Hóa 11 HNO3 Vận dụng cao

Khanhtt_27

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2020
156
452
51
14
Bình Định
Trường THCS Mỹ Thành
nH2O4=19m=>nNaNO3=m
nNa+=0,37+m
BTdt :nNa+=2nSO42-=>m=0,01
=>nH2SO4=0,19 nNaNO3=0,01
Z{NO(x),CO2(y),NO2(z)}
a+b+c=2,464/22,4=0,11 (1)
30a+44b+46c=2.0,11.239/11=4,78(2)
BT N:a+c=0,01(3)
(1)(2)(3)=>x=z=0,05 ;y=0,1
X{FeCO3(a)MgCO3(b),Al2O3(c)}
116a+84b+102c=12,55(4)
BTC:a+b=0,1(5)
BTH:nH2O(sinh ra)=nH2SO4=0,19mol
BTKL:mX+mH2SO4+mNaNO3=mFe+mMg+mAl+mNa++mZ+mH2O(sinh ra)+mSO42-
12,55+0,19.98+0,01.85=56a+24b+2.27c+0,01.23+4,78+18.0,19+96.0,19
=>56a+24b+54c=5,35(6)
(4)(5)(6)=>a=b=0,05,c=0,025
%FeCO3=[tex]\frac{0,05.116}{12,55}.100=46,21[/tex]%=> Câu A
Đúng rồi nè ~(≧▽≦)/~~ Câu tiếp theo:
Cho 25.24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu, Ag tác dụng vừa đủ 787.5 gam dung dịch [TEX]HNO_{3}[/TEX] 20% thu được dung dịch Y chứa a gam muối và 4.48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm [TEX]N_{2}O[/TEX] và [TEX]N_{2}[/TEX], tỉ khối của Z so với [TEX]H_{2}[/TEX] là 18. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn khan. Hiệu số (a-b) gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 110.5 B. 151.72 C. 75.86 D. 154.12
@Nguyễn Linh_2006 @Aww Pomme @gaxriu nguyên @Myfriend_FPT @Trung Ngo mời mọi người làm :D
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
398
787
96
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
nHNO3=2,5mol
nZ=0,2mol
MZ=36=>mZ=7,2g
Z{N2O(x),(N2)(y)}
x+y=0,2 ;44x+28y=7,2
=>x=y=0,1 mol
nH+=12nN2+10nN2O+10nNH4+=>nNH4+=0,03mol
BTN:nHNO3=2nN2O+2nN2+nNH4++nNO3-=>nNO3-=2,07mol
a=25,24+2,07.62+18.0,03=154,12
nNO3(muoi kim loại)=nNO3--nNH4+=2,04mol
NH4NO3--to-->N2O+2H2O
4NO3- ---to-->2O[tex]^{2-}[/tex] + 4NO2 + O2
2,04-----------1,02
m(cr)=b=25,24+1,02.16=41,56
a-b=154,12-41,56=112,56=> Câu A
 

Khanhtt_27

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2020
156
452
51
14
Bình Định
Trường THCS Mỹ Thành
nHNO3=2,5mol
nZ=0,2mol
MZ=36=>mZ=7,2g
Z{N2O(x),(N2)(y)}
x+y=0,2 ;44x+28y=7,2
=>x=y=0,1 mol
nH+=12nN2+10nN2O+10nNH4+=>nNH4+=0,03mol
BTN:nHNO3=2nN2O+2nN2+nNH4++nNO3-=>nNO3-=2,07mol
a=25,24+2,07.62+18.0,03=154,12
nNO3(muoi kim loại)=nNO3--nNH4+=2,04mol
NH4NO3--to-->N2O+2H2O
4NO3- ---to-->2O[tex]^{2-}[/tex] + 4NO2 + O2
2,04-----------1,02
m(cr)=b=25,24+1,02.16=41,56
a-b=154,12-41,56=112,56=> Câu A
Chính xác rồi :eek: Câu tiếp theo đây:
Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe trong 800 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y chỉ chứa 52 g muối và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 16.5 B. 22.5 C. 18.2 D. 20.8
Đây là bài cơ bản nè :Rabbit18 @Aww Pomme @gaxriu nguyên @Myfriend_FPT mời mọi người làm :Rabbit58
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
398
787
96
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
@Khanhtt_27 :>>>
nHNO3=0,8mol
nZ=0,05mol
MZ=36=>mZ=1,8g
Z{N2(a);N2O(b)}
a+b=0,05 ; 28a+44b=1,8
=>a=b=0,025
nH+=12nN2+10nN2O+10nNH4+=>nNH4+=0,025mol
BTN:nHNO3=2nN2+2nN2O+nNH4++nNO3-=>nNO3-=0,675mol
m(kl)=52-0,675.62-18.0,025=9,7g
BTĐT:nNO3-=nNH4+ +nOH-=>nOH-=0,65
=>m(kt)=9,7+0,65.17=20,75
=> Câu D
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,346
2,677
346
17
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Hòa tan hoàn toàn 8,98 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu trong dung dịch chứa x mol HNO3 và 0,47 mol NaHSO4, thu được 2,24 lít hỗn hợp khí Y gồm H2 và N2O ở đktc có tỉ khối so với hidro bằng 7,3 và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa. Cho từ từ lượng dung dịch NaOH 1M đến dư thu được kết tủa T. Nung T đến khi khối lượng không đổi thì thu được 9,6 gam chất rắn. Phần trăm số mol của Cu trong hỗn hợp ban đầu là :


A. 40%
B. 45%
C. 50%
D. 55%
 

gaxriu nguyên

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng bảy 2018
522
1,338
146
Tây Ninh
thpt
Chính xác rồi :eek: Câu tiếp theo đây:
Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe trong 800 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y chỉ chứa 52 g muối và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 16.5 B. 22.5 C. 18.2 D. 20.8
Đây là bài cơ bản nè :Rabbit18 @Aww Pomme @gaxriu nguyên @Myfriend_FPT mời mọi người làm :Rabbit58

241106965_218406803669596_1466764202004983215_n.jpg
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
398
787
96
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Hòa tan hoàn toàn 8,98 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu trong dung dịch chứa x mol HNO3 và 0,47 mol NaHSO4, thu được 2,24 lít hỗn hợp khí Y gồm H2 và N2O ở đktc có tỉ khối so với hidro bằng 7,3 và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa. Cho từ từ lượng dung dịch NaOH 1M đến dư thu được kết tủa T. Nung T đến khi khối lượng không đổi thì thu được 9,6 gam chất rắn. Phần trăm số mol của Cu trong hỗn hợp ban đầu là :
A. 40%
B. 45%
C. 50%
D. 55%
@Trung Ngo Anh xem giúp em nhé ^_^
nY=0,1mol
MY=14,6=>mY=1,46g
Y{H2(y);N2O(z)}
z+y=0,1 ; 2y+44z=1,46
=>y=0,07 ;z=0,03
Gọi t là nNH4+
BT H:nHNO3=2nN2O+nNH4+=>x=0,06+t
nH+=10nNH4+ + 10nN2O+2nH2=nHNO3+nNaHSO4
=>10t+10.0,03+2.0,07=0,06+t+0,47=>t=0,01
Gọi a,b,c là số mol Ma Al Cu
24a+27b+64c=8,98(1)
BT e:2a+3b+2c=2nH2+8nN2O+8nNH4+=0,46(2)
T{Mg(OH)2(a) ; Cu(OH)2(b)}----->chất rắn{MgO(a);CuO(b)}
40a+80b=9,6(3)
(1)(2)(3)=>0,04 ,b=0,06,c=0,1
%nCu=[tex]\frac{0,1}{0,1+0,04+0,06}.100=50[/tex]%=>Câu C
 
Last edited:

