Toán 10 [Toán 10] Tịnh tiến đồ thị

A

anhnd1102

Untitled-3.png
[/IMG]

PT bậc 2 có 1 nghiệm khi


Theo mình thì nó như thế này ko biết có đúng ko nữa :D
 
P

pttruyen_1997

Cùng học tập

Mình biết mk viết cái này là trái vs quy định diễn đàn nhưng mong ad tha thứ

Mk cảm thấy về phần phương trình và hệ phương trình có nhiều dạng khó
Ai có tài liệu ji cho mk xem đc ko?
Ai có về phương trình đẳng cấp bậc 2 cho mk vài tài liệu nhé
Liên hệ : boynhaquenb@gmail.com
Tks mọi ng`
 
S

snowkontrai

A

Pt bậc 4 [TEX]ax^4+bx^3+cx^2+dx+e[/TEX]
Nếu có nghiệm hữu tỉ thì nghiệm đó phải là ước của [TEX]\frac{e}{a}[/TEX]
Bạn thử nghiên cứu thêm nhé
 
N

nguyenbahiep1

gọi đt thẳng đó là $y=x+k$

$x+k=mx^2-(4m-1)x+4m-1$

$\Leftrightarrow mx^2-(4m-2)x-1-k=0$

$\Delta'=(2m-1)^2+4+4k=4m^2+4k+5=0$

m thay đổi thì k thay đổi , chứng tỏ đường thẳng đó ko cố định

à , mà đề yêu cầu tìm $m$ à . m=... thì k=...parabol đó tiếp xúc với đường thẳng cố đinh ,

đường thẳng cố định

[laTEX]y = ax+ b \\ \\ m.x^2 -(4m-1)x +4m-1 = ax+b \\ \\ m.x^2 -(4m-1+a)x + 4m-1 - b = 0 \\ \\ \Delta = 0 \forall m \\ \\ 16m^2 +1+a^2-8m +8ma -2a - 16m^2 + 4m(1+b) = 0 \\ \\ m ( 4+4b+8a -8) +1 + a^2 -2a = 0 \\ \\ a^2 -2a+1 = 0 \Rightarrow a = 1 \\ \\ 8a+4b -4 = 0 \Rightarrow b = -1 [/laTEX]

vậy parabol luôn tiếp xúc với đường thẳng

[laTEX] y = x-1[/laTEX]

Anh làm đúng rồi nhưng đừng ấn nút
quote.gif

Để Mod xác nhận chứ
 
Last edited by a moderator:
V

votinhh

Một bài toán lớp 10

Mời các bạn cho ý kiến về bài giải sau
Bài toán: Tìm m để pt (m-1).x^2-2(m-1).x+m=0 có hai nghiệm dương phân biệt

Lời giải: Yêu cầu bài toán \Leftrightarrowm khac 1 , denta dương, p dương và S dương.

Sau khi tính toán và rút gọn ta được kết quả m < 0
 
N

nguyenbahiep1

Mời các bạn cho ý kiến về bài giải sau
Bài toán: Tìm m để pt (m-1).x^2-2(m-1).x+m=0 có hai nghiệm dương phân biệt

Lời giải: Yêu cầu bài toán \Leftrightarrowm khac 1 , denta dương, p dương và S dương.

Sau khi tính toán và rút gọn ta được kết quả m < 0

cách giải thì đúng rồi

làm cụ thể

[laTEX]m \not=1 \\ \\ \Delta' = m^2-2m+1 -m^2 +m = 1-m > 0 \Rightarrow m < 1 \\ \\ P = \frac{m}{m-1} > 0 \Rightarrow m >1 , m < 0 \\ \\ S > 0 \Rightarrow 2 > 0 \forall m \in R \\ \\ dapan : m < 0 [/laTEX]


vậy đáp án cũng đúng
 
L

lecongcanh

Hỏi bài

cho h/s y = (x + 1)/(x -m +2)
1. Tìm m để hàm số xác định trên [-1;1)
2. Tìm m để h/s xác định trên [0;+\infty).
 
Y

yugikaitou143

y=f(x)=(x + 1)/(x -m +2) xác định khi x-m+2 khác 0
=> x khác m-2 (1)

a) f(x) x/định trên [-1;1) => -1\leqx<1 (2)
(1)(2) => m-2<-1 v m-2\geq1 => m<1 v m\geq3

b) f(x) x/định trên [0;+\infty) => x\geq0 (3)
(1)(3) => m-2<0 => m<2
 
C

chuot_con_97

giải phương trình bậc ba va bậc 2 (lớp 10)

bài 1 Cho phương trình $x^3+ (m-1)x^2 - 3mx + 2m - 4 =0 (1)$

a/ chứng tỏ rằng phương trình (1) có một nghiệm không phụ thuộc vào m

b/ tìm m để tập nghiệm của phương trình (1) có đúng 2 giá trị

bài 2 khi $m \geq -2$, tìm nghiệm bé nhất (có thể) của phương trình $3x^2 - (m + 23)x + 2m+22=0$
;);););)
 
Last edited by a moderator:
N

nhatkytuoiteen

các bạn có thể cho mình tham gia nhóm được không? mình rất muốn được tham gia! mong các bạn giúp đỡ nhiều!
 
N

nguyenvietminh2002hn

Với , kiểm tra xem

Hàm số ko chẵn , ko lẻ.

Nếu chuyển sang bước 3.Tính và so sánh với

Nếu Hàm số chẵn.

Nếu Hàm số lẻ.

Nếu ko thuộc các TH trên thì hàm số k
 
H

happy.swan

Bài 1a/ bạn cho m hai giá trị bất kì sau đó tìm nghiệm phương trình nếu nghiêm như nhau trong mọi trường hợp thì kết luận phương trình có nghiệm x không phụ thuộc vào m,
 
P

phamquanghung1997

Xét tính đồng biến nghịch biến

Xét tính đồng biến nghịch biến :

y = căn x - căn(x + 3) trên (0; + vô cực )

Ai giải giùm mình đc ko khó biến đổi wá


Mình đang cần gấp lắm :(( ai giải đc tks trước
 
N

nguyenbahiep1

Xét tính đồng biến nghịch biến :

y = căn x - căn(x + 3) trên (0; + vô cực )

Ai giải giùm mình đc ko khó biến đổi wá

Mình đang cần gấp lắm :(( ai giải đc tks trước

cách làm lớp 10

[laTEX]\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1} - (\sqrt{x_2+3} -\sqrt{x_1+3}) }{x_2-x_1} \\ \\ \frac{\frac{x_2-x_1}{\sqrt{x_2}+\sqrt{x_1}} - \frac{x_2-x_1}{\sqrt{x_2+3} +\sqrt{x_1+3}} }}{x_2-x_1} \\ \\ \frac{\sqrt{x_2+3} +\sqrt{x_1+3}-\sqrt{x_2} -\sqrt{x_1}}{(\sqrt{x_2+3} +\sqrt{x_1+3})(\sqrt{x_2}+\sqrt{x_1})} > 0 [/laTEX]

vậy hàm đồng biến trên khoảng đang xét
 
P

phamquanghung1997cách làm lớp 10

[laTEX]\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1} - (\sqrt{x_2+3} -\sqrt{x_1+3}) }{x_2-x_1} \\ \\ \frac{\frac{x_2-x_1}{\sqrt{x_2}+\sqrt{x_1}} - \frac{x_2-x_1}{\sqrt{x_2+3} +\sqrt{x_1+3}} }}{x_2-x_1} \\ \\ \frac{\sqrt{x_2+3} +\sqrt{x_1+3}-\sqrt{x_2} -\sqrt{x_1}}{(\sqrt{x_2+3} +\sqrt{x_1+3})(\sqrt{x_2}+\sqrt{x_1})} > 0 [/laTEX]

vậy hàm đồng biến trên khoảng đang xét

tks bạn nhìu nhưng mình vẫn chưa hỉu dòng thứ 3 bạn có thể giải thix tại sao 1 đống đó lại > 0 đc ko ??
 
T

tryvatly

[TOÁN 10] TÌM m để HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN?

Cho hs y= x^2 -2(m+1)x +m^2-2m+1
Tìm m để hs đôg` biến trên (5; + vôcùng)

Mình cần gấp trưa nay ktra 1 tiết rồi :)
 
N

nguyenbahiep1

Cho hs y= x^2 -2(m+1)x +m^2-2m+1
Tìm m để hs đôg` biến trên (5; + vôcùng)

Mình cần gấp trưa nay ktra 1 tiết rồi :)

hệ số a = 1 > 0

vậy hàm đồng biến từ

[laTEX](m+1 , +\infty)[/laTEX]

vậy muốn hàm đồng biến trên

[laTEX]( 5, , +\infty)[/laTEX]

thì

[laTEX]m+1 \leq 5 \Rightarrow m \leq 4[/laTEX]
 
Last edited by a moderator:
K

khoidk02

Giải phương trình

Giải phương trình $\sqrt{2(x^2+3x+2)} = \dfrac{x^2+x}{3}$
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom