☺ Thảo luận ☺ sinh 94 ☺

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi toi0bix, 22 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 93,000

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. duynhan1

  duynhan1 Guest

  a) Gen B nhân đôi x lần, gen b nhân đôi y lần.
  [TEX]2^x+2^y = 20 [/TEX]
  Do x>y và x, y thuộc N nên ta có :
  [TEX]\left{ x = 4 \\ y = 2 [/TEX]
  b)
  [TEX]\left{ 11T- 9X= 0 \\ 2T + 3X = \frac{22950}{2^4-1} \right. \Leftrightarrow \left{ A=T=270 \\ G=X=330[/TEX]
  c)
  [TEX]N_{mARN} = 270 + 330 = 600 \\ rA = 600.0,2 = 120 \\ rG = 600-(120+155+151) = 174[/TEX]
  [TEX]A=T= r_U+r_A= 120+ 151= 271 \\ G=X= rG+rX= 155+174= 329[/TEX]
  d)Không thay đổi số lượng Nu suy ra đột biến thay thế :-S
   
 2. Ai có bài tập, cứ post lên, hoặc có những bài nào, đã có người giải rồi, mà không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi tại đây, đừng ngại, "không nên giấu ***";)
  Không ai sinh ra đã giỏi cả, chính vì vậy, chúng ta phải cố gắng:D

  Tiếp nhé;)

  Gen có 2700 liên kết H tổng hợp phân tử mARN có tỉ lệ các loại rNu A:U:G:X=1:2:3:4
  a. Tỉ lệ % từng loại nu trong gen đã tổng hợp phân tử ARN nói trên
  A. A=T=15%; G=X=35%
  B. A=T=20%; G=X=30%
  C. A=T=30%; G=X=20%
  D. A=T=G=X=25%

  b. Chiều dài của gen tổng hợp mARN nói trên là: (đơn vị Angtoron)
  A. 1700
  B. 6800
  C. 3400
  D. 5100

  c. Số lượng từng loại nu A, U,G,X trong phân tử mARN là:
  A. 150, 300, 450, 600
  B. 100,200,300,400
  C. 200, 400, 600, 800
  D. 75,150,225,300
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2011
 3. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]A:G = \frac{rA+rU}{rG+rX} =\frac{1+2}{3+4} = \frac37 [/TEX]
  [TEX]A=T= 15% \\ G=X= 35% \\ \to A[/TEX]

  [TEX]\left{ 7A- 3G = 0 \\ 2A + 3G = 2700 \right. \Leftrightarrow \left{ A=T = 300 \\ G=X= 700[/TEX]
  [TEX]L = \frac{N_{gen}}{2} . 3,4 \AA =3400 \AA \to C[/TEX]
  [TEX]rA = 100 \\ rU = 200 \\ rG = 300\\ rX = 400 \\ \to B[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2011
 4. camnhungle19

  camnhungle19 Guest


  Bài tập tiếp nè:

  1, Chiều dài 1 gen là 0,408 micromet. So nu loại G chiếm 30% số Nu của gen. Tính số liên kêt hidro của gen??

  2, Một gen có 150 chu kì xoắn. Trên mạch 1 của gen có số nu loại A chiếm 10% loại T chiếm 20% sô nu của mạch. Trên mạch 2 của gen có số nu lạoi G chiếm 30% sô nu của mạch. Hỏi tổng số nu của gen và số lượng từng nu lần lượt là bao nhiêu?

  3, Một gen ở sinh vật nhân thực có tổng số liên kết hidro giữa các cặp nu là 3120. Trong gen hiệu số loại G với nu khác loại = 240. Hỏi khối lượng phân tử của gen và tỉ lệ (A+T)/(G+X) lần lượt là bao nhiêu?
   
 5. newton97

  newton97 Guest

  bài 1 :
  N=2400 nu
  liên kết hidro= N+G =2400+0,3*2400=3120
   
 6. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]N = \frac{0,408.10^4}{3,4}.2 = 2400(Nu)[/TEX]
  [TEX]A=20%[/TEX]
  [TEX]H = 2A + 3G = (2. 0,2 + 3. 0,3)N = 3120 [/TEX]

  [TEX]N = 150.20= 3000(Nu)[/TEX]
  Trên mạch 1:
  A chiếm 10%, T chiếm 20%, X chiếm 30%, G chiếm 40%
  [TEX]A_1 =150,\ T_1=300,\ X_1= 450,\ G_1= 600[/TEX]
  [TEX]A=T=A_1+T_1 = 450\\ G=X=G_1+X_1 =1050[/TEX]
  [TEX]\left{ 2A+ 3G = 3120 \\ G-A = 240 \right. \Leftrightarrow\left{ A=T= 480 \\ G =X= 720 \right. [/TEX]
  [TEX]m = 300. 2. (A+G) = 720 000(dvC)[/TEX]
  [TEX]\frac{A+T}{G+X} = \frac23[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2011
 7. Anh ơi, cái đề là :
  số nu loại A chiếm 10% loại T chiếm 20% sô nu của mạch( không phải của cả gen)Vậy thì [TEX]A1=1500.10%=150=T2[/TEX]

  [TEX]T1=A2=1500.1500.20%=300[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]G2=X1=1500.30%=450[/TEX]

  [TEX]X2=G1=1500.40%=600[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]A=T=A1+A2=150+300=450[/TEX]

  [TEX]G=X=G1+G2=600+450=1050[/TEX]

  p/s: nếu tính như anh thì số nu sẽ là 6000 nu ( [TEX]2A+2G=2(900+2100)=6000[/TEX]):D
   
