[Hóa] Tổng hợp < có giải>

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi giotbuonkhongten, 2 Tháng hai 2011.

Lượt xem: 59,457

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Những bài trả lời m sẽ gộp lại thành kho bài có giải. Nếu có thể các bạn tham gia giải bài tập để làm phong phú hơn. Thanks :)


  Mọi người post đáp án tại đây :)
  ko spam và bình luận :) Thanks

  Mã số chìa khóa là số thứ tự bài tập được post lên

  Ko phải tùy chọn :)

  Thông cảm vì sự thiếu sót trong khâu tổ chức < luật chơi> :)
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2011
 2. huutrang1993

  huutrang1993 Guest

  0,02 mol X t/dụng 0,04 mol NaOH nên X là este 2 chức
  1 muối và 1 ancol số mol bằng số mol este nên muối 2 chức và ancol 2 chức
  Gọi công thức X là R-(COO)_2-R'
  0,02 mol X cần 0,04 mol NaOH
  0,015 mol X cần 0,03 mol KOH
  [TEX]M_{R-(COOK)_2}=\frac{3,33}{0,015}=222 \Rightarrow R=56 (C_4H_8) [/TEX]
  [TEX]M_{R-(COO)_2-R'}=\frac{2,58}{0,015}=172 \Rightarrow R'=28 (C_2H_4)[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow X: C_4H_8(COO)_2C_2H_4 \Rightarrow D[/TEX]
   
 3. Mướp khai xuân :x

  +cho hỗn hợp t/dung với dung dịch NaOH dư . Thu được dung dịch chia thành 2 lớp:

  - lớp trên: benzen, anilin (C6H5NH2).
  - lớp dưới: muối fênolat (C6H5ONa) và NaOH dư.
  C6H5OH + NaOH --> C6H5ONa + H2O

  + dung` fễu chiết tách riêng 2 lớp chất lỏng:
  - fần dung dịch chứa muối (lớp dưới) thổi dư khí CO2 (or HCl) thì chất lỏng fân thành 2 lớp: trên C6H5OH và dưới NaHCO3
  CO2 dư + NaOH --> NaHCO3
  CO2 + H2O + C6H5ONa --> C6H5OH + NaHCO3.
  sau đó chiết lấy fênol ở lớp trên .(hết 1 fần)

  - fần con` lại (benzen và anilin) cho t/dung với HCl dư, dung dịch thu dc có 2 lớp: trên bezen ; dưới: C6H5NH3Cl, HCl dư.
  chiết lấy bezen
  fần dung dịch con` lại cho t/dung với NaOH dư/nhiệt độ thì thu dc anilin (ở lớp trên).


  [tex] \blue Ok![/tex]
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng hai 2011
 4. thao_won

  thao_won Guest

  Chọn bài dễ nhất ;))

  [TEX]a) Cu + Cl_2 \to CuCl_2[/TEX]

  [TEX]CuCl_2 + NaOH \to Cu(OH)_2 + NaCl[/TEX]

  [TEX]Cu(OH)_2 \to CuO + H_2O[/TEX]

  [TEX]CuO + CO \to Cu + CO_2[/TEX]

  [TEX]Cu + H_2SO_4 \to CuSO_4 + SO_2 + H_2O[/TEX]

  [TEX]CuSO_4 + Fe \to FeSO_4 + Cu[/TEX]

  [TEX]Cu + O_2 \to CuO[/TEX]

  [TEX]Fe + CuCl_2 \to FeCl_2 + Cu[/TEX]

  [TEX]FeCl_2 + NaOH \to Fe(OH)_2 + NaCl[/TEX]

  [TEX]Fe(OH)_2 + O_2 \to Fe_2O_3 + H_2O[/TEX]

  [TEX]Fe_2O_3 + CO \to Fe + CO_2[/TEX]

  [TEX]Fe + Cu(NO_3)_2 \to Fe(NO_3)_2 + Cu[/TEX]

