Ngoại ngữ Phương pháp làm bài tập đọc hiểu Tiếng Anh

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Vâng ạ mà chả hiểu gì cả
Chị hiểu rồi, e lưu ý lần sau đăng bài ở topic mới nhé. Ở đây là thảo luận phần đọc hiểu rồi :D
1/Kai,your file have been.........oh no wanna cry virus
2/On boxing day in earlier time,servants were given their "christmas box",a gift or money from their.........
Cô giáo cho 2 câu kiến thức thực tế ai giúp với
1/ attacked
2/ wallet
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây là key bài đọc hiểu "WATER" nhé :D
Lưu ý, câu 2 chị chỉnh lại đáp án C để mấy đứa khỏi tranh luận :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Anh Hi @orangery @Lưu Thị Thu Kiều @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Eddie225 @Tuấn Nguyễn Nguyễn
WATER

There’s much more water than land on the (31) ___ of the earth. The seas and oceans cover nearly (32) ___ of the whole world, and only one-fifth of (33) ___ land. If you traveled over the earth in different directions, you would have to spend (34) ___ more of your time (35) ___ on water that on roads or railways. We sometimes forget that for every mile of land (36) ___ four miles of water.

There’s so much water in the surface of our earth that we (37) ___ to use two words to describe. We use the word SEAS (38) ___ those parts of water surface which (39) ___ only few hundreds of mile, the word OCEANS to describe the huge area of water (40) ___ are thousands of miles wide and very deep.

1. A. cover B. surface C. outer D. outside

2. A. four-fives B. four-fifth C. four-fifths D. fourth-fifths

3. A. it is B. it’s C. its D. them are

4. A. many B. much C. few D. too

5. A. to move B. move C. moved D. moving

6. A. there are B. there is C. there has D. have

7. A. must B. should C. have D. would

8. A. describing B. describes C. describe D. to describe

9. A. is B. are C. has D. will be

10. A. that’s B. which C. where D. whose
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Nào cùng làm tiếp bài đọc hiểu để vững vàng cho kì thi vào 10 nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @hoangnga2709 @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @orangery @Anh Hi
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
 

orangery

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng mười hai 2015
422
357
229
18
Quảng Nam
$\color{green}{\text{C-o-s-mos}}$
Bài làm của em đâyyyyy
A VISIT TO LONDON


Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
 
  • Like
Reactions: baochau1112

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,382
9
4,324
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Lưu Thị Thu Kiều

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2017
710
1,214
249
Bắc Ninh
$\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$
Nào cùng làm tiếp bài đọc hiểu để vững vàng cho kì thi vào 10 nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @hoangnga2709 @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @orangery @Anh Hi
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shopJane’s family decided togo to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work . have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
 

Lù Nguyễn Thanh Thảo

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2017
82
51
46
20
Cần Thơ
Nào cùng làm tiếp bài đọc hiểu để vững vàng cho kì thi vào 10 nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @hoangnga2709 @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @orangery @Anh Hi
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Tuấn Nguyễn Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tư 2017
449
256
96
20
Hà Nam
THPT
Nào cùng làm tiếp bài đọc hiểu để vững vàng cho kì thi vào 10 nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @hoangnga2709 @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @orangery @Anh Hi
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Bài làm của em đâyyyyy
A VISIT TO LONDON


Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
E làm đúng 9/10 nhé ^^
Jane’s family decided togo to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work . have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
E làm đúng 8/10 nhé ^^
E ơi, copy ra @@
"Nào cùng làm tiếp bài đọc hiểu để vững vàng cho kì thi vào 10 nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @hoangnga2709 @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @orangery @Anh Hi
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop"
E làm đúng 7/10 nhé
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
E làm đúng 7/10 nhé ^^
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,382
9
4,324
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
E làm đúng 9/10 nhé ^^

E làm đúng 8/10 nhé ^^

E ơi, copy ra @@
"Nào cùng làm tiếp bài đọc hiểu để vững vàng cho kì thi vào 10 nào :D
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop"
E làm đúng 7/10 nhé

E làm đúng 7/10 nhé ^^
Chị bỏ rơi e rồi :( * hờn on mode*
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Nào cùng làm tiếp bài đọc hiểu để vững vàng cho kì thi vào 10 nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @hoangnga2709 @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @orangery @Anh Hi
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
Á chị thấy rồi :D
Hehe, e thông cảm, già rồi lẩm cẩm :D
E làm đúng 9/10 nhé ^^
A VISIT TO LONDON

Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
E làm đúng 10/10 nha :D
 

Lù Nguyễn Thanh Thảo

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2017
82
51
46
20
Cần Thơ
Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
em nhầm
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop
em nhầm
E làm đúng 7/10 nha ^^
E xem lại câu 6, câu 8 và câu 9 nhé ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
3. A. makes B. thinks C. does D. seems
8. A. the B. a which C. is a D. a
9. A. with B. and C. or D. to
E làm vẫn sai câu 8 rồi.
Ở đây chúng ta chỉ dùng mạo từ "a" thôi e ^^
6. A. have B. has C. with D. to with

8. A. the B. a which C. is a D. a

9. A. with B. and C. or D. to
Tương tự e cx sai câu 8, ở đây chúng ta chỉ cần mạo từ "a" thôi á ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây chị sẽ úp nhanh key của bài tập đọc hiểu lần này ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @orangery @Một Nửa Của Sự Thật
Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel __(6)__ two hundred rooms. From there, they can __(7)__ reach Hyde Park, __(8)__ very big park in London. In here, people can buy from a needle __(9)__ an elephant in two best__(10)__ streets, Regent Street and Oxford Street.

1. A. do B. make C. work D. have

2. A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

3. A. makes B. thinks C. does D. seems

4. A. that B. is that C. that is D. that was

5. A. for B. on C. in D. to

6. A. have B. has C. with D. to with

7. A. easiness B. easily C. easy D. uneasy

8. A. the B. a which C. is a D. a
=> Dùng "a" vì danh từ theo sau chưa xác định (phải đc nhắc ở phía trc mới đc coi là xác định) Ngoài ra, ở đây đã có động từ chính là "can reach" do đó, KHÔNG ĐƯỢC dùng thêm động từ nào nữa => Đáp án C sai


9. A. with B. and C. or D. to

10. A. shopping B. selling C. trading D. shop

P/s: Mấy e vẫn chưa thấu đáo câu này thì trích lại nhé.
 
  • Like
Reactions: Anh Hi and Eddie225

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Ok, guys, hãy tiếp tục với các bài tập đọc hiểu nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Tú Linh @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Một Nửa Của Sự Thật @Eddie225 @orangery @Vô Vị

Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fond __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
 
Last edited:
Top Bottom