 8. hongnhung.97

  hongnhung.97 Guest

  Sao lúc nào em vô cũng hết câu rồi thế ah :((. Thôi em post 1 bài nha :(. Bài tập áp dụng công thức chứ không đánh đố gì đâu ah :x

  Bài: Một gen có số nucleotit loại xitozin X = 1050 và số nucleotit loại guanin G = 35% tổng số nucleotit của gen
  a. Tính chiều dài của gen băng micromet
  b. Tìm tỉ lệ % của các loại nucleotit còn lại
   
 9. khackhiempk

  khackhiempk Guest

  G= x =1050=0.35n -> n=3000 -> l =3.4n/2=5100
  a = t =(0.5-0.35)=0.15
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2011
 10. nhymkonbmt

  nhymkonbmt Guest

  ta có X = G = 1050
  \RightarrowN = 1050: 0.35 = 3000 Nu
  \Rightarrow L = (3000 x 2) : 3,4 = 5100 (ăngstron) =

  b.
  \Rightarrow%A =%T = 15%
   
 11. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Bài 1:
  Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có [​IMG] làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:
  A. A + G = 80%; T + X = 20%
  B. A + G = 20%; T + X = 80%
  C. A + G = 25%; T + X = 75%
  D. A + G = 75%; T + X = 25%

  Bài 2:
  Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là:
  A. 3.
  B. 4.
  C. 5.
  D. 6.

  Bài 3:
  Một phân tử mARN dài 2040 A0 được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là:
  A. G = X = 280, A = T = 320.
  B. G = X = 360, A = T = 240.
  C. G = X = 320, A = T = 280.
  D. G = X = 240, A = T = 360.
   
 12. linh030294

  linh030294 Guest

  (*) Trả lời :
  Cấu trúc của phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch pôlinuclêôtit (mỗi mạch do các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phôtphođieste) chạy song song và ngược chiều nhau xoắn đều đặn quanh trục phân tử. Chiều xoắn là 2 nanômet (nm), chiều cao vòng xoắn là 3,4nm (một chu kì xoắn) gồm 10 cặp nuclêôtit. Chiều dài phân tử có thể tới hàng chục, hàng trăm micrômet ()

  => 112 mạch pôlinuclêôtit => 56 cặp Mà có 8 phân tử ADN => Có 7 lần nhân đôi !
   
 13. duynhan1

  duynhan1 Guest

  1 gen tự nhân đôi x lần thì tạo ra [TEX]2^x-1[/TEX] gen mới hoàn toàn nên ta có : [TEX]2^x -1= 7 \Leftrightarrow x=3 [/TEX]

  Theo mình là vậy :p
   
 14. linh030294

  linh030294 Guest

  (*) Trả lời :
  [tex]rN= \frac{2040}{3,4} =600 [/tex]

  [tex]rA=120 rU=240[/tex]

  [tex]rG=90 rX=150 [/tex]

  [tex]=> A=T=rA+rU=360 G=X=rG+rX=240[/tex]
  Chọn D :D
   
 15. [​IMG]

  \Rightarrowchuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có [TEX]\frac{A+G}{T+X}=0,25=\frac{1}{4}[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]A+G=\frac{A+T+G+X}{5}=\frac{N}{5}[/TEX]

  \RightarrowB. A + G = 20%; T + X = 80%
   
 16. triaiai

  triaiai Guest

  một cách giải khác của bài này

  Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có [​IMG] làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:
  A. A + G = 80%; T + X = 20%
  B. A + G = 20%; T + X = 80%
  C. A + G = 25%; T + X = 75%
  D. A + G = 75%; T + X = 25%[/B][/SIZE][/FONT]

  [​IMG]

  [TEX]\frac{A bs + G bs}{T bs +X bs }[/TEX] = [TEX]\frac{T k+X k}{A k+G k}[/TEX]

  Đặt m = A bổ sung + G bổ sung
  n = T bổ sung + X bổ sung

  Có m +n =1
  m - 0,25 n = 0

  =>m=20%
  n=80%

  \Rightarrow A + G = 20%; T + X = 80%
   

 17. Chú ý cái từ in đậm đó;))

  Theo đề bài, ta có: [TEX]2.8.(2^k-1)=112[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]k=3[/TEX]

  @ Duynhan: Tuy cậu cũng làm ra đáp án:D Nhưng cậu trình bày...hơi tắt, vì đề bài người ta cho mạch chứ không cho gen:D. Có lẽ một vài người đọc sẽ không hiểu 7 cậu lấy đâu ra:p
   
 18. mấy a mấy chị giỏi wa nhưng mà làm từ từ thui nha e ko hỉu chi cả vì e mới học lớp 7 lên 8 thui hìhìhì@-)@-)@-):D:D:D
   
 19. linh030294

  linh030294 Guest

  (*) Tớ nhầm cứ tưởng nhân đôi là nhân 2 lên :)) Thêm vài bài nữa đi !
   
 20. camnhungle19

  camnhungle19 Guest


  Tiếp này:
  1, Mạch đơn thứ nhất của gen có tỉ lệ A:T:G:X lần lượt theo tỉ lệ 25%:35%:30%:10%. Tính tỉ lệ từng loại nu của gen ??


  *: Bài tập vầ cơ chế tự nhân đôi của ADN:

  2, Một đoạn gen có chiều dài 0,51 micro met, có A chiếm 30% số Nu của gen. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần thì môi trường nội bào cung cấp số Nu mỗi loại là bao nhiêu?
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->