Ngoại ngữ [Tiếng Anh]- Bài tập viết lại câu (rất có ích)

Thảo luận trong 'Rèn luyện kỹ năng Viết' bắt đầu bởi juliet_danhmat_romeo, 12 Tháng hai 2009.

Lượt xem: 571,155

 1. chi_chu_che

  chi_chu_che Guest

  không hiểu cho lắm ạ b-(
  bác nào giải quyết nốt câu 7 vs mấy câu này giùm em :)

  1.She wasn't speaking seriously. ( Tongue)
  \Rightarrow ..................................

  2. Jan's husband will be returning from South America quite soon.
  \Rightarrow It won't....................

  3. The permit expires at the end of this month
  \RightarrowThe permit is not...........

  4.Martin may not be very well but she still manages to enjoy life.
  \RightarrowMartin's poor.................

  5. The Pacific Ocean is on average deeper than the Atlantic.
  \RightarrowThe average.....................


  :):):)
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng một 2012
 2. 1. Tim insisted on being told the complete story
  Nothing but a whole/ complete story would satisfied Tim.

  2. Jan's husband will be returning from South America quite soon.
  It won't be long before Jan's husband returns from S.A

  3. The permit expires at the end of this month
  The permit is not valid after the end of this month.

  4.Martin may not be very well but she still manages to enjoy life.
  Martin's poor health doesnt prevent her from enjoying life.

  5. The Pacific Ocean is on average deeper than the Atlantic.
  The average depth of P. Ocean is greater than the Atlantic.  ~


  1. A man I don't know told me about that
  => I was told about that by a man I dont know.

  2. That was a silly thing to say!
  => What a silly thing to say!

  3. The crop were badly affect by the storm. (Effect)
  =>The storm had bad effect on the crop.


  4. Most stores will accept a credit card instead of cash. (Alternative)
  =>Most stores will accept a credit card as an alternative to cash

  5. That old typewriter is not worth repairing. (Pointless)
  =>It's poinless to have that old typewriter repaired / Repairing that old typewriter is pointless/...


  6. The president arranged for me to use his chauffeur-driven car whenever I like. (Disposal)
  => The president arranged for me to use his CD car at my disposal.


  7. The painting is worth $25.000 (Valued)
  => The painting is valued at $ 25.000

  8. My bank manager and I get on together very well. (Terms)
  =>I'm on good terms with my bank manager/ My B. M and I are on good/ friendly terms.

  9. That hotel is a bit too expensive for us, I'm afraid. (Reach)
  =>...is abit beyond our reach, I'm afraid

  10. If interest rates are cut, the economic situation may improve. (Reduction)
  =>A reduction in interest rates may/ can improve the economic situation.


  Xin lỗi bạn chủ pic nhé :) Tớ viết bài hơi bị ngược một tý >:D<
   
 3. onepiece07

  onepiece07 Guest

  Mấy anh chị làm nốt hộ e mấy câu này với:):):):):):):)

   
 4. bffaf

  bffaf Guest

  1. A man I don't know told me about that
  => I was told about that by a man I don't know

  2. That was a silly thing to say!
  => What a silly thing to say!

  3. The crop were badly affect by the storm. (Effect)
  =>The storm had a bad effect on the crop/

  4. Most stores will accept a credit card instead of cash. (Alternative)
  =>Most stores will accept a credit card as an alternative to cash

  5. That old typewriter is not worth repairing. (Pointless)
  => Repairing that old typewriter is pointless
  It's pointless to have that old typewriter repaired
  6. The president arranged for me to use his chauffeur-driven car whenever I like. (Disposal)
  =>The president placed/put his chauffeur-driven car at my disposal

  7. The painting is worth $25.000 (Valued)
  =>The painting has been valued at $25000

  8. My bank manager and I get on together very well. (Terms)
  =>I'm on very good terms with my bank manager

  9. That hotel is a bit too expensive for us, I'm afraid. (Reach)
  =>That hotel is a bit out of our reach, I'm afraid.

  10. If interest rates are cut, the economic situation may improve. (Reduction)
  =>A reduction in/of interest rates may improve the economic situation.
   
 5. bffaf

  bffaf Guest

  1.She wasn't speaking seriously. ( Tongue)
  \Rightarrow She was speaking with her tongue in her cheek

  2. Jan's husband will be returning from South America quite soon.
  \Rightarrow It won't be long until Jan's husband return from South America.

  3. The permit expires at the end of this month
  \Rightarrow The permit is notvalid after the end of this month

  4.Martin may not be very well but she still manages to enjoy life.
  \Rightarrow Martin's poor health doesn't prevent/stop him from enjoying life

  5. The Pacific Ocean is on average deeper than the Atlantic.
  \Rightarrow The average depth of the Pacific Ocean is greater than the Atlantic's
   
 6. chi_chu_che

  chi_chu_che Guest


  giải thích giùm tớ vs
  :-?

  tại sao k phải là is valued
  nhỉ
   
 7. cho mình hỏi xíu, sao lại là had a bad effect mà không phải là cáue hoặc là make a bad effect
   
 8. thao_jeakey

  thao_jeakey Guest

  have an effect ( cụm cố định) : tác động đến
  chuyễn zô quá khứ --> had
   
 9. onepiece07

  onepiece07 Guest

  You must see the manager tomorrow morning!
  Câu này làm là "You've to see the manager tomorrow morning" đc hok?
   

 10. À. Hình như không. hình như cái modal verb have to không cho phép viết tắt mà :(
  Đề không có key word há bạn :| Dở thế :(
   
 11. onepiece07

  onepiece07 Guest

  Nó cho là I've...
  Mình viết là I've got to see the manager tomorrow morning cô mình bảo là dài dòng ko cần thiết chỉ cần I've to see... là đc:-??
  Mình cũng nghĩ giống bạn đó,sao have to đc viết tắt thế đc:|
   
 12. Thực ra have got to = have to đấy :( Nhưng modal have to đâu được viết thành short form dạng I've to đâu :| Chẳng có tài liệu nào cho viết kiểu ấy và search thì cũng thấy hiếm @.@

  Thực ra bài của bạn ở đề thi năm nào đó đã có kết quả rồi.
  Have got to dùng là đúng :)) Và cái gì đã được công nhận thì cứ làm cho an toàn thôi =))
  Riêng về phần tớ thì tớ nghĩ nếu để have got to hay have to đều không được hợp lý lắm vì have (got) to và must có nhiều điểm khác biệt (một bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân hướng nội, một là hướng ngoại) , những điểm khác biệt ấy có thể dẫn đến sai sót nhỏ trong câu viết lại.

  Chúc bạn ngày vui!
   
 13. susupipi

  susupipi Guest

  1. Mr.Thompson's opinion of these innovations is rather low (much of)
  2. Each of us has tried to comfort the depressed patient (attempt)
  3. The person who told yo you were clever was kidding you! (whoever)
  4. I can't remember when it last rained heavily (when it)
  5. The most important thig is not to panic (what)
  6. Then i realised that i had left my wallet at home (when)
  7. The manager noticed i had dropped my purse and called after me (Noticing)
  8. We were all shocked by his reaction (shock)
  9. This is the firsth time i've seen her in my life (set)
  10. I wonder where David is now (become)
   
 14. ghim_xinh

  ghim_xinh Guest

  1. Mr.Thompson's opinion of these innovations is rather low (much of)
  --->Mr Thompson’s doesn’t think much of these innovations.
  6. Then i realised that i had left my wallet at home (when)
  --->It was that I realised that I had left my wallet at home.
  7. The manager noticed i had dropped my purse and called after me (Noticing)
  --->Noticing I had dropped my purse, the manager called after me.
  8. We were all shocked by his reaction (shock)
  --->His reaction came as a shock to all of us.
  9. This is the firsth time i've seen her in my life (set)
  --->This is the first time I've set eyes on her
  :|
   
 15. ghim_xinh

  ghim_xinh Guest

  Lâu lâu vào cho có không khí nhỉ :))
  Bắt đầu hôm nay tớ post mấy bài viết lại câu ,vừa tập tành cho thi cấp ba mà cũng tốt cho thi đại học.Hi vọng là nó sẽ làm sôi nổi Topic :)

  I: SENTENCE TRANSFORMATION

  1. The fox was unsuccessful in reaching the grapes.(VAIN)

  2. The crops were badly affected by the storm. (EFFECT)

  3. The project received unanimous approval of the committee.(FAVOUR)

  4. The personnel officer promised him that she wouldn’t tell any one that he had been in the prison. (WORD)

  5. Nobody could possibly believe the story he told us. (BEYOND)

  6. I had lost his phone number, so I could not contact him before. (TOUCH)

  7. I enjoy being the boss of a small company. (FISH)

  8. The success of our local theater has made our city famous. (MAP)

  9. She is not upset; she is only pretending. (ACT)

  10. The bank robbers escaped in a stolen car. (GETAWAY)
   
 16. 1. The fox was unsuccessful in reaching the grapes.(VAIN)
  → THE FOX TRIED IN VAIN TO REACH THE GRAPES

  2. The crops were badly affected by the storm. (EFFECT)
  → THE STORM HAD BAD EFFECT(S) ON THE CROPS

  3. The project received unanimous approval of the committee.(FAVOUR)
  → (ALL OF) THE COMMITTEE WERE/ WAS IN FAVOUR OF THE PROJECT


  4. The personnel officer promised him that she wouldn’t tell any one that he had been in the prison. (WORD)
  → ....GAVE HIM HER WORD THAT..
  5. Nobody could possibly believe the story he told us. (BEYOND)
  → THE STORY HE TOLD US WAS/WENT BEYOND BELIEF

  6. I had lost his phone number, so I could not contact him before. (TOUCH)
  → ...COULD NOT KEEP IN TOUCH

  7. I enjoy being the boss of a small company. (FISH)

  → BEING A BIG FISH IN A SMALL POND
  8. The success of our local theater has made our city famous. (MAP)

  → HAS PUT OUR CITY ON THE MAP

  9. She is not upset; she is only pretending. (ACT)

  →...IS ONY PUTTING ON AN ACT

  10. The bank robbers escaped in a stolen car. (GETAWAY)

  → ...MADE THEIR/A GETAWAY IN A STOLEN CAR

  Tủ mấy câu này :)|
   
 17. ghim_xinh

  ghim_xinh Guest

  Làm tốt lắm :)).Thế mà không nói sớm.Tiếp nhé:)
  21. Most stores will accept a credit card instead of cash. (ALTERNATIVE)

  22. You can avoid tooth decay by brushing your teeth regularly. (PREVENT)

  23. Some of Peter’s expressions make me think of my brother. (REMIND)

  24. When do you think this bridge was built? (OLD)

  25. That old typewriter is not worth repairing. (POINTLESS)

  26. They share a lot of hobbies and interests. (COMMON)

  27. This train should have left 30 minutes ago. (MEANT)

  28 The president arranged for me to use his chauffeur-driven car whenever I liked. (DISPOSAL)

  29. The painting is worth $25,000. (VALUED)

  30. This passport can be used in most countries.

  31. My bank manager and I get on together very well. (TERMS)

  32. That hotel is a bit too expensive for us, I am afraid. (REACH)
   
 18. 21. Most stores will accept a credit card instead of cash. (ALTERNATIVE)

  →....ACCEPT A CREDIT CARD AS AN ALTERNATIVE TO CASH


  22. You can avoid tooth decay by brushing your teeth regularly. (PREVENT)

  → BRUSHING YOUR TEETH REGULARLY CAN PREVENT (YOU FROM) TOOTH DECAY


  23. Some of Peter’s expressions make me think of my brother. (REMIND)

  → ....REMIND ME OF MY BROTHER


  24. When do you think this bridge was built? (OLD)

  → HOW OLD DO YOU THINK THIS BRIDGE IS ?


  25. That old typewriter is not worth repairing. (POINTLESS)

  → IT'S POINTLESS TO REPAIR .../ REPARING THAT OLD TYPEWRITER IS POINTLESS

  26. They share a lot of hobbies and interests. (COMMON)

  → THEY HAVE ALOT OF THINGS/ HOBBIES AND INTEREST IN COMMON

  27. This train should have left 30 minutes ago. (MEANT)

  → ...WAS MEANT TO LEAVE ... :-?


  28 The president arranged for me to use his chauffeur-driven car whenever I liked. (DISPOSAL)

  → .....TO USE HIS CD CAR AT MY DISPOSAL/ PUT HIS ... CAR AT MY DISPOSAL.


  29. The painting is worth $25,000. (VALUED)

  →...HAS BEEN VALUED AT ...


  30. This passport can be used in most countries.

  → ...CAN BE VALID IN MOST COUNTRIES

  31. My bank manager and I get on together very well. (TERMS)

  → I'M ON (A) VERY GOOD TERMS WITH MY...

  32. That hotel is a bit too expensive for us, I am afraid. (REACH)

  → .....ABIT BEYOND OUR REACH,..


  Hờ. Chỗ nhớ chỗ quên :)|
   
 19. ghim_xinh

  ghim_xinh Guest

  Đúng hết rồi còn gì=)).Mỗi tớ với cậu tự kỉ:)).Tiếp nhé,đổi dạng tí cho có không khí:)
  11. As people use a lot of wood-pulp, many trees are cut down.

  12. Because of the absence of the atmosphere on the moon, the sky there is black, just as in space.

  13. These young men became doctors after six years training.

  14. People believe that the Chinese invented paper in 105 A.D.

  15. A man I don’t know told me about that.

  16. That was a silly thing to say!

  17. We’ve run out of petrol.

  18. It takes six hours to drive from here to London.

  19. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

  20. They failed to find out a solution to the problem.

   
 20. 11. As people use a lot of wood-pulp, many trees are cut down.

  → THE MORE WOOD-PULP IS USED, THE MORE TREES ARE CUT DOWN

  12. Because of the absence of the atmosphere on the moon, the sky there is black, just as in space.

  → BECAUSE THERE'S NO ATMOSPHERE ON THE MOON, ...


  13. These young men became doctors after six years training.

  → AFTER THESE YOUNG MEN HAD BEEN TRAINED FOR 6 YS, THEY BECAME DOCTORS


  14. People believe that the Chinese invented paper in 105 A.D.

  → PAPER IS BELIVE TO HAVE BEEN INVENTED..../ IT IS BELIEVED THAT...


  15. A man I don’t know told me about that.


  → I WAS TOLD ABOUT THAT BY A MAN (WHOM) I DONT KNOW.


  CHẲNG BIẾT CÓ CẦN PHẢI BÊ CÁI RP VÀO ĐÂY KHÔNG =(( D-ỐT NP QUÁ NÊN CŨNG KHÔNG BIẾT :)|

  16. That was a silly thing to say!

  → WHAT A SILLY THING TO SAY


  17. We’ve run out of petrol.

  → THERE'S NO PETROL LEFT.

  18. It takes six hours to drive from here to London.

  → IT IS SIX HOUR- DRIVE/ DRIVING ..


  19. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

  → HE REGRETTED NOT HAVING SAID/ SAYING..


  20. They failed to find out a solution to the problem.

  → THEY DIDNT SUCCEED IN FINDING OUT / MANAGE/ TRIED IN VAIN TO FIND OUT ..


  Nhớ hồi hè cũng có một thời gian 2 mem tự kỷ một topic giống hệt thế này :D Nhưng hồi ý là tự kỷ với bạn Pemivip =)) Mệt hơn thế này :(
   

CHIA SẺ TRANG NÀY