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,346
2,677
346
17
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Câu 80(QG-21): Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe3O4. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 0,775 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 0,06 mol H2 và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,09 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 103,22 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl3 trong Y là
A. 3,25%. B. 3,90%. C. 2,60%. D. 1,30%
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
398
787
96
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
nHCl(pư)=0,62mol
BTH:nHCl=2nH2+2nH2O=>nH2P=0,25mol
BTO:NH2O=nO=0,25mol
Z chứa 3 chất tan
+H2O4 dư :
nH2=nFe=0,09mol;BT e 3nFe=2nSO2=>nSO2=0,09=nSO2(tổng)=>loại
=>H2SO4 hết trong Z chứa Fe2+
nH2SO4=2nSo2+nO=0,43mol
Nung T--->{CuO;Fe2O3 ; BaSO4}
BT S:nH2SO4=nBaSO4+nSO2=>nBaSO4=0,34mol
80nCuO+160nFe2O3+0,37.233=103,22=>nCuO+2nFe2O3=0,3
=>nCu+nFe=0,3
n(cation2+)=nFe2++nCu2+
Gọi x,y là n(cation2+),nFe3+
x+y=nFe3++nFe2++nCu2+=nFe+nCu=0,3(1)
BT điện tích:3nFe3+ +2nFe2+ + 2nCu2+=nCl-=>2x+3y=0,62(2)
(1)(2)=>x=0,28,y=0,03
nFeCl3=nFe3+=0,03mol=>mFeCl3=3,25g
C%FeCl3=[tex]\frac{3,25}{250}.100=1,3[/tex]%=>Câu D
@Trung Ngo Anh xem giúp em nhé =))
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,346
2,677
346
17
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trongdung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toànthu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít(đktc) khí Z gồm 2 khí, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉkhối của Z so với He là 2318 . Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp Xgầnnhất với giá trị nào sau đây?
A. 15B. 20C. 25D. 30
Mình thấy mọi người làm HNO3 khá tốt rồi, cơ bản chỉ có vậy thôi :b, còn rất nhiều những ý tưởng như cho Na dư rồi sau đó Na+H2O-->NaOH tác dụng với NH4+ tạo ra trong dd ...... nhiều lắm, người ta nghĩ ra chế ra nhiều cái mới lạ lắm =)) nhưng mình chưa thấy thi bao giờ. Nên ai có bài gì hay thì cứ đăng vào đây nhé !
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Topic này lâu rồi không hoạt động. Do đó, từ hôm nay mình sẽ đăng bài tập về HNO3 VDC tiếp vào topic này.
Mình sẽ cố gắng đăng đề bài đều đặn vào 20h hàng ngày và cung cấp lời giải vào 12h ngày hôm sau. Mong mọi người ủng hộ :D
____________
Câu 1 : ( 26/9/2021) Hòa tan hết 39,56 g hỗn hợp gồm Fe3O4, FeCO3 và FeS trong dung dịch chứa 0,18 mol HNO3 và 1,08 mol NaHSO4. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 155,88 gam và 14,72 gam hỗn hợp khí Y gồm CO2, NO và H2S. Tỉ khối của Y so với He bằng x. Để tác dụng tối đa các chất tan có trong dung dịch X cần dung dịch chứa 1,16 mol NaOH , đồng thời không thấy khí thoát ra. Giá trị của x gần nhất với :
A. 8,7
B. 8,8
C. 8,9
D. 9,0

@Myfriend_FPT , @Aww Pomme , .... . Các bạn giải và tag thêm bạn bè vào giúp mình nhé :p
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
398
787
96
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Topic này lâu rồi không hoạt động. Do đó, từ hôm nay mình sẽ đăng bài tập về HNO3 VDC tiếp vào topic này.
Mình sẽ cố gắng đăng đề bài đều đặn vào 20h hàng ngày và cung cấp lời giải vào 12h ngày hôm sau. Mong mọi người ủng hộ :D
____________
Câu 1 : ( 26/9/2021) Hòa tan hết 39,56 g hỗn hợp gồm Fe3O4, FeCO3 và FeS trong dung dịch chứa 0,18 mol HNO3 và 1,08 mol NaHSO4. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 155,88 gam và 14,72 gam hỗn hợp khí Y gồm CO2, NO và H2S. Tỉ khối của Y so với He bằng x. Để tác dụng tối đa các chất tan có trong dung dịch X cần dung dịch chứa 1,16 mol NaOH , đồng thời không thấy khí thoát ra. Giá trị của x gần nhất với :
A. 8,7
B. 8,8
C. 8,9
D. 9,0
@Myfriend_FPT , @Aww Pomme , .... . Các bạn giải và tag thêm bạn bè vào giúp mình nhé :p
lâu rồi mới làm dạng này nên có sai mọi người thông cảm cho em nhé
Vì có [tex]H_2S[/tex]--->[tex]NO3^-[/tex] hết
BT N:[tex]n_{HNO_3}[/tex]=[tex]n_{NO}[/tex]=0,18 mol
BTKL :[tex]m_{hh}[/tex]+[tex]m_{HNO_3}[/tex]+[tex]m_{NaHSO_4}[/tex]=[tex]m_{muối}[/tex]+[tex]m_Y[/tex]+[tex]m_{H_2O}[/tex]
39,56+0,18.63+1,08.120=155,88+14,72+[tex]m_{H_2O}[/tex]
=>[tex]m_{H_2O}[/tex]=9,9g=>[tex]n_{H_2O}[/tex]=0,55 mol
BT H:[tex]n_{NaHSO_4}[/tex]+[tex]n_{HNO_3}[/tex]=[tex]2n_{H_2O}[/tex]+[tex]2n_{H_2S}[/tex]
1,08+0,18=2.0,55+[tex]2n_{H_2S}[/tex] =>[tex]n_{H_2S}[/tex]=0,08 mol
BTKL:[tex]m_Y[/tex]=[tex]m_{H_2S}[/tex]+[tex]m_{CO_2}[/tex]+[tex]m_{NO}[/tex]
0,08.34+[tex]m_{CO_2}[/tex]+0,18.30=14,72=>[tex]m_{CO_2}[/tex]=6,6=>[tex]n_{CO_2}[/tex]=0,15 mol
[tex]M_Y=\frac{0,08.34+0,15.44+0,18.30}{0,15+0,18+0,08}[/tex]=35,9
[tex]d_{Y/He}[/tex]=[tex]\frac{35,9}{4}=8,975[/tex]
=> Câu D
 
Last edited:

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
lâu rồi mới làm dạng này nên có sai mọi người thông cảm cho em nhé
Vì có [tex]H_2S[/tex]--->[tex]NO3^-[/tex] hết
BT N:[tex]n_{HNO_3}[/tex]=[tex]n_{NO}[/tex]=0,18 mol
BTKL :[tex]m_{hh}[/tex]+[tex]m_{HNO_3}[/tex]+[tex]m_{NaHSO_4}[/tex]=[tex]m_{muối}[/tex]+[tex]m_Y[/tex]+[tex]m_{H_2O}[/tex]
39,56+0,18.63+1,08.120=155,88+14,72+[tex]m_{H_2O}[/tex]
=>[tex]m_{H_2O}[/tex]=9,9g=>[tex]n_{H_2O}[/tex]=0,55 mol
BT H:[tex]n_{NaHSO_4}[/tex]+[tex]n_{HNO_3}[/tex]=[tex]2n_{H_2O}[/tex]+[tex]2n_{H_2S}[/tex]
1,08+0,18=2.0,55+[tex]2n_{H_2S}[/tex] =>[tex]n_{H_2S}[/tex]=0,08 mol
BTKL:[tex]m_Y[/tex]=[tex]m_{H_2S}[/tex]+[tex]m_{CO_2}[/tex]+[tex]m_{NO}[/tex]
0,08.34+[tex]m_{CO_2}[/tex]+0,18.30=14,72=>[tex]m_{CO_2}[/tex]=6,6=>[tex]n_{CO_2}[/tex]=0,15 mol
[tex]M_Y=\frac{0,08.34+0,15.44+0,18.30}{0,15+0,18+0,08}[/tex]=35,9
[tex]d_{Y/He}[/tex]=[tex]\frac{35,9}{4}=8,975[/tex]
=> Câu D
Bài này đúng rồi nhé !
____________
Câu 2 : ( 27/9/2021 ) Hòa tan hoàn toàn 31,12 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch H2SO4 và KNO3. Sau phản ưng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm ( CO2; NO; H2 ; NO2 ) có tỉ khối so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là m gam. Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z thu được 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời thu được 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí T (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính phần trăm của FeCO3 trong X.

-----------------------
Để topic này diễn ra liên tục thì mình sẽ đăng thêm bài vào 12h trưa nữa nhé :D
 
Last edited:

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
398
787
96
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
[tex]n_Y=0,2mol[/tex]
[tex]M_Y=29,2[/tex]
=>[tex]m_Y=5,84g[/tex]
[tex]n_T=n_{NH_3}=n_{NH4^+}=0,025 mol[/tex]
[tex]n_{BaSO_4}=0,605 mol[/tex]=>[tex]n_{H_2SO_4}=0,605 mol[/tex](BT S)
[tex]BTDT:2n_{SO_4^{2-}}=n_{OH^-}+n_{NH4^+}+n_{K^+}[/tex]
=>[tex]n_{K^+}=1,21-1,06-0,025=0,125 mol[/tex]
[tex]n_{OH^-}(kt)=n_{NaOH}-n_{NH4^+}=1,085-0,025=1,06 mol[/tex]
[tex]BTKL:m(kl)+m_{OH-}=m_{kt}[/tex]
[tex]=>m_{kl}=42,9-1,06.17=24,88g[/tex]
[tex]m_{muoi}=m_{K^+}+m_{NH_4^+}+m_{kl}+m_{SO_4^{2-}}[/tex]
=0,125.39+0,025.18+24,88+96.0,605=88,285g​
Gọi x,y,z,t là số mol [tex]CO_2;NO;H_2;NO_2[/tex]
x+y+z+t=0,2(1)
44x+30y+2z+46t=5,84(2)
BT N: t + y+0.025=0,125(3)
BT H [tex]2n_{H_2SO_4}=2n_{H_2}+4n_{NH_4+}+2n_{H_2O}=>n_{H_2O}=0,555-z[/tex]
[tex]BTKL:m_X+m_{H_2SO_4}+m_{KNO_3}=m_{muoi}+m_Y+m_{H_2O}[/tex]
31,12+59,29+12,625=88,285+5,84+9,99-18z(4)
(1)(2)(3)(4)=>x=0,04 ;y=0,04 ;z=0,06;t=0,06
BT C:[tex]n_{CO_2}=n_{FeCO_3}=0,04 mol[/tex]
%[tex]FeCO_3=\frac{0,04.116}{31,12}.100=14,91[/tex]%
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Bài này đúng rồi nhé !
____________
Câu 2 : ( 27/9/2021 ) Hòa tan hoàn toàn 31,12 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch H2SO4 và KNO3. Sau phản ưng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm ( CO2; NO; H2 ; NO2 ) có tỉ khối so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là m gam. Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z thu được 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời thu được 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí T (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính phần trăm của FeCO3 trong X.

-----------------------
Để topic này diễn ra liên tục thì mình sẽ đăng thêm bài vào 12h trưa nữa nhé :D
Do khí có H2 nên trong dd không có NO3- và Fe3+
[tex]\left\{\begin{matrix} Mg\\ Fe\\ Fe_{3}O_{4}\\ FeCO_{3} \end{matrix}\right.[/tex] + [tex]\left\{\begin{matrix} H_{2}SO_{4}\\ KNO_{3} \end{matrix}\right.[/tex] ------> [tex]\left\{\begin{matrix} NH_{4}+\\ Mg2+\\ K+\\ Fe2+\\ SO4 2- : 0,605 \end{matrix}\right.[/tex] + [tex]\left\{\begin{matrix} CO_{2}\\ NO\\ H_{2}\\ NO_{2} \end{matrix}\right.[/tex] + H2O

nNaOH = 1,085
nSO4 2- = 0,605 => 0,605 . 2 - nK+ = 1,085 => nK+ = 0,125 mol

nNH4+ = nNH3 = 0,025 mol

Đặt nMg2+ = a; nFe2+ = b
Bảo toàn điện tích => 2a + 2b = 0,605 . 2 - 0,025 - 0,125 = 1,06
m kết tủa = mMg(OH)2 + mFe(OH)2 = 58a + 90b = 42,9
=> a = 0,15 ; b = 0,38

Bảo toàn khối lượng => mX + mH2SO4 + mKNO3 = m muối + m khí + mH2O => nH2O = 0,495 mol
Bảo toàn H => nH2 = 0,06 mol
Bảo toàn N => nNO + nNO2 = 0,125 - 0,025 = 0,1 mol

=> nCO2 = 0,2 - 0,1 - 0,06 = 0,04 => nFeCO3 = 0,04
=> %FeCO3 = 14,91 %
[tex]n_Y=0,2mol[/tex]
[tex]M_Y=29,2[/tex]
=>[tex]m_Y=5,84g[/tex]
[tex]n_T=n_{NH_3}=n_{NH4^+}=0,025 mol[/tex]
[tex]n_{BaSO_4}=0,605 mol[/tex]=>[tex]n_{H_2SO_4}=0,605 mol[/tex](BT S)
[tex]BTDT:2n_{SO_4^{2-}}=n_{OH^-}+n_{NH4^+}+n_{K^+}[/tex]
=>[tex]n_{K^+}=1,21-1,06-0,025=0,125 mol[/tex]
[tex]n_{OH^-}(kt)=n_{NaOH}-n_{NH4^+}=1,085-0,025=1,06 mol[/tex]
[tex]BTKL:m(kl)+m_{OH-}=m_{kt}[/tex]
[tex]=>m_{kl}=42,9-1,06.17=24,88g[/tex]
[tex]m_{muoi}=m_{K^+}+m_{NH_4^+}+m_{kl}+m_{SO_4^{2-}}[/tex]
=0,125.39+0,025.18+24,88+96.0,605=88,285g​
Gọi x,y,z,t là số mol [tex]CO_2;NO;H_2;NO_2[/tex]
x+y+z+t=0,2(1)
44x+30y+2z+46t=5,84(2)
BT N: t + y+0.025=0,125(3)
BT H [tex]2n_{H_2SO_4}=2n_{H_2}+4n_{NH_4+}+2n_{H_2O}=>n_{H_2O}=0,555-z[/tex]
[tex]BTKL:m_X+m_{H_2SO_4}+m_{KNO_3}=m_{muoi}+m_Y+m_{H_2O}[/tex]
31,12+59,29+12,625=88,285+5,84+9,99-18z(4)
(1)(2)(3)(4)=>x=0,04 ;y=0,04 ;z=0,06;t=0,06
BT C:[tex]n_{CO_2}=n_{FeCO_3}=0,04 mol[/tex]
%[tex]FeCO_3=\frac{0,04.116}{31,12}.100=14,91[/tex]%
Cách khác nhé !
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Câu 3 : ( 28/9/2021 ) Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa H2SO4 0,6 M và NaNO3 đun nóng, kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch Y chứa muối sunfat trung hòa và 2,688 lít NO ( spk duy nhấtt, đktc ). Cho Ba(OH)2 dư vào Y , lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 69,52 gam chất rắn khan. Gỉa sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Nống độ mol của Fe2(SO4)3 trong Y là :
A, 0,04 M
B, 0,025 M
C, 0,05 M
D, 0,4 M
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
398
787
96
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Câu 3 : ( 28/9/2021 ) Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa H2SO4 0,6 M và NaNO3 đun nóng, kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch Y chứa muối sunfat trung hòa và 2,688 lít NO ( spk duy nhấtt, đktc ). Cho Ba(OH)2 dư vào Y , lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 69,52 gam chất rắn khan. Gỉa sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Nống độ mol của Fe2(SO4)3 trong Y là :
A, 0,04 M
B, 0,025 M
C, 0,05 M
D, 0,4 M
[tex]n_{NO}=0,12 mol[/tex]
[tex]n_{H+}=2n_{H_2SO_4}=4n_{NO}=0,48=>n_{H_2SO_4}=0,24 mol[/tex]
[tex]=>V_{H_2SO_4}=0,4 l[/tex]
[tex]BT S:n_{BaSO_4}=n_{H_2SO_4}=0,24mol[/tex]
Gọi x, y là số mol[tex] Fe ,Cu[/tex]
56x+64y=10,24(1)
[tex]m_{cr}=m_{BaSO_4}+m_{CuO}+m_{Fe_2O_3}[/tex]
69,52=0,24.233+80y+80x(2)
(1)(2)=>x=0,08,y=0,09
Gọi a,b là [tex]n_{Fe^{2+}},n_{Fe^{3+}}[/tex]
a+b=0,08(3)
BT e:2a+3b+0,09.2=0,12.3(4)
(3)(4)=>a=0,06,b=0,02[tex]BT Fe:n_{Fe}=2n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,02=>n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,01mol[/tex]
[tex]V_Y=V_{H_2SO_4}=0,4l[/tex]
[tex]C_M{Fe_2(SO_4)_3}=0,025M[/tex]=> Câu B
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
[tex]n_{NO}=0,12 mol[/tex]
[tex]n_{H+}=2n_{H_2SO_4}=4n_{NO}=0,48=>n_{H_2SO_4}=0,24 mol[/tex]
[tex]=>V_{H_2SO_4}=0,4 l[/tex]
[tex]BT S:n_{BaSO_4}=n_{H_2SO_4}=0,24mol[/tex]
Gọi x, y là số mol[tex] Fe ,Cu[/tex]
56x+64y=10,24(1)
[tex]m_{cr}=m_{BaSO_4}+m_{CuO}+m_{Fe_2O_3}[/tex]
69,52=0,24.233+80y+80x(2)
(1)(2)=>x=0,08,y=0,09
Gọi a,b là [tex]n_{Fe^{2+}},n_{Fe^{3+}}[/tex]
a+b=0,08(3)
BT e:2a+3b+0,09.2=0,12.3(4)
(3)(4)=>a=0,06,b=0,02[tex]BT Fe:n_{Fe}=2n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,02=>n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,01mol[/tex]
[tex]V_Y=V_{H_2SO_4}=0,4l[/tex]
[tex]C_M{Fe_2(SO_4)_3}=0,025M[/tex]=> Câu B
Đúng rồi !
Câu 4 : ( 28/9/2021 )
upload_2021-9-28_20-4-10.png
A, 1,23
B, 1,32
C, 1,42
D, 1,28
 
Top Bottom