[Hóa 12] Topic trao đổi dành riêng cho các bài tập hay và khó

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi hocmai.vukhacngoc, 6 Tháng ba 2012.

Lượt xem: 64,042

 1. 1)Cho 3,25g hh x gồm kim loại M(hóa trị 1) và M’(hóa trị 2) vào nước dư thu dd B và 1,008 lít H2(đktc).Chia dd B thành 2 phần bằng nhau
  Cô cạn phần 1 thu 2,03 gam rắn
  Cho phần 2 pứ với 100ml dd HCl 0,35M thu m g kết tủa
  Giá trị m là

  2)Hòa tan 4,5 g tinh thể CuSO4.5H2O vào nước thu ddA.Điện phân dd A với điện cực trơ.Nếu thời gian điện phân là t giây thì khối lượng catot tăng m gam và 0,007 mol khí tại anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được 0,024 mol khí .Giá trị m =?
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2012
 2. tiendung926

  tiendung926 Guest

  http://vn.answers.yahoo.com/questio...IqefnTdAVAx.;_ylv=3?qid=20120318035142AAZCIdq
  Bạn tham khảo câu 1 ở đó nha .

  Câu 2 ) m là gì nhỉ !?
   
 3. Hòa tan 4,5 g tinh thể CuSO4.5H2O vào nước thu ddA.Điện phân dd A với điện cực trơ.Nếu thời gian điện phân là t giây thì khối lượng catot tăng m gam và 0,007 mol khí tại anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được 0,024 mol khí .Giá trị m =?

  Hấp thụ hoàn toàn 13,44 lít CO2 (đktc) bằng 500 ml dd NaOH a M thu dd X.Cho từ từ 200ml dd HCl 1M vào X có 1,12 lít khí (đktc) thoát ra.Giá trị a là
  A.1,5M B.1,2M C.2M D1M

  DD X chứa axit HCl x (M) và HNO3 y(M). Để trung hòa 20 ml dd X cần dùng 300ml dd NaOH 0,1 M .Mặt khác lấy 20 ml dd X cho tác dụng dd AgNO3 dư thì thu được 2,87g kết tủa.Giá trị x , y lần lượt là
  A.1 và 0,5 B.1 và 1,5 C.0,5 và 1,7 D.2 và 1
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2012
 4. ngoctienvt

  ngoctienvt Guest

  nCuSO4 = 0,018
  Tại t giây. Khí ở Anot là O2
  Tại 2t, khí ở anot là O2 và catot là H2 vì 0,024>0,007x2 => ở 2t, Cu2+ bị điện phân hết, còn ở t Cu2+ dư.

  Trong t giây, ta có 2nCu2+ phản ứng = 4nO2
  =>nCu2+ phản ứng = 0,014 = nCu tạo thành
  hay m=0,896
   
 5. DD X chứa axit HCl x (M) và HNO3 y(M). Để trung hòa 20 ml dd X cần dùng 300ml dd NaOH 0,1 M .Mặt khác lấy 20 ml dd X cho tác dụng dd AgNO3 dư thì thu được 2,87g kết tủa.Giá trị x , y lần lượt là
  A.1 và 0,5 B.1 và 1,5 C.0,5 và 1,7 D.2 và 1   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2012
 6. ngoctienvt

  ngoctienvt Guest

  Thầy và mọi người cho em hỏi. Khi este tác dụng kiềm. Nếu kiềm dư rắn gồm kiềm + muối, kiềm thiều rắn chỉ có muối.
  Vậy còn Aminoaxit tác dụng với kiềm thì sẽ thế nào? Theo em nghĩ kiềm dư rắn vẫn gồm kiềm + muối. Nhưng khi kiềm thiếu ngoài muối có lẽ còn Aminoaxit dư.
   
 7. Nếu bảo là chất rắn thì còn amino axit nữa đó bạn nhưng sau khi cô cạn mới được, vì amino axit là chất rắn mà, còn trong nước thì tan tốt do là muối nội phân tử.
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2012
 8. quydo1994

  quydo1994 Guest

  Giúp mình bài này với ^^!

  1)Cho các chất :
  [TEX]C_2H_5OH ,\ C_6H_5OH,\ C_2H_5NH_2,\ dd C_6H_5NH_3Cl,\ dd NaOH,\ CH3COOH,\ HCl_{loang}[/TEX]. Cho từng chất pư với nhau có xúc tác, số cặp xảy ra pư là?
  Đáp án là 8. :|
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2012
 9. Chào em!
  Hocmai giúp em nhé!
  [TEX]C_2H_5OH: CH_3COOH; HCl[/TEX]
  [TEX]C_6H_5OH: NaOH[/TEX]
  [TEX]C_2H_5NH_2: CH_3COOH; HCl[/TEX]
  [TEX]C_6H_5NH_3Cl: NaOH[/TEX]
  [TEX]NaOH: CH_3COOH; HCl[/TEX]
   
 10. thuydayhaha

  thuydayhaha Guest

 11. pe_kho_12412

  pe_kho_12412 Guest

  Thi thử chuyên phan bội châu- nghệ an lần2

  thưa Thầy đâylà một số câu mà em mất nhiều thời gian , nên em đưa lên đây mong thầy chỉ giúp :

  1. hòa tan m gam CuFeS2 vào 22ml dung dịch HNO3 2,25 thu được khí màu nâu đỏ. tìm khoảng gí trị của m:

  A. 0,414 < m < 0,506
  B 0,46 < m < 0,9108
  C. 0,223 < m < 0,4876
  D. 0,207 < m < 0,644 gam

  2. glixerol kết hợp với hh 3axit khác nhau tạo được bao nhiêu loại sản phẩm khác nhau trieste ?

  A. 13 B . 18 C. 14 D.16

  ( nhiều người bảo là bài này có công thức để tính nhanh, thầy có thể chỉ giùm em đk ko ạ )

  3. trong bình điện phân (I) chứa V lítđung dịch CuCl2 có nồng độ 2x mol/ lít . mắc nối tiếp bình (I) và bình (II) chứa 2V lít dung dịch AgNO3 có nồng độ x mol/lít. thực hiện sự điện phân với điện cực trơ trong thời gian 50 phút, I=1,93 A. trộn 2 dung dịch sau khi điện phân thu đk dung dịch chứa có 0,08 mol ion Cl-. số mol của CuCl2 trong dung dịch ban đầu là:
  A. 0,12 B. 0,04 C. 0,08 D 0,06


  câu hỏi lý thuyết hay :

  1. electron có phân mức năng lượng cao nhất trong nguyên tử của mọt số nguyên tố là : [TEX]1s^1; 2s^2 ; 2p^1 ; 3d^3; 4s^1; 2p^2; 4p^2; 5p^2; 4p^3; 4f^5; 5d^5; 6p^3; 6p^4[/TEX] số lượng các loại nguyên tố kim loại là :

  A. 10 B.8 C.11 D.9
   
 12. nguyenduy22

  nguyenduy22 Guest

  2. glixerol kết hợp với hh 3axit khác nhau tạo được bao nhiêu loại sản phẩm khác nhau trieste ?

  A. 13 B . 18 C. 14 D.16
  Giải;Công thức tính nhanh:[TEX]\frac{{n^2}.({n+1})}{2}[/TEX]:n:số axit
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2012
 13. raiwind66

  raiwind66 Guest

  Số mol e trao đổi = It/F = 0,06 mol
  Ta có: n CuCl2 ban đầu = n AgNO3 ban đầu = 2xV mol

  Bình 1: 2Cl(-) + 2e --> Cl2
  => Cl(-) = 0,06 mol
  Bình 2: Ag(+) + e --> Ag
  => Ag(+) = 0,06 mol

  Trộn 2 dung dịch: Ag(+) + Cl(-) ---> AgCl ( * )

  Ag(+) pt ( * ) = Ag ban đầu - Ag điện phân = 2xV - 0,06
  Cl(-) pt ( * ) = Cl ban đầu - Cl điện phân - Cl dư = 4xV - 0,06 - 0,08 = 4xV - 0,14

  Ta có: 2xV - 0,06 = 4xV - 0,14 => 2xV = 0,08 = số mol CuCl2 ban đầu.
   
 14. raiwind66

  raiwind66 Guest

  n HNO3 = 0,0495 mol

  TH1: CuFeS2 + 22HNO3 --> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + 17NO2 + 2H2SO4 + 9H2O
  => CuFeS2 = 0,414 gam
  TH2: CuFeS2 + 18HNO3 --> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + 13NO2 + 2SO2 + 9H2O
  => CuFeS2 = 0,506 gam

  Chọn A.
   
 15. tan75

  tan75 Guest

  Hòa tan hoàn toàn 25 gam một cacbonat kim loại bằng dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ) thu được dung dịch muối 10,511%. Khi làm lạnh dung dịch này thấy thoát ra 26,28 gam muối rắn A và nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch còn lại là 6,07% . Muối A có công thức là
  mgcl2.6h2o cacl2.6h2o cacl2.3h2o mgcl2.3h2o
  thầy ngọc ơi thầy giúp em bài này với tốc độ giải cực nhanh nha
   
 16. Trả lời ở đây bạn! Click HERE
   
 17. vohuan09

  vohuan09 Guest

  Cần tìm hảo bạn hữu . mình học đang là học sinh 12, đang cần tìm cao thủ để mình hỏi bài, giải thích 1 số câu trắc nghiêm, minh sẽ gọi điện,những bài nào mình thật sự làm k ra hoặc những chỗ lý thuyết nào mình chưa nắm vững mong các bạn, anh chị..., những người giỏi hơn giúp đỡ. thật ra trình độ mình cũng khá nên hỏi những câu hay không ak. bạn nào, anh chị nào thích làm bạn và giải thích giúp mình thì làm quen qua e-mail changtraivuive_thichchiase@yahoo.com hoặc 01653204276, rất vui được làm quen với những người nắm vững kiến thức hoá. thank
   
 18. thg94

  thg94 Guest

  số mol oxi trong hh X là[TEX]n_{O}=0.525*2+0.525-0.625*2=0.325[/TEX]
  gọi số mol andehit và axit-este lần lượt là x,y
  ta có:
  x+y=0.2
  x+2y=0.325
  x=0.075,y=0.125
  m lớn nhất khi Y là HCHO và bằng 32.4
   
 19. vohuan09

  vohuan09 Guest

  sục khí CO2 lần lượt vào dd NaClO và CaCl2 , có mấy phản ứng hoá học xãy ra ?
  cam ơn mọi người đã trả lời .
   
 20. vohuan09

  vohuan09 Guest

  câu này mình không biết làm, mong mọi người giúp
  Cho 200ml dd H3PO4 1M vào 250ml dd hon hop NaOH 0.5 M và KOH 1.5M, sau phan ung thu dk dd X, số gam muối trong dd X ?
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY