☺ Thảo luận ☺ sinh 94 ☺

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi toi0bix, 22 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 93,037

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]%A=%T=\frac{%A_1+%T_1}{2} = 30% \\ %G= %X= 50%-30% =20%[/TEX]
  [TEX]N = \frac{0,51.10^4}{3,4}.2 = 3000 (Nu)[/TEX]
  [TEX]A=T= 0,3.3000 = 900 \\ G=X = \frac{3000 -900.2}{2}= 600[/TEX]
  Số Nu mỗi loại môi trường phải cung cấp là:
  [TEX]A=T=(2^3-1) . 900 = 6300 \\ G=X=(2^3-1).600 = 4200[/TEX]
  ______________________________________________________________________________________________________________

  Câu 1:
  Một gen có 3000 liên kết hiđrô và có số nuclêôtit loại guanin (G) bằng hai lần số nuclêôtit loại ađênin (A). Một đột biến xảy ra làm cho chiều dài của gen giảm đi [TEX]85 \AA[/TEX]. Biết rằng trong số nuclêôtit bị mất có 5 nuclêôtit loại xitôzin (X) . Số nuclêôtit loại A và G của gen sau đột biến lần lượt là
  A. 375 và 745
  B. 355 và 745
  C. 375 và 725
  D. 370 và 730

  Câu 2:

  Gen A dài 4080Å bị đột biến thành gen a. Khi gen a tự nhân đôi một lần, môi trường nội bào đã cung cấp 2398 nuclêôtit. Đột biến trên thuộc dạng
  A.
  mất 1 cặp nuclêôtít.
  B. thêm 1 cặp nuclêôtít.
  C. thêm 2 cặp nuclêôtít.
  D. mất 2 cặp nuclêôtít.

  Câu 3:
  Một gen có 4800 liên kết hiđrô và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen mới có 4801 liên kết hiđrô và có khối lượng [tex] 108.10^4\ dvC[/tex]. Số nuclêôtit mỗi loại của gen sau đột biến là:
  A. T = A = 601, G = X = 1199.
  B. T = A = 598, G = X = 1202.
  C. T = A = 599, G = X = 1201.
  D. A = T = 600, G = X = 1200.

   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2011
 2. cho mình tham gia hội " sinh học 94" với:
  Tên : vang_xanhlacay
  yh: vang_xanhlacay
  email: vang_xanhlacay@yahoo.com.vn
  câu 1:mình làm thế này không biết đúng không.
  ta có: số liên kết hi đrô : 2A + 3G = 3000
  Lại có: G = 2A -> số nucleotit loại A = Số nucleotit loai T = 375
  số nucleotit loại G = Số nucleotit loai X = 750
  Sau khi bị đột biến chiều dài của gen giảm -> đột biến mất một số cặp nucleotit. Số nucleotit bị mất là:
  N = 85X 2 : 3,4 = 50 (nu)
  -> Số cặp Nu bị mất là : 50:2 = 25 (cặp nu)
  Vì số Nu bi mất có 5 Nu loại (X) nên -> số Nu loại X bị mất = số Nu loại G bị mất = 5 ( Nu)
  -> Có 5 cặp X-G mất -> Có 25 - 5 = 20 Cặp A- T bị mất.
  Vậy số Nucleotit lọai G còn lại là : 750-5=745 ( Nu)
  Nucleotit lọai A còn lại là : 375-20=355( Nu)
  -> Đáp án B
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2011
 3. Trả lời câu 3:
  Ta có số liên kết Hi đrô : 2A+3G =4800
  Và A\G = 1/2 -> G= 2A lại có 2A+ 3G= 4800
  -> A = 600( Nu)
  G = 600 x2 = 1200 ( Nu)
  Khi bị đột biến alen mới có 4801 liên kết hi đrô nên đột biến là loại : thay thế 1 cặp A -T băng cặp G -X
  -> số lượng các loại Nucleotit sau độ biến là:
  A = T = 600 - 1 =599 ( nu)
  G = X = 1200+1 = 1201 ( Nu)
  -> đáp án C
  Mình không hiểu đề bài cho khối lượng để làm gì giải thích cho mình với. Nếu làm sai các bạn thông cảm nha!
  Chí lí có thể thay 1 cặp G- X= 1 Cặp A- T rồi lại thêm 1 cặp A- T. Cho khối lượng ta tính được :
  108 x10^4 : 300 = 3600 ( nu)
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2011
 4. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Số liên kết Hidro tăng lên 1 chưa chăc là thay thế 1 cặp A-T bằng cặp G-X
  Ví dụ : Thay thế cặp G-X bằng cặp A-T rồi thêm vào 1 cặp A-T thì sao.

