[Hóa 12] Topic trao đổi dành riêng cho các bài tập hay và khó

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi hocmai.vukhacngoc, 6 Tháng ba 2012.

Lượt xem: 64,036

 1. vutdi

  vutdi Guest

  Hỗn hợp gồm 0,8mol Fe; 0,6 mol Cu vào 1 cốc chứa 1mol H2SO4; 1,2 mol HCl. Khi phản ứng hoàn toàn người ta hấp thụ tiếp vào cốc đó toàn bộ lượng O 2 tạo ra khi nhiệt phân 0,8mol KMn04. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta cho tiếp vào dung dịch Ba(OH)2 lấy dư vào cốc. khối lượng chất rắn thu được trong cốc sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn có giá trị là:
  A 270 B. 320,2 C 370,6 D 421
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2012
 2. Bạn đang hỏi cái gì vậy...............................................???
   
 3. ngoctienvt

  ngoctienvt Guest

  Thầy cho em hỏi 1 vấn đề là. Nếu đề bài người ta chỉ hỏi các chất sau đây phản ứng được với nhau không ( người ta không nói đến điều kiện) thì BaCl2 và NaHCO3 có thể phản ứng ko thầy.
  Vì em nghĩ là ở điều kiện thường thì không phản ứng. Nhưng khi có nhiệt độ NaHCO3 bị phân hủy thì sẽ có phản ứng.
   
 4. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Mọi người cho mình hỏi một câu:
  Trong sách giáo khoa lớp 12 chỉ nhắc đến phần este của axit hữu cơ không nhắc đến este của axit vô cơ. Mình thắc mắc bài này ta phải làm như thế nào??
  Mình xin cảm ơn!
   
 5. ngoctienvt

  ngoctienvt Guest

  Nếu thấy khó với HNO3, bạn hãy thử xem HNO3 là HCOOH thì bài toán sẽ thế nào? Cá nhân đó là phương pháp nghĩ của mình. Vì bài toán này cũng ko hề hỏi về công thức của chất. Nên bạn cứ xem đó là 1 axit bình thường.
   
 6. Cứ theo định nghĩa của este đi, gốc ancol tách H, gốc axit tách OH. Giống như axit bt thôi có 6 sản phẩm.
   
 7. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Đúng rồi nhưng có 5 sản phẩm chứ bạn :)
  1 sản phẩm trinitrat, 2 sản phẩm đi nitrat, 2 sản phẩm mononitrat.
  Cảm ơn các bạn rất nhiều!
   
 8. ahcanh95

  ahcanh95 Guest

  bạn cứ chọn là ko.

  mình gặp 1 lần rồi vẫn nhớ. cũng nghĩ như bạn chọn , nhưng đáp án thì phản ứng này ko xảy ra.
   
 9. Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau. Đun nóng m gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và (m - 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m - 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là
  A. HCOOCH=CHCH3 và CH3COOCH=CH2.
  B. HCOOC(CH3)=CH2 và HCOOCH=CHCH3.
  C. C2H5COOCH=CH2 và CH3COOCH=CHCH3.
  D. CH3COOCH=CHCH3 và CH3COOC(CH3)=CH2.

  Câu 2:Cho m gam hỗn hợp M gồm hai axit X, Y (Y nhiều hơn X một nhóm -COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo ra (m + 8,8) gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng kết thúc thu được 43,2 gam Ag và 13,8 gam muối amoni của axit hữu cơ. Công thức của Y và giá trị của m lần lượt là
  A. HOCO-CH2-COOH và 30,0. B. HOCO-CH2-COOH và 19,6.
  C. HOCO-COOH và 18,2. D. HOCO-COOH và 27,2.
   
 10. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau. Đun nóng m gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và (m - 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m - 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là
  A. HCOOCH=CHCH3 và CH3COOCH=CH2.
  B. HCOOC(CH3)=CH2 và HCOOCH=CHCH3.
  C. C2H5COOCH=CH2 và CH3COOCH=CHCH3.
  D. CH3COOCH=CHCH3 và CH3COOC(CH3)=CH2.

  Dễ loại được đáp án B và D vì CH2=C(CH3)OH--> axeton
  Dùng bảo toàn khối lượng, ta có:
  m(este)+m(NaOH)=m(muối)+m(andehit)
  => m+12=2m-9,5
  => m=21,5
  => m(andehit)=21,5-8,4=13,1
  => n(andehit)=13,1/(26,2.2)=0,25=n(este)
  => M(este)=21,5/0,25=86
  =>Đáp án A.
  Câu 2:Cho m gam hỗn hợp M gồm hai axit X, Y (Y nhiều hơn X một nhóm -COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo ra (m + 8,8) gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng kết thúc thu được 43,2 gam Ag và 13,8 gam muối amoni của axit hữu cơ. Công thức của Y và giá trị của m lần lượt là
  A. HOCO-CH2-COOH và 30,0. B. HOCO-CH2-COOH và 19,6.
  C. HOCO-COOH và 18,2. D. HOCO-COOH và 27,2.

  Dễ thấy X là HCOOH, dựa vào số mol Ag => nHCOOH=0,2 mol
  mHCOOH tăng là 0,2.22=4,4 gam
  => m (Y) tăng =8,8-4,4=4,4 gam
  Mà Y có 2 nhóm -COOH => nY=4,4/44=0,1 mol
  Bài này nếu nhìn vào số liệu ta sẽ thấy 13,8 "gần giống" với khối lượng mol của CH2(COONH4)2 là 138
  chia ra ta cũng được số mol bằng số mol chất Y.
  Vậy dễ dự đoán được đáp án phải là A hoặc B.
  Ta có: m= 0,2.46+0,1.104=19,6
  Đáp án B.
  Thân!
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2012
 11. HH X gồm 2 este no đơn chức, đđ kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X thu được 1,008 lít CO2(đktc).Đun 19g X với 270 ml dd NaOH 1M, sau pứ cô cạn dd thu được 19,2g chất rắn.Công thức của 2 este là
  A. CH3COOC2H5 và C2H5COOC2H5
  B. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7
  C. HCOOC3H7 và CH3COOC3H7
  D. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5
   
 12. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  HH X gồm 2 este no đơn chức, đđ kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X thu được 1,008 lít CO2(đktc).Đun 19g X với 270 ml dd NaOH 1M, sau pứ cô cạn dd thu được 19,2g chất rắn.Công thức của 2 este là
  A. CH3COOC2H5 và C2H5COOC2H5
  B. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7
  C. HCOOC3H7 và CH3COOC3H7
  D. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5

  Ta có: nCO2=0,045 mol
  => Số C trung bình là 4,5
  => C4H8O và C5H10O.
  dễ thấy nC4H8O=nC5H10O( do số C trung bình =4,5) ( phương pháp phân tích hệ số của thầy Ngọc)
  => 19 gam X gồm 0,1 mol C4H8O và 0,1 mol C5H10O
  nNaOH=0,27 mol=>Sau phản ứng dư 0,07 mol NaOH
  => m(muối)=19,2-0,07.40=16,4 gam=> M(muối)=16,4/0,2=82=> CH3COONa
  Vậy đáp án B là phù hợp.
  Thân!
   
 13. Cho m g hh X gồm FeS,FeS2,Fe3O4 (có số mol bằng nhau) pứ với dd HNO3 dư đun nóng thu dd Y chứa Fe 3+,SO4 2-, axit dư và hh Z gồm 1 mol NO2 và 0,5mol NO.Giá trị của m g là
  A.48 B.46 C.44 D.56
   
 14. tiendung926

  tiendung926 Guest

  Coi hh đã Oxh-K có Fe 3x mol ; S 3x mol ; O có x mol
  ne trao đổi là 2,5 mol
  -> x = 0,1 mol -> m hh = 44 g

   

 15. Bạn giải thích giúp mình với: Fe sao ko phải là 5x, mol O sao ko phải là 4x:(

  ne trao đổi là 2,5 mol
  -> x = 0,1 mol -> m hh = 44 g

   
 16. Trộn 15,2g hh X gồm Fe và Cu với 4,8g S thu được hh Y.Nung nóng hh Y (không có không khí) 1 thời gian thu hh Z.Cho Z pứ với dd HNO3 dư được 0,5 mol NO (sp khử duy nhất).Khối lượng Cu trong hh X là
  A.8,96g B.9,28g C.8,32g D.9,6g
   
 17. ngoctienvt

  ngoctienvt Guest

  HNO3 dư -> Dd có Fe3+, Cu2+, S6+.
  Đặt a,b là số mol Fe và Cu
  Ta có hệ: 56a + 64 b= 15,2
  3a + 2b +6nS = 0,5x3
  =>b = 0,15 hay 9,6 g Cu.
   
 18. khanh_1994

  khanh_1994 Guest

  thầy ngọc ơi cho em hỏi 1 tí.
  trong bài giảng danh pháp HCHC của t.ngoc thầy nói ưu tiên đánh số từ nứa đôi trước. Nhưng trong bài giảng ankin thầy lại nói ngược lại tưc (ưu tiên nứa 3 trước). em ko biết phải làm thế nào nưa.
  VD. CH==C-CH=CH2(vinyl axetilen) đọc tên theo danh pháp quốc tế ntn đây thầy ơi.huhu
   
 19. Hòa tan hết 25,8 g hh X gồm Cu và Ag trong 150g dd HNO3 31,5%.Khi pứ xong thu được dd Y, V lít NO (đktc) và thấy khối lượng dd tăng 21,3g. DD Y hòa tan vừa hết m g CaCO3. Giá trị V (lít) và m g là:
   
 20. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Hòa tan hết 25,8 g hh X gồm Cu và Ag trong 150g dd HNO3 31,5%.Khi pứ xong thu được dd Y, V lít NO (đktc) và thấy khối lượng dd tăng 21,3g. DD Y hòa tan vừa hết m g CaCO3. Giá trị V (lít) và m g là:
  nHNO3=0,75 mol
  m(dd tăng)= mCu+mAg-mNO=21,3
  =>mNO=4,5 gam=>nNO=0,15 mol=> V=3,36 lit
  Ta có: nHNO3( phản ứng)=4nNO=0,6 mol
  => nH+ (dư)=0,75-0,6=0,15 mol
  2H+ +CO32- = H2O +CO2
  => nCaCO3=0,075 mol=> m=7,5 gam
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY