Dương Minh Nhựt

Cựu Phó nhóm Vật lí
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
2,299
4,069
546
24
Cần Thơ
Đại Học Cần Thơ
Wđ=1/4W bạn đưa cho mình bài toán cụ thể mình mới nói bạn nghe được, chứ nếu câu hỏi vậy thì mình sẽ trả lời là Wđ=1/4 W
ví dụ như bạn có thể đưa ra xác định vị trí khi Wđ = bao nhiêu W gì đó chẳng hạn @@
 

Dương Minh Nhựt

Cựu Phó nhóm Vật lí
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
2,299
4,069
546
24
Cần Thơ
Đại Học Cần Thơ
mình đọc đề hơi nhanh nên thiếu chỗ năng lượng nghĩ, nhưng mà vẫn phải kêu tính v hay gì chứ.
Còn nếu mà dnagj tổng quát sẽ là như thế này:

E = Eo + Wđ (Năng lượng toàn phần của vật chuyển động bao gồm năng lượng nghỉ và động năng )

Wđ = [tex]mc^2-mc_{0}^{2}=mc_{0}^{2}.(\frac{1}{1-(\frac{v}{c})^{2}}-1)[/tex]
 
Top Bottom