blue plus

 1. M

  Toán 8 Hình học 8

  Cho tam giác ABC cân tại C (AB < AC). Kẻ ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H ( D thuộc BC, E thuộc AC, F thuộc AB). 1. Chứng minh: AE.AC = AB^2/2 2. Kẻ DM vuông góc CF tại M, DK vuông góc với AC tại K. Chứng minh: MK // FE 3. Tính giá trị của tổng AH/AD + BH/BE + CH/CF 4. Gọi N là giao điểm...
 2. Uyên_1509

  Toán 8 Hình 8

  1, Cho hthang ABCDcos đáy nhỏ AB. Có góc ACD= góc BDC. Hai đường chéo cắt nhau tại O a, CM AC=BD b, Gọi S là giao điểm của AD và BC. Cm SO là đg trung trực của CD c, Giả sử hình thang ABCD có AB=AD=BC và DC=2AB. Hãy tính các góc của hình thang 2, Cho tg ABC đg cao AH. M bất kì trên BC. Qua M...
 3. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Toán 8 Hình bình hành ABCD có E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C.

  Cho ABCD là hình bình hành. Vẽ E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C. CMR: E và F đối xứng với nhau qua B( tức là CMR:EB=BF và E,B,F )
 4. P

  Toán 10 tập hợp

  Cho các nửa khoảng A=(a,a+1],B=[b;b+1) a. Gọi C= A B. Với đk nào của a,b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó b. Gọi C= A B. Với đk nào của a,b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó
 5. P

  Toán 10 bài toán về tập hợp

  Cho tập hợp A=(−∞;m)và B=(3m-1;3m+3). Tìm m để: a. A ⊂ CRB b.CR A∩B khác rỗng
 6. Hoàng Hà Trung Đức

  Toán 10 bài tập ứng dụng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  Cho A(2;1), B\epsilon Ox sao cho hoành độ không âm, C \epsilon Oy sao cho tung độ không âm. Tam giác ABC vuông tại A. M(-2;-1) a > Viết pt AM b> Viết pt qua O vuông góc vs AM c> Tọa độ B, C sao cho diện tích tam giác ABC là lớn nhất Giúp mình câu c vs ạ
Top Bottom