Ngoại ngữ Phương pháp làm bài tập đọc hiểu Tiếng Anh

orangery

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng mười hai 2015
422
357
229
18
Quảng Nam
$\color{green}{\text{C-o-s-mos}}$
There’s much more water than land on the (31) ___ of the earth. The seas and oceans cover nearly (32) ___ of the whole world, and only one-fifth of (33) ___ land. If you traveled over the earth in different directions, you would have to spend (34) ___ more of your time (35) ___ on water that on roads or railways. We sometimes forget that for every mile of land (36) ___ four miles of water.

There’s so much water in the surface of our earth that we (37) ___ to use two words to describe. We use the word SEAS (38) ___ those parts of water surface which (39) ___ only few hundreds of mile, the word OCEANS to describe the huge area of water (40) ___ are thousands of miles wide and very deep.

1. A. cover B. surface C. outer D. outside

2. A. four-fives B. four-fifth C. four fifths D. fourth-fifths

3. A. it is B. it’s C. its D. them are

4. A. many B. much C. few D. too

5. A. to move B. move C. moved D. moving

6. A. there are B. there is C. there has D. have

7. A. must B. should C. have D. would

8. A. describing B. describes C. describe D. to describe

9. A. is B. are C. has D. will be

10. A. that’s B. which C. where D. whose

Có gì sai thì giải lại giúp e nha :)
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
2. A. four-fives B. four-fifth C. four fifths D. fourth-fifths

3. A. it is B. it’s C. its D. them are

5. A. to move B. move C. moved D. moving

6. A. there are B. there is C. there has D. have

9. A. is B. are C. has D. will be
2. phải là four-fifths nha ^^
3. ở đây ta cần 1 TTSH nên chọn C. its
5. câu này chọn D. moving
6. vì nước ko đếm đc nên dùng there is
9. chọn A. is
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,972
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
WATER

There’s much more water than land on the (31) ___ of the earth. The seas and oceans cover nearly (32) ___ of the whole world, and only one-fifth of (33) ___ land. If you traveled over the earth in different directions, you would have to spend (34) ___ more of your time (35) ___ on water that on roads or railways. We sometimes forget that for every mile of land (36) ___ four miles of water.

There’s so much water in the surface of our earth that we (37) ___ to use two words to describe. We use the word SEAS (38) ___ those parts of water surface which (39) ___ only few hundreds of mile, the word OCEANS to describe the huge area of water (40) ___ are thousands of miles wide and very deep.

1. A. cover B. surface C. outer D. outside

2. A. four-fives B. four-fifth C. four fifths D. fourth-fifths

3. A. it is B. it’s C. its D. them are

4. A. many B. much C. few D. too

5. A. to move B. move C. moved D. moving

6. A. there are B. there is C. there has D. have

7. A. must B. should C. have D. would

8. A. describing B. describes C. describe D. to describe

9. A. is B. are C. has D. will be

10. A. that’s B. which C. where D. whose
E làm đúng 9/10. E xem lại câu 9 nhé.
Để chị giải thích luôn lí do vì sao dùng "is" mà ko phải đáp án nào khác nhé :D
E để ý cả cái câu chị bôi xanh ấy, từ "which" là dùng để nối cả mệnh đề trc dấu phẩy. Mệnh đề đó có nghĩa là "Chúng ta sử dùng từ SEAS để mô tả những phần trên bề mặt nước" ... và đến vế sau. Nó chỉ chiếm vài trăm dặm. E có thể nhận thấy, cái này là 1 điều hiển nhiên => dùng thì HTĐ. Mà vì nước là danh từ ko đếm được nên dùng từ "is" e nhé :D
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,972
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
"WATER

There’s much more water than land on the (31) ___ of the earth. The seas and oceans cover nearly (32) ___ of the whole world, and only one-fifth of (33) ___ land. If you traveled over the earth in different directions, you would have to spend (34) ___ more of your time (35) ___ on water that on roads or railways. We sometimes forget that for every mile of land (36) ___ four miles of water.

There’s so much water in the surface of our earth that we (37) ___ to use two words to describe. We use the word SEAS (38) ___ those parts of water surface which (39) ___ only few hundreds of mile, the word OCEANS to describe the huge area of water (40) ___ are thousands of miles wide and very deep.

1. A. cover B. surface C. outer D. outside

2. A. four-fives B. four-fifth C. four fifths D. fourth-fifths

3. A. it is B. it’s C. its D. them are

4. A. many B. much C. few D. too

5. A. to move B. move C. moved D. moving

6. A. there are B. there is C. there has D. have

7. A. must B. should C. have D. would

8. A. describing B. describes C. describe D. to describe

9. A. is B. are C. has D. will be

10. A. that’s B. which C. where D. whose"
E làm đúng 8/10 nhé. E xem lại câu 5 và câu 7 đi ^^
Câu 5, sau spend dùng Ving e ạ
Câu 7, sau modal verb ko có giới từ "to" đâu e. Hoặc là have hoặc là ought thôi ^^ Liếc lên nhìn đáp án, có từ "have" thì khoanh luôn còn ngại ngùng chi :D
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,972
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
There’s much more water than land on the (31) ___ of the earth. The seas and oceans cover nearly (32) ___ of the whole world, and only one-fifth of (33) ___ land. If you traveled over the earth in different directions, you would have to spend (34) ___ more of your time (35) ___ on water that on roads or railways. We sometimes forget that for every mile of land (36) ___ four miles of water.

There’s so much water in the surface of our earth that we (37) ___ to use two words to describe. We use the word SEAS (38) ___ those parts of water surface which (39) ___ only few hundreds of mile, the word OCEANS to describe the huge area of water (40) ___ are thousands of miles wide and very deep.

1. A. cover B. surface C. outer D. outside

2. A. four-fives B. four-fifth C. four fifths D. fourth-fifths

3. A. it is B. it’s C. its D. them are

4. A. many B. much C. few D. too

5. A. to move B. move C. moved D. moving

6. A. there are B. there is C. there has D. have

7. A. must B. should C. have D. would

8. A. describing B. describes C. describe D. to describe

9. A. is B. are C. has D. will be

10. A. that’s B. which C. where D. whose

Có gì sai thì giải lại giúp e nha :)
E làm đúng 5/10. E xem lại câu 2, câu 3, câu 5, câu 6, câu 9 nhé.
Rồi, bây giờ e thử làm lại cho chị xem. Nếu chưa làm đc thì hỏi lại cho chị giải thích nhé :D
 

orangery

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng mười hai 2015
422
357
229
18
Quảng Nam
$\color{green}{\text{C-o-s-mos}}$
E làm đúng 5/10. E xem lại câu 2, câu 3, câu 5, câu 6, câu 9 nhé.
Rồi, bây giờ e thử làm lại cho chị xem. Nếu chưa làm đc thì hỏi lại cho chị giải thích nhé :D
E sửa lại nha
Câu 2 : D --> nghĩa là bốn phần năm đúng k ạ
Câu 3: Câu này e không biết chọn như nào vì e nghĩ phải là " only one-fifth of it is land. "
it ở đây là chỉ "world" ; còn phía sau là land e nghĩ đây cũng là số ít nên dùng is ạ :)
Câu 5 : D ---> Vì phía trc là "spend" nên phải dùng V-ing
Câu 6: B ---> Do là "every" nên phải là there is
Câu 9 : Câu này e chọn bừa nên k biết đáp án nào đúng nữa :D
 
  • Like
Reactions: baochau1112

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,382
9
4,324
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
WATER

There’s much more water than land on the (31) ___ of the earth. The seas and oceans cover nearly (32) ___ of the whole world, and only one-fifth of (33) ___ land. If you traveled over the earth in different directions, you would have to spend (34) ___ more of your time (35) ___ on water that on roads or railways. We sometimes forget that for every mile of land (36) ___ four miles of water.

There’s so much water in the surface of our earth that we (37) ___ to use two words to describe. We use the word SEAS (38) ___ those parts of water surface which (39) ___ only few hundreds of mile, the word OCEANS to describe the huge area of water (40) ___ are thousands of miles wide and very deep.

1. A. cover B. surface C. outer D. outside

2. A. four-fives B. four-fifth C. four fifths D. fourth-fifths

3. A. it is B. it’s C. its D. them are

4. A. many B. much C. few D. too

5. A. to move B. move C. moved D. moving

6. A. there are B. there is C. there has D. have

7. A. must B. should C. have D. would

8. A. describing B. describes C. describe D. to describe

9. A. is B. are C. has D. will be

10. A. that’s B. which C. where D. whose
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,972
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
E sửa lại nha
Câu 2 : D --> nghĩa là bốn phần năm đúng k ạ
Câu 3: Câu này e không biết chọn như nào vì e nghĩ phải là " only one-fifth of it is land. "
it ở đây là chỉ "world" ; còn phía sau là land e nghĩ đây cũng là số ít nên dùng is ạ :)
Câu 5 : D ---> Vì phía trc là "spend" nên phải dùng V-ing
Câu 6: B ---> Do là "every" nên phải là there is
Câu 9 : Câu này e chọn bừa nên k biết đáp án nào đúng nữa :D
Ko e, câu này là 2C mới đúng =)) Câu này một phần lỗi của chị, chị thiếu dấu gạch ngang :D hehe
Câu 3, hiểu đơn giản là sở hữu của vật nên dùng its e nhé :D
Câu 5, you're right :D
Câu 6, I can't agree more :D
Câu 9, để chị giải thích luôn lí do vì sao dùng "is" mà ko phải đáp án nào khác nhé :D
E để ý cả cái câu chị bôi xanh ấy, từ "which" là dùng để nối cả mệnh đề trc dấu phẩy. Mệnh đề đó có nghĩa là "Chúng ta sử dùng từ SEAS để mô tả những phần trên bề mặt nước" ... và đến vế sau. Nó chỉ chiếm vài trăm dặm. E có thể nhận thấy, cái này là 1 điều hiển nhiên => dùng thì HTĐ. Mà vì nước là danh từ ko đếm được nên dùng từ "is" e nhé :D
 
  • Like
Reactions: orangery

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,972
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
WATER

There’s much more water than land on the (31) ___ of the earth. The seas and oceans cover nearly (32) ___ of the whole world, and only one-fifth of (33) ___ land. If you traveled over the earth in different directions, you would have to spend (34) ___ more of your time (35) ___ on water that on roads or railways. We sometimes forget that for every mile of land (36) ___ four miles of water.

There’s so much water in the surface of our earth that we (37) ___ to use two words to describe. We use the word SEAS (38) ___ those parts of water surface which (39) ___ only few hundreds of mile, the word OCEANS to describe the huge area of water (40) ___ are thousands of miles wide and very deep.

1. A. cover B. surface C. outer D. outside

2. A. four-fives B. four-fifth C. four fifths D. fourth-fifths

3. A. it is B. it’s C. its D. them are

4. A. many B. much C. few D. too

5. A. to move B. move C. moved D. moving

6. A. there are B. there is C. there has D. have

7. A. must B. should C. have D. would

8. A. describing B. describes C. describe D. to describe

9. A. is B. are C. has D. will be

10. A. that’s B. which C. where D. whose
E làm đúng 7/10. E xem lại câu 2, câu 3 và câu 9 nhé :D
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,972
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,972
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Câu 3 và 9 thì e hiểu rồi lúc đầu em cũng khoanh như chị nhưng sau đó đọc mệnh đề đằng sau cảm giác sai sai nên mới sửa
Hì, hiểu là tốt rồi. Nhưng cảm giác ko chắc chắn nó hơi bị kinh khủng vì nó khiến chúng ta ko vững vàng trong tâm lý thi cử :)
Chị nói kĩ về câu 3 với câu 9 nhé!
Câu 3, vì là sở hữu của vật nên dùng "its" :D
Câu 9, e để ý cả cái câu này " We use the word SEAS (38) ___ those parts of water surface which (39) ___ only few hundreds of mile," từ "which" là dùng để nối cả mệnh đề trc dấu phẩy. Mệnh đề đó có nghĩa là "Chúng ta sử dùng từ SEAS để mô tả những phần trên bề mặt nước" ... và đến vế sau. Nó chỉ chiếm vài trăm dặm. E có thể nhận thấy, cái này là 1 điều hiển nhiên => dùng thì HTĐ. Mà vì nước là danh từ ko đếm được nên dùng từ "is" e nhé :D
 
  • Like
Reactions: S I M O

Saukhithix2

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2017
250
256
51
1/Kai,your file have been.........oh no wanna cry virus
2/On boxing day in earlier time,servants were given their "christmas box",a gift or money from their.........
Cô giáo cho 2 câu kiến thức thực tế ai giúp với
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,972
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1/Kai,your file have been.........oh no wanna cry virus
2/On boxing day in earlier time,servants were given their "christmas box",a gift or money from their.........
Cô giáo cho 2 câu kiến thức thực tế ai giúp với
Là sao e? là tìm 1 từ thích hợp điền vào chỗ trống hả?
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,382
9
4,324
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1/Kai,your file have been.........oh no wanna cry virus
2/On boxing day in earlier time,servants were given their "christmas box",a gift or money from their.........
Cô giáo cho 2 câu kiến thức thực tế ai giúp với
1Cracking? 2Boss
Hình như cô giáo bạn là EXO-L
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,972
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Được rồi, chị úp key chuẩn cho bài đọc này nha ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Lưu Thị Thu Kiều @Eddie225 @Tuấn Nguyễn Nguyễn @orangery @Anh Hi @Lù Nguyễn Thanh Thảo @day and night
WATER

There’s much more water than land on the (31) ___ of the earth. The seas and oceans cover nearly (32) ___ of the whole world, and only one-fifth of (33) ___ land. If you traveled over the earth in different directions, you would have to spend (34) ___ more of your time (35) ___ on water that on roads or railways. We sometimes forget that for every mile of land (36) ___ four miles of water.

There’s so much water in the surface of our earth that we (37) ___ to use two words to describe. We use the word SEAS (38) ___ those parts of water surface which (39) ___ only few hundreds of mile, the word OCEANS to describe the huge area of water (40) ___ are thousands of miles wide and very deep.

1. A. cover B. surface C. outer D. outside

2. A. four-fives B. four-fifth C. four fifths D. fourth-fifths

3. A. it is B. it’s C. its D. them are

4. A. many B. much C. few D. too

5. A. to move B. move C. moved D. moving

6. A. there are B. there is C. there has D. have

7. A. must B. should C. have D. would

8. A. describing B. describes C. describe D. to describe

9. A. is B. are C. has D. will be

10. A. that’s B. which C. where D. whose
 
Top Bottom