[Hóa 12] Topic trao đổi dành riêng cho các bài tập hay và khó

  • Thread starter hocmai.vukhacngoc
  • Ngày gửi
  • Replies 160
  • Views 66,797

K

kidlukez

các bạn giúp mình với:
cho hỗn hợp gồm axetilen và H2 tỉ lê mol 1:3. Cho 8,96 lít (đktc) hh X qua Ni, nung nón thu được hh Y có thể tích là 6,72 lít (đktc), Cho Y qua dung dịch brom đến dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy số mol Brom đã phản ứng
A. 0,15 B 0,08 C. 0,1 D 0,12
cho hỗn hợp gồm ankin và H2 có tỉ lệ mol 1:3 . Cho 8,96 lít (đKtc) hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y gồm 2 chất không có khả năng làm mất màu dung dịch Brom. Tỉ khối Y so với H2=8. Công thức của ankin là
A C4H6 B C3H4 C. C2H2 DC5H8

1/từ tỉ lệ 1:3 ta có số mol của C2H2 H2 ban đầu lần lượt là 0.1 và 0.3 mol
Gọi x là số mol C2H2 p/ư với H2 và y là số mol C2H4 p/ư với H2

CH2 + H2 ---> C2

C2H4 + H2 ---> C2H6

Suy ra: số mol C2H2 dư = 0.1-x
số mol H2 dư = 0.3 -x-y
số mol C2H4 dư =x-y
số mol C2H6 = y
Tổng số mol sau = 0.3= 0.1-x+ 0.3-x-y + x-y + y=0.4-x-y => x-y = 0.1
Số mol Br pu là: 2(0.1-x) + x-y = 0.2- x-y=0.1 => đáp án C

Câu 2 tương tự bạn nhé, dễ hơn vì khí sau pu là H2 và C2H6, tỉ khối với H2 để lập pt giải thôi.

Bạn nào có cách nhanh hơn thì chỉ cho mình nhé!
 
Last edited by a moderator:
K

kimanhlove

xin lỗi thầy vì em nông cạn suy nghĩ .Cảm ơn thầy đã tạo topic này em vô cùng hối hận vì đã cư sử không đúng mực với thầy cô giáo .CẢM ƠN THẦY RẤT NHIỀU !
lê sơn
 
N

ngobaochauvodich

Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau. Đun nóng m gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và (m - 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m - 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là
A. HCOOCH=CHCH3 và CH3COOCH=CH2.
B. HCOOC(CH3)=CH2 và HCOOCH=CHCH3.
C. C2H5COOCH=CH2 và CH3COOCH=CHCH3.
D. CH3COOCH=CHCH3 và CH3COOC(CH3)=CH2.

Câu 2:Cho m gam hỗn hợp M gồm hai axit X, Y (Y nhiều hơn X một nhóm -COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo ra (m + 8,8) gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng kết thúc thu được 43,2 gam Ag và 13,8 gam muối amoni của axit hữu cơ. Công thức của Y và giá trị của m lần lượt là
A. HOCO-CH2-COOH và 30,0. B. HOCO-CH2-COOH và 19,6.
C. HOCO-COOH và 18,2. D. HOCO-COOH và 27,2.
 
P

peto_cn94

giúp mình câu lí thuyết này nha:
để phân bệt Fe,hh FeO+Fe2O3,hh Fe+Fe2O3 thì ta có thể dùng:
A.hcl,NaOH
B. HNO3,NaOH
C. Cl2,NaOH
D HNO3,Cl2
 
B

benbenlu

1/từ tỉ lệ 1:3 ta có số mol của C2H2 H2 ban đầu lần lượt là 0.1 và 0.3 mol
Gọi x là số mol C2H2 p/ư với H2 và y là số mol C2H4 p/ư với H2

CH2 + H2 ---> C2

C2H4 + H2 ---> C2H6

Suy ra: số mol C2H2 dư = 0.1-x
số mol H2 dư = 0.3 -x-y
số mol C2H4 dư =x-y
số mol C2H6 = y
Tổng số mol sau = 0.3= 0.1-x+ 0.3-x-y + x-y + y=0.4-x-y => x-y = 0.1
Số mol Br pu là: 2(0.1-x) + x-y = 0.2- x-y=0.1 => đáp án C

Câu 2 tương tự bạn nhé, dễ hơn vì khí sau pu là H2 và C2H6, tỉ khối với H2 để lập pt giải thôi.

bạn nào có cách giải khác không chỉ cho mình với cách này dài quá
 
K

kidlukez

Thầy và các bạn cho mình hỏi cách bảo toàn e khi cho FeS và FeS2 tác dụng với H2SO4 đặc tao khi khí SO2 duy nhất
ý của em là giả sử đề bài cho số mol FeS và FeS2 thì cân bằng e như thế nào để tính số mol SO2 nhanh nhất í ạ?
 
H

hoanby

[TEX]Fe^0S^0[/TEX]Hi cho tất cả về số Oxihóa 0 nghen!
__________________[TEX]Fe^0S_2^0[/TEX] tất cả đều thê na! xem bài giảng phản ứng oxihoá khử thầy Ngọc dạy rất rõ về vấn đề này:D:D:D:D:D:D:D:D
 
P

pe_kho_12412

giúp mình câu lí thuyết này nha:
để phân bệt Fe,hh FeO+Fe2O3,hh Fe+Fe2O3 thì ta có thể dùng:
A.hcl,NaOH
B. HNO3,NaOH
C. Cl2,NaOH
D HNO3,Cl2

theo tớ chọn cái này :D.

cho dd HCl vào 3 mẫu thử
+tan ko có khí thoát ra là FeO+ Fe2O3
+tan.có khí thoat ra là hh Fe+Fe2O3


p/s: Nhung thi tốt nha :)
 
Last edited by a moderator:
T

triaiai

Câu 1: Nung nóng 40g hh X gồm Fe và FeCO3 trong O2 dư thu được chất rắn X.Hòa tan hết X trong dd HNO3 thu được dd Y.Cho NaOH dư vào dd Y ,lấy kết tủa đem nung nóng đến khối lượng không đổi thu được 40g chất rắn.Số mol O2 tham gia phản ứng là
A.0,2 mol B.0,3 mol C.0,25mol D.0,15 mol
 
V

vuadoimin17394

Câu 1: Nung nóng 40g hh X gồm Fe và FeCO3 trong O2 dư thu được chất rắn X.Hòa tan hết X trong dd HNO3 thu được dd Y.Cho NaOH dư vào dd Y ,lấy kết tủa đem nung nóng đến khối lượng không đổi thu được 40g chất rắn.Số mol O2 tham gia phản ứng là
A.0,2 mol B.0,3 mol C.0,25mol D.0,15 mol

Tập phân tích dấu hiệu như thầy ngọc thử xem :D.

- Bạn đọc đầu đề sẽ thấy là 1 chuỗi p/ứ oxh - khử qua nhiều quá trình nên bạn chỉ cần quan tâm trạng thái đầu và trạng thái cuối

- Nhận thấy số liệu chỉ xoay quanh 1 nguyên tố là [TEX]Fe[/TEX] nên bạn nghĩ ngay đến bảo toàn nguyên tố [TEX]Fe[/TEX]

- hh đầu Fe, FeCO3 đều có 1 nguyên tố Fe >> tìm được số mol hh và có m hh nên sử dụng đường chéo

Qua một vài phép tính bạn tìm được nFe=0,3 và nFeCO3=0,2. Bt e >> nO2=0,25

Quan trọng là bạn phải biết Fe + O2 nó ra cái j không bảo toàn e sẽ không có kết quả
 
V

vuadoimin17394

1/từ tỉ lệ 1:3 ta có số mol của C2H2 H2 ban đầu lần lượt là 0.1 và 0.3 mol
Gọi x là số mol C2H2 p/ư với H2 và y là số mol C2H4 p/ư với H2

CH2 + H2 ---> C2

C2H4 + H2 ---> C2H6

Suy ra: số mol C2H2 dư = 0.1-x
số mol H2 dư = 0.3 -x-y
số mol C2H4 dư =x-y
số mol C2H6 = y
Tổng số mol sau = 0.3= 0.1-x+ 0.3-x-y + x-y + y=0.4-x-y => x-y = 0.1
Số mol Br pu là: 2(0.1-x) + x-y = 0.2- x-y=0.1 => đáp án C

Câu 2 tương tự bạn nhé, dễ hơn vì khí sau pu là H2 và C2H6, tỉ khối với H2 để lập pt giải thôi.

Bạn nào có cách nhanh hơn thì chỉ cho mình nhé!

Đây là bài toán gồm toàn chất khí

Câu 1:
- Với tỉ lệ mol >> nH2=0,3, nC2H2=0,1, V đầu - Vsau=2,24=V H2 p/ứ >> nH2 p/ứ=0,1
>> C2H2 sẽ tạo ra C2H4 vừa đủ với nC2H4=nC2H2=0,1 >> n Br2=0,1

Câu 2:
- Với cách làm tương tự bạn sẽ tìm ra
hhY gồm CnH2n+2 ( vì k làm mất làm dd Br2)=0,1 và nH2=0,1
>> M trung bình là trung bình cộng của 2 phân tử khối của 2 chất trong hh
Sử dụng tính chất đó => M ankan=2Mtrung bình - MH2=30 >> Mankin=26 >>[TEX]C_2H_2[/TEX]
 
L

lache

Hỗn hợp X gồm isobutilen(55), butan(58), vinylaxetilen(53). tỉ khối của hỗn hợp X đối với H2 là 27,5. tính V 02(đktc) cần lấy để đốt cháy hoàn toàn 1mol hỗn hợp X
mình giải theo đường chéo thì dược tỉ lệ butan(58):vinylaxetilen(53)= 2:3 đến đây không biết giải như thế nào nữa bạn nào chỉ giúp mình với
Bài này nữa
cho hỗn hợp X gồm 0,1mol Fe và 0,15mol Cu vào 100ml dung dịch HNO3 4M Thu được dung dịch X và khí NO sản phẩm khử duy nhất còn lại m gam chất rắn không tan. Vậy giá trị của m là?
A. 3,2 B. 4,8 C 9,2 D 6,4
số mol Fe phản ứng vừa đủ với HNO3 nên chất rắn còn lại là Cu >> m=9,6 nhưng lại không có kết quả??
 
D

drthanhnam

Hỗn hợp X gồm isobutilen(55), butan(58), vinylaxetilen(53). tỉ khối của hỗn hợp X đối với H2 là 27,5. tính V 02(đktc) cần lấy để đốt cháy hoàn toàn 1mol hỗn hợp X
Isobutilen KL phải là 56 chứ bạn.
Khối lượng trung bình hh X là 27,5.2=55
cả 3 chất trong X đều có CTPT dạng C4Hn=> n=7
Quy X về 1 chất C4H7 ( chỉ là 1 chất giả tưởng thôi chứ thực tế không có chất này)
C4H7+5,75O2--> 4CO2+3,5H2O
1---->5,75
Vậy VO2 cần dùng là 5,75.22,4=128,8 lit
 
D

drthanhnam

cho hỗn hợp X gồm 0,1mol Fe và 0,15mol Cu vào 100ml dung dịch HNO3 4M Thu được dung dịch X và khí NO sản phẩm khử duy nhất còn lại m gam chất rắn không tan. Vậy giá trị của m là?
A. 3,2 B. 4,8 C 9,2 D 6,4
nHNO3=0,4 mol
Ta đã biết 4nNO=nHNO3=> nNO=0,1 mol
=> nNO3- trong muối=0,3 mol
chất rắn không tan là đồng.
Fe trong dd là Fe2+, theo bảo toàn điện tích ta có:nNO3-=2nFe2+ +2nCu2+(dd)
Vậy nCu2+(dd)=(0,3-0,2)/2=0,05 mol
Vậy nCu(KL)=0,15-0,05=0,1 mol
=> m=6,4 gam.(D)
Thân!
 
V

vuadoimin17394

nHNO3=0,4 mol
Ta đã biết 4nNO=nHNO3=> nNO=0,1 mol
=> nNO3- trong muối=0,3 mol
chất rắn không tan là đồng.
Fe trong dd là Fe2+, theo bảo toàn điện tích ta có:nNO3-=2nFe2+ +2nCu2+(dd)
Vậy nCu2+(dd)=(0,3-0,2)/2=0,05 mol
Vậy nCu(KL)=0,15-0,05=0,1 mol
=> m=6,4 gam.(D)
Thân!

Theo mình nghĩ nếu dùng bt điện tích ở đây thì nhẩm không nhanh, dùng bt điện tích cũng dài. Bt e phát ra lun nCu còn lại =0,1 lun.
 
N

ngobaochauvodich

Cho 21,44g hh X gồm Fe,Cu vào dd AgNO3,pứ hoàn toàn thu được dd Y và 71,68g rắn Z.Cho NaOH dư vào dd Y,lấy kết tủa đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu 25,6g chất rắn khan.Thành phần % theo khối lượng của Cu trong hh X là
A.44,77% B.47,76%
C.41,8% D.53,73%
 
N

namnguyen_94

B

bithub10912

cân bằng bài này không khó

Fe(+2) -------> Fe(+3) +1e
S(-2) -------> S(+6) + 8e
----------------------------------------------
3~~~1 3FeS -------> 3Fe(+3) +3S(+6) +3.9e
----=---
27~~~9 N(+5) + 3e -------> N(+2)
TA CÓ HỆ SỐ 3----12----1----1----9----6
 
D

drthanhnam

Mọi ngườu cho mình hỏi, có thể điều chế được CH3CHO từ etylen glycol chỉ với một phản ứng không??
Mình xin cảm ơn!
 
Top Bottom