Toán 10 [Toán 10] Tịnh tiến đồ thị

L

laothinga

toan 10 pt hồi qui

cho pt: $x^4 -(3m+4)x^2+m^2=0$

tìm m để pt có vô ngo,1ngo , 2ngo, 3ngo, 4ngo
 
Last edited by a moderator:
N

noinhobinhyen

Đây là pt trùng phương , đặt $x^2 =t \geq 0$

+pt ban đầu vô nghiệm khi :

pt bậc hai ản t vô nghiệm hoặc có 2 nghiệm cùng âm

+pt ban đầu có 1 nghiệm khi :

pt bậc hai ẩn t có nghiệm là 0 , nghiệm còn lại ko dương

+pt ban đầu có 2 nghiệm khi :

pt bậc hai ẩn t có 2 nghiệm trái dấu hoặc nghiệm kép dương

+pt ban đầu có 3 nghiệm khi :

pt bậc hai ẩn t có nghiệm bằng 0 , nghiệm kia dương

+pt ban đầu có 4 nghiệm khi :

pt bậc hai ẩn t có nghiệm dương phân biệt
 
Last edited by a moderator:
T

tr_sasuke2000

Bài toán giải và biện luận phương trình quy về phương trình bật nhất một ẩn

[tex]\frac{1}{x - a} + \frac{1}{x - b} + \frac{1}{x + a + b} = \frac{3}{x}[/tex]
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenbahiep1

latex.php

[laTEX]\frac{(x-b)(x+a+b) + (x-a)(x+a+b) + (x-a)(x-b)}{(x-a)(x-b)(x+a+b)} = \frac{3}{x} \\ \\ \frac{3x^2 +ab -(a+b)^2}{(x-a)(x-b)(x+a+b)} = \frac{3}{x} \\ \\ 3x^3 + x[ab -(a+b)^2)] = 3[x^2 -(a+b)x + ab] (x+a+b) \\ \\ -x .(a^2+b^2+ab) = 3.( ab-(a+b)^2).x + 3ab.(a+b) \\ \\ 2 (a^2+b^2+ab).x = 3ab.(a+b)[/laTEX]

đến đây là công việc của bạn rồi
 
J

jennyhan2001

hàm số

tìm m để hàm số [TEX]y = \frac{x + m}{2m + 1 - x}[/TEX] xác định trên (-1;0)tìm hàm số bậc hai (P): [TEX]y = ax^2 + bx + c[/TEX] biết rằng hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 và (P) cắt đường thẳng y = -2x + 6 tại hai điểm có tung độ là 2 và 10
 
Top Bottom