Ngoại ngữ [Tiếng Anh]- Bài tập viết lại câu (rất có ích)

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi juliet_danhmat_romeo, 12 Tháng hai 2009.

Lượt xem: 786,109

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  2. Your house is bigger than mine.
  My house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. He did his homework , then he went to bed.
  After . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. Jane doesn’t speak English as well as Peter.
  Peter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. DaLat is one of a famous landscapes in Vietnam.I spent my holiday there.
  I spent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. The manager asked me to come to his office
  The manager said. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16. He asked me where he could find her in that town.
  He said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17. She asked me not to be late.
  She said to me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  19. The train couldn’t run because of the snow.
  The snow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  26. Nam laughed a lot when I told him the joke.
  The joke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  29. The police continued to watch the house.
  The police carried. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30. Mr. John gave an interesting speech.
  Mr. John spoke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31. The sight was right in front of him but he didn’t notice it.
  Although . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32. The woman was terribly upset. Her dog was run over.
  The woman whose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  34. Let’s go abroard for our holiday this year.
  Why. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  35. I fall asleep as the film was so boring.
  I fall asleep because of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38. My students are very good at Mathematic.
  My students study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  39. This is the most modern building in this area.
  No building. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  40. I asked the students to complete these tasks yesterday.
  I had these. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47. John drives more carefully than his brother.
  John’s brother doesn’t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  48. They were such difficult questions that we couldn’t answer them.
  The questions were so. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  49. Lan didn’t go to the school last Monday because she was sick.
  Because of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  50. Wy don’t you bring your brother to the party?
  I suggest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2009
 2. 2. Your house is bigger than mine.
  My house isn't as big as yours.
  4. He did his homework , then he went to bed.
  After having done his homework, he went to bed.
  5. Jane doesn’t speak English as well as Peter.
  Peter speaks E better than Jane.
  10. Da Lat is one of the famous landscapes in Vietnam.I spent my holiday there.
  I spent my holiday in Da Lat which is one of the famous landscapes in Vietnam.
  12. The manager asked me to come to his office.
  The manager said "could you come to my office".
  16. He asked me where he could find her in that town.
  He said "where can I find her in this town?"
  17. She asked me not to be late.
  She said to me "don't be late".
  19. The train couldn’t run because of the snow.
  The snow prevented the train from running.
  26. Nam laughed a lot when I told him the joke.
  The joke made Nam laugh a lot.
  29. The police continued to watch the house.
  The police carried on watching the house.
  30. Mr. John gave an interesting speech.
  Mr. John spoke interestingly.
  31. The sight was right in front of him but he didn’t notice it.
  Although the sight was right in front of him, he didn’t notice it.
  32. The woman was terribly upset. Her dog was run over.
  The woman whose dog was run over was terribly upset.
  34. Let’s go abroad for our holiday this year.
  Why don't we go abroad for our holiday this year?
  35. I fall asleep as the film was so boring.
  I fall asleep because of the boring film.
  38. My students are very good at Mathematics.
  My students study Mathematics very well.
  39. This is the most modern building in this area.
  No building in this area is as modern as this one.
  40. I asked the students to complete these tasks yesterday.
  I had these tasks completed by the students yesterday.
  47. John drives more carefully than his brother.
  John’s brother doesn’t drive as carefully as he.
  48. They were such difficult questions that we couldn’t answer them.
  The questions were so difficult that we couldn’t answer them.
  49. Lan didn’t go to the school last Monday because she was sick.
  Because of her sickness, Lan didn’t go to the school last Monday.
  50. Why don’t you bring your brother to the party?
  I suggest that he should bring his brother to the party.

  Mem thường không dùng mực đỏ!
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2013
 3. hixhix. Bạn nào có thể vui lòng chỉ cho mình cách viết lại câu trong tiếng anh ko? Hướng dẫn cho mình chi tiết 1 chút về cách thức làm bài để đạt hiệu quả cao ý. Mình xin cảm ơn rất nhiều!
   
 4. nh0c_bee_95

  nh0c_bee_95 Guest

  Rewrite gồm nhiều dạng.
  Có thể là viết lại câu sao cho cùng nghĩa đó. Hoặc viết câu chủ động thành bị động....
  Nói chung là cần nắm vững công thức, cách biến đổi thì, đại từ...
  :D
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2009
 5. mandemcongly

  mandemcongly Guest

  [T.A] Viết lại câu ( sắp sếp + thêm từ để hoàn thành câu )

  1. They/morning/at/this/started/work/6.45
  2. travel/did/train/last/you/by/when?
  3. friend/a/month/centre/in/her/the/of/in/last/lived/flat/London
  4. free/I/for/my/a/time/going/in/love/walk
  5. pens/then/points/used/people/pens/with/and/with/metal/wrote/feather
  6. office/everyday/bike/me/my/by/14/go/it/to/minutes/takes
  7. time/you/have lunch/everyday?
  8. it/one/who/know/pencils/happened/invented/when/or/no
  9. delicious/that/food/Vietnamese/is/think/I/always
  10. your/have/daughters/sister/any/does/brother/or?
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng bảy 2010
 6. câu này viết lại như thế nào
  I didn't spend as much money as you
  I can't cook as well as my mother does
  làm hộ mình nha
   
 7. letrang3003

  letrang3003 Guest

  đề bài là gì bạn ?
  Hoàn thành , hay sắp xếp lại vậy .
   
