Ngoại ngữ [Tiếng Anh]- Bài tập viết lại câu (rất có ích)

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi juliet_danhmat_romeo, 12 Tháng hai 2009.

Lượt xem: 786,694

 1. 7,It annoys me to see so much food being wasted(sick)


  ~> SEEING SO MUCH FOOD BEING WASTED MAKES ME SICK.

  ~> He is in a bad mood today or He is not in a good mood today

  I'd like to provide you some other idiomatic expressions displaying the sense of being bad-tempered:

  - Get up somebody's nose
  - get on somebody's nerve
  - hit the roof/ ceiling
  -blow a fuse
  - blow your top
  - have a fit/ throw a fit
  -make a scene
  - have/ through a tantrum.


  Hope it helps
   
 2. nqs_sunshine

  nqs_sunshine Guest

  câu 10 ấy em tưởng phải có dấu phẩy nhỉ?????Da Lat là danh từ riêng mà
   
 3. thao_kid

  thao_kid Guest

  bạn chỉnh hộ mình lỗi sai với nhé .tại mình cũng mới làm thui ah.hihi:)

  .herr schwartz/ establish/ company/ when / he / only / 35 / old
  her schwartz was established the company when he was only 35 years old

  2. I/ happy/ hear / he/ get/ a promotion/ last month
  i 'm verry happy to hear he got a promotion at last month

  3. It/ usually/take/ him / haft an hour/ get ready/ morning
  it's usually take him haft an hour get ready at the morning

  4. Currently/ our company/ recruit / new staff
  currently our company's recruiting new staff

  5.What/ you/ think/ our company's new slogan?
  what do you think of our company'new slogan?

  6. What / most important/ thing / your life?
  wwhat the most important thing for your life

  7. The coca- coca company/ base/ atlanta
  ?????
  8. How much/ a human brain/ weigh?
  how much a human brain wweigh?

  9. She/ deal . internationalaccounts/ but / she / also / know / a lot / computer system
  she is dealling international accounts but she also knows alot about computer system

  10. I /not like / tell / other people / what / to do
  i dont like tell with other people that what i to do
   
 4. nhulinh2017

  nhulinh2017 Guest

  những bài tập dạng này bạn tìm ở đâu thế bạn? chỉ mình với nhé, thanks nhìu nhìu, hihi
   
 5. ngocman8894

  ngocman8894 Guest

  e cần công thức viết lại câu và cho ví dụ dễ hiễu.mọi người giúp em với:((
   
 6. ghim_xinh

  ghim_xinh Guest

  Công thức viết lại câu=));thế thì bạn học cả đời không hết (đùa ấy :3)
  Muốn giỏi thì phải học,cày nhiều ngữ pháp vào,từ mới nữa.

  Cũng có thể vào mấy topic viết lại câu ấy,mọi nguời nhiệt tình mà
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2013
 7. nhatvy2606

  nhatvy2606 Guest

  1. I can’t find the answer without a calculator. (out)
  ...........................................................................................................................................
  2. My friend took no notice of my advice. (deaf )
  ...........................................................................................................................................
  3. These two makes of computer are practically the same. (hardly)
  ...........................................................................................................................................
  4. His smooth manner didn’t deceive us. (taken)
  ...........................................................................................................................................
  5. Everyone who spoke to the victim is a suspect. (under)
  ...........................................................................................................................................
  6. There’s nothing new about crimes of passion (hills)
  ...........................................................................................................................................
  7. The northwest of Britain has more rain each year than the southeast. (annual)
  ...........................................................................................................................................
  8. From the educational point of view his childhood years had been well spent. (terms)
  ...........................................................................................................................................
  9. Make yourself at home. (ceremony)
  ..........................................................................................................................................
  10. She will probably be elected. (stands)
  ...........................................................................................................................................

  11. Something must be done quickly to solve the problem of homelessness.
  --> Urgent ...............................................................................................................
   
 8. tm27

  tm27 Guest

  1. I can’t find the answer without a calculator. (out)
  I cannot work out the answer without a calculator.
  2. My friend took no notice of my advice. (deaf )
  My friend turned a deaf ear to my advice.
  3. These two makes of computer are practically the same. (hardly)
  There is hardly any difference between these two makes of computer.
  4. His smooth manner didn’t deceive us. (taken)
  We were not taken in by his smooth manner.
  5. Everyone who spoke to the victim is a suspect. (under)
  Everyone who spoke to the victim is under suspiciom.
  6. There’s nothing new about crimes of passion (hills)
  Crimes of passion are as old as the hills.
  7. The northwest of Britain has more rain each year than the southeast. (annual)
  The annual rainfall in the northwest of Britain is greater than that of the southest.
  8. From the educational point of view his childhood years had been well spent. (terms)
  In terms of education, his childhood years had been well spent.
  9. Make yourself at home. (ceremony)
  Don't stand on ceremony.
  10. She will probably be elected. (stands)
  She stands a good chance of being elected.
  11. Something must be done quickly to solve the problem of homelessness.
  --> Urgent action is necessary to solve the problem of the homelessness.
   
 9. - Ba couldn't ẹnoy the meal because of the stomachache
  -> The stomachache prevented Ba from enjoying the meal
   
 10. lylyt

  lylyt Guest

  Các bạn làm hộ Mình với. Mình Cần gấp
  1. The trains couldn't run because of the snow
  The snow
  2. I didn't arrive in time to see him
  I wasn't carly
  3. I'm sorry I was rude to you yesterday
  I apologise
  4. She didn't hungry, so she missed the train
  If
  5. Barbara is the best tennis player in the club
  No one
   
 11. caybutthanki

  caybutthanki Guest

  1. The trains couldn't run because of the snow
  The snow stopped the trains from running.
  2. I didn't arrive in time to see him
  I wasn't early enough to arrive to see him
  3. I'm sorry I was rude to you yesterday
  I apologise for having been rude to you yesterday.
  4. She didn't hurry, so she missed the train
  If she had hurried, she wouldn't have missed the train.
  5. Barbara is the best tennis player in the club
  No one plays tennis better than Barbara in the club

  Lylyt viết sai chính tả mấy từ đó em. =="
   
 12. hoangtu1992

  hoangtu1992 Guest

  Cho mình hỏi hôm nay thi tuyển sinh 10 mình làm câu cuối thế này đc ko mọi người ?
  36 ) When was the last time you watched an action movie ?
  => When did you stop watching an action movie.
   
 13. kara_lee

  kara_lee Guest

  theo mình nghĩ thì phải là
  When did you stop watching action movies?
  Vì ở đề là the last time, ta chỉ có thể xem 1 bộ phim nhất định
  Còn stop, là khi ta dừng hẳn việc gì đó. Ở đây là việc xem phim hành động (tức là tất cả, không chỉ dừng xem 1 bộ phim nào đó)
   
 14. thuong0504

  thuong0504 Guest

  1. The trains couldn't run because of the snow

  \RightarrowThe snow stopped the trains from running.

  2. I didn't arrive in time to see him

  \RightarrowI wasn't early enough to arrive to see him

  3. I'm sorry I was rude to you yesterday

  \RightarrowI apologise for having been rude to you yesterday.

  4. She didn't hurry, so she missed the train

  \RightarrowIf she had hurried, she wouldn't have missed the train.

  5. Barbara is the best tennis player in the club

  \RightarrowNo one plays tennis better than Barbara in the club
   
 15. nhatvy2606

  nhatvy2606 Guest

  Tuần trước đi học ở trường mình có gặp câu này:

  I can't understand why they are reluctant to sign the contract. (baffled)

  Mình chuyển lại là: I am baffled (as to) why they are reluctant to sign the contract.
  Trong khi đó, đây mới là đáp án của cô giáo: I am baffled by their reluctance to sign the contract. Nói với cô Oxford nó ghi khác thì cô bảo đây là mẫu rồi không được cãi :|. Bạn nào giải đáp cho mình nhé :D.
   
 16. 1- You spent more money than mine.
  2- My mother cook better than mine.
  Mình cũng không biết đúng hay sai nữa. Nhưng nếu có sai thì đừng trách mình nhé!!!
  Mong được làm quen với bạn .
   
 17. demon311

  demon311 Guest

  Câu trên không thể dùng "mine" được bạn à. Phải là "than me" hoặc "than I do"
   
 18. puhaha

  puhaha Guest

  Bài làm của mik
  2. Your house is bigger than mine.
  My house isn't as big as yours.
  4. He did his homework , then he went to bed.
  After having done his homework, he went to bed.
  5. Jane doesn’t speak English as well as Peter.
  Peter speaks E better than Jane.
  10. Da Lat is one of the famous landscapes in Vietnam.I spent my holiday there.
  I spent my holiday in Da Lat which is one of the famous landscapes in Vietnam.
  12. The manager asked me to come to his office.
  The manager said "could you come to my office".
  16. He asked me where he could find her in that town.
  He said "where can I find her in this town?"
  17. She asked me not to be late.
  She said to me "don't be late".
  19. The train couldn’t run because of the snow.
  The snow prevented the train from running.
  26. Nam laughed a lot when I told him the joke.
  The joke made Nam laugh a lot.
  29. The police continued to watch the house.
  The police carried on watching the house.
  30. Mr. John gave an interesting speech.
  Mr. John spoke interestingly.
  31. The sight was right in front of him but he didn’t notice it.
  Although the sight was right in front of him, he didn’t notice it.
  32. The woman was terribly upset. Her dog was run over.
  The woman whose dog was run over was terribly upset.
  34. Let’s go abroad for our holiday this year.
  Why don't we go abroad for our holiday this year?
  35. I fall asleep as the film was so boring.
  I fall asleep because of the boring film.
  38. My students are very good at Mathematics.
  My students study Mathematics very well.
  39. This is the most modern building in this area.
  No building in this area is as modern as this one.
  40. I asked the students to complete these tasks yesterday.
  I had these tasks completed by the students yesterday.
  47. John drives more carefully than his brother.
  John’s brother doesn’t drive as carefully as he.
  48. They were such difficult questions that we couldn’t answer them.
  The questions were so difficult that we couldn’t answer them.
  49. Lan didn’t go to the school last Monday because she was sick.
  Because of her sickness, Lan didn’t go to the school last Monday.
  50. Why don’t you bring your brother to the party?
  I suggest that he should bring his brother to the party.
   
 19. lymoon.ngoc

  lymoon.ngoc Guest

  I didn't spend as much money as you
  I can't cook as well as my mother does
  c1: you spent your money more than i did
  c2: my mother is a better cook than i
   
 20. quynhphm1

  quynhphm1 Guest


  \Rightarrow You spent more money than I did
  \Rightarrow My mother can cook better than me
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->