Toán [Chuyên đề] Các Bài Toán Đại Hay Và Khó

Uất Linh Lung ooo<3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2017
18
7
76
19
Thử bài nỳ nha các bạnr23
Cho x;y là 2 số thực thỏa mãn [tex]x^{2}+y^{2}=9[/tex] . Chứng minh:
[tex]\frac{xy}{x+y+3}\leqslant 2(\sqrt{2}-1)[/tex]
 

Hiền Nhi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
727
910
164
19
Nghệ An
THPT Phan Đăng Lưu
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình sau
[tex]19x^{2}+28y^{2}=729[/tex]
 

~♥明♥天♥~

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
274
310
131
!!!
x-3/2017 + x-4/2016 + x-5/2015 + x-6/2014 = 4
/ nghĩa là phần
Phương trình tương đương với:
[tex](\frac{x-3}{2017}-1)+(\frac{x-4}{2016}-1)+(\frac{x-5}{2015}-1)+(\frac{x-6}{2014}-1)=0[/tex]
=>[tex]\frac{x-2020}{2017}+\frac{x-2020}{2016}+\frac{x-2020}{2015}+\frac{x-2020}{2014}=0[/tex]
=>[tex](x-2020)(\frac{1}{2017}+\frac{1}{2016}+\frac{1}{2015}+\frac{1}{2014})=0[/tex]
=> x-2020=0
=> x=2020