Ngoại ngữ [TA-Bài tập]Ngữ vựng - Gerund / To + V(infinitive)

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi thanhthuytu, 14 Tháng mười hai 2008.

Lượt xem: 116,110

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. 160950

  160950 Guest

  tôi nghĩ câu này là to tell bởi đây là câu mệnh đề quan hệ ( cách giảm mệnh đề quan hệ) đối với nhưng câu có:
  the first .......
  the second......
  the last....
  the only .....
  the most + tính từ
  the best + tính từ
  ===>>>>> (tất cả những từ trên) + to V....................
   
 2. nhandaumua

  nhandaumua Guest

  các bạn ơi mình cũng có 1 số thắc mắc nho nhỏ đây:
  1)trong bảng liệt kê các động từ theo sau là V_ing có từ "continue" nhưng thực tế thì mình vẫn thấy từ "continue" có "to_V" đi theo sau mà
  2)cũng trong bảng động từ theo sau là V_ing này mình thấy có từ "dread" (V) sợ hãi nhưng khi tra từ điển mình thấy người ta dùng với "to V" có nghĩa là "sợ làm gì " mà???
   
 3. đừng làm bài một cách quá máy móc
  Ở trường hợp continue mà có to thì bn có thể cho vd ko? Vì có thể trong câu nó sẽ mang ý nghĩa khác, hãy láy hcính vid dụ mà bn đọc đc và đang thắc mắc
   
 4. thuanpro9x

  thuanpro9x Guest

  Minh cung nghj zay,pan nen post vd de mjnh xem thu. Chac la contious ma to di theo sau la do thi ma thui. Vd: stop,forget,try...etc.
  + Stop+Ving=>ngung viec dang lam.
  + Con stop+to=> la ngung viec dang lam de lam viec khac.
  Doi voi forget,remember thj:
  +Ving:la hanh dong da lam roi va nho laj.
  +to V :la m0t nhjem vu,trach nhjeu...con nhju tru0ng h0p nua...co j pan pm email cho mjnh,mjnh se giaj thjch them. Chuc pan zuj ze
   
 5. lethanhhuy3n

  lethanhhuy3n Guest

  Theo mình biết thì có 1 số động từ sẽ hok có sự thay đổi về ngầi nếu sau nó là "to-V" hay là "v-ing": Start, begin, continue, propose, intend.
  - Một số động từ sau sẽ có 1 chút thay đổi về nghĩa: like, love, prefer, hate

  + like to-V: ý muốn tức thời

  + like V-ing: sở thích lâu dài

  - Các từ có sự thay đổi hoàn toàn về nghĩa:

