hóa hữu cơ

 1. nvh918

  Hóa 11 Em cần một chút giải đáp ạ.

  Cho đề bài: Hydrate hóa propene thu được hai chất hữu cơ X (bậc 1) và Y (bậc II). Hỗn hợp A gồm X; Y và một alcohol Z. Tỉ khối hơi của A so với helium bằng 11,5. Cho m gam hỗn hợp A đi qua ống sử đựng CuO (dư) nung nóng thu được hỗn hợp B gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sử giảm...
 2. Cyclones

  Hóa 11 Hóa Học Hữu Cơ

  Có ba hidrocacbon mạch hở X, Y, Z có phân tử khối tương ứng lập thành một cấp số cộng và trong đó Mx < My < Mz . Biết Z có công thức tổng quát CnHn. Đốt cháy cùng số mol của bất kì chất nào đều có số mol H2O như nhau . Cho 0,1 mol Z phản ứng vừa đủ với 0,3 mol H2 thu được một ankan tương ứng ...
 3. Cyclones

  Hóa 11 Hóa Hữu Cơ 11

  chia hỗn hợp ankin thành hai phần bằng nhau . phần 1 đốt cháy hoàn toàn được 1,76 gam co2 và 0,54 gam h2o . phần 2 cho qua 159,46 gam dd br2 trong CCl4 thu được sản phẩm cộng có nồng độ phản ứng C % , Vậy giá trị của C% là Giải chi tiết giúp mình cái
 4. Phạm Minh Hưng

  Vật lí 12 Hạt Nhân

  động năng bằng 1/4 năng lượng nghỉ là sao v mấy bạn ?
 5. Phạm Minh Hưng

  Hóa [Lớp 12] Trắc nghiệm

 6. vklinh2001

  Hóa [Lớp 11] Ôn tập kiểm tra

  Đề bài: Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp gồm hai ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 23,4 gam nước. Hai ankan đó là? Các bạn giúp mình câu này với! o_Oo_Oo_O
 7. huonghg123

  Hóa Xác định công thức

  Làm bay hơi hoàn toàn 150gam chất hữu cơ Y thu được một thể tích khí bằng thể tích của 64 gam oxi ở cùng điều kiện. Nếu đốt cháy 2,25 gam Y thu được 1,35 gam nước và 1,68 lít hỗn hợp N2 và CO2 (theo tỉ lệ mol 1:4) không có sản phẩm khử khác . Xác định công thức phân tử Y
 8. damtx@hocmai.vn

  Hóa Kĩ Thuật giải Bài Toán Đồng Phân

  Hóa Hữu Cơ: Kĩ Thuật giải Bài Toán Đồng Phân >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ và Hữu cơ Phần 3: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần...
 9. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bảng Tổng kết Hữu Cơ

  Bảng Tổng kết Hữu Cơ
 10. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bộ câu hỏi Hóa vận dụng cao có hướng dẫn giải

  BỘ SƯU TẬP CÂU HÓA VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần 7: Những câu vận dụng cao Vô Cơ và Hữu cơ >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao...
 11. damtx@hocmai.vn

  Hóa Tài Tập Tổng Ôn Lý Thuyết Hóa

  Bài Tập TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA PHẦN 5 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 1 Phần 2: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 2 Phần 3: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 3...
 12. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bài Tập Tổng Ôn Lý Thuyết Hóa

  Bài Tập TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA PHẦN 4 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 1 Phần 2: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 2 Phần 3: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 3
 13. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bài Tập Tổng Ôn Lý Thuyết Hóa

  Bài Tập TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA PHẦN 3 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 1 Phần 2: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 2
 14. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bộ câu hỏi Hóa vận dụng cao có hướng dẫn giải

  BỘ SƯU TẬP 100 CÂU HÓA VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần 6: Những câu vận dụng cao Vô Cơ và Hữu cơ >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng...
 15. damtx@hocmai.vn

  Hóa Các Công Thứ Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hóa Học

  CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ và Hữu cơ Phần 3: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần...
 16. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bài Tập Tổng Ôn Lý Thuyết Hóa

  Bài Tập TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA PHẦN 2 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 1
 17. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bộ câu hỏi Hóa vận dụng cao có hướng dẫn giải

  BỘ SƯU TẬP 100 CÂU HÓA VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần 5: Những câu vận dụng cao Vô Cơ và Hữu cơ >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng...
 18. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bộ câu hỏi Hóa vận dụng cao có hướng dẫn giải

  BỘ SƯU TẬP 100 CÂU HÓA VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần 4: Những câu vận dụng cao Vô Cơ và Hữu cơ >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng...
 19. damtx@hocmai.vn

  Hóa Tổng hợp đề thi Cả Nước

  [ Tồng hợp đề thi thử Cả Nước ] Đề 02: Trường THPT Chu Văn An Quảng Trị thi thử lần 1 Có hướng dẫn giải chi tiết >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Đề 01: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG CHUYỂN NGUYỄN ĐÌNH...
 20. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bài Tập Tổng ôn Môn Hóa phần 1

  BÀI TẬP TỔNG ÔN MÔN HÓA PHẦN 1 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Đề thi thử Chuyên Nguyễn Đình Chiểu có giải chi tiết Phần 1: 5 CÂU VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ và Hữu cơ Phần 3...
Top Bottom