 8. tranthuha93

  tranthuha93 Guest


  nhìn kiểu bài này là sắp xếp rồi :):):)..................
   
 9. diema3

  diema3 Guest


  đâu phải đâu !
  cũng là sắp sếp nhưng vẫn phải thêm từ hoăch sửa từ mà?
  bà coi lại xem ngay cau 1 đã thấy roài !
   
 10. ha97bn

  ha97bn Guest

  Thui các bạn đăng những bài về viết lại câu di
  :)
  Mình đag mún rèn kĩ năng
   
 11. tranthuha93

  tranthuha93 Guest

  BT đây bn

  Ex2: Rewrite the sentences so that they mean almost the same as those printed before them.
  1. Her ability to run a company really impresses me.
  -> What I
  2. The children were so excited they talked about the show all night long.
  -> Such
  3. English is easy to learn.
  -> What
  4. It may rain hard this afternoon, so take the raincoat with you.
  -> In case
  5. People believe Michael Jordan was a basketball genius.
  -> Michael Jordan
  6. Your warning helped prevent my failure in the test.
  -> Hard it
  7. The hardware of that computer was infected with viruses.
  -> That computer
  8. He locks really like his father in many ways.
  -> He takes
  9. She had to do the washing, but she didn't.
  -> She forgot
  10. His father is interested in fishing.
  -> His father takes
   
 12. dung_ns

  dung_ns Guest

  các bạn giúp mình nhé

  phân biết cách sử dụng tell,say,ask
  ..........................................................
   
 13. tranthuha93

  tranthuha93 Guest

 14. Ex2: Rewrite the sentences so that they mean almost the same as those printed before them.
  1. Her ability to run a company really impresses me.
  -> What I find impressive is her ability to run a company
  2. The children were so excited that they talked about the show all night long. (Thiếu that ạ :D)
  -> Such were the excitement of the children that they talked about the show all night long
  3. English is easy to learn.
  -> What easy to learn is English
  4.Is may rain hard this afternoon, so take the raincoat with you.
  -> In case it rains hard this after noon, take the raincoat with you
  5. People believe Michael Jordan was a basketball genius.
  -> Michael Jordan is believed to have been a basketball genius
  6. Your warning helped prevent my failure in the test.
  -> Hard it
  7. The hard ware of that computer was infected with viruses.
  -> That computer has the hardware which was infected with viruses
  8. He loocks really like his father in many ways. (em nghĩ đề locks -> looks :D)
  -> He takes after his father in many ways
  9. She had to do the washing, but she didn't.
  -> She forgot to have to do the washing
  10. His father is interested in fishing.
  -> His father takes to fishing
   
 15. symptom

  symptom Guest

  3. English is easy to learn.
  -> What easy to learn is English
  -> What is easy to learn is English
  6. Your warning helped prevent my failure in the test.
  -> Had it not been for your warning, I would have failed the test ( Câu này Hard => Had nhỉ )

  7. The hard ware of that computer was infected with viruses.
  -> That computer has the hardware which was infected with viruses
  -> That computer had hardware (which was) infected with viruses
  9. She had to do the washing, but she didn't.
  -> She forgot to have to do the washing

  -> She forgot to do the washing
   
 16. sanhobien_23

  sanhobien_23 Guest

  viết lại câu

  hoàn tất các câu sau sao cho chúng cùng nghĩa vs câu đã cho
  1,the only thing that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect
  \RightarrowBut for his command........................
  2,What a surprise to see you at this conference!
  \RightarrowFancy...........................
  3,You can try to get my brotherto lend you his motorbike but you won't succeed
  \RightarrowThere's no point.......................................
  4,Mrs.Scott is always proud of her cooking
  \RightarrowMrs.Scott always prides...........................
  5,You think that fat people are always lazy, but you are wrong
  \RightarrowContrary to...........................
  help me:-SS
  thanks:D
   
 17. tranthuha93

  tranthuha93 Guest

  2,What a surprise to see you at this conference!
  \RightarrowFancy.seeing you at this............
  3,You can try to get my brother to lend you his motorbike but you won't succeed
  \RightarrowThere's no point.in trying to get my brother to leand you his motorbike
  4,Mrs.Scott is always proud of her cooking
  \RightarrowMrs.Scott always prides...on cooking
  5,You think that fat people are always lazy, but you are wrong
  \RightarrowContrary to.your thought , fat people are not always lazy
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2010
 18. lolotus195

  lolotus195 Guest

  1. we would have bên in prison.
  4. prides oneself on doing sth
  5. Contrary to your thought.
   
 19. tomcangxanh

  tomcangxanh Guest

  1,the only thing that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect
  But for his command of the local dialect, we would have been in prison

  2,What a surprise to see you at this conference!
  Fancy seeing you at this conference! (câu này làm bao nhiêu lần mà vẫn ko nhớ, hình như còn có could j đó :(()

  3,You can try to get my brotherto lend you his motorbike but you won't succeed
  There's no point in getting my bro to lend you his motorbike.

  4,Mrs.Scott is always proud of her cooking
  Mrs.Scott always prides herself in cooking

  5,You think that fat people are always lazy, but you are wrong
  Contrary to your thought, fat people are not always lazy
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2010
 20. lolotus195

  lolotus195 Guest

  Mrs Scott mà lại là himself sao =.= Phải là herself chứ =.=

  ^^
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2010
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->