  Cho khối lượng để xác định số Nu của gen có thay đổi hay không :-?
   
 5. newtons007

  newtons007 Guest

  mình 95 thui! nhưng mà topic tạo ra để LTĐH . ĐH wa lâu rùi mà . mình dôt đặc môn này
  mình thấy câu 3 lạ quá bị đột biến thành alen mới có 4801 liên kết hiđrô và có khối lượng 108.10^4 thi ghpt 2A+3G=4801, 2(A+G).300=108.10^4 => A=599, G=1201 VẬY thì thông tin phần trên làm j nhỉ?? khó hiểu thật ? hay chỉ là đánh lừa?
   
 6. camnhungle19

  camnhungle19 Guest


  Bài tập tiếp nhé, không biết ở trên còn bài nào ko mọi người xem kĩ rồi giải chi tiết ;)

  1, một phân tử ADN có 30% A, trên 1 mạch của ADN đó có số G bằng 240000 và bằng 2 lần số nu loại X của mạch đó. Tính khối lượng phân tử ADN:
  A,[TEX]54.10^7[/TEX]
  B,[TEX]10,8.10^7[/TEX]
  C,[TEX]36.10^7[/TEX]
  D,[TEX]72.10^7[/TEX]

  2, 1 phân tử ADN tự nhân đôi 3 lần thì số phân tử ADN hoàn toàn mới được sinh ra là:
  A. 6
  B. 7
  C. 8
  D. 9

  3, 1 gen có 2339 liên kết hóa trị giữa các đơn phân, kết luận nào sau đây là đúng:
  A. M = 351000
  B. trên mỗi mạch có 1169 đơn phân
  C. C=117
  C. L= 3978nm

  4, Gen B bị đột biến thành gen b, gen B có tỉ lệ giữa A với các nu khác là 2/3. Gen B và b tự nhân đôi 1 lần đã đòi hỏi môi trường cung cấp 18000 nu tự do
  a, Xác định chiều dài mỗi gen, biết 2 gen có chiều dài gần bắng nhau
  b, Gen b có 3901 liên kết hidro, xác định dạng đột biến
  (biết chiều dài mỗi gen có giới hạn 3060[tex]A^o[/tex] --> 5100[tex]A^o[/tex]
  c, F1 mang gen di hợp nói trên tự thụ phấn được F2 xuất hiện hợp tử có A=1799nu, G=2791nu, giải thích?
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2011
 7. Câu 1:
  A% =30% => G% = 20%
  G = G1 + T1 = 240000 + 240000:2 = 36*[tex]10^{4}[/tex] nu
  => N = (G * 100):20 = 18*[tex]10^5[/tex] nu
  => m = N* 300 = 54.[tex]10^7[/tex].
  => A
   
 8. Câu 4 đề có chút vấn đề. " Một lần liên tiếp" ? Mình nghĩ phải là 2 lần chứ.
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2011
 9. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Còn bài ni nè !!!
  [TEX]G_1=240000 = 2X_1 \Rightarrow X_1 = 120 000[/TEX]
  [TEX]G=X = G_1+X_1= 360 000[/TEX]
  [TEX]%G = 20% \\ m = 360 000 . \frac{100}{20} . 300 = 54.10^7dvC \to A[/TEX]
  2 gen có mạch cũ nên suy ra 6 gen mới hoàn toàn-->A
  [TEX]N-2 = 2339 \Rightarrow N = 2341[/TEX] (kỳ ri :-? )

  Bài 4: Không biết làm :p
   
 10. Cách 1:
  Cách 2:
  Cách 3:tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:

  [TEX]\left\{\begin{matrix} & \frac{A+G}{T+X}=0,25=\frac{1}{4} & \\ & A+G+T+X=100% & \end{matrix}\right.[/TEX]

  giải hệ được:

  [TEX]\left\{\begin{matrix} &A+G=20% & \\ & T+X=80% & \end{matrix}\right.[/TEX]
  :D
   

 11. câu2: [TEX]N(A)=2400[/TEX] \Rightarrowsau đb thì số nu giảm đi là [TEX]2400-2398=2[/TEX] nu
  \RightarrowA. mất 1 cặp nuclêôtít.
  Bài 4:
  Chiều dài mỗi gen có giới hạn
  [TEX]A^o[/TEX]-> 5100[TEX]A^o[/TEX], nghĩa là cả gen B và gen b đều có chiều dài nằm trong khoảng đó

  \Rightarrow số nu của mỗi gen nằm trong khoảng: [TEX] 1800\leq N \leq3000[/TEX]

  Gen B và b tự nhân đôi 1 lần đã đòi hỏi môi trường cung cấp 18000 nu tự do
  :-? liệu đề có nhầm chỗ đấy không chị nhỉ, vì nó nhân đôi 1 lần thì 18000 cũng chính là tổng số nu của B và b luôn, mà

  [TEX]{L(B)}_{max} +{L(b)}_{max}=3000+3000=6000 [/TEX]

  :-?, tức là mới chỉ bằng 1/3 của 18000 :-?
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2011
 12. Không phải mình giải ko ra đâu nhé. Mình chỉ muốn đưa lên để các bạn cùng thảo luận thôi:
  Ở ruồi giấm phân tử Protein (P) biểu hiện tính trạng đột biến mắt trắng so với P biểu hiện tính trạng mắt đỏ thì kém 1aa và có 2aa đổi mới. Đột biến chỉ liên quan đến 3 bộ mã và Gen đột biến giảm 8 liên kết Hidro do các cặp Nu bị mất, bộ mã mở đầu và kết thúc ko ảnh hưởng. Hãy cho biết:
  a. Những đột biến xảy ra trong gen quy định mắt đỏ?
  b. Nếu gen mắt trắng tự nhân đôi 3 lần thì nhu cầu từng loại Nu giảm đi bao nhiêu so với mắt đỏ?


  @ canhcut e khóa cái tnk thì ko biết post đâu ;))
   
 13. ;)) thì tên pic là thảo luận, chứ có phải là giúp đỡ bài tập đâu :-*

  a. Những đột biến xảy ra trong gen quy định mắt đỏ:
  P biểu hiện tính trạng đột biến mắt trắng so với P biểu hiện tính trạng mắt đỏ thì kém 1aa\Rightarrow 3 cặp nu bị mất
  \RightarrowCó thể xảy ra các khả năng sau:
  + 3 cặp nu thuộc 1 bộ 3 mã hoá \Rightarrow không đổi mới được 2 aa\Rightarrow loại
  + 3 cặp nu thuộc 2 bộ 3 liên tiếp \Rightarrow không đổi mới được 2 aa\Rightarrow loại
  + 3 cặp nu thuộc 2 bộ 3 không liên tiếp \Rightarrow đổi mới được 2 aa\Rightarrowthoả mãn
  + 3 cặp nu thuộc 3 bộ 3 mã hoá \Rightarrow có thể xuất hiện 2aa mới và kém 1 aa ( 3 bộ 3 kế tiếp nha)\Rightarrow thoả mãn nốt :D
  b. Nếu gen mắt trắng tự nhân đôi 3 lần thì nhu cầu từng loại Nu giảm đi so với mắt đỏ:
  [TEX]\left\{\begin{matrix} &2A+3G=8 & \\ & A+G=3 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix} & A=T=1 & \\ & G=X=2 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  \RightarrowNếu gen mắt trắng tự nhân đôi 3 lần thì nhu cầu từng loại Nu giảm đi so với mắt đỏ:

  [TEX]A=T=(2^3-1).1=7[/TEX]

  [TEX]G=X=(2^3-1).2=14[/TEX]

  @ giot buon: em mở r;))
   

 14. ~> Kết quả đúng rồi:D

  Bài này người ta cho thừa dữ kiện;)) Có thể là muốn đánh lừa chúng ta
  Khi bị đột biến, ta có HPT:
  [TEX]\left{\begin{2A+3G=4081}\\{2A+2G=\frac{M}{300}=3600} [/TEX]
  \Leftrightarrow [TEX]\left{\begin{A=T=599 nu}\\{G=X=1201 nu} [/TEX]
  \Rightarrow Đáp án C
   

 15. Thắc mắc này của cậu đúng rồi:D
  Cũng có thể rơi vào một trong 2 trường hợp cậu nói.
  Nhưng nếu cho, thì thường là đề bài người ta cho đáp án, mình tự suy luận;))
  Hoặc mình...ngó xuống đáp án=))
  Hoặc đơn giản là người ta cho câu "Đột biến điểm"  ~> Alen là các trạng thái khác nhau của cùng 1 gen. Alen được sinh ra là do đột biến gen
  Ví dụ: [TEX]A -----> a -----> a' ....[/TEX]
   
 16. Phân tích thành phần hóa học của một đoạn ADN ngưòi ta biết xitoxin chiếm 35% tổng số nucleotit.
  Trên mạch thứ nhất của ADN có X = 40% số Nu của mạch, trên mạch thứ 2 của ADN có T= 20% số Nu của mạch.
  a, Tìm % từng loại Nu ở mội đoạn mạch ADN.
  b, Nêú đoạn ADN nói trên gồm có 450 chu kì xoắn thì số lượng từng loại nucleotit ở mỗi mạch và cả phân tử ADN là bao nhiêu?
  c, Cho rằng đoạn ADN chỉ chứa 1 số gen, các gen này lần lượt dài hơn nhau 255Å. Hãy tìm số gen chứa trong đoạn ADN đó. Biết rằng gen ngắn nhất có chiều dài là 0,255 micromet.
   
 17. cái nè dễ thiệt nhưng tớ để cặp sách dưới nhà rùi giờ tờ nháp cũng không có lun
  để tối tớ làm cho
  nhưng bạn có thể coi lại đề hộ tớ xem có lỗi không nhé
  vì theo công thức
  A+G=50%
  T+X=50%
  A=T,G=X
  VÌ X =G=35% -->T=A=15%
  đây là tổng số Nu cả đoạn ADN
  tương tự theo công thức đó thì số X1+T2 của bạn có vấn đề :(
   
 18. a/ [TEX]%X=%G=35%[/TEX]\Rightarrow[TEX]%A=%T=15%[/TEX]

  [TEX]%X1=%G2=40%[/TEX]\Rightarrow[TEX]%G1=%X2=2%X-%X1=2.35-40=30%[/TEX]

  [TEX]T2=A1=20%[/TEX]\Rightarrow[TEX]%A1=%T2=2%A-%A1=2.15-20=10%[/TEX]

  b/ [TEX]N=450.20=9000[/TEX], mỗi mạch có 3000 nu, có tỉ lệ % ở câu a rồi thì sẽ tính được số lượng từng loại nucleotit ở mỗi mạch và cả phân tử ADN;)

  c/ [TEX]{L}_{ADN}=\frac{9000}{2}.3,4=15300 A^o[/TEX]

  Gọi x là số gen trên ADN
  Do các gen lần lượt dài hơn nhau 255 Å và gen ngắn nhất có chiều dài là 2550 Å

  \Rightarrow [TEX]\frac{x}{2}.[2.550+(x-1).255]=15300[/TEX]

  giải pt được x=5
   
 19. camnhungle19

  camnhungle19 Guest

  Sửa cái đề: :(

  4, Gen B bị đột biến thành gen b, gen B có tỉ lệ giữa A với các nu khác là 2/3. Gen B và b tự nhân đôi 1 số lần liên tiếp đã đòi hỏi môi trường cung cấp 18000 nu tự do
  a, Xác định chiều dài mỗi gen, biết 2 gen có chiều dài bằng nhau
  (biết chiều dài mỗi gen có giới hạn 3060 --> 5100)
  b, Gen b có 3901 liên kết hidro, xác định dạng đột biến
  c, F1 mang gen di hợp nói trên tự thụ phấn được F2 xuất hiện hợp tử có A=1799nu, G=2791nu, giải thích?
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2011
 20. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Số lần nhân đôi là x, ta có:
  [TEX](2^x -1 ) . (N_B+N_b) = 18000 [/TEX]
  [TEX]3060 \le LB, Lb \le 5100[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow 3600 \le N_B+N_b \le 6000 \\ \Rightarrow 3 \le 2^x-1 \le 5 \Rightarrow x= 2[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow N_B+ N_b = 6000[/TEX]
  Chiều dài 2 gen gần bằng nhau suy ra : [TEX]N_B=N_b= 3000[/TEX]
  [TEX]L_B=L_b= 5100 \AA[/TEX]
  b)Gen B có :
  [TEX]\left{ 3A- 2G = 0 \\ 2(A+G) = 3000 \right. \\ \Leftrightarrow \left{ A= T= 600 \\ G=X=900[/TEX]
  Gen b có :
  [TEX]\left{ 2A+3G = 3901 \\ 2(A+G) = 3000 \right. \Leftrightarrow \left{ A=T=599 \\ G=X=901[/TEX]
  Thay 1 cặp A-T bằng cặp G-X
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2011
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->