Hóa [Hóa 9] Đốt cháy Fe

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Học sinh
Thành viên
27 Tháng sáu 2017
36
7
44
18
Long An

KHANHHOA1808

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
1 Tháng tám 2017
1,108
2,058
301
21
Thanh Hóa
Đại học Kinh tế Quốc dân

huyenlinh7ctqp

Phụ trách nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Cu li diễn đàn
17 Tháng mười hai 2015
3,032
4,687
764
19
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Đốt cháy hoàn toàn x (g) trong O2 dư thu được 5,36g hỗn hợp A gồm các Oxit của Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A và dung dịch HNO3 loãng thu được 2,224l khí không màu bay ra ở đktc (NO). Tính x (g) Fe ban đầu.
Nhưng mà cô mình chưa dạy đã cho bài này rồi...

Cái này dùng quy đổi cũng được nhé !
Quy đổi hỗn hợp A gồm Fe và [TEX]Fe_2O_3[/TEX]
[TEX]Fe+4HNO_3 ->Fe(NO_3)_3+NO+2H_2O[/TEX]
[TEX]Fe_2O_3+6HNO_3 -> 2Fe(NO_3)_3+3H_2O[/TEX]
[TEX]n_{NO}=0,01 (mol) -> n_{Fe}=0,01 (mol) -> m_{Fe}=0,56 (g)[/TEX]
[TEX]-> m_{Fe_2O_3}=5,36-0,56=4,8 (g) -> n_{Fe_2O_3}=0,03 (mol)[/TEX]
[TEX]-> \sum n_{Fe}=0,01+0,03.2=0,07 (mol) -> x=3,92 (g)[/TEX]
 
Top Bottom