  [TEX]Fe(NO_3)_2 + Mg \to Mg(NO_3)_2 + Fe[/TEX]

  [TEX]Fe + HNO_3 \to Fe(NO_3)_3 + NO + H_2O[/TEX]


  [TEX]Fe + S \to FeS[/TEX]

  [TEX]FeS + HCl \to FeCl_2 + H_2S[/TEX]

  [TEX]FeCl_2 + Cl_2 \to FeCl_3[/TEX]

  [TEX]FeCl_3 + Fe \to FeCl_2[/TEX]

  [TEX]FeCl_2 + AgNO_3 \to Fe(NO_3)_2 + AgCl[/TEX]

  [TEX]Fe(NO_3)_2 \to Fe_2O_3 + NO_2 + O_2[/TEX]

  [TEX]Fe_2O_3 + HNO_3 \to Fe(NO_3)_3 + H_2O[/TEX]
   
 5. nhocngo976

  nhocngo976 Guest

  pt:

  [TEX]C+H_2O-----> CO+H_2 (1)[/TEX]

  [TEX]C+2H_2O----> CO_2+2H_2(2)[/TEX]

  [TEX]H_2+ZnO-----> Zn+H_2O(3)[/TEX]

  [TEX]CO+ZnO---> Zn+CO_2(4)[/TEX]

  [TEX]2Zn+4HNO_3----> Zn(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O(5)[/TEX]

  [TEX]ZnO+2HNO_3---> Zn(NO_3)_2+H_2O[/TEX]

  [TEX]goi .n_{CO}=x, n_{CO_2}=y
  \Rightarrow n_{H_2}=x+2y[/TEX]

  [TEX]theo (5) n_{Zn}=\frac{1}{2}n_{NO_2}=\frac{1}{2}.\frac{PV}{RT}=0,25[/TEX]

  [TEX]tu (3)(4) co. n_{H_2}+n_{CO_2}=2(x+y)=n_{Zn}=0,25[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]x+y=0,125[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]m=0,125.12+\frac{0,125.20.12}{100}=1,8[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]D[/TEX]

   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng hai 2011
 6. binbon249

  binbon249 Guest

  31. Cho các kim loại: Na, Mg, Al, Fe, Ni, Cu, Ag. Và các dd muối: MgCl2, AlCl3, FeSO4, Ni(NO3)2, CuSO4, AgNO3. Có bao nhiêu phản ứng (một kim loại với một dung dịch muối) ? Viết các PTHH xảy ra ?
  @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  Bài làm
  Mg:
  (1) 3Mg + AlCl3 --------> 3MgCl2 + 2Al
  (2) Mg + FeSO4
  --------> MgSO4 + Fe
  (3) Mg + Ni(NO3)2 --------> Mg(NO3) + Ni
  (4) Mg + CuSO4 --------> MgSO4 + Cu
  (5) Mg + AgNO3 --------> Mg(NO3)2 + Ag
  Al:
  (1) 2Al + FeSO4 --------> Al2SO4 + Fe
  (2) Al + 3Ni(NO3)2 -------> Al(NO3)3 + 3Ni
  (3) Al + CuSO4 -------> Al2(SO4)3 + Cu
  (4) Al + AgNO3 --------> Al(NO3)3 + Ag
  Fe:
  :)>- Fe +
  Ni(NO3)2-------->Fe(NO3)2 + Ni
  :)>- Fe +CuSO4 --------> FeSO4 + Cu
  :)>- Fe + AgNO3 --------> Fe(NO3)2 + Ag
  Ni:
  :)>- Ni +
  CuSO4 --------> NiSO4 + Cu
  :)>- Ni +AgNO3 -------->Ni(NO3)2 + Ag
  Cu:
  :D Cu +
  AgNO3 ----------> CuNO3

  Còn lại Na và Ag ko tác dụng với dd nào
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng hai 2011
 7. chicken_oo

  chicken_oo Guest

  31. Cho các kim loại: Na, Mg, Al, Fe, Ni, Cu, Ag. Và các dd muối: MgCl2, AlCl3, FeSO4, Ni(NO3)2, CuSO4, AgNO3. Có bao nhiêu phản ứng (một kim loại với một dung dịch muối) ? Viết các PTHH xảy ra ?
  Mình lại nghĩ khác đó
  Mg:
  (1) 3Mg + AlCl3 --------> 3MgCl2 + 2Al
  (2) Mg + FeSO4 --------> MgSO4 + Fe
  (3) Mg + Ni(NO3)2 --------> Mg(NO3)2 + Ni
  (4) Mg + CuSO4 --------> MgSO4 + Cu
  (5) Mg + 2AgNO3 --------> Mg(NO3)2 + 2Ag
  Al:
  (1) 2Al +3 FeSO4 --------> Al2(SO4)3 + 3Fe
  (2) 2Al + 3Ni(NO3)2 -------> 2Al(NO3)3 + 3Ni
  (3) 2Al + 3CuSO4 -------> Al2(SO4)3 + 3Cu
  (4) Al + 3AgNO3 --------> Al(NO3)3 + 3Ag
  Fe:
  - Fe + Ni(NO3)2-------->Fe(NO3)2 + Ni
  - Fe +CuSO4 --------> FeSO4 + Cu
  - Fe + 2AgNO3 --------> Fe(NO3)2 + 2Ag
  Ni:
  - Ni +CuSO4 --------> NiSO4 + Cu
  - Ni +2AgNO3 -------->Ni(NO3)2 + 2Ag
  Cu:
  Cu + 2AgNO3 ----------> Cu(NO3)2 + 2Ag
  với Na
  1. Na + H20------> NaOH + 1/2 H2
  2. 2NaOH +MgCl2-------> Mg(OH)2 + 2NaCl
  3. 3NaOH +AlCl3--------> Al(0H)3 + 3NaCl
  4. FeSO4 +2NaOH------> Fe(OH)3 + Na2SO4
  5. CuS04 + 2NaOH------> Cu(OH)2 + Na2SO4
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng hai 2011
 8. anhvodoi94

  anhvodoi94 Guest

  Bài 14 : A là một hiđrocacbon dạng khí. Hiđrat hóa A thu được rượu đơn chức no mạch hở. 50 ml hỗn hợp X gồm A và H2 cho qua xúc tác Ni, đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 30 ml hỗn hợp khí Y. Các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Y làm nhạt màu nước brom. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y là

  A 33,33%; 66,67%

  B 50%; 50%

  C 25%; 25%; 50%

  D Tất cả đều sai


  Em xin làm thử ^^!

  Bài 14 :  Ta thấy : A là hidrocacbon khí , hidrat hóa A lại được rượu đơn chức no mạch hở => A là anken .

  - Gọi CTPT của A là : CnH2n ( 2=< n =<4 Do A ở thể khí )

  - Theo đề bài ta có : Y làm nhạt màu nước brom => Y có chứa anken dư => H2 phản ứng hết ( Do gt_phản ứng xảy ra hoàn toàn )

  - Gọi V là thể tích H2 ban đầu (ml) .

  - Theo đề bài :Các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất => Tỉ lệ thể tích tỉ lệ với tỉ lệ số mol .

  Ta có : ............... CnH2n + H2 ---> CnH2n+2
  V ban đầu : ........50 - V .......V.......................................
  V phản ứng :............V..........V..................V..............
  V sau : ................50 - 2V ....O ................ V .............

  Theo đề bài ta có : V sau = 30 = (50 - 2V ) + V => V = 20 (ml)

  Kết luận : Y gồm các chất : CnH2n+2 : 20 (ml)
  ...........................................CnH2n (dư): 50 - 2*20 = 10 (ml)

  => % V trong hồn hợp Y là :
  % CnH2n = 10 / 30 * 100% = 33,33 %
  % CnH2n = 20 / 30 * 100% = 66,67 %


  => Vồ luôn đáp án : .............A...........
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng hai 2011
 9. chicken_oo

  chicken_oo Guest

  Bổ sung típ
  1. 3Mg + Al2(S04)3 -----> 3MgS04 + 2Al
  2. 3Mg + 2Al(N03)3-------> 3Mg(N03)2 + 2Al
  3. Mg + Fe(NO3)2-------> Mg(NO3)2+ Fe
  4. Mg + NiS04 ------> MgS04 + Ni
  5. Mg + Cu(NO3)2 ------> Mg(NO3)2 + Cu
  6. 2Al + 3NiS04 -----> Al2(SO4)3 + 3Ni
  7. 2Al + 3Cu(NO3)2---->2Al(N03)3 + 3Cu
  8. 2NaOH + Cu(NO3)2-----> Cu(OH)2 + NaNO3
  9. NaOH + Al2(SO4)3------> Al(0H)3 + Na2S04
  10. NaOH + Al(NO3)3------>Al(0H)3 + NaN03
  11. NaOH + Fe(NO3)2------> 2NaNO3 + Fe(OH)2
  CHẮC CÒN NỮA MÀ ĐUỐI WA CHẮC MÌNH CHỈ VIẾT TỚI ĐÂY THUI HÌ HÌ
   
 10. vit719

  vit719 Guest

  C6H5CH3 + KMnO4/ H+ (NHIET DO) => C6H5COOH
  C6H5COOH + NaOH => C6H5COONa
  C6H5COONa => C6H6 (điện phân dụng dịch)
  C6H6 + Br2 + Fe => C6H5Br (brom benzen)
  C6H5Br +HNO3 +H2SO4 =>p-bromnitrobenzen
  :D
   
 11. riven

  riven Guest

  Vớ phải câu 27 là 1 bài toán ... không dễ :D

  [​IMG]
   
 12. laban95

  laban95 Guest

  nP=1.55/31=0.05mol

  nNaOH=0.12mol  4P+ 5O2 = 2P2O5
  0.05------->0.025

  P2O5+3H2O=2H3PO4
  0.025---------->0.05


  nNaOH/nH3PO4=2.4
  => tạo 2 muối Na3PO4 & Na2HPO4

  H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O
  x--------------3x------------x

  H3PO4 + 2NaOH = Na2HPO4 + 2H2O
  y-------------2y------------y


  x+y=0.05
  3x+2y=0.12

  => x= 0.02
  y=0.03  m muối= xNa3PO4+yNa2HPO4=7.54 (g)

  Mình chọn đáp án B

   


 13. nMg = 2,88/24 = 0,12 mol

  nH+ = nCl- = 0,2 mol

  nCu2+ = 0,015 mol

  nNO3- = 0,015.2 = 0,03 mol

  Chỉ thu được MgCl2 --> nMgCl2 = 0,1 mol --> m1 = 0,02.24 + 64.0,015 = 1,44 g

  nN2 = 0,015 mol --> nH+/NO3 = 0,18 mol --> nH2 = 0,01 mol

  m2 = mH2 + mN2 = 0,01.2 + 0,015.28 = 0,44 --> B

  Sr vì đã lock pic :)

  Pic sẽ đc lock vào 12h00 mồng 1 Tết
   
 14. ducqui

  ducqui Guest

  từ n1 = P1*V/R*T với n1 = 0.085 mol suy ra P1 = 1.0465 atm
  ta có n2 = P2*V/R*T với n2 = 0.045 mol
  suy ra n1/n2 = P1/P2 => P2 = 0.5540 atm
  Đáp án B
   
 15. Vòng 2 - nộp bài

  Mọi người nộp bài tại topic này :)
   
 16. laban95

  laban95 Guest  do MX còn dư sau pứ -> AgNO3 pứ hết

  nAgNO3=1/17 mol

  mMX= 17.8 (g)

