English [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào các bạn, như đã úp mở trong một số bài viết, hôm nay mình xin giới thiệu và ra mắt topic mới của box tiếng Anh hướng đến các bạn có nhu cầu thi vào trường chuyên - lớp chuyên Anh và kì thi HSG cấp tỉnh lớp 9-12 môn tiếng Anh hay chỉ đơn thuần là muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

LUYỆN TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP VÀO 10 THPT CHUYÊN VÀ HSG MÔN TIẾNG ANH

1. Nội dung ôn tập
Hiện tại mình tập trung vào 3 dạng bài: Lexico & Grammar, Error Correction và Sentence Transformation với mức độ trải dài từ B2-C1 (Phù hợp để ôn chuyên và HSG cấp tỉnh).
Lịch trình đăng bài như sau:
upload_2021-8-7_17-34-8.png
***Mỗi ngày mình sẽ đăng đề/ đáp án chi tiết lúc 19h30 hằng ngày.
***Bài tập đầu tiên sẽ lên vào thứ 2 ngày 9/8/2021


2. Quyền lợi khi tham gia topic
- Được tiếp cận với các dạng bài nâng cao về từ vựng và ngữ pháp chuyên sâu dành cho HSG cấp tỉnh và kì thi vào 10 chuyên Anh.
- Được giải thích chi tiết đáp án từng câu trong đề bài.
- Được chia sẻ các kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc liên quan đến 2 kì thi này.

3. Quyền lợi của thành viên tham gia tích cực
- Mỗi tuần mình sẽ chọn ra 2 bạn tham gia tích cực nhất, với điều kiện cần là tham gia ít nhất 2/3 nội dung mà mình đăng tải.
- Quyền lợi:
+ Được thưởng 500HMCoin vào tài khoản trên diễn đàn.
+ Được mình tặng riêng tài liệu liên quan đến ôn thi chuyên và HSG cấp tỉnh.

4. Cách thức tham gia
- Các bạn trả lời trực tiếp vào topic này, sau đó mình sẽ chấm số câu đúng cho từng bạn (gửi riêng kết quả) và post đáp án chi tiết theo lịch đăng bài.
- Các bạn có thể nhấn "Theo dõi chủ đề" để nhận thông báo mỗi khi mình đăng bài.

5. Thời gian triển khai
9/8/2021 - 30/10/2021


Mình hi vọng rằng, topic này sẽ một phần nào đó giúp các bạn mở được cánh cửa trường Chuyên và đạt được mục tiêu HSG tỉnh trong những năm học sắp tới. Cố lên.

______________________________________________________________________________________
- Hiện tại box Anh đang triển khai nội dung liên quan đến kì thi HSG cấp tỉnh kì thi vào 10 Chuyên môn Tiếng Anh tại đây: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao
- Nếu bạn muốn biết thêm kinh nghiệm ôn thi HSG và vào chuyên Anh có thể tham khảo và gửi lại thắc mắc để được giải đáp tại đây: Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và thi vào THPT chuyên môn Tiếng Anh
 
Last edited:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BÀI TẬP NGÀY 9/8/2021: LEXICO & GRAMMAR
1. John's last statement had a definite _________ on the judges' decision.
A. bearing
B. weight
C. decision
D. conclusion

2. The coffee shop has _________ recently, and the drink is much better now.
A. had its hands full
B. lived hand to mouth
C. changed hands
D. gained the upper hand

3. He came into the room and sat down without _________ a word to anyone.
A. as far as
B. too much of
C. very much of
D. so much as

4. One could see with the ________ eye that there was a lighthouse on the promontory.
A. naked
B. sole
C. nude
D. shut

5. Unable to run the entire 42 kilometers, she decided to drop out of the race, ______ her a heat stroke.
A. the fatigue from the intense heat almost gave
B. the fatigue from the intense heat having almost given
C. which the fatigue from the intense heat having almost given
D. the fatigue from the intense heat had almost given

6. Having gained a _______ victory in the general elections, they proceeded with their ambitious programme.
A. galloping
B. staunch
C. landslide
D. close-up

7. There are few exceptions to the rule that a solicitor may not act _____ both seller and buyer.
A. out
B. on
C. for
D. as

8. He is such a kind and caring young boy - he wouldn’t hurt a ________ .
A. bird
B. worm
C. fly
D. bug

9. The teenager ____ stamps for 3 years by the end of 2021.
A. will have been collecting
B. will have collected
C. has collected
D. will be collecting

10. _______ this workshop, you will know how to analyze large amounts of numerical data.
A. Completed
B. You have completed
C. Being completed
D. On completing


______________________________________________________________________________________
- Hiện tại box Anh đang triển khai nội dung liên quan đến kì thi HSG cấp tỉnh kì thi vào 10 Chuyên môn Tiếng Anh tại đây: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao
- Nếu bạn muốn biết thêm kinh nghiệm ôn thi HSG và vào chuyên Anh có thể tham khảo và gửi lại thắc mắc để được giải đáp tại đây: Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và thi vào THPT chuyên môn Tiếng Anh
 
Last edited:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI TẬP NGÀY 9/8/2021: LEXICO & GRAMMAR
1. John's last statement had a definite _________ on the judges' decision.
A. bearing
B. weight
C. decision
D. conclusion

have a bearing on sth ~ have an influence on sth

2. The coffee shop has _________ recently, and the drink is much better now.
A. had its hands full
B. lived hand to mouth
C. changed hands
D. gained the upper hand

change hands: to pass to a different owner
have your hands full ~ busy
live (from) hand to mouth: to have just enough money to live on and nothing extra
If you have/ gain the upper hand, you have more power than anyone else and so have control
(nắm quyền)3. He came into the room and sat down without _________ a word to anyone.
A. as far as
B. too much of
C. very much of
D. so much as

without so as much: without even

4. One could see with the ________ eye that there was a lighthouse on the promontory.
A. naked
B. sole
C. nude
D. shut

the naked eye: the eye unaided by any artificial means such as a telescope, microscope etc (mắt thường)

5. Unable to run the entire 42 kilometers, she decided to drop out of the race, ______ her a heat stroke.
A. the fatigue from the intense heat almost gave
B. the fatigue from the intense heat having almost given
C. which the fatigue from the intense heat having almost given
D. the fatigue from the intense heat had almost given

Loại A và D vì nếu chọn 2 đáp án này thì câu sẽ thành 2 mệnh đề ngăn cách bằng dấu phẩy là sai.
Loại C vì nếu dùng which thì phía sau phải là một mệnh đề
=> Đáp án chính xác là B. Đây là cấu trúc Mệnh đề quan hệ rút gọn.


6. Having gained a _______ victory in the general elections, they proceeded with their ambitious programme.
A. galloping
B. staunch
C. landslide
D. close-up

landslide (n): an election in which one person or party gets very many more votes than the other people or parties
landslide victory: thắng cử


7. There are few exceptions to the rule that a solicitor may not act _____ both seller and buyer.
A. out
B. on
C. for
D. as

act for/ on behalf of sb/sth: to represent a person, company, etc. in a court of law

8. He is such a kind and caring young boy - he wouldn’t hurt a ________ .
A. bird
B. worm
C. fly
D. bug

wouldn't hurt a fly: to be too gentle to want to hurt anyone

9. The teenager ____ stamps for 3 years by the end of 2021.
A. will have been collecting
B. will have collected
C. has collected
D. will be collecting

by the end of 2021 => Dấu hiệu thì tương lai hoàn thành
Do câu này nhấn mạnh tính liên tục của việc bạn này đã sưu tầm tem trong suốt 3 năm nên chọn A (Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn)


10. _______ this workshop, you will know how to analyze large amounts of numerical data.
A. Completed
B. You have completed
C. Being completed
D. On completing

Mệnh đề quan hệ rút gọn với on.
Dạng đầy đủ: When you complete this workshop, you will know how to analyze large amounts of numerical data.


______________________________________________________________________________________
- Hiện tại box Anh đang triển khai nội dung liên quan đến kì thi HSG cấp tỉnh kì thi vào 10 Chuyên môn Tiếng Anh tại đây: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao
- Nếu bạn muốn biết thêm kinh nghiệm ôn thi HSG và vào chuyên Anh có thể tham khảo và gửi lại thắc mắc để được giải đáp tại đây: Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và thi vào THPT chuyên môn Tiếng Anh
 
Last edited:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BÀI TẬP NGÀY 13/8/2021: SENTENCE TRANSFORMATION

1. He was too frightened to admit that he had broken the window. (OWN)
→ __________________________________________________________________________________
2. I wish he would stop criticizing my work. (FAULT)
→ I'd sooner __________________________________________________________________________
3. Zoe always makes spontaneous decisions concerning her travel plans. (ACTS)
→ Zoe always _________________________________________________________________________
4. He really disappointed me when breaking the promise to help me out. (TEETH)
→ He really ___________________________________________________________________________
5. If her father hadn't retired, she wouldn't have taken over his work. (STEPPED)
→ But for _____________________________________________________________________________
6. His efforts to find a solution didn't deserve such savage criticism...
→He shouldn't ________________________________________________________________________
7. People became aware of the damage to the ozone layer when an enorm hole was discovered over the South Pole.
→ It was the __________________________________________________________________________
8. When I grow up, I'm going to be really important. (CAT)
→ __________________________________________________________________________________
9. I thought very hard but couldn't remember the answer. (RACKED)
→ I _________________________________________________________________________________
10. Alex grimaced as he swallowed the foul-tasting medicine. (PULLED)
→Alex _______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________
- Hiện tại box Anh đang triển khai nội dung liên quan đến kì thi HSG cấp tỉnh kì thi vào 10 Chuyên môn Tiếng Anh tại đây: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao
- Nếu bạn muốn biết thêm kinh nghiệm ôn thi HSG và vào chuyên Anh có thể tham khảo và gửi lại thắc mắc để được giải đáp tại đây: Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và thi vào THPT chuyên môn Tiếng Anh
 
Last edited:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI TẬP NGÀY 13/8/2021: SENTENCE TRANSFORMATION

ohIrv7j8Iq3V5A4upeWmQU-SEpNNpGAfC70BznjnzEtyKFsxugHvMp5nXlqLwbmVMQPSjVjXCd9ei6iSh1veAyAdNlS8tuZmrBnfLEX_uycs9hgMiTBotjsJSXltzo0h_Js7jJeG


So frightened was he that he couldn’t own up to having broken the window.
own up to sth/ doing sth: admit that you are responsible for sth bad or good.


xNwRPUh7-Uq84zYcVKdy7wiXU_g2xEdszi4XBOav25Tk3v3z9WaTRal4_ZhtRHVVmsQpwTG-cLiZSAzccKoGiUUV6CE7G1mOzaPW1NaPf3pfiaZEg1KF0J9RJYa09_I7ha9vcdOV

I’d sooner you didn't find fault with my work.
find fault with sth = criticise

GttZsT009jlc_v8xV_e10zY6GX60UP5JkDCyOH5Z02hjmIeh9EE6ZqDKD8Z7gNb94meXN_ms79GFs0jdIomQmONygpWSefSKGHSHCZSAaJ--v0Lu4bRD1mM5SGQL18fT0cSj53zq

Zoe always acts on impulse when making her travel plans
act on impulse: do sth without thinking about it

WsJCpIIxI4S8YJiIuxBHjtji5erEQNSI85R4NpMujQQgoGiZA-NdBCISb1ZIUvD1nfSRpuwMsK377WTykoCtaRjgwj-B2jGgFTdfS72ws_C2w9RR0uHN7AILw5TAp1rU9zfUFXuT

He really kicked me in the teeth when breaking the promise to help me out
kick sb in the teeth: treat sb badly or fail to give them the help when they need it.

QL08qJCB0l8Ad7wwdCRA5-Z3Elk3kEpDHqxzNfU-FERgg3rpxVBS5vMvktuzCtHtT3g0EnwFdJbYJnKWzPrZGmBsxIghXRteLNdrrbNc0AHuepsjO3ctgABcOiQ4itKxf391gy46

But for her father’s retirement, she wouldn’t have stepped into his shoes.
step into one’s shoes: take over (continuing a job that sb has started)

FPJBKnVUxYSxBWZzbp6j6W0IT1vI-nrxfDojwsrMFVoW7rcfp-cT4-ShfQcQTVPzJgD8WZFvheGQp9YXwROyHocWUNTNLqhhVocibMauCQ0Vxc0LT7egw7FOgy1czpichVcmD_OS

He shouldn’t have been savagely criticized for his efforts to find a solution

59Ck_2vmjuC-FjGHAm6Pr1i3SfwHR7HGqV3jRyKEuczaqbp75eEu7cVtJj__2Zct5XP-Yaf9xes9tPkaLkb6E7o7c4SwWXyRcRji-UksIOSXEcVQq33PB8X9HTkvDplMZ0ROsQI7

It was the discovery of an enormous hole over the South Pole that made people aware of the damage to the ozone layer.

r47CzWEcnIeM9jKqVarKlpRj_E-Qy7n8sRyxniCw1WnIAG-Gh9PituV5CV2MD26DQu9u0T2csHavzmsYPdsjGSis5sNapSZfkLRZyG9VJZyrkgJQCo1Dr0r29x05Y0NZ19xkbGq2

When I grow up, I’m going to be a fat cat
a fat cat: a person who owns or has a lot of money


xC9pqXKqirR8s0kZ4Ag4OjSZ43rf0H123e9WBzzkkdCHyhak-RZukqq4hIn23tsP9-tz1yKxp1b82k1oUkx0-8esbvNGCVO9vS8-1WPIcH9gaIlvX5OeTeI0WR27-5l-92XkZxeF

I racked my brain to remember the answer.
rack one’s brain: động não


_MFd2kCVVzNy223lfCu2DXx2r6K63nY-1Khy2wODZwfXWtw0nj0Ef9n1SC6E0dugDANh3IMxt_6SMvULJDv6qZdn5K8amVzchzL_rjlHrK2iFPUtqwe-aQ3MelhAK0SIJAuOgwca

Alex pulled a face as he swallowed the foul-tasting medicine.

pull a face ~ grimace: nhăn mặt, cau có, nhăn nhó

________________________________________________________________________________
- Hiện tại box Anh đang triển khai nội dung liên quan đến kì thi HSG cấp tỉnh kì thi vào 10 Chuyên môn Tiếng Anh tại đây: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao
- Nếu bạn muốn biết thêm kinh nghiệm ôn thi HSG và vào chuyên Anh có thể tham khảo và gửi lại thắc mắc để được giải đáp tại đây: Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và thi vào THPT chuyên môn Tiếng Anh
 
Last edited:

_dm.ttt

Cựu TMod Anh
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
664
2
1,194
176
Đắk Lắk
FTU2
Chờ miết không có ai làm, cho anh thử sức nha :D

1. John's last statement had a definite _________ on the judges' decision.
A. bearing
B. weight
C. decision
D. conclusion


