dương minh nhựt

 1. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C37-Đ5-TN) Con lắc lò xo có độ cứng k=40N/m dao động điều hòa theo phương trình thẳng đứng với tần số góc là 10rad/s. Chọn gốc tọa độ O ở VTCB , chiều dương hướng lên và khi v=0 thì lò xo ko biến dạng. Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v =80cm/s la? A. 2.4N...
 2. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C45-TN-Đ5) Một vật dao động điều hòa x= A cos(4pi ft + alpha) thì động năng và thế năng của nó dao động biến thiên tuần hoàn với tần số:??? @taurussa
 3. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C44-Đ5-TN) Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(pi t+pi/2) cm, pha dao động của chất điểm tại thời điểm t =1s la????
 4. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C37-Đ3-TN) Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc bằng không ở 2 thời điểm liên tiếp là t1 =2.2s và t2 =2.9s. Tính từ thời điểm ban đầu (to =0) đến thời điểm t2 chất điểm đã đi qua VTCB??? A. 6 lần B. 5 lần C. 4 lần D. 3 lần
 5. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C38-TR6-TN) Một vật dao động điều hòa với pt x=3cos(5pi t-2pi/3) +1 (cm). Trong giây đầu tiên, vật đi qua vị trí N có x =1cm mấy lần???
 6. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C34-TR.6-TN) Một vật dao động điều hòa với phương trình x=10cos(4pi t+pi/8) . Biết thời điểm t có li độ là 4 cm. Li độ dao động ở thời điểm đó sau 0.25s là???
 7. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C32-TR.6-TN) Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=4cos(8pi t-2pi/3). Tốc độ trung bình của vật khi đi từ vị trí li độ x1 = -2can3 đến x2=2 căn 3 theo chiều dương bằng ??? Ps anh chij vẽ hộ em đường tròn lượng giác
 8. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C30-TR6-TN) Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x =4cos 4pi t(cm). Vận tốc trung bình của chất điểm trong 1/2s chu kì là??
 9. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C28-TR.6-TN) Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=5cos(2pi t-2pi/3) cm. Quãng đường vật đi được sau thời gian 2.4s kể từ thời điểm ban đầu là?? Ps em tính ra số xấu...
 10. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C26-TR.5-TN) một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x= 3cos(10t-pi/3). Sau thời gian 0.157s kể từ khi bắt đầu chuyển động quãng đường S vật đã đi là????
 11. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

  (C23-TR.5-TN) Một con lắc dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos(2pi t-pi/2) Kể từ lúc t= 0, quãng đường vật đi được sau 12.375s bang: A. 235cm B. 246.46cm C. 245.46 cm D. 247.5 cm Ps e tính ra 243.53 cm
 12. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  (C2-Đ2-TN) một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo 10 cm với tần số f=2 Hz. Ở thời điểm ban đầu t =0, vật chuyển động ngược chiều dương. Ở thời điểm t =2s, vật có gia tốc a=4 căn 3m/s^2. Lấy pi^2 =10. Phương trình dao động của vật là????
 13. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  Một con lắc đơn có chu kì dao động với biên độ góc nhỏ To=1.5s. Treo con lắc vào trần một chiếc xe đang chuyển động theo phương ngang thì khi ở VTCB dây treo con lắc hợp với phương ngang một góc \alpha =30 do. Chu ki dao dong cua con lac trong xe la???
 14. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  Một con lắc đơn được treo ở trần 1 thang máy .Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều và sau đó chậm dần đều với cùng 1 gia tốc thì chu kỳ dai động điều hòa của con lắc lần lượt là T1=2.4s, T2=1.8s. Lấy g = 9.8 m/s2.chu kỳ dao động của con lắc lúc con lắc đứng yên và gia tốc của thang máy là . ??
 15. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  (TN-C5) Một con lắc đơn dao động với chu kì 2(s) ở nhiệt độ 25 độ, biết hệ số nở dài dây treo con lắc \alpha =2.10^-5 (K^-1), khi nhiệt độ ở 20 độ thì sau một ngày đêm, đồng hồ sẽ chạy A, nhanh 2.004 s B. cham 2.004s C. cham 1.9996s D. nhanh 1.9996s
 16. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn

  (TN-C3) Một con lắc đơn dao động điều hòa trên mặt đất với chu kì To. Khi đưa con lắc lên độ cao h bằng 1/100 bán kính trái đất, coi nhiệt độ ko thay đổi. Chu kì con lắc ở độ cao h là A. T=1.01 To B. T=1.05 To C. T=1.03 To D. T=1.04 To
 17. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn- Con lắc đơn ảnh hưởng bởi nhiệt độ

  3. Một đồng hồ quả lắc đc xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86.4s. Phải điều chỉnh chiều dài dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng???
 18. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc đơn- Con lắc đơn ảnh hưởng bởi nhiệt độ

  2. Một con lắc đơn đếm giây có chu kì bằng 2s ở nhiệt độ 0 độ và ở nơi có gia tốc trọng trường là 9.81 m/s^2, biết hệ số nở dài là 1,8.10^-5 (K^-1). Độ dài của con lắc ở 0 độ và chu kì của con lắc ở cùng vị trí nhưng ở nhiệt độ 30 độ là bao nhiêu ????
 19. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc don

  (B7-D II) Đưa con lắc đơn đến một nơi có gia tốc g' thì tần số dao động giảm 3%. Tính gia tốc g' tại nơi đó biết g =9.86m/s^2?
 20. L

  Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc don

  (C18-TN) Khi qua VTCB, con lắc đơn có tốc độ v=100cm/s. Lấy g=10m/s^2 thì độ cao cực đại là? A. 2.5 cm B. 2cm C. 5cm D. 4cm P/S ANH CHỊ GIẢI THÍCH KĨ CHO EM Ạ///
Top Bottom