bé nai dễ thương

 1. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Toán 8 Hình bình hành ABCD có E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C.

  Cho ABCD là hình bình hành. Vẽ E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C. CMR: E và F đối xứng với nhau qua B( tức là CMR:EB=BF và E,B,F )
 2. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Địa 8 Châu Á

  Tại sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của Châu Á giảm, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của Châu Phi cao nhưng dân số của Châu Á lại đông hơn dân số của Châu Phi?
 3. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Tin học Free Pascal

  Cho em hỏi bài Pascal của em sao lại bị lỗi ạ?
 4. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Hóa 8 Nguyên tố hóa học

  1/Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó,còn trong hợp chất khí với hidro chứa 2,74% hidro. Xác định nguyên tố R. A. Nitơ B. Iot C. Hidro D. Clo 2/Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73% oxi, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 75% nguyên tố đó. Công thức oxit cao nhất...
 5. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Sinh 8 Cấu tạo và tính chất của cơ

  Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa? Vì sao
 6. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Sử 8 phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

  Em hãy trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840 ( trình bày theo bảng, gồm các cột: thời gian, tên phong trào, mục tiêu, hình thức đấu tranh)
Top Bottom