2. The coffee shop has _________ recently, and the drink is much better now.
A. had its hands full
B. lived hand to mouth
C. changed hands
D. gained the upper hand


3. He came into the room and sat down without _________ a word to anyone.
A. as far as
B. too much of
C. very much of
D. so much as


4. One could see with the ________ eye that there was a lighthouse on the promontory.
A. naked
B. sole
C. nude
D. shut


5. Unable to run the entire 42 kilometers, she decided to drop out of the race, ______ her a heat stroke.
A. the fatigue from the intense heat almost gave
B. the fatigue from the intense heat having almost given
C. which the fatigue from the intense heat having almost given
D. the fatigue from the intense heat had almost given

6. Having gained a _______ victory in the general elections, they proceeded with their ambitious programme.
A. galloping
B. staunch
C. landslide
D. close-up


7. There are few exceptions to the rule that a solicitor may not act _____ both seller and buyer.
A. out
B. on
C. for
D. as

8. He is such a kind and caring young boy - he wouldn’t hurt a ________ .
A. bird
B. worm
C. fly
D. bug


9. The teenager ____ stamps for 3 years by the end of 2021.
A. will have been collecting
B. will have collected
C. has collected
D. will be collecting

10. _______ this workshop, you will know how to analyze large amounts of numerical data.
A. Completed
B. You have completed
C. Being completed
D. On completing
 
Last edited by a moderator:

An.hana07

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2021
72
326
51
Hà Tĩnh
THCS Cẩm Trung
1: A: Bearing (have no/some bearing on st: có liên quan / không liên quan đến một cái gì đó)
2: C:Changed hands: bán lại, đổi chủ
3: B. too much of (too much of a s.t :used for saying that someone or something is too bad, good, etc to do something)
4: A: Naked (the naked eye: mắt trần)
5: D: the fatigue from the intense heat had almost given (mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân)
6: C:landslide (Landslide victory: thắng lớn trong bầu cử)
7: C:for (act for: Hành động hoặc làm chứng, giúp đỡ ai)
8: C:fly (wouldn't hurt a fly: không giết nổi 1 chú ruồi)
9: A: will have been collecting
10: D: On completing
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
BÀI TẬP NGÀY 9/8/2021: LEXICO & GRAMMAR
1. John's last statement had a definite _________ on the judges' decision.
A. bearing
B. weight
C. decision
D. conclusion

2. The coffee shop has _________ recently, and the drink is much better now.
A. had its hands full
B. lived hand to mouth
C. changed hands
D. gained the upper hand

3. He came into the room and sat down without _________ a word to anyone.
A. as far as
B. too much of
C. very much of
D. so much as

4. One could see with the ________ eye that there was a lighthouse on the promontory.
A. naked
B. sole
C. nude
D. shut

5. Unable to run the entire 42 kilometers, she decided to drop out of the race, ______ her a heat stroke.
A. the fatigue from the intense heat almost gave
B. the fatigue from the intense heat having almost given
C. which the fatigue from the intense heat having almost given
D. the fatigue from the intense heat had almost given

6. Having gained a _______ victory in the general elections, they proceeded with their ambitious programme.
A. galloping
B. staunch
C. landslide
D. close-up

7. There are few exceptions to the rule that a solicitor may not act _____ both seller and buyer.
A. out
B. on
C. for
D. as

8. He is such a kind and caring young boy - he wouldn’t hurt a ________ .
A. bird
B. worm
C. fly
D. bug

9. The teenager ____ stamps for 3 years by the end of 2021.
A. will have been collecting
B. will have collected
C. has collected
D. will be collecting

10. _______ this workshop, you will know how to analyze large amounts of numerical data.
A. Completed
B. You have completed
C. Being completed
D. On completing

BÀI TẬP NGÀY 9/8/2021: LEXICO & GRAMMAR
1. John's last statement had a definite _________ on the judges' decision.
A. bearing
B. weight
C. decision
D. conclusion

2. The coffee shop has _________ recently, and the drink is much better now.
A. had its hands full
B. lived hand to mouth
C. changed hands
D. gained the upper hand

3. He came into the room and sat down without _________ a word to anyone.
A. as far as
B. too much of
C. very much of
D. so much as

4. One could see with the ________ eye that there was a lighthouse on the promontory.
A. naked
B. sole
C. nude
D. shut

5. Unable to run the entire 42 kilometers, she decided to drop out of the race, ______ her a heat stroke.
A. the fatigue from the intense heat almost gave
B. the fatigue from the intense heat having almost given
C. which the fatigue from the intense heat having almost given
D. the fatigue from the intense heat had almost given

6. Having gained a _______ victory in the general elections, they proceeded with their ambitious programme.
A. galloping
B. staunch
C. landslide
D. close-up

7. There are few exceptions to the rule that a solicitor may not act _____ both seller and buyer.
A. out
B. on
C. for
D. as

8. He is such a kind and caring young boy - he wouldn’t hurt a ________ .
A. bird
B. worm
C. fly
D. bug

9. The teenager ____ stamps for 3 years by the end of 2021.
A. will have been collecting
B. will have collected
C. has collected
D. will be collecting

10. _______ this workshop, you will know how to analyze large amounts of numerical data.
A. Completed
B. You have completed
C. Being completed
D. On completing
 
Last edited:

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
BÀI TẬP 11/8/2021: ERROR CORRECTION
The passage below contains 10 mistakes. Identify and correct the mistakes.

Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are not longer children but are not yet adults either. A once loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claim some doctors, lie in the physical aspect of the person. A teenager's hormones wreak havoc within their body. Noticeable physical changes about what the teen may feel uncomfortable occur. In trying to solve with these changes, the last thing the teen needs are parents invading his privacy or treating him like a child. Therefore, the problem is, in fact, accounted for by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For first time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable with puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own actions. Teenagers should be given a certain number of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and unexplicable mood changes. After all, isn't that all part of growing up

1. not-> no
2.lie-> lies
3. occur-occurs
4. are-> is
5. solve->deal
6. mere-> merely
7. first-> the first
8.with -> to
9.number-> space
10. unexplicable-> inexplicable
Tham gia một chút cho vui a chứ dạng này mình cũng ngu và lười làm lắm. Mong được các bạn chỉ giáo:D
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
BÀI TẬP 11/8/2021: ERROR CORRECTION
The passage below contains 10 mistakes. Identify and correct the mistakes.

Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are not longer children, but are not yet adults either. A once loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claim some doctors, lie in the physical aspect of the person. A teenager's hormones wreak havoc within their body. Noticeable physical changes about what the teen may feel uncomfortable occur. In trying to solve with these changes, the last thing the teen needs are parents invading his privacy or treating him like a child. Therefore, the problem is, in fact, accounted for by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For first time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable with puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own actions. Teenagers should be given a certain number of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and unexplicable mood changes. After all, isn't that all part of growing up
 

An.hana07

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2021
72
326
51
Hà Tĩnh
THCS Cẩm Trung
BÀI TẬP 11/8/2021: ERROR CORRECTION
The passage below contains 10 mistakes. Identify and correct the mistakes.

Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are not longer children, but are not yet adults either. A once loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claim some doctors, lie in the physical aspect of the person. A teenager's hormones wreak havoc within their body. Noticeable physical changes about what the teen may feel uncomfortable occur. In trying to solve with these changes, the last thing the teen needs are parents invading his privacy or treating him like a child. Therefore, the problem is, in fact, accounted for by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For first time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable with puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own actions. Teenagers should be given a certain number of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and unexplicable mood changes. After all, isn't that all part of growing up
Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are not(->no) longer children, but are not yet adults either. A once loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claim some doctors, lie (->lies) in the physical aspect of the person. A teenager's hormones wreak havoc within their(->his) body. Noticeable physical changes about what the teen may feel uncomfortable occur. In trying to solve (->cope) with these changes, the last thing the teen needs are(->is) parents invading his privacy or treating him like a child. Therefore (->However), the problem is, in fact, accounted for by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For first (->the first) time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable with (->to) puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own actions. Teenagers should be given a certain number (->amount) of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and inexplicable(->unexplicable) mood changes. After all, isn't that all part of growing up
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI TẬP NGÀY 11/8/2021
The passage below contains 10 mistakes. Identify and correct the mistakes.

Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are (1) not ( no/any) longer children, but are not yet adults either. A once loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claim some doctors, (2) lie ( lies) in the physical aspect of the person. A teenager's hormones wreak havoc within (3) their ( his) body. Noticeable physical changes about (4) what ( which) the teen may feel uncomfortable occur. In trying to (5) solve ( cope) with these changes, the last thing the teen needs are (→is) parents invading his privacy or treating him like a child. (6) Therefore ( However), the problem is, in fact, accounted for by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For (7) first ( the first) time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable (8) with ( to) puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own actions. Teenagers should be given a certain (9) number ( amount) of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and (10) unexplicable ( inexplicable) mood changes. After all, isn't that all part of growing up

(1) not ( no/any) longer
no/any longer: used to say that something that was possible or true before, is not now
(2) lie ( lies)
Chủ ngữ ở đây là "the problem"
(3) their ( his)
His thay thế cho "a teenager's"
(4) what ( which)
which dùng để thay thế cho mệnh đề phía sau
=> Kiến thức về mệnh đề quan hệ

(5) solve ( cope)
cope with: to deal successfully with something difficult (giải quyết)
(6) Therefore ( However)
Mệnh đề trước và mệnh đề sau mang 2 ý nghĩa đối ngược
(7) first ( the first)
Trước các từ chỉ thứ tự như "first", "second", ... "last" thì luôn có mạo từ "the" phía trước
(8) with ( to)
vulnerable to sb/ sth: weak and easily hurt physically or emotionally (tổn thương)
(9) number ( amount)
number of + N (plu) [a number of đi với danh từ số nhiều)
amount of + N (u) [an amount of đi với danh từ không đếm được)

(10) unexplicable ( inexplicable)
Lỗi sai chính tả, không có "unexplicable".


***Bên cạnh 10 cái lỗi này thì do đánh máy nên chị gõ sai chỗ này "In trying to (5) solve ( cope) with these changes, the last thing the teen needs are (is) parents invading his privacy or treating him like a child."
 

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
BÀI TẬP 11/8/2021: ERROR CORRECTION
The passage below contains 10 mistakes. Identify and correct the mistakes.

Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are not=> no longer children, but are not yet adults either. A once loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claim some doctors, lie=>lies in the physical aspect of the person. A teenager's hormones=>hormone wreak=>wreaks havoc within their body. Noticeable physical changes about what the teen may feel uncomfortable=>uncomfortable with occur. In trying to solve with=>solve these changes, the last thing the teen needs are parents invading his privacy or treating him like a child. Therefore, the problem is, in fact, accounted for by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For=>for the first time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable with=>to puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own actions. Teenagers should be given a certain number=>amount of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and unexplicable=>inexplicable mood changes. After all, isn't that all part of growing up
 
Last edited:

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
BÀI TẬP 11/8/2021: ERROR CORRECTION
The passage below contains 10 mistakes. Identify and correct the mistakes.

Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are not longer children, but are not yet adults either. A once loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claim some doctors, lie in the physical aspect of the person. A teenager's hormones wreak havoc within their body. Noticeable physical changes about what the teen may feel uncomfortable occur. In trying to solve with these changes, the last thing the teen needs are parents invading his privacy or treating him like a child. Therefore, the problem is, in fact, accounted for by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For first time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable with puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own actions. Teenagers should be given a certain number of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and unexplicable mood changes. After all, isn't that all part of growing up

Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are not-->no longer children, but are not yet adults either. A once-loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claimed by some doctors, lies in the physical aspect of the person. A teenager's hormones wreak havoc within their body. Noticeable physical changes about what the teen may feel uncomfortable occur. In trying to solve with--> bỏ these changes, the last thing the teen needs are parents invading his privacy or treating him like a child. Therefore--> Morever, the problem is, in fact, accounted for-->bỏ by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For the first time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable with puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own actions. Teenagers should be given a certain number--amount of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and unexplicable inexplicable mood changes. After all, isn't that all part of growing up
 

An.hana07

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2021
72
326
51
Hà Tĩnh
THCS Cẩm Trung
1: So frightened was he that he couldn't own up to having broken the window.
2: I wish he would stop finding fault in my work.
3: Zoe always acts on impulse when she makes her travel plans.
4: He really kicked me in the teeth when breaking the promise to help me out.
5: But for her father's retirement, she wouldn't have stepped into his shoes.
6: He shouldn't have been savagely criticized for his efforts to find a solution.
7: It was the discovery of an enormous hole over the South Pole that made people become aware of the damage to the ozone layer.
8: When I grow up, I'm going to be a fat cat.
9: I racked my brain to remember the answer.
10: Alex pulled his face as he swallowed the foul-tasting medicine.
 
Last edited:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,866
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
BÀI TẬP 11/8/2021: ERROR CORRECTION
The passage below contains 10 mistakes. Identify and correct the mistakes.

Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are not -> no longer children, but are not yet adults either. A once loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claim some doctors, lie in the physical aspect of the person. A teenager's hormones wreak havoc within their body. Noticeable physical changes about what the teen may feel uncomfortable occur. In trying to solve with these changes, the last thing the teen needs are parents invading his privacy or treating him like a child. Therefore, the problem is, in fact, accounted for by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For first time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable with puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own actions. Teenagers should be given a certain number of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and unexplicable mood changes. After all, isn't that all part of growing up

Teenagers are a peculiar breed of humans. They are fickle and touchy, yet sensitive and caring. They are not -> no longer children, but are not yet adults either. A once loving -> one-loving and obedient child can transform into a rebellious, sullen teen. What accounts for this change? The problem, claim some doctors, lie - > lies in the physical aspect of the person. A teenager's hormones wreak havoc within their body. Noticeable physical changes about what the teen may feel uncomfortable occur. In trying to solve with -> bỏ with these changes, the last thing the teen needs are parents invading his privacy or treating him like a child. Therefore, the problem is, in fact -> bỏ in fact, accounted for by something deeper than mere physical changes. The teen is not only developing his body, but he is also developing emotionally. For first -> the first time in his life, he may be painfully aware of the opposite sex The teenager is also vulnerable with puppy love and crushes, the sure signs of growing up. He also becomes defensive and secretive about his own -> bỏ own actions. Teenagers should be given a certain number of freedom to explore their emotions and authority. Parents need not be overly alarmed by their strange and unexplicable -> inexplicable mood changes. After all, isn't that all part of growing up
 
Last edited by a moderator:

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
1. He was too frightened to admit that he had broken the window. (OWN)
→ So frightened was he that he couldn't own up to having broken the window.
2. I wish he would stop criticizing my work. (FAULT)
→ I'd sooner he stopped finding saults in my work.
3. Zoe always makes spontaneous decisions concerning her travel plans. (ACTS)
→ Zoe always act on impulse when making decision concerning her travel plans.
4. He really disappointed me when breaking the promise to help me out. (TEETH)
→ He really kicked me in the teeth when breaking the promise to help me out.
5. If her father hadn't retired, she wouldn't have taken over his work. (STEPPED)
→ But for her father's retirement, she wouldn't have stepped into his shoes.
6. His efforts to find a solution didn't deserve such savage criticism...
→He shouldn't have been savagely criticized for his efforts to find a sollution.
7. People became aware of the damage to the ozone layer when an enorm hole was discovered over the South Pole.
→ It was the discovery of an ernormous hole over the South Pole that made people aware.
8. When I grow up, I'm going to be really important. (CAT)
→ I'm going to be a gat cat when I grow up.
9. I thought very hard but couldn't remember the answer. (RACKED)
→ I racked my brain but couldn't remember this answer.
10. Alex grimaced as he swallowed the foul-tasting medicine. (PULLED)
→Alex pulled his face as he swallowed the foul-tasting medicine.


______________________________________________________________________________________
-
 

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
1. So frightened was he that he couldn't own up to having broken the window.
-> Own up to something : chủ động làm một cái gì đó (dịch theo câu)
2. I'd sooner he stopped finding faults with my work
-> would sooner + clause
3. Zoe always acts on impulse when making decisions concerning her travel plans.
-> act on impulse (cụm đt) : hành động mà không suy nghĩ trước
4. He really kicked me in the teeth when breaking the promise to help me out.
-> Kick S.o in (the) teeth : làm cho ai thất vọng hoặc đối xử tệ với ai (dạng thành ngữ)
5. But for her father's retirement, she wouldn't have stepped into his shoes.
-> Stepp into somebody's shoes : tiếp nhận công việc mà ai đó từng làm
6. He shouldn't have been savagely criticized for his efforts to find a solution.
-> Criticize for something : chỉ trích ai đó
7. It was the discovery of an enormous hole over the South Pole that made people aware.
-> It + to be ... + that : câu nhấn mạnh
8. I'm going to be a fat cat when I grow up.
-> a fat cat ở đây muốn nói về tầm ảnh hưởng quan trọng, cần thiết
9. I racked my brain but couldn't remember the answer.
-> rack one's brain : cố gắng suy nghĩ, nhớ ra một điều gì đó
10. Alex pulled his face as he swallowed the foul-tasting medicine.
-> pull one's face : ý là biểu thị thái độ bằng khuôn mặt

Note: Đều là thành ngữ rất hay và thú vị :)<
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
TỔNG KẾT TUẦN 1
Như vậy là topic đã "on air" được 1 tuần rồi ^^ Mình rất vui vì tuần qua nhận được sự ủng hộ của một số lượng thành viên tuy không nhiều nhưng rất tâm huyết với topic ^^

Như đã hứa, mỗi tuần mình sẽ chọn ra 1-2 bạn thể hiện được sự tích cực đối với topic để khích lệ sự nỗ lực của các bạn. Vì vậy, căn cứ theo thông báo ở Post số 1 trong topic này, mình xin công bố danh sách các bạn nhận quà TUẦN 1:
+ @An.hana07 : 500 HMCoin + Tài liệu ôn thi + Đề xuất nội dung cho ngày Chủ Nhật
+ @Hazu No No Money : 250 HMCoin + Tài liệu ôn thi
+ @minhtam8a2@gmail.com : 250 HMCoin + Tài liệu ôn thi

Do tuần 1 có 2 bạn có số lượt trả lời bằng nhau và có đáp án rất xuất sắc nên mình quyết định chia giải thưởng cho cả hai bạn ^^ Hi vọng rằng tuần tới mình sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đến từ mọi người để topic ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

@An.hana07 Em hãy chọn 1 chủ đề em mong muốn được chia sẻ để chị lên ý tưởng và triển khai nội dung nhé ^^

Mình sẽ gửi các bạn tài liệu sớm nhất có thể. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^

Nhờ anh @Đình Hải cộng HMCoin giúp em với ạ. Em cám ơn.


---------
Đã cộng HMCoin cho các bạn em nhé.
Anh Hải
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
BÀI TẬP NGÀY 16/8/2021 - LEXICO & GRAMMAR
1. She had made a firm decision and wasn’t ______________ by anything I said against it.
A. detracted
B. prevailed
C. induced
D. swayed

2. Salaries have not ______________ inflation in the last few years.
A. Put up with
B. taken up on
C. done out of
D. kept up with

3. I wish you’d do the accounts. I don't have ________________ for numbers.
A. a head
B. a mind
C. the heart
D. the nerve

4. Junior hospital doctors are thrown ___________ at the deep end in their first jobs.
A. in
B. away
C. to
D. with

5. Be careful! The young horse hasn't been _________.
A. broken in
B. got round
C. taken over
D. set up

6. It is moved that the campaign ____ funds _____ at once.
A. to raise – be launched
B. raise – to be launched
C. raise – launched
D. to raise – is launched

7. You can’t believe a word that woman says – she is a _____ liar.
A. dedicated
B. devoted
C. committed
D. compulsive

8. The flights are full at the moment, so you’ll have to _____.
A. run a stroke of luck
B. get a better luck
C. be down on your luck
D. take pot luck

9. The demonstrations ________ in one hundred students being arrested.
A. culminated
B. erupted
C. escalated
D. concluded

10. Mrs Hurston was in deep ____ after her husband’s unexpected death.
A. regret
B. Grief
C. Lament
D. Disturbance
________________________________________________________________________________
- Hiện tại box Anh đang triển khai nội dung liên quan đến kì thi HSG cấp tỉnh kì thi vào 10 Chuyên môn Tiếng Anh tại đây: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao
- Nếu bạn muốn biết thêm kinh nghiệm ôn thi HSG và vào chuyên Anh có thể tham khảo và gửi lại thắc mắc để được giải đáp tại đây: Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và thi vào THPT chuyên môn Tiếng Anh
 
Last edited:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
ĐÁP ÁN BÀI TẬP NGÀY 16/8/2021 - LEXICO & GRAMMAR
1. She had made a firm decision and wasn’t ______________ by anything I said against it.
A. detracted
B. prevailed
C. induced
D. swayed
sway (v): to persuade somebody to believe something or do something
be swayed by sb/ sth: bị thuyết phục, bị ảnh hưởng từ ...


2. Salaries have not ______________ inflation in the last few years.
A. Put up with
B. taken up on
C. done out of
D. kept up with
keep up (with somebody/something): to move, make progress or increase at the same rate as somebody/something


3. I wish you’d do the accounts. I don't have ________________ for numbers.
A. a head
B. a mind
C. the heart
D. the nerve
have a (good) head for something: natural ability to do something well (có năng khiếu)

4. Junior hospital doctors are thrown ___________ at the deep end in their first jobs.
A. in
B. away
C. to
D. with
throw sb/sth in at the deep end: to make someone start a new and difficult job or activity without helping them or preparing them for it (giao việc mà không hướng dẫn)

5. Be careful! The young horse hasn't been _________.
A. broken in
B. got round
C. taken over
D. set up
break in: ~ train (huấn luyện)

6. It is moved that the campaign ____ funds _____ at once.
A. to raise – be launched
B. raise – to be launched
C. raise – launched
D. to raise – is launched
It is moved that + S + V(inf) + O
"to raise" ở đây là để chỉ mục đích của "the campaign"


7. You can’t believe a word that woman says – she is a _____ liar.
A. dedicated
B. devoted
C. committed
D. compulsive
a compulsive liar: một người quen thói nói dối

8. The flights are full at the moment, so you’ll have to _____.
A. run a stroke of luck
B. get a better luck
C. be down on your luck
D. take pot luck
be down on your luck: to be experiencing a bad situation or to have very little money (trải qua một hoàn cảnh éo le)
take pot luck: to take whatever happens to be available


9. The demonstrations ________ in one hundred students being arrested.
A. culminated
B. erupted
C. escalated
D. concluded
culminate in/ with: end up with

10. Mrs Hurston was in deep ____ after her husband’s unexpected death.
A. regret
B. Grief
C. Lament
D. Disturbance
in deep grief: cực kì đau khổ
________________________________________________________________________________
- Hiện tại box Anh đang triển khai nội dung liên quan đến kì thi HSG cấp tỉnh kì thi vào 10 Chuyên môn Tiếng Anh tại đây: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao
- Nếu bạn muốn biết thêm kinh nghiệm ôn thi HSG và vào chuyên Anh có thể tham khảo và gửi lại thắc mắc để được giải đáp tại đây: Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và thi vào THPT chuyên môn Tiếng Anh

 
Last edited:

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
BÀI TẬP NGÀY 20/8/2021: SENTENCE TRANSFORMATION
1. She was concentrating so hard on her work that she didn’t notice when I came in. (wrapped)
=> She was ___________ that she didn’t notice when I came in.
2. You are all welcome to take any food you like.
=> Help ______________________________
3. What was the reason for his resignation? (made)
=> ________________________________________
4. Did the children enjoy themselves during the performance? (good time)
=> ______________________________________________
5. We haven’t had any message from him since March. (heard)
=> ________________________________________________
6. John has hinted that he doesn’t wish to remain in the group any longer. (hint)
=> John has _________ wishes to remain in the group.
7. Five actors was competing for the leading role in the play. (contention)
=> There ___________ the leading role in the play.
8. As far as I know, no one’s talking about you behind your back. (best)
=> To ___________________________, no one’s talking about you behind your back.
9. Maybe I didn’t explain exactly what I mean – our relationship is over. (clear)
=> Maybe I didn’t ______________________________________________ - our relationship is over.
10. I’m finding it difficult to cope with all the work I have to do. (top)
=> All the work I have to do _______________________________________ me.
________________________________________________________________________________
- Hiện tại box Anh đang triển khai nội dung liên quan đến kì thi HSG cấp tỉnh kì thi vào 10 Chuyên môn Tiếng Anh tại đây: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao
- Nếu bạn muốn biết thêm kinh nghiệm ôn thi HSG và vào chuyên Anh có thể tham khảo và gửi lại thắc mắc để được giải đáp tại đây: Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và thi vào THPT chuyên môn Tiếng Anh
 
Last edited:
Top Bottom