  MX + AgNO3 = MNO3 + AgX
  1/17--------------------->1/17


  Sau phản ứng

  mdd= [tex]\50+10-\frac{(108+X)}{17}[/tex]=[tex]\frac{1020-108 - X}{17}[/tex]

  mMX còn lại= [tex]\17.8-\frac{(M+X)}{17}[/tex]=[tex]\frac{302.6-(M+X)}{17}[/tex]

  C%MX= 35.6/1.2=89/3%

  C%=mct.100/mdd
  <=> [tex]\frac{302.6-M- X}{912 - X}[/tex]=[tex]\frac{89}{300}[/tex]

  <=> M = [tex]\frac{9612-211X}{300}[/tex]

  X là halogen tạo k tủa vs Ag => X chỉ có thể là Cl, Br, I

  Nếu X=35.5 => M=7 (Li) (nhận)

  Trường hợp X là Br, I ta đều nhận đc M<0 (loại)

  => X là Cl, M là Li

  Công thức muối là LiCl

  Chọn đáp án A


  [/I][/B]
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng hai 2011
 17. chontengi

  chontengi Guest

  bảo toàn điện tích --> loại đc đáp án A

  loại C vì [TEX]MgCO_3[/TEX] kết tủa

  còn B và D

  Xét B

  [TEX]HCl --> 0,1 mol H^+ & 0,1 mol Cl^- [/TEX]

  --> còn[TEX] 0,1 mol H^+[/TEX]

  [TEX]KNO_3 [/TEX] --> [TEX]0,15 mol K^+ & 0,15 mol NO_3^-[/TEX]

  --> còn 0,1 mol [TEX]NO_3^-[/TEX]

  --> HNO3[TEX] ( 0,1 mol H^+ & 0,1 mol NO_3^- )[/TEX]

  chọn luôn B
   
  Last edited by a moderator: 6 Tháng hai 2011
 18. tsukushi493

  tsukushi493 Guest  Tớ loại trừ :\">
  A sai vì tỉ lệ V= tỉ lệ n
  Có :tổng số mol 2 khí = 0.75
  Nếu nkhí XZ2=1/3 thì nkhíYZ2=5/12 =>loại C nữa

  Bảo toàn k.lượng:
  mX+mY+mZ=mXZ2+mYZ2+mXY2=57
  Nếu mXY2=38 =>mXZ2+mYZ2=19
  mà nXZ2+mYZ2=0.75
  => Mtb =25.3333 =>t/m => B đúng

  Không biết k nữa.:p  #_ Bạn chú ý nhé. Post bài bên này :D
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng hai 2011
 19. 22.
  Có 4 chất mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O, C3H6O2, C3H4O, C3H4O2 được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C, D trong đó A, C cho phản ứng tráng gương; B, D phản ứng được với NaOH; D phản ứng với H2 tạo thành B, oxi hoá C thu được D. Tìm công thức cấu tạo của A, B, C, D. (chọn đáp án đúng)

  A C2H5CHO, HO - CH2 - CH2 - CHO, CH2 = CH - CHO, H - COO - CH = CH2

  B C2H5CHO, C2H5COOH, CH2 = CH - CHO, CH2 = CH - COOH

  C C2H5CHO, C2H5COOH, CH ≡ C - CH2 - OH , CH2 = CH - CHO

  D C2H5CHO, HCOOC2H5, CH2 = CH - CHO, HCOOCH = CH2


  Câu này không biết nói tự luận thế nào:(

  Cách suy luận: Từ giả thiết ban đầu lần lượt loại được từng p/a . =((

  Ok;)):x
   

 20. nAl = 0,06 mol
  nH2SO4 = 0,6 mol
  nKMnO4 = 0,006 mol --> nAl = 0,01 mol ( bảo toàn e)
  --> nH2SO4 pứ = 3(0,06 - 0,01)/2 = 0,075 mol
  ---> CM_H2SO4/B = 0,525/0,5 = 1,05 M
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->