hóa 9 nâng cao

 1. N

  Hóa [lớp 9] bài tập

  Cho 0,2 mol oxit của một kim loại M hoà tan hết trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 nồng độ 20%, đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch xuống 100C. Biết khi khử a gam oxit trên hoàn toàn bằng CO thì khối lượng kim loại sau phản ứng là 0,8a gam. Xác định công thức oxit kim loại trên. Tính khối lượng...
 2. Võ Đức Thành

  Hóa 9

  Anh chị nào có đề thi học sinh giỏi tỉnh Hóa 9 hay đề thi chuyên hóa cho em xin để làm với ạ. Em cảm ơn nhiều <3 <3 :c18
 3. Tuệ Phương

  Hóa [HÓA 9 NÂNG CAO] Chuyên đề tổng hợp tính theo PTHH.

  Cho 9,86 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 1 cốc chứa 430 ml H2SO4 1M loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thêm tiếp vào cốc 1,2 lít dung dịch hỗn hợp hồm Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,7M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn, rồi lọc lấy kết tủa và nung nóng đến khối lượng không đổi thì thu được 26,08g chất...
 4. Thùy Trâm cr

  hóa 9

  hòa tan 19.2 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại A , B hóa trị 2 cần V lit đ HCl 2M thu được 8.96l khí H2 và đ Y cho Y tác dụng với NaOH dư thu đc m gam kết tủa a) tính V, m b) xác định 2 kim loại A, B biết MA:MB = 3:7, tỉ số mol của chúng trong X là 1:3
 5. lop8a4

  Hóa [Lớp 9] Bài tập

  1. hòa tan 12.8 SÒ vào 300ml dd NaOH, tính khối lượng muối tạo thành 2. cho 16g Fe2O3 và MgO hòa tan het 300 ml dd HCl, sau phản ứng trung hòa axit dư bằng 50g dd Ca(OH)2 14.8 %. Sau đó đem cô cạn( Đun sôi) ta đc 46.35g muối khan. a) tính % theo khối lượng oxit ban đầu b) timh1 Cm dd HCl...
 6. Tuệ Phương

  Hóa [HÓA 9] CHUYÊN ĐỀ: Hai muối tác dụng với nhau.

  Đề bài: Có 1 lit dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch trên. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 39,7g kết tủa A và dung dịch B. a/ Chứng minh muối cacbonat còn dư. b/ Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong A. c/ Cho...
 7. Tuệ Phương

  Hóa CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA 9: Axit tác dụng với muối

  1. Cho 1,16g muối của kim loại R tác dụng hết với HNO3,thu được 0,448 lít hỗn hợp G gồm 2 kí có tỉ khối hơi so với hidro bằng 22,5. Xác định công thức muối (biết V khí đo ở đktc). 2. Cho 5,25 gam muối cacbonat của kim loại M tác dụng hết với HNO3 thu được 0.336 lít khí NO và V lít CO2. Xác định...
 8. Trương Quang Duy

  Hóa Hóa 9

  Dùng thí nghiệm nào để có thể phân biệt axit H2SO4 đặc, nóng với axit H2SO4 loãng ? Viết phương trình hóa học ( nếu có ). Cảm ơn các bạn !!! :))
 9. Chuyên Hoá

  Hóa Nâng cao hóa 9

  Cho 142gam P2O5 vào 500gam dung dịch H3PO4 23,72% được dung dịch A .Tính C%H3PO4 trong dung dịch A (kết quả 9%)
 10. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Fe ngoài không khí

  Để m (g) Fe ngoài không khí sau một thời gian thì thu được 30g hỗn hợp A gồm Fe và các Oxit của Fe. Cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 dư, đun nóng thì được 5,6l khí không màu (đktc). Tính m (g) Fe ban đầu.
 11. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Đốt cháy Fe

  Đốt cháy hoàn toàn x (g) trong O2 dư thu được 5,36g hỗn hợp A gồm các Oxit của Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A và dung dịch HNO3 loãng thu được 2,224l khí không màu bay ra ở đktc (NO). Tính x (g) Fe ban đầu.
 12. Tuệ Phương

  Hóa CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA 9: Xác định công thức hóa học.

  1. Khi hòa tan một lượng của một oxit kim loại hóa trị II vào một lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 4,9%, người ta thu được một dung dịch muối có nồng độ 5,78%. Xác định công thức hóa học của oxit trên. 2. Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vùa đủ thì thu...
 13. Hà Đỗ Thái An

  Hóa Giải giúp mình Hóa nâng cao với

  1.Cần bn gam: Oleum A( có CTHH H2SO4.3SO3) để pha vào 100 ml dd H2SO4 40%(d= 1,31g/cm3) để tạo ra oleum có hàm lượng SO3 là 10% ? 2. CHo từ từ dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều dd thu đc V(lít) khí ở đktc và dd X. Khi cho nc vôi dư vào trong dd X thấy có xuất hiện...
Top Bottom