPT:

  [tex]\left{\begin{(x^2+y^2+1)^2-4x^2-5y^2+3x^2y^2+1=0 \\ x^2+2y^2-3x^2y^2=4 [/tex]
   
 15. minhkhac_94

  minhkhac_94 Guest

  Không ai ra đề nữa nhỉ
  Bài ? Solve the system equation (nghịch tý)
  [tex]x^3-9y^2+27y-27=0[/tex]
  [tex]y^3-9z^2+27z-27=0[/tex]
  [tex]z^3-9x^2+27x-27=0[/tex]
   
 16. cộng từng vế của 3 phương trình đã cho ta đc
  [TEX](x-3)^3+(y-3)^3+(z-3)^3=0[/TEX] (4)
  mặt # từ (1)\Leftrightarrow[TEX]9x^2-27x+27=y^3=9(x-\frac{3}{2})^2+\frac{27}{4}>0[/TEX]
  nên y>0 chưng minh tương tự \Rightarrowx>0;z>0
  * xét [TEX]x\ge\ 3[/TEX] từ (3) \Rightarrow[TEX]9z^2-27z=x^3-27\ge\ 0[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]9z(z-3)\ge\ 0[/TEX]\Rightarrow[TEX]z\ge\ 3[/TEX]
  cm tương tự [TEX]y\ge\ 3[/TEX]
  từ (4)\Rightarrowx=y=z=3
  * xét [TEX]0<x<3[/TEX] từ (3)\Rightarrow[TEX]9z^2-27z=x^3-27<0[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]9z(z-3)<0[/TEX]\Rightarrowz<3
  tương tự => y<3
  từ (4)=> hệ vô nghiệm vs 0<x<3
  vậy hệ có nghiệm duy nhất x=y=z=3
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2010
 17. minhkhac_94

  minhkhac_94 Guest

  [tex]\left{\begin{(x^2+y^2+1)^2-4x^2-5y^2+3x^2y^2+1=0 \\ x^2+2y^2-3x^2y^2=4[/tex]

  Thích gọn thì đặt [tex]x^2=a[/tex]
  Thu cộng 2 pt xem sao:
  [tex](x^2+y^2+1)^2-3x^2-3y^2=3(1+x^2+y^2)[/tex] (hay)
  <=>[tex]1+x^2+y^2=0[/tex] (loại) hoặc [tex]1+x^2+y^2=3<=>x^2+y^2=2[/tex](*)
  Thế này thế vào pt 2 =>[tex]3x^4-7x^2=0 <=>[tex]x=0 =>y=+-\sqrt{2}[/tex] (do 2>0 :)))
  [tex]x^2=7[/tex](loại do *)[/tex]
   
 18. minhkhac_94

  minhkhac_94 Guest

  Bà con nhanh gớm nhỉ :
  Bài tiep:gải các hệ pt sau:
  [tex]2x+x^2y=y[/tex]
  [tex]2y+y^2z=z[/tex]
  [tex]2z+z^2x=x[/tex]
  Con này nữa
  [tex]2x^3-7x^2+8x-2=y[/tex]
  [tex]2y^3-7x^2+8y-2=z[/tex]
  [tex]2z^3-7z^2+8z-2=x[/tex]

  P/s: Con này nghĩ mãi chưa ra
  Bài ? của mình ai còn cách khác ko?
   
 19. cái bài thứ 2 là nghiệm nguyên hay là mọi x;y;z hả anh hoặc chị
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2010
 20. các anh chị chém thử câu này
  [TEX]\left{\begin{(4x^2+1)x+(y-3)\sqrt{5-2y}=0}\\{4x^2+y^2+2sqrt{3-4x}=7}[/TEX]
  (x;y là các số thực)
  1 câu trong đề thi đh khối A năm 2010:d
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->