  + try to-V: Cố gắng làm ji

  try V-ing: thử làm ji

  + stop to-V: dừng lại để làm ji

  stop V-ing: thôi hok làm ji nữa

  + regret to-V: hối tiếc vì những điều sắp phải làm

  regret v-ing: hối tiếc vì đã làm ji

  + forget to-V: quên việc lẽ ra phải làm

  forget V-ing: quên việc đã làm

  + remember to-V: nhớ việc lẽ ra mình phải làm

  remember V-ing: nhớ việc mình đã làm

  + go on + to-V: kết thúc hành động này, bắt đầu hành động khác

  go on+ V-ing: tiếp tục công việc mình đang làm

  + mean to-V = intend to-V: dự định làm ji

  mean v-ing = involve: bao gồm, bao hàm, có nghĩa là


   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2009
 6. hoangha_96

  hoangha_96 Guest

  sao dung try ma ko dung trying?
  minh ko hieu
  lam on chi cho minh
   
 7. nguyendacthe

  nguyendacthe Guest

  bạn thanhthuytu rất pro đã đưa ra rất nhiều cấu trúc với Gerund va to+Infinitive đoạn cuối bạn đưa ra khá nhiều cấu trúc được sử dụng với cả hai loại nhưng sao bạn không đưa nốt các trường hợp đặc biệt ra như
  Prefer:prefer sth to sth
  Prefer doing sth to doing sth
  prefer to do sth
  regret:regret doing sth:hối tiếc vì đã làm gì
  regret to do sth :hối tiếc vì điều sắp nói ra
  remember:doing sth :nhớ là đã làm gì
  to do sth:nhớ sắp phải làm gì
  forget:doing sth :quên đã làm gì
  to do sth:quên phải làm gì
  try:doing sth :thử làm gì
  to do th cố gắng làm gì
  like:doing sth :thích mang tính lâu dài
  to do th mang tính tức thì
  tớ có một số cấu trúc nữa mong các bạn tham khảo và cho y kiến
  to be suppose to do sth :
  to be made to do sth
  to be calculated to do th
  obey to do sth
  long to do sth
  happen to do sth
  eager to do sth
  chance to do sth
  opportunity to do sth
  refuse to do sth
  threaten to do sth
  force to do sth
  còn nhiều lắm mai tớ làm tiếp
   
 8. Thay vì mỗi cái bạn ghi to do smt, bạn gộp lại tất cả những Verb chỉ đi với to V1 vào 1 khung, những verb đi với ving, và những verb đi với cả 2(cái này thường có 2 nghĩa riêng biệt, ghi cả 2 nghĩa ra)
   
 9. nguyendacthe

  nguyendacthe Guest

  đang bận quá viết tạm mấy cái quan trọng trước nha:
  Need to do sth ai cũng biết nhưng :
  need not do sth
  don't need to do sth cần nhớ đấy nha
  và passive voice của need cũng rất đặc biệt có 2 cách để sử dụng
  1:need doing
  2:need be +Ved/Vp2
  Một số từ đặc biệt như advise ,encourage,allow,recommend,permit khi có tân ngữ đi kèm theo sau như me, us, them sẽ là to do sth nhưng khi không có tân ngữ đi kèm sẽ là doing sth (cái này khó đây nha)
  S + to be + happy/glad/pleased/sad/disappointed/relieved/amazed/astonished to do sth
  (It is)+nice/kind/mean/stupid/silly/clever/polite/careless/generous to do sth
  chose to do sth lựa chọn làm gì
  Adventure to do sth :mạohiểm làm gì
  It’s time (for Sb) to do th: đến lúc ai đó phải làm gì
  It’s time (for Sb) to do th: đến lúc ai đó phải làm gì
  It takes Sb Time To do St : khiến ai đó mất bao nhiêu t làm gì
  It’s adj + (for Sb) to do st :chủ ngữ giả
  Too adj to do st :quá để làm gì
  S + adj+enough+to do st: đủ để làm gì
  S+V+enough+N+to do sth(egg:I don't have enough money to buy this car)
  look forward(sb) to doing st : mong chờ ai đó làm gì
  To be imposible/possible (for Sb) to do St: không thể /có thể làm gì
  Enable(v) cho phép
  Be able +to +V
  Be unable+to+V
  seem to do sth
  to be about to do sth
  dare sb to do sth/do sth
  To be Wont to do sth :có thói quen làm gì
  used to do sth
  be/get used to doing sth
  have/has +aspiration to do sth :có ước mơ hoài bão làm gì
  tớ đã cố gắng để các cấu trúc không bị lặp lại với các bạn đã viết bài ở trên .tớ mới tham gia nên ai thấy hay thi vote cho tớ nha
   
 10. quyenduong

  quyenduong Guest

  Em làm thế đấy mọi người xem dùm em koy có đúng không
   
 11. bingbonggirl

  bingbonggirl Guest

   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2010
 12. nguyendacthe

  nguyendacthe Guest

  bingbonggirl ơi consider doing sth chứ .câu 13 theo mình dịch là:nó sẽ có ảnh hưởng đến sự cố gắng của bạn lúc này
   
 13. tomcangxanh

  tomcangxanh Guest


  có nhiều cách dùng mà^^

  (to consider somebody / something for / as something) nghĩ về ai/cái gì (nhất là để đi đến một quyết định); ngắm nghía ai/cái gì

  (to consider somebody / something as something) coi ai/cái gì như một cái gì

  tính toán đến cái gì; chiếu cố đến cái gì

  VD:

  We must consider the feelings of other people
  chúng ta phải tính đến tình cảm của những người khác
  In judging him, you should consider his youth
  khi xét xử nó, ông nên chiếu cố đến tuổi trẻ của nó
  all things considered
  sau khi cân nhắc kỹ; sau khi suy nghĩ kỹ
  one's considered opinion
  ý kiến có được sau khi suy nghĩ kỹ

  Câu 13 D dịch kì vậy????

