tauruassa

 1. A

  Vật lí 12 Phóng xạ

  Giải chi tiết giúp mình với ạ Đồng vị Bitmut 212 Bi đang đứng yên thì phóng xạ α tạo ra hạt X cùng photon γ. Biết động năng hạt α thu được 6,09 MeV. Cho khối lượng các hạt nhân mBi = 212,9913u; mX = 208,983u; mα = 4,0015u và lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Bước sóng bức xạ γ phát ra xấp xỉ là A...
 2. L

  Toán 11 Giới hạn hàm số

  \lim_{\frac{\sqrt{x+1}\sqrt[3]{2x+1}-1}{2x^{2}+1}} tính giới hạn
 3. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C37-Đ3-TN) Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc bằng không ở 2 thời điểm liên tiếp là t1 =2.2s và t2 =2.9s. Tính từ thời điểm ban đầu (to =0) đến thời điểm t2 chất điểm đã đi qua VTCB??? A. 6 lần B. 5 lần C. 4 lần D. 3 lần
 4. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C34-TR.6-TN) Một vật dao động điều hòa với phương trình x=10cos(4pi t+pi/8) . Biết thời điểm t có li độ là 4 cm. Li độ dao động ở thời điểm đó sau 0.25s là???
 5. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C32-TR.6-TN) Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=4cos(8pi t-2pi/3). Tốc độ trung bình của vật khi đi từ vị trí li độ x1 = -2can3 đến x2=2 căn 3 theo chiều dương bằng ??? Ps anh chij vẽ hộ em đường tròn lượng giác
 6. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C30-TR6-TN) Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x =4cos 4pi t(cm). Vận tốc trung bình của chất điểm trong 1/2s chu kì là??
 7. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C28-TR.6-TN) Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=5cos(2pi t-2pi/3) cm. Quãng đường vật đi được sau thời gian 2.4s kể từ thời điểm ban đầu là?? Ps em tính ra số xấu...
 8. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C26-TR.5-TN) một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x= 3cos(10t-pi/3). Sau thời gian 0.157s kể từ khi bắt đầu chuyển động quãng đường S vật đã đi là????
 9. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C23-TR.5-TN) Một con lắc dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos(2pi t-pi/2) Kể từ lúc t= 0, quãng đường vật đi được sau 12.375s bang: A. 235cm B. 246.46cm C. 245.46 cm D. 247.5 cm Ps e tính ra 243.53 cm
 10. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  (C2-Đ2-TN) một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo 10 cm với tần số f=2 Hz. Ở thời điểm ban đầu t =0, vật chuyển động ngược chiều dương. Ở thời điểm t =2s, vật có gia tốc a=4 căn 3m/s^2. Lấy pi^2 =10. Phương trình dao động của vật là????
 11. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  Một con lắc đơn có chu kì dao động với biên độ góc nhỏ To=1.5s. Treo con lắc vào trần một chiếc xe đang chuyển động theo phương ngang thì khi ở VTCB dây treo con lắc hợp với phương ngang một góc \alpha =30 do. Chu ki dao dong cua con lac trong xe la???
 12. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  Một con lắc đơn được treo ở trần 1 thang máy .Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều và sau đó chậm dần đều với cùng 1 gia tốc thì chu kỳ dai động điều hòa của con lắc lần lượt là T1=2.4s, T2=1.8s. Lấy g = 9.8 m/s2.chu kỳ dao động của con lắc lúc con lắc đứng yên và gia tốc của thang máy là . ??
 13. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  (TN-C5) Một con lắc đơn dao động với chu kì 2(s) ở nhiệt độ 25 độ, biết hệ số nở dài dây treo con lắc \alpha =2.10^-5 (K^-1), khi nhiệt độ ở 20 độ thì sau một ngày đêm, đồng hồ sẽ chạy A, nhanh 2.004 s B. cham 2.004s C. cham 1.9996s D. nhanh 1.9996s
 14. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  (TN-C3) Một con lắc đơn dao động điều hòa trên mặt đất với chu kì To. Khi đưa con lắc lên độ cao h bằng 1/100 bán kính trái đất, coi nhiệt độ ko thay đổi. Chu kì con lắc ở độ cao h là A. T=1.01 To B. T=1.05 To C. T=1.03 To D. T=1.04 To
 15. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn- Con lắc đơn ảnh hưởng bởi độ cao

  8. Một CLD chạy đúng ở nhiệt độ 30 độ, tại mặt đất có gia tốc g. Đưa con lắc lên độ cao 800 m so với mặt đất thì chu kì con lắc ko đổi. Tính nhiệt độ tại độ cao h đó, biết bán kính trái đất là 6400 km, hệ số nở dài dây treo con lắc là 2.10^-5 K^-1
 16. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn- Con lắc đơn ảnh hưởng bởi nhiệt độ

  3. Một đồng hồ quả lắc đc xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86.4s. Phải điều chỉnh chiều dài dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng???
 17. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn- Con lắc đơn ảnh hưởng bởi nhiệt độ

  2. Một con lắc đơn đếm giây có chu kì bằng 2s ở nhiệt độ 0 độ và ở nơi có gia tốc trọng trường là 9.81 m/s^2, biết hệ số nở dài là 1,8.10^-5 (K^-1). Độ dài của con lắc ở 0 độ và chu kì của con lắc ở cùng vị trí nhưng ở nhiệt độ 30 độ là bao nhiêu ????
 18. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc don

  (B7-D II) Đưa con lắc đơn đến một nơi có gia tốc g' thì tần số dao động giảm 3%. Tính gia tốc g' tại nơi đó biết g =9.86m/s^2?
 19. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc don

  (C18-TN) Khi qua VTCB, con lắc đơn có tốc độ v=100cm/s. Lấy g=10m/s^2 thì độ cao cực đại là? A. 2.5 cm B. 2cm C. 5cm D. 4cm P/S ANH CHỊ GIẢI THÍCH KĨ CHO EM Ạ///
 20. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc don

  (C5-TN)một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Phát biểu nào sau đây KO ĐÚNG? A. Tọa độ vật nghiệm đúng phương trình x=A(wt+phi) B. Vận tốc cực đại tỉ lệ nghịch với chiều dài con lắc C. Hợp lực tác dụng lên vật luôn ngược chiều với li độ D. Gia tốc cực đại của vật tỉ lệ thuận với gia tốc g P/s...
Top Bottom