Toán 10 [Toán 10] Tịnh tiến đồ thị

N

nguyenbahiep1

giải............................................................

[laTEX]\frac{m-1}{2} < 1 \Rightarrow m < 3[/laTEX]
 
T

try_mybest

tìm tham số

tìm tham số a để hàm

$$y=\dfrac{1}{\sqrt{x+3a-2}+\sqrt{a+2-x}}$$ xác định trên [-1;1]
 
T

tmb12

ĐKXĐ: [tex]x + 3a - 2 \neq a + 2 - x[/tex]
[tex] \Leftrightarrow a \neq 2[/tex]
Giải hệ:
[tex]x + 3a - 2 \geq 0[/tex]
[tex]a + 2 - x \geq 0[/tex]
Được [tex]x \geq 2 - 3a[/tex] và [tex]x \leq a + 2[/tex]
Để hs xác định trên đoạn [-1;1]:
[tex] \Leftrightarrow - 1 \geq 2 - 3a \Leftrightarrow a \geq 1[/tex]
Và [tex] \Leftrightarrow 1 \leq a + 2 \Leftrightarrow - 1 \leq a[/tex]
Vậy a thuộc [-1;1]
p/s: hổng biết mình tính đúng hem nữa, bạn tính lại nhé, cách làm thì ổn rồi :D
 
9

95135784627

Giải và biện luận phương trình ???

Ai giúp mình làm 2 bài tập này nhé tk nhiều
$1/m^2x^-m(5m+1)-(5m+2)=0$
2/$(a+b)x^2-(a^2+4ab+b^2)x+2ab(a+b)=0$
 
Last edited by a moderator:
V

vivi27597

Ai giúp mình làm 2 bài tập này nhé tk nhiều
$1/m^2x^-m(5m+1)-(5m+2)=0$[TEX][/TEX]
2/$(a+b)x^2-(a^2+4ab+b^2)x+2ab(a+b)=0$

$1/m^2x^-m(5m+1)-(5m+2)=0$
[TEX]\Leftrightarrow m^2x - 5m^2 -6m -2 =0 (1)[/TEX]
* Nếu [TEX]m=0[/TEX], pt (1) trở thành: 0x -2=0 (vô nghiệm).
* Nếu [TEX]m\not= \ 0[/TEX], pt (1) có nghiệm duy nhất [TEX]x= \frac{5m^2+6m+2}{m^2}[/TEX].
Kết luận: Nếu [TEX]m =0[/TEX], pt vô nghiệm
Nếu [TEX]m \not= \ 0[/TEX], pt có nghiệm duy nhất [TEX]x= \frac{5m^2+6m+2}{m^2}[/TEX].
2/$(a+b)x^2-(a^2+4ab+b^2)x+2ab(a+b)=0$ (2)
* Nếu [TEX]a+b=0 \Leftrightarrow a=-b[/TEX], pt (2) trở thành: [TEX] 2b^2=0 \[/TEX] [TEX]\Rightarrow [/TEX]pt có nghiệm duy nhất [TEX]a=b=0[/TEX].
* Nếu [TEX]a+b \not= \ 0[/TEX]:
[tex]\large\Delta[/tex] = [TEX] (a^2+4ab+b^2)^2 - 8ab(a+b)^2 [/TEX]
[TEX]= [(a+b)^2 +2ab]^2 -8ab(a+b)^2[/TEX]
[TEX]= (a+b)^4 -4ab(a+b)^2+4a^2b^2[/TEX]
[TEX]= [(a+b)^2-2ab]^2 = (a^2+b^2)^2[/TEX]
Vì [TEX]a+b \not= \ 0[/TEX] nên [tex]\large\Delta >0[/tex].
Do đó pt(2) có 2 nghiệm phân biệt:
[TEX]x_1 = a+b[/TEX]
[TEX]x_2 = \frac{2ab}{a+b}[/TEX]
Kết luận: .....
 
H

hungyen97

kc giữa 2 điểm liên quan đến parabol

cho parabol (p) : y=x^2, cho A(-1;1) và B(3;9) tìm điểm M trên cung AB sao cho tam giác AMB có diện tích lớn nhất.
bài này mình tìm được điểm M là tiếp điểm của đường thẳng song song với AB tiếp xúc với (p) nhưng ko biết lí luận trình bày thế nào. Mọi người giúp mình với, nhớ viết rõ ràng một chút nhá.
 
0

0977728246nam

giup minh bai nay voi

xác định a,b để đường thảng d: y=ax+b
1. Đi qua M(3;-3) và song song với đường thẳng : y=-3x+1
2.Đi qua N(2;4) và vuông góc vói đường thẳng : y= 2x-1

minh không bik lam 2 con này nên các bạn đưng ghi đáp án ma giải lun chi minh bik nha thank.
 
N

nguyenbahiep1

xác định a,b để đường thảng d: y=ax+b
1. Đi qua M(3;-3) và song song với đường thẳng : y=-3x+1
2.Đi qua N(2;4) và vuông góc vói đường thẳng : y= 2x-1

minh không bik lam 2 con này nên các bạn đưng ghi đáp án ma giải lun chi minh bik nha thank.

[laTEX]cau 1 \\ \\ M \in (d) \Rightarrow -3 = 3a + b \\ \\ (d) // (y=-3x+1) \Rightarrow a = - 3 \\ \\ \Rightarrow b = 6 \\ \\ cau 2 \\ \\ N \in (d)\Rightarrow 4 = 2a + b \\ \\ (d) v (y=2x-1) \Rightarrow a.2 = - 1 \\ \\ a = - \frac{1}{2} \\ \\ \Rightarrow b = 5 [/laTEX]
 
Last edited by a moderator:
G

giahung341_14

xác định a,b để đường thảng d: y=ax+b
1. Đi qua M(3;-3) và song song với đường thẳng : y=-3x+1
2.Đi qua N(2;4) và vuông góc vói đường thẳng : y= 2x-1

minh không bik lam 2 con này nên các bạn đưng ghi đáp án ma giải lun chi minh bik nha thank.
1. Đường thẳng y = ax+b:
+Song song với y = -3x+1 \Rightarrow a = -3
+Đi qua M(3;-3) \Leftrightarrow -3.3+b=-3 \Leftrightarrow b = 3
Vậy y = -3x+3
2. Đường thẳng y = ax+b:
+Vuông góc với y = 2x-1 \Rightarrow a.2 = -1 \Leftrightarrow a = -1/2
+Đi qua N(2;4) \Leftrightarrow (-1/2).2+b = 4 \Leftrightarrow b = 5
Vậy y = (-1/2)x+5
 
V

vivi27597

Chứng minh hàm số đồng biến!

Chứng minh hàm số [TEX] 3x + \frac{1}{x^2+1}[/TEX] đồng biến trên [TEX](0; + \infty)[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenbahiep1

nếu đây là toán lớp 10

xét tỷ số

[laTEX]x_2 >x_1 > 0 \\ \\ A = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{3(x_2 -x_1) + \frac{1}{x_2^2+1} - \frac{1}{x_1^2+1} }{x_2-x_1} \\ \\ A = \frac{3(x_2 -x_1) + \frac{x_1^2-x_2^2}{(x_2^2+1)(x_1^2+1)} }{x_2-x_1} \\ \\ A = 3 - \frac{x_2+x_1}{(x_2^2+1)(x_1^2+1)} [/laTEX]

theo bunhia

[laTEX](x_2^2+1)(x_1^2+1) \geq (x_1+x_2)^2 \\ \\ \Rightarrow A \geq 3 - \frac{1}{x_1+x_2} \\ \\ x_1 +x_2 > 2 \Rightarrow A \geq 3 - \frac{1}{2} > 0 [/laTEX]

vậy có điều cần chứng minh
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenbahiep1

1. Đường thẳng y = ax+b:
+Song song với y = -3x+1 \Rightarrow a = -3
+Đi qua M(3;-3) \Leftrightarrow -3.3+b=-3 \Leftrightarrow b = 3
Vậy y = -3x+3
2. Đường thẳng y = ax+b:
+Vuông góc với y = 2x-1 \Rightarrow a.2 = -1 \Leftrightarrow a = -1/2
+Đi qua N(2;4) \Leftrightarrow (-1/2).2+b = 4 \Leftrightarrow b = 5
Vậy y = (-1/2)x+5

............................câu 1 b = 6 bạn ơi............................................................
 
V

vivi27597

[Toán 10]Chứng minh hàm số đồng biến

Chứng minh hàm số [TEX] f(x)= 3x+ \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}[/TEX] đồng biến trên [TEX](0; + \infty)[/TEX]
 
N

nguyenbahiep1

Cách làm như bài lần trước đã giải

[laTEX]x_2 > x_1 > 0 \\ \\ A = \frac{f(x_2) -f(x_1)}{x_2 -x_1} \\ \\ A = \frac{3(x_2-x_1) + \frac{\sqrt{x_1^2+1} - \sqrt{x_2^2+1}}{\sqrt{x_1^2+1}.\sqrt{x_2^2+1}}}{x_2-x_1} \\ \\ A = \frac{3(x_2-x_1) + \frac{x_1^2 - x_2^2}{(\sqrt{x_1^2+1} + \sqrt{x_2^2+1}) \sqrt{x_1^2+1}.\sqrt{x_2^2+1}}}{x_2-x_1} \\ \\ A = 3 - \frac{x_1 + x_2}{(\sqrt{x_1^2+1} + \sqrt{x_2^2+1}) \sqrt{x_1^2+1}.\sqrt{x_2^2+1}}}[/laTEX]


theo bunhia

[laTEX]\sqrt{(x_1^2+1)(x_2^2+1)} \geq x_1+x_2 \\ \\ \Rightarrow A \geq 3 - \frac{1}{\sqrt{x_1^2+1} + \sqrt{x_2^2+1}} \\ \\ A \geq 3 - \frac{1}{1+1}} > 0 \Rightarrow dpcm [/laTEX]
 
M

mrcrazy097

xét tính đơn điệu hàm số

xét tính đơn điệu của hàm sô:
a,$y=\dfrac{x+1}{x-1}$
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenbahiep1

xét tính đơn điệu của hàm sô:
a,[TEX]y=\frac{x+1}{x-1} [/TEX]

hàm này nghịch biến trên khoảng ( âm vô cùng , 1) hợp với ( 1 đến dương vô cùng )

làm cách lớp 10 như sau :[laTEX] f(x) = \frac{x+1}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1} \\ \\ TH_1: x_2 > x_1> 1 \\ \\ A = \frac{f(x_2) -f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{-2}{(x_1-1)(x_2-1)}< 0 \\ \\ TH_2: 1>x_2 > x_1 \\ \\ A = \frac{f(x_2) -f(x_1)}{x_2-x_1}=\frac{-2}{(x_1-1)(x_2-1)} < 0 [/laTEX]
 
Last edited by a moderator:
M

mamcay

[Toán 10]xác định parabol $y=mx^2-(4m-1)x+4m-1$ với m#0 biết p luôn tiếp xúc với 1 đường thẳng cố đị

xác định parabol $y=mx^2-(4m-1)x+4m-1$ với m#0 biết p luôn tiếp xúc với 1 đường thẳng cố định
 
Last edited by a moderator:
T

trung70811av

bài toán về họ của đường thẳng

bài 1 : cho 2 đường thẳng :
[TEX]y=mx+m-2[/TEX] [TEX](\large\Delta_{m})[/TEX]
[TEX]y=-\frac{x}{m}+1[/TEX] [TEX](d_m)[/TEX]
. a,CMR [TEX]\large\Delta_{m} \bot d_m[/TEX]
b,gọi I=/[TEX]\large\Delta_{m} \cap d_m[/TEX]
CMR :[TEX]\forall[/TEX] m khác 0 , I thuộc 1 điểm cố định
 
Last edited by a moderator:
V

vitugaycanh

1 số thắc mắc về pt bậc 2

*các trường hợp nào thì pt bậc 2 có 1 nghiệm
*khi mà pt bậc 4 khộng có tồng hệ số =0, thì làm sao để biện luận
 
Top Bottom