Hóa 11 HNO3 Vận dụng cao

Thảo luận trong 'Nitơ - Photpho' bắt đầu bởi Trung Ngo, 26 Tháng tám 2021.

Lượt xem: 2,570

 1. Khanhtt_27

  Khanhtt_27 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  138
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bình Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Mỹ Thành

  Đúng rồi nè ~(≧▽≦)/~~ Câu tiếp theo:
  Cho 25.24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu, Ag tác dụng vừa đủ 787.5 gam dung dịch [TEX]HNO_{3}[/TEX] 20% thu được dung dịch Y chứa a gam muối và 4.48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm [TEX]N_{2}O[/TEX] và [TEX]N_{2}[/TEX], tỉ khối của Z so với [TEX]H_{2}[/TEX] là 18. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn khan. Hiệu số (a-b) gần nhất với giá trị nào sau đây ?
  A. 110.5 B. 151.72 C. 75.86 D. 154.12
  @Nguyễn Linh_2006 @Aww Pomme @gaxriu nguyên @Myfriend_FPT @Trung Ngo mời mọi người làm :D
   
 2. Myfriend_FPT

  Myfriend_FPT Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  147
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bến Tre
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Văn Bánh

  nHNO3=2,5mol
  nZ=0,2mol
  MZ=36=>mZ=7,2g
  Z{N2O(x),(N2)(y)}
  x+y=0,2 ;44x+28y=7,2
  =>x=y=0,1 mol
  nH+=12nN2+10nN2O+10nNH4+=>nNH4+=0,03mol
  BTN:nHNO3=2nN2O+2nN2+nNH4++nNO3-=>nNO3-=2,07mol
  a=25,24+2,07.62+18.0,03=154,12
  nNO3(muoi kim loại)=nNO3--nNH4+=2,04mol
  NH4NO3--to-->N2O+2H2O
  4NO3- ---to-->2O[tex]^{2-}[/tex] + 4NO2 + O2
  2,04-----------1,02
  m(cr)=b=25,24+1,02.16=41,56
  a-b=154,12-41,56=112,56=> Câu A
   
 3. Khanhtt_27

  Khanhtt_27 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  138
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bình Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Mỹ Thành

  Chính xác rồi :eek: Câu tiếp theo đây:
  Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe trong 800 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y chỉ chứa 52 g muối và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
  A. 16.5 B. 22.5 C. 18.2 D. 20.8
  Đây là bài cơ bản nè :Rabbit18 @Aww Pomme @gaxriu nguyên @Myfriend_FPT mời mọi người làm :Rabbit58
   
 4. Myfriend_FPT

  Myfriend_FPT Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  147
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bến Tre
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Văn Bánh

  @Khanhtt_27 :>>>
  nHNO3=0,8mol
  nZ=0,05mol
  MZ=36=>mZ=1,8g
  Z{N2(a);N2O(b)}
  a+b=0,05 ; 28a+44b=1,8
  =>a=b=0,025
  nH+=12nN2+10nN2O+10nNH4+=>nNH4+=0,025mol
  BTN:nHNO3=2nN2+2nN2O+nNH4++nNO3-=>nNO3-=0,675mol
  m(kl)=52-0,675.62-18.0,025=9,7g
  BTĐT:nNO3-=nNH4+ +nOH-=>nOH-=0,65
  =>m(kt)=9,7+0,65.17=20,75
  => Câu D
   
  tiểu thiên sứNguyễn Linh_2006 thích bài này.
 5. Trung Ngo

  Trung Ngo TMod Hóa Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,073
  Điểm thành tích:
  276
  Nơi ở:
  Bắc Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lạng Giang 1

  Hòa tan hoàn toàn 8,98 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu trong dung dịch chứa x mol HNO3 và 0,47 mol NaHSO4, thu được 2,24 lít hỗn hợp khí Y gồm H2 và N2O ở đktc có tỉ khối so với hidro bằng 7,3 và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa. Cho từ từ lượng dung dịch NaOH 1M đến dư thu được kết tủa T. Nung T đến khi khối lượng không đổi thì thu được 9,6 gam chất rắn. Phần trăm số mol của Cu trong hỗn hợp ban đầu là :


  A. 40%
  B. 45%
  C. 50%
  D. 55%
   
 6. gaxriu nguyên

  gaxriu nguyên Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  514
  Điểm thành tích:
  146
  Nơi ở:
  Tây Ninh
  Trường học/Cơ quan:
  thpt

  [​IMG]
   
 7. Myfriend_FPT

  Myfriend_FPT Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  147
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bến Tre
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Văn Bánh

  @Trung Ngo Anh xem giúp em nhé ^_^
  nY=0,1mol
  MY=14,6=>mY=1,46g
  Y{H2(y);N2O(z)}
  z+y=0,1 ; 2y+44z=1,46
  =>y=0,07 ;z=0,03
  Gọi t là nNH4+
  BT H:nHNO3=2nN2O+nNH4+=>x=0,06+t
  nH+=10nNH4+ + 10nN2O+2nH2=nHNO3+nNaHSO4
  =>10t+10.0,03+2.0,07=0,06+t+0,47=>t=0,01
  Gọi a,b,c là số mol Ma Al Cu
  24a+27b+64c=8,98(1)
  BT e:2a+3b+2c=2nH2+8nN2O+8nNH4+=0,46(2)
  T{Mg(OH)2(a) ; Cu(OH)2(b)}----->chất rắn{MgO(a);CuO(b)}
  40a+80b=9,6(3)
  (1)(2)(3)=>0,04 ,b=0,06,c=0,1
  %nCu=[tex]\frac{0,1}{0,1+0,04+0,06}.100=50[/tex]%=>Câu C
   
  Last edited: 3 Tháng chín 2021
 8. Trung Ngo

  Trung Ngo TMod Hóa Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,073
  Điểm thành tích:
  276
  Nơi ở:
  Bắc Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lạng Giang 1

  Câu 80(QG-21): Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe3O4. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 0,775 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 0,06 mol H2 và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,09 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 103,22 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl3 trong Y là
  A. 3,25%. B. 3,90%. C. 2,60%. D. 1,30%
   
 9. Myfriend_FPT

  Myfriend_FPT Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  147
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bến Tre
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Văn Bánh

  nHCl(pư)=0,62mol
  BTH:nHCl=2nH2+2nH2O=>nH2P=0,25mol
  BTO:NH2O=nO=0,25mol
  Z chứa 3 chất tan
  +H2O4 dư :
  nH2=nFe=0,09mol;BT e 3nFe=2nSO2=>nSO2=0,09=nSO2(tổng)=>loại
  =>H2SO4 hết trong Z chứa Fe2+
  nH2SO4=2nSo2+nO=0,43mol
  Nung T--->{CuO;Fe2O3 ; BaSO4}
  BT S:nH2SO4=nBaSO4+nSO2=>nBaSO4=0,34mol
  80nCuO+160nFe2O3+0,37.233=103,22=>nCuO+2nFe2O3=0,3
  =>nCu+nFe=0,3
  n(cation2+)=nFe2++nCu2+
  Gọi x,y là n(cation2+),nFe3+
  x+y=nFe3++nFe2++nCu2+=nFe+nCu=0,3(1)
  BT điện tích:3nFe3+ +2nFe2+ + 2nCu2+=nCl-=>2x+3y=0,62(2)
  (1)(2)=>x=0,28,y=0,03
  nFeCl3=nFe3+=0,03mol=>mFeCl3=3,25g
  C%FeCl3=[tex]\frac{3,25}{250}.100=1,3[/tex]%=>Câu D
  @Trung Ngo Anh xem giúp em nhé =))
   
 10. Trung Ngo

  Trung Ngo TMod Hóa Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,073
  Điểm thành tích:
  276
  Nơi ở:
  Bắc Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lạng Giang 1

  Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trongdung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toànthu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít(đktc) khí Z gồm 2 khí, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉkhối của Z so với He là 2318 . Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp Xgầnnhất với giá trị nào sau đây?
  A. 15B. 20C. 25D. 30
  Mình thấy mọi người làm HNO3 khá tốt rồi, cơ bản chỉ có vậy thôi :b, còn rất nhiều những ý tưởng như cho Na dư rồi sau đó Na+H2O-->NaOH tác dụng với NH4+ tạo ra trong dd ...... nhiều lắm, người ta nghĩ ra chế ra nhiều cái mới lạ lắm =)) nhưng mình chưa thấy thi bao giờ. Nên ai có bài gì hay thì cứ đăng vào đây nhé !
   
 11. Myfriend_FPT

  Myfriend_FPT Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  147
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bến Tre
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Văn Bánh

  chổ này có sai không anh sao số lớn vậy ????
   
 12. Yorn SWAT

  Yorn SWAT Cựu PCN CLB Hóa học vui Thành viên

  Bài viết:
  1,029
  Điểm thành tích:
  176
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Triệu Sơn 4

  2,318 đó =)))
   
 13. Yorn SWAT

  Yorn SWAT Cựu PCN CLB Hóa học vui Thành viên

  Bài viết:
  1,029
  Điểm thành tích:
  176
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Triệu Sơn 4

  Topic này lâu rồi không hoạt động. Do đó, từ hôm nay mình sẽ đăng bài tập về HNO3 VDC tiếp vào topic này.
  Mình sẽ cố gắng đăng đề bài đều đặn vào 20h hàng ngày và cung cấp lời giải vào 12h ngày hôm sau. Mong mọi người ủng hộ :D
  ____________
  Câu 1 : ( 26/9/2021) Hòa tan hết 39,56 g hỗn hợp gồm Fe3O4, FeCO3 và FeS trong dung dịch chứa 0,18 mol HNO3 và 1,08 mol NaHSO4. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 155,88 gam và 14,72 gam hỗn hợp khí Y gồm CO2, NO và H2S. Tỉ khối của Y so với He bằng x. Để tác dụng tối đa các chất tan có trong dung dịch X cần dung dịch chứa 1,16 mol NaOH , đồng thời không thấy khí thoát ra. Giá trị của x gần nhất với :
  A. 8,7
  B. 8,8
  C. 8,9
  D. 9,0

  @Myfriend_FPT , @Aww Pomme , .... . Các bạn giải và tag thêm bạn bè vào giúp mình nhé :p
   
 14. Myfriend_FPT

  Myfriend_FPT Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  147
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bến Tre
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Văn Bánh

  lâu rồi mới làm dạng này nên có sai mọi người thông cảm cho em nhé
  Vì có [tex]H_2S[/tex]--->[tex]NO3^-[/tex] hết
  BT N:[tex]n_{HNO_3}[/tex]=[tex]n_{NO}[/tex]=0,18 mol
  BTKL :[tex]m_{hh}[/tex]+[tex]m_{HNO_3}[/tex]+[tex]m_{NaHSO_4}[/tex]=[tex]m_{muối}[/tex]+[tex]m_Y[/tex]+[tex]m_{H_2O}[/tex]
  39,56+0,18.63+1,08.120=155,88+14,72+[tex]m_{H_2O}[/tex]
  =>[tex]m_{H_2O}[/tex]=9,9g=>[tex]n_{H_2O}[/tex]=0,55 mol
  BT H:[tex]n_{NaHSO_4}[/tex]+[tex]n_{HNO_3}[/tex]=[tex]2n_{H_2O}[/tex]+[tex]2n_{H_2S}[/tex]
  1,08+0,18=2.0,55+[tex]2n_{H_2S}[/tex] =>[tex]n_{H_2S}[/tex]=0,08 mol
  BTKL:[tex]m_Y[/tex]=[tex]m_{H_2S}[/tex]+[tex]m_{CO_2}[/tex]+[tex]m_{NO}[/tex]
  0,08.34+[tex]m_{CO_2}[/tex]+0,18.30=14,72=>[tex]m_{CO_2}[/tex]=6,6=>[tex]n_{CO_2}[/tex]=0,15 mol
  [tex]M_Y=\frac{0,08.34+0,15.44+0,18.30}{0,15+0,18+0,08}[/tex]=35,9
  [tex]d_{Y/He}[/tex]=[tex]\frac{35,9}{4}=8,975[/tex]
  => Câu D
   