  It will make difference (try) _____trying ( to try)___________ at this time.: Sẽ thay đổi rất nhiều nếu bạn cố gắng ngay bây giờ.
   
 14. anhkieuchau

  anhkieuchau Guest

  1. Ms. Lan enjoys ……because she loves working with children.
  a. to teach b. to be taught c. teaching d. teach
  2. I’d like to stay at home ……going out this evening.
  a. rather than b. instead of c. more than d. better at
  3. It is such a terrible day that I don’t ……..to go out.
  a. want b. fancy c. enjoy d. need
  4. I have such a lot of work to do that I don’t know ……..to do first
  a. when b. what c. where d. why
  5. The reason …….he refused this job is that he doesn’t like the boss.
  a. what b. who c. why d. when
  6. My father doesn’t allow me ……in his room.
  a. to smoke b. smoking c. smoke d. not smoke
  7. Nam ……in finding a good job in an advertising company.
  a. managed b. gained c. succeeded d. got
  8. It’s better to avoid ………during the rush hour.
  a. traveling b. to travel c. travel d. traveled
  9. It was a nice day, so we decided ………..for walk.
  a. to have b. to go c. to take d. to make
  10. Would you ………..looking after my children for a while?
  a. mind b. agree c. stand d. care
  11. I have difficulty ……..and ………..English.
  a. speak-writing b. to speak-to write c. speaking-writing d. speak-write
  12. They offered ……her but she refused.
  a. to help b. helping c. help d. being helped
  13. I don’t mind …..you ……..the washing up.
  a. help-do b. helping-doing c. helping-do d. to help-to do
  14. I’d like …….when I am sixty years old.
  a. to rest b. to stop c. to retire d. to relax
  15. The children are looking forward to ………..on holiday.
  a. go b. going c. be going d. have gone
  16. You must try not …….so many mistakes again.
  a. make b. making c. to make d. makes
  17. He advised me …………….at this time.
  a. not to go out b. not go out c. not going out d. not to going out
  18. We always expect ……….as many good marks as possible.
  a. getting b. get c. to getting d. to get
  19. This book is worthy ………for us.
  a. to read b. reading c. read d. be read
  20. I have trouble ………late at nights.
  a. work b. to work c. working d. works
   
 15. 1. Ms. Lan enjoys ……because she loves working with children.
  a. to teachb. to be taught c. teaching d. teach

  2. I’d like to stay at home ……going out this evening.
  a. rather than b. instead of c. more than d. better at

  3. It is such a terrible day that I don’t ……..to go out.
  a. want b. fancy c. enjoy d. need

  4. I have such a lot of work to do that I don’t know ……..to do first
  a. when b. what c. where d. why

  5. The reason …….he refused this job is that he doesn’t like the boss.
  a. what b. who c. why d. when

  6. My father doesn’t allow me ……in his room.
  a. to smoke b. smoking c. smoked. not smoke

  7. Nam ……in finding a good job in an advertising company.
  a. managed b. gained c. succeeded d. got

  8. It’s better to avoid ………during the rush hour.
  a. traveling b. to travel c. travel d. traveled

  9. It was a nice day, so we decided ………..for walk.
  a. to have b. to go c. to take d. to make

  10. Would you ………..looking after my children for a while?
  a. mind b. agree c. stand d. care

  11. I have difficulty ……..and ………..English.
  a. speak-writing b. to speak-to write c. speaking-writing d. speak-write

  12. They offered ……her but she refused.
  a. to help b. helping c. help d. being helped

  13. I don’t mind …..you ……..the washing up.
  a. help-do b. helping-doing c. helping-do d. to help-to do

  14. I’d like …….when I am sixty years old.
  a. to rest b. to stop c. to retire d. to relax

  15. The children are looking forward to ………..on holiday.
  a. go b. going c. be going d. have gone

  16. You must try not …….so many mistakes again.
  a. makeb. making c. to make d. makes

  17. He advised me …………….at this time.
  a. not to go out b. not go out c. not going out d. not to going out

  18. We always expect ……….as many good marks as possible.
  a. getting b. get c. to getting d. to get

  19. This book is worthy ………for us.
  a. to read b. reading c. read d. be read

  20. I have trouble ………late at nights.
  a. work b. to work c. working d. works

  Mong các bạn chỉ giúp lỗi sai của mình!:D
   
 16. santhanh1994

  santhanh1994 Guest

  Đây là bài làm của tui, có gì sai mong được chỉ giáo.
  Lâu lắm k lên diễn đàn, hôm này lên vớ được cái này làm cho đỡ buồn :p
   
 17. tranthuha93

  tranthuha93 Guest

  chào mừng bạn quay lại 4rum ^^@};-


  7. Are you going to suggest (travel) traveling by plane or not?

  10. We had the water pipe (repair) to be repaired by the plumber.\Rightarrowrepaired
  have O là vật V ed./Pii
  have O là người V nguyên thể

  11. Mrs. Baker got them (keep) keeping \Rightarrowto keep her house.
  get sb to V
   
 18. minnie_yc

  minnie_yc Guest

  1. Ms. Lan enjoys ……because she loves working with children.
  a. to teach b. to be taught c. teaching d. teach
  2. I’d like to stay at home ……going out this evening.
  a. rather than b. instead of c. more than d. better at
  3. It is such a terrible day that I don’t ……..to go out.
  a. want b. fancy c. enjoy d. need
  4. I have such a lot of work to do that I don’t know ……..to do first
  a. when b. what c. where d. why
  5. The reason …….he refused this job is that he doesn’t like the boss.
  a. what b. who c. why d. when
  6. My father doesn’t allow me ……in his room.
  a. to smoke b. smoking c. smoke d. not smoke
  7. Nam ……in finding a good job in an advertising company.
  a. managed b. gained c. succeeded d. got
  8. It’s better to avoid ………during the rush hour.
  a. traveling b. to travel c. travel d. traveled
  9. It was a nice day, so we decided ………..for walk.
  a. to have b. to go c. to take d. to make
  10. Would you ………..looking after my children for a while?
  a. mind b. agree c. stand d. care
  11. I have difficulty ……..and ………..English.
  a. speak-writing b. to speak-to write c. speaking-writing d. speak-write
  12. They offered ……her but she refused.
  a. to help b. helping c. help d. being helped
  13. I don’t mind …..you ……..the washing up.
  a. help-do b. helping-doing c. helping-do d. to help-to do
  14. I’d like …….when I am sixty years old.
  a. to rest b. to stop c. to retire d. to relax
  15. The children are looking forward to ………..on holiday.
  a. go b. going c. be going d. have gone
  16. You must try not …….so many mistakes again.
  a. make b. making c. to make d. makes
  17. He advised me …………….at this time.
  a. not to go out b. not go out c. not going out d. not to going out
  18. We always expect ……….as many good marks as possible.
  a. getting b. get c. to getting d. to get
  19. This book is worthy ………for us.
  a. to read b. reading c. read d. be read
  20. I have trouble ………late at nights.
  a. work b. to work c. working d. works
  Tớ biết sai nhiều lắm,thông cảm! nhờ các bạn check hộ đáp án nhé
   
 19. hoangukraine

  hoangukraine Guest

  Wite about yourself.
  1. I'm good at _
  2.I'm interested in_
  3.I don't mind_
  4.I like_
  5.I can't stand_
  6.I will_
  7.I enjoy_
  giup to voi
   
 20. diema3

  diema3 Guest

  Write about yourself
  1. I'm good at playing soccer or English

  + be good at + N( subject or sport) / Ving
  2.I'm interested in listening to music
  3.I don't mind giving you a hand
  4.I like eating ice-cream
  5.I can't stand waiting for them
  6.I will go abroad
  7.I enjoy going fishing


  Viết về bản thân thì bạn nên viết mới phải. Bạn thjck gj ghét gj giỏi gj thì pạn biết chứ ai biêt . Hajz. Chỉ cần áp dụng công thức là ok.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->