[Chuyên đề 2] Phương trình, hệ phương trình

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi duynhan1, 20 Tháng sáu 2010.

Lượt xem: 109,872

 1. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  Uhm, hay, nhưng không khó !

  Do xyz=1

  [TEX]\frac{x^2y^2}{x^4y^2+x^2y^2+1}=\frac{1}{x^2+z^2+1} [/tex]

  Đặt [TEX]\left{\begin{x^2=a^3 > 0 \\ y^2=b^3 >0 \\ z^2 = c^3 > 0[/TEX]

  Với [TEX]\left{\begin{abc=1 \\ a,b,c \ge 0[/TEX]

  Dễ dàng CM đc BDT sau:

  [TEX]\sum{\frac{1}{a^3+b^3+1} \le 1[/TEX]

  Dấu = xảy ra \Leftrightarrow a=b=c=1

  Vậy nghiệm của HPT là

  [TEX]x=1,y=1,z=1[/TEX] hoặc [TEX]x=1,y=-1,z=-1[/TEX] và các hoán vị
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2010
 2. lamtrang0708

  lamtrang0708 Guest

  Giảỉ hệ phương trình
  [​IMG]
   
 3. bài 2 trước
  hệ viết lại thành

  [TEX]\left{\begin{x^2y^2=2 - x^2}\\{x^2y^2+xy=3x^2-1}[/TEX]
  trừ hai vế được
  [TEX]xy=4 x^2-3 [/TEX]
  thay[TEX] x^2 =2 -x^2y^2[/TEX] vào pt trên lại có
  đến đây dễ
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2010
 4. justforlaugh

  justforlaugh Guest

  bài 1 Nhân vế với vế của 2 phương trình lại với nhau, được cái phương trình đẳng cấp bậc 3, chia cả 2 vế cho [tex]x^3[/tex] rồi đặt [tex] t = \frac{x}{y}[/tex] ==> ok
   
 5. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [tex]\Leftrightarrow \left{\begin{x^2+(y+1)^2+x(y+1)=3 \\ 2x^2=1+(y+1)^2[/tex]

  [TEX]t = y+1[/TEX]

  [tex]\Leftrightarrow \left{\begin{x^2+t^2+xt=3 \\ 2x^2- t^2=1[/tex]

  Hệ đồng bậc :D
   
 6. justforlaugh

  justforlaugh Guest

  [/TEX]

  bài 3 . vì vai trò của x, y, z như nhau nên giả sử x\geqy, x \geqz. (1)

  [TEX]x\geq y \rightarrow 2x+1\geq2 y+1 \Leftrightarrow y ^3 +y^2 +y \geq z^3+z^2+z \Rightarrow y \geq z[/TEX]( do cái hàm [TEX]x^3+x^2+x[/TEX] đồng biến)
  [TEX]y \geq z \Rightarrow 2y+1\geq 2z+1 \Leftrightarrow z^3+z^2+z\geq x^3+x^2+x \Rightarrow z \geq x. (2) [/TEX]

  từ (1) và (2) \Rightarrow x=z ...........
   
 7. silvery21

  silvery21 Guest

  5;[TEX]\left{6x^2-3xy+x=1-y}\\{x^2+y^2=1}[/TEX]

  ........ .....
   
 8. bài này em giải như sau

  giải denta với pt (1)

  pt(1) viết lại

  [TEX]6x^2-x(3y-1)+y-1 =0[/TEX]

  ĐENTA =[TEX] (3y-5)^2[/TEX]

  đến đây dễ rùi
   
 9. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Còn bài này :
  Tiếp :), bài này theo em nghĩ là khó :D

  [TEX]\left{ \begin{x+y=\sqrt[3]{a-b}}\\{x^4-y^4 = ax+by}[/TEX]

  Giải biện luận theo [TEX]a,b[/TEX]
   
 10. takitori_c1

  takitori_c1 Guest

  Xét hs[TEX] f(t)= t^3+t^2+t[/TEX]
  Xét f'(t) >0
  Hàm đồng biến
  Giả sử x\geqy\geqz \Leftrightarrow f(x)\geqf(y)\geqf(z) \Leftrightarrowy\geqz\geqx
  Vậy x=y=z
  thay vào đc nghiệm
   
 11. no.one

  no.one Guest

  14.[TEX]\left{\begin{xy+xz=8}\\{yz+yx=9}\\{zx+zy=-7} [/TEX] .
   
 12. ta có
  [TEX]x.y+x.z=8[/TEX]
  [TEX]y.z+y.x=9[/TEX]
  [TEX]z.x+z.y=7[/TEX]
  [TEX]x=\frac{8}{y+z}[/TEX]
  [TEX]y=\frac{9}{x+z}[/TEX]
  [TEX]z.(x+y)=-7[/TEX]
  [TEX]z.[\frac{8}{y+z}+\frac{9}{x+z}]=7[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2010
 13. no.one

  no.one Guest

  Tiếp đi bạn , cái đề này mình đánh đúng ,nhưng mình nghĩ z.x+z.y=7 sẽ hợp lý hơn mọi người nghĩ sao:D
   
 14. haiyenbk93

  haiyenbk93 Guest

  Cho mình hỏi bài này
  Xét tam thức bậc hai [TEX]f(x)=ax^2+bx+c[/TEX] với hệ số nguyên. Biết [TEX]x_1=m+n.sqrt{2}[/TEX] (m,n hữu tỉ, n khác 0) là một nghiệm của phương trình [TEX]f(x)=0[/TEX] Chứng minh [TEX]x_2=m-n.sqrt{2}[/TEX] cũng là nghiệm
   
 15. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Cộng hết lại

  [TEX]xy+ yz + zx = 5[/TEX]
  Hệ tương đương
  [TEX]\left{ \begin{xy = 12}\\{yz= -3}\\{xz= -4} [/TEX]
  [TEX]\Rightarrow x^2y^2z^2 = 12^2[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow \left[ \begin{xyz =12}\\{xyz =-12}[/TEX]
  .....
  :)>-

  @no.one : đề hợp lý mà :D
   
 16. puerto

  puerto Guest

  post tiếp

  [tex]\left{\begin{x^3+y^3+xy^2 =x+2y \\ x^2+y^2=2 [/tex]

  [tex]\left{\begin{x^3+y^2x+3x^2+y^2+3x-2y+1=0 \\ y^2+2y^3-3x+xy^2-3=0 [/tex]
   
 17. puerto

  puerto Guest

  bài nữa :|


  [tex]\left{\begin{ (1-y)^4+(x+1)^4 =1\\ x^2+y^2 =xy [/tex]
   
 18. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Giải (2):
  [TEX]x^2 + y^2 = xy [/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow (x - \frac12 y)^2 + \frac34 y^2 = 0[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow x=y =0[/TEX].
  Thế lại không thỏa (1) => Hệ vô nghiệm
   
 19. jerusalem

  jerusalem Guest


  nhân 2 vế của pt ta có

  2( [tex]x^3[/tex]+[tex]y^3[/tex]+x[tex]y^2[/tex] )=(x+2y)( [tex]x^2[/tex]+[tex]y^2[/tex] )
  \Leftrightarrow[tex]x^3[/tex]-2y[tex]x^2[/tex]+x[tex]y^2[/tex]=O  đến đây xong rồi :D :D :D
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2010
 20. [TEX]x^3+y^3+x.y^2=x+2.y[/TEX](1)
  [TEX]x^2+y^2=2[/TEX](2)
  từ (1) ta có
  [TEX]x^3+y^3+x.y^2=x+2.y[/TEX](1)
  [TEX](x+y).(x^2-x.y+y^2)+x.y^2=x+2.y[/TEX](1)
  thay (2) vào (1) ta có
  [TEX](x+y).(2-x.y)+x.y^2=x+2.y[/TEX]
  [TEX]2.x-x^2.y+2.y-x.y^2+x.y^2=x+2.y[/TEX]
  [TEX]x-x^2.y=0[/TEX]
  [TEX]x.(1-x.y)=0[/TEX]
  [TEX]x=0[/TEX]
  [TEX]x.y=1[/TEX]
  lần lượt thay 2 nghiệm nên trên là ra thôi bạn ạ
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2010
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->