  Last edited: 26 Tháng chín 2021
 15. Yorn SWAT

  Yorn SWAT Cựu PCN CLB Hóa học vui Thành viên

  Bài viết:
  1,029
  Điểm thành tích:
  176
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Triệu Sơn 4

  Bài này đúng rồi nhé !
  ____________
  Câu 2 : ( 27/9/2021 ) Hòa tan hoàn toàn 31,12 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch H2SO4 và KNO3. Sau phản ưng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm ( CO2; NO; H2 ; NO2 ) có tỉ khối so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là m gam. Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z thu được 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời thu được 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí T (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính phần trăm của FeCO3 trong X.

  -----------------------
  Để topic này diễn ra liên tục thì mình sẽ đăng thêm bài vào 12h trưa nữa nhé :D
   
  Last edited: 28 Tháng chín 2021
 16. Myfriend_FPT

  Myfriend_FPT Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  147
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bến Tre
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Văn Bánh

  [tex]n_Y=0,2mol[/tex]
  [tex]M_Y=29,2[/tex]
  =>[tex]m_Y=5,84g[/tex]
  [tex]n_T=n_{NH_3}=n_{NH4^+}=0,025 mol[/tex]
  [tex]n_{BaSO_4}=0,605 mol[/tex]=>[tex]n_{H_2SO_4}=0,605 mol[/tex](BT S)
  [tex]BTDT:2n_{SO_4^{2-}}=n_{OH^-}+n_{NH4^+}+n_{K^+}[/tex]
  =>[tex]n_{K^+}=1,21-1,06-0,025=0,125 mol[/tex]
  [tex]n_{OH^-}(kt)=n_{NaOH}-n_{NH4^+}=1,085-0,025=1,06 mol[/tex]
  [tex]BTKL:m(kl)+m_{OH-}=m_{kt}[/tex]
  [tex]=>m_{kl}=42,9-1,06.17=24,88g[/tex]
  [tex]m_{muoi}=m_{K^+}+m_{NH_4^+}+m_{kl}+m_{SO_4^{2-}}[/tex]
  =0,125.39+0,025.18+24,88+96.0,605=88,285g​
  Gọi x,y,z,t là số mol [tex]CO_2;NO;H_2;NO_2[/tex]
  x+y+z+t=0,2(1)
  44x+30y+2z+46t=5,84(2)
  BT N: t + y+0.025=0,125(3)
  BT H [tex]2n_{H_2SO_4}=2n_{H_2}+4n_{NH_4+}+2n_{H_2O}=>n_{H_2O}=0,555-z[/tex]
  [tex]BTKL:m_X+m_{H_2SO_4}+m_{KNO_3}=m_{muoi}+m_Y+m_{H_2O}[/tex]
  31,12+59,29+12,625=88,285+5,84+9,99-18z(4)
  (1)(2)(3)(4)=>x=0,04 ;y=0,04 ;z=0,06;t=0,06
  BT C:[tex]n_{CO_2}=n_{FeCO_3}=0,04 mol[/tex]
  %[tex]FeCO_3=\frac{0,04.116}{31,12}.100=14,91[/tex]%
   
 17. Yorn SWAT

  Yorn SWAT Cựu PCN CLB Hóa học vui Thành viên

  Bài viết:
  1,029
  Điểm thành tích:
  176
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Triệu Sơn 4

  Do khí có H2 nên trong dd không có NO3- và Fe3+
  [tex]\left\{\begin{matrix} Mg\\ Fe\\ Fe_{3}O_{4}\\ FeCO_{3} \end{matrix}\right.[/tex] + [tex]\left\{\begin{matrix} H_{2}SO_{4}\\ KNO_{3} \end{matrix}\right.[/tex] ------> [tex]\left\{\begin{matrix} NH_{4}+\\ Mg2+\\ K+\\ Fe2+\\ SO4 2- : 0,605 \end{matrix}\right.[/tex] + [tex]\left\{\begin{matrix} CO_{2}\\ NO\\ H_{2}\\ NO_{2} \end{matrix}\right.[/tex] + H2O

  nNaOH = 1,085
  nSO4 2- = 0,605 => 0,605 . 2 - nK+ = 1,085 => nK+ = 0,125 mol

  nNH4+ = nNH3 = 0,025 mol

  Đặt nMg2+ = a; nFe2+ = b
  Bảo toàn điện tích => 2a + 2b = 0,605 . 2 - 0,025 - 0,125 = 1,06
  m kết tủa = mMg(OH)2 + mFe(OH)2 = 58a + 90b = 42,9
  => a = 0,15 ; b = 0,38

  Bảo toàn khối lượng => mX + mH2SO4 + mKNO3 = m muối + m khí + mH2O => nH2O = 0,495 mol
  Bảo toàn H => nH2 = 0,06 mol
  Bảo toàn N => nNO + nNO2 = 0,125 - 0,025 = 0,1 mol

  => nCO2 = 0,2 - 0,1 - 0,06 = 0,04 => nFeCO3 = 0,04
  => %FeCO3 = 14,91 %
  Cách khác nhé !
   
 18. Yorn SWAT

  Yorn SWAT Cựu PCN CLB Hóa học vui Thành viên

  Bài viết:
  1,029
  Điểm thành tích:
  176
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Triệu Sơn 4

  Câu 3 : ( 28/9/2021 ) Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa H2SO4 0,6 M và NaNO3 đun nóng, kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch Y chứa muối sunfat trung hòa và 2,688 lít NO ( spk duy nhấtt, đktc ). Cho Ba(OH)2 dư vào Y , lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 69,52 gam chất rắn khan. Gỉa sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Nống độ mol của Fe2(SO4)3 trong Y là :
  A, 0,04 M
  B, 0,025 M
  C, 0,05 M
  D, 0,4 M
   
 19. Myfriend_FPT

  Myfriend_FPT Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  147
  Điểm thành tích:
  51
  Nơi ở:
  Bến Tre
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Văn Bánh

  [tex]n_{NO}=0,12 mol[/tex]
  [tex]n_{H+}=2n_{H_2SO_4}=4n_{NO}=0,48=>n_{H_2SO_4}=0,24 mol[/tex]
  [tex]=>V_{H_2SO_4}=0,4 l[/tex]
  [tex]BT S:n_{BaSO_4}=n_{H_2SO_4}=0,24mol[/tex]
  Gọi x, y là số mol[tex] Fe ,Cu[/tex]
  56x+64y=10,24(1)
  [tex]m_{cr}=m_{BaSO_4}+m_{CuO}+m_{Fe_2O_3}[/tex]
  69,52=0,24.233+80y+80x(2)
  (1)(2)=>x=0,08,y=0,09
  Gọi a,b là [tex]n_{Fe^{2+}},n_{Fe^{3+}}[/tex]
  a+b=0,08(3)
  BT e:2a+3b+0,09.2=0,12.3(4)
  (3)(4)=>a=0,06,b=0,02[tex]BT Fe:n_{Fe}=2n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,02=>n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,01mol[/tex]
  [tex]V_Y=V_{H_2SO_4}=0,4l[/tex]
  [tex]C_M{Fe_2(SO_4)_3}=0,025M[/tex]=> Câu B
   
 20. Yorn SWAT

  Yorn SWAT Cựu PCN CLB Hóa học vui Thành viên

  Bài viết:
  1,029
  Điểm thành tích:
  176
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Triệu Sơn 4

  Đúng rồi !
  Câu 4 : ( 28/9/2021 )
  upload_2021-9-28_20-4-10.png
  A, 1,23
  B, 1,32
  C, 1,42
  D, 1,28
   
  tiểu thiên sứNguyễn Linh_2006 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY