[Hóa 12] Topic trao đổi dành riêng cho các bài tập hay và khó

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi hocmai.vukhacngoc, 6 Tháng ba 2012.

Lượt xem: 63,950

 1. solovely

  solovely Guest

  Chào thầy Ngọc và các bạn.
  Thầy và các bạn giúp e làm một số bài này với,e nghĩ mãi mà ko ra.:p
  Câu 1 Một este mạch hở có tối đa 3 chức este. Cho este này tác dụng dung dịch NaOH dư thu được muối và 1,22(g) hỗn hợp 2 rượu có thể tích hơi bằng thể tích của 1,32(g) khí CO2 ( đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tên của rượu có khối lượng phân tử lớn hơn là:
  A.ancol anlylic B. ancol etylic
  C. etilenglicol D. ancol propylic
  Câu 2
  Tiến hành bốn thí nghiệm sau :
  - Thí nghiệm 1 : Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
  - Thí nghiệm 2 : Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
  - Thí nghiệm 3 : Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3 ;
  - Thí nghiệm 4 : Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl
  - Thí nghiệm 5 : Thả mẫu Bari vào dung dịch ZnSO4
  Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá và số trường hợp xuất hiện ăn mòn hóa học là :
  A. 2 và 4 B. 3 và 4 C. 3 và 5 D. 2 và 5
  Câu 3
  Trong các chất: Cl2, HCl, Cu(NO3)2 , FeCl2 , FeCl3 , Fe(NO3)3 , Fe(NO3)2 , FeSO4 , Fe2(SO4)3 . Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là :
  A. 6 B. 9 C. 8 D. 7
  Câu 4 Trong các thí nghiệm sau:
  (1) Cho F2 vào H2O. (2) Cho khí O2 tác dụng với dd H2S thấy dung dịch bị vẩn đục
  (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

  (4) Cho K2CrO4 tác dụng với HCl đặc.
  (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.

  (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag.
  (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đung nóng.

  (8) Cho ddHI vào dung dịch FeCl3
  Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là:
  A. 7 B.8 C. 5 D. 4
  Câu 5:
  Cho a gam bột Al vào dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 ; 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol Fe(NO3)3 thu được dung dịch X và 46,2 (g)hỗn hợp chất rắn Y. Giá trị của a là :
  A.3,6 gam < a < 9 gam B. 8,55

  C. 8,83 D.5,4 gam < a < 9 gam
  À còn nữa,các bạn cho mình hỏi:tại sao Naphtalen lại tham gia phản ứng thế dễ hơn benzen???
   
 2. em ơi bài này là phương trình oxi hóa khử có sự thay đổi số oxi hóa của cùng một chất là cl
  cl2_o nhan 2e ve 2cl- và cl2_o nhường 10e về 2cl_+5. vậy bội chung là 10. hệ số cân bằng là 5 và hai. điền cào phương trình và giản ước ta được pt:
  6cl2+2kOH=> 10KCl+KClO3+H20 :)&gt;-:)&gt;-
   
 3. hntva3

  hntva3 Guest

  thầy và các bạn ơi! giúp em bài này với!
  thực hiện crackinh butan thu được hh X gồm các ankan và các anken. cho X vào dd Brom dư, thấy có khí thoát ra bằng 60% thể tích X và khối lượng dd Brom tăng 5,6 gam và có 25.6 gam Br2 đã phản ứng. đốt cháy hoàn toàn phần khí bay ra được a mol CO2 và b mol nước. tính giá trị a và b.
   
 4. rainbow1611

  rainbow1611 Guest

  Cho em hỏi mấy bài về biện luận CTPT nâng cao:

  1: đun nóng 19 g HCHC X(mạch hở pư được với Na) với nước dư có xt thích hợp sau pư hoàn toàn thu được a g chất Y chứa 2 loại nhóm chức và b g chất Z. Đốt cháy hoàn toàn b g Z cần 0.3mol oxi, thu được o.3 mol CO2 0.3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn a g Y cần 0.6 mol O2,thu được 0.6 mol CO2, 0.6 mol H2O. Tìm CTPT,CTCT thu gọn X,Y,Z. Cho số mol Y>Z và CTĐG nhất của X cũng là CTPT?
  2: Tám hợp chất A,B,C,D,E,G,H,I đều chứa 35,56% C, 5,19% H, 59,25% Br về khối lượng và đều có tỉ khối hơi so với nitơ là 4,822. Đun nóng A hoặc B với NaOH đều thu được andehit butiric. Đun nóng C hoặc D với NaOH đều thu được etylmetyl xeton. Biết A bền hơn B; C bền hơn D; E bền hơn G; H và I đều có các nguyên tử C bất đối trong phân tử
   
 5. city_tosy

  city_tosy Guest

  Câu 3
  Trong các chất: Cl2, HCl, Cu(NO3)2 , FeCl2 , FeCl3 , Fe(NO3)3 , Fe(NO3)2 , FeSO4 , Fe2(SO4)3 . Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là :
  A. 6 B. 9 C. 8 D. 7

  Đ/A : 6
   
 6. duyzigzag

  duyzigzag Guest

  Có ai cho mình xin ít tài liệu và bài tập phần liên quan tới nhôm với. Mình vẫn đang kẹt ở phần đó.
  Gửi vào email mình là: duyzigzag@gmail.com
  Em ko có máy nên thình thoảng ra quán net lấy đi in làm.
   
 7. kw_156

  kw_156 Guest

  Giải giùm mình bài này Hoà tan hết m (g) một oxit kim loại trong HN03 thu được 0.112l NO. Tìm m?
   
 8. the_god

  the_god Guest

  Câu 3
  Trong các chất: Cl2, HCl, Cu(NO3)2 , FeCl2 , FeCl3 , Fe(NO3)3 , Fe(NO3)2 , FeSO4 , Fe2(SO4)3 . Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là :
  A. 6 B. 9 C. 8 D. 7


  Fe(NO3)3------> NO2 + O2

  tính oxi hóa của O
  tính khử là N
  mình nghĩ vậy với Cu(NO3)2 cũng vậy HCl thì của Cl và H.....
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2012
 9. nhocconyeye

  nhocconyeye Guest

  Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm bột nhôm và Al(NO3)3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn duy nhất là Al2O3. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 18,144 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất), dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
  a. 255,60g b. 198,09g c. 204,48g d. 187,44g

  Câu 2. Cho thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là?
  a. 1,170 b. 1,248 c. 1,950 d. 1,560

  Câu 3. Cho m gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm M và Al vào nước dư thu được dung dịch A; 0,4687m (gam) chất rắn không tan và 7,2128 lít H2 - đktc. Cho dung dịch HCl có số mol nằm trong khoảng từ 0,18 mol đến 0,64 mol vào dung dịch A ngoài kết tủa còn thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 11,9945g chất rắn khan. Giá trị của m là:
  a. 18g b. 20g c. 24g d. 30g

  Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 5,64g Cu(NO3)2 và 1,7g AgNO3 vào nước được 101,43g dung dịch A. Cho 1,57g bột kim loại gồm Zn và Al vào dung dịch A và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được phần chất rắn B và dung dịch D chỉ chứa hai muối. Ngâm B trong dung dịch H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra. Nồng độ muối Al(NO3)3 và Zn(NO3)2 có trong dung dịch D lần lượt là:
  a. 21,3%; 3,78% b. 2,13%; 37,8% c. 2,13%; 3,78% d. 21,3%; 37,8%

  Câu 5. Cho 200ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M người ta nhận thấy khi dùng 220ml dung dịch NaOH hay dùng 60ml dung dịch NaOH trên thì vẫn thu được lượng kết tủa bằng nhau. Tính nồng độ mol/l của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu:
  a. 0,125M b. 0,25M c. 0,075M d. 0,15M

  Câu 6. Cho 11,15g hỗn hợp hai kim loại gồm Al và một kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch B và 9,52 lít khí -đktc. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để được lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa thu được 15,6g. Kim loại kiềm đó là:
  a. Li b. Na c. K d. Rb

  Câu 7. Hỗn hợp A gồm Na và Al4C3 hoà tan vào nước chỉ thu được dung dịch B và 3,36 lít khí C - đktc. Khối lượng Na tối thiểu cần dùng là:
  a. 0,15g b. 2,76g c. 0,69g d. 4,02g

  Câu 8. Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại gồm Al và một kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch B và 5,6l khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được một lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 7,8g. Kim loại kiềm là:
  a. Li b. Na c. K d. Rb

  Câu 9. Dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Thêm 1 lượng hỗn hợp gồm 0,03mol Al và 0,05mol
  Fe vào 100ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được 8,12g chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít kí (đktc). Tổng nồng độ của hai muối là:
  a. 0,3M b. 0,8M c. 0,42M d. 0,45M

  Câu 10. Hỗn hợp A gồm Na, Al, Cu cho 12g A vào nước dư thu 2,24l khí (đktc), còn nếu cho vào dung dịch NaOH dư thu 3,92 lít khí (đktc). % Al trong hỗn hợp ban đầu?
  a. 59,06% b. 22,5% c. 67,5% d. 96,25%

  Câu 11. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al hoà tan hết vào nước dư thu được 200ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,2M. Giá trị của m là:
  a. 2,32 b. 3,56 c. 3,52 d. 5,36

  các bạn giúp với
  Cho mình hỏi luôn là: Đề bài nói thu được lượng kết tủa lớn nhất, nhỏ nhất thì ý nói gì vậy.
  Khi hỏi lượng chất nào đó tối thiểu cần dùng nghĩa là gì ... như một số bài ở trên hỏi ý. Mình biết là cần làm bài mới biết được, nhưng đọc đề mình không hiểu nó nói cái gì thì sao mà làm :((
   
 10. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  em chào thầy và tất cả các bạn thầy và các bạn có thể cho em 1 vài lời khuyên về việc học tốt môn hóa học được không
   
 11. 57chem.hus

  57chem.hus Guest

  Giải

  Ta có:
  3FeS(0) ---> Fe3(+3) + 3S(+6) +27e
  N(+5) - 3e ---> N(+2)
  => 3Fe + 12HNO3 --> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + 9NO + 6H2O
   
 12. giangho2510

  giangho2510 Guest

  thầy ngọc ơi giải giup e bài này với! Hòa tan hoàn toàn a(g) hh gồm Zn và Zn(OH)2 với tỉ lệ mol 1:2 trong 500ml dung dịch H2SO4 x mol/lit(loãng),sau khi pứ hoàn toàn thu được dung dịch A.Thêm từ từ dung dịch NAOH 1M vào dung dịch A,khi vừa hết 200ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa;khi hết 700ml hoặc 900ml thì đều thu được b g kết tủa.Giá tri của a và b là: A.26,3 và 24,75 B.16,4 và 49,5 C.26,3 và 19,8 D.16,4 và 24,75
   
 13. kimrak

  kimrak Guest

  ban nao giai giup mjnh baj nay voi

  hấp thụ 0,2 mol c02 vao dd chứa x mol KOH và y mol K2C03 đc 200ml dd X.lấy 100ml X cho từ từ vào 300ml dd HCL 0,5 M đc 2,688l khí (đktc).Mặt # 100ml X td vs dd BA(OH)2 dư đc 39,4g kết tủa.giá trị của x la: A 0,15 B 0,2 C 0,05 D 0,1
   
 14. huyennaro

  huyennaro Guest

  thầy và các bạn ơi làm bài này thế nào a? cho axit A có công thức thực nghiệm là (C3H4O3) hãy xác định công thức phân tử của A
   
 15. ngocsang27

  ngocsang27 Guest

  Một câu trong đề Hóa lần 1 chuyên Tiền Giang, mong thầy và mọi người giải hộ em !

  Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo A thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng là 57:49. Khi xà phòng hóa A chỉ tạo ra một muối. Thể tích khí hidro đktc cần lấy để hidro hóa hoàn toàn 746.3 gam A, biết H=85% là:
  A. 134.4 lít
  B. 285.6 lít
  C. 142.8 lít
  D. 190.4 lít
   
 16. seashine1995

  seashine1995 Guest

  bạn nào có mấy cái bài mà tính khối lượng muối sau phản ứng không cho minh xin mấy bài dạng đó ,khó khó một chút nha.thanks nhiều
   
 17. wingedra

  wingedra Guest

  C1:
  X là tetrapeptit có công thức Gly – Ala – Gly – Gly. Y là tripeptit có công thức Gly – Glu – Ala. Đun m gam hỗn hợp A gồm X, Y có tỉ lệ mol tương ứng là 4:3 với dung dịch NaOH vừa đủ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 420,75g chất rắn khan. Giá trị của m là:

  C2:Hỗn hợp A gồm Fe3O4; FeS2. Hòa tan 73,68 gam A trong 3 lít dd HNO3 1M thu được 18,592 lít khí NO duy nhất (đktc) và dd B . Thêm tiếp vào B dung dịch NaOH 1M đến khi thấy xuất hiện kết tủa thì cần V ml. Giá trị của V là:
   
 18. seashine1995

  seashine1995 Guest

  bạn wingedra nen de y ngoai lượng naoh cần de thuy phân còn lượng naoh tac dung với gốc acid nua,nen nho glu co hai nhóm acid
  DS:279.75
  bài thu 2,theo minh bài nay nen doi thay Vu Khac Ngoc chi xem sao,de bai cho so mol acid,so mol khi nen chac chan tao ra luong fe2+,ko co dap an lam se phuc tap lam.khong biết su phu Ngoc co cach nao hay khong nhi :D
   
 19. seashine1995

  seashine1995 Guest

  sap thi roi,hoc xong som wa gio khong bik lam gi,gio len hoc mai xem co tro bai nao hay hay khong,ma thay Ngoc dau roi nhi
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng sáu 2013
 20. seashine1995

  seashine1995 Guest

  ban nho de bai noi ket tua lon nhat, do la (truoc pt tao ket tua do)luong ion kl luon tao ra la lon nhat va neu co oh- tham gia thi oh- trong (phan ung neu co the tao phuc thi phai vua du)con khong tao phuc thi oh-la lon nhat.ap dung vao la may bai tren toan do tre con ca
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->