sweetdream2202

 1. Từ Lê Thảo Vy

  Toán 8 Hình thoi

  Cho hình thoi ABCD biết AB=CD. Vẽ AE \perp BC và AF \perp CD. a) Chứng minh \Delta AEF là tam giác đều b) Biết AB=4cm. Tính độ dài các đường chéo của hình thoi. Giúp em với a ~~~ @Hoàng Vũ Nghị @dangtiendung1201 @iceghost @Sweetdream2202 @Tiến Phùng @who am i?
 2. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác vuông

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. a, Chứng minh: AH^3 = BC. BD. CE b, Giả sử BC=2a là cố định. Tìm GTNN của BD^2+CE^2
 3. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [Lớp 9] Bài tập hình học

  Cho tam giác ABC có đường cao AH, phân giá CD và trung tuyến BM đồng quy. Đặt AB=c, AB=c,BC=a. a, Tính BH theo a,b,c b, Chứng minh \frac{a}{b}=\frac{a^{2}-b^{2}+c^{2}}{a^{2}+b^{2}-c^{2}}
 4. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [Lớp 9] Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

  Cho tam giác ABC vuông tại A, \widehat{C}=\alpha <45. Cho biết đường cao AH=h, đường trung tuyến AM=m và BC=a, CA=b, AB=c. Chứng minh rằng: a, sin^{2}\alpha =1-\frac{cos^{2}2\alpha }{2} b, cos^{2}\alpha =1+\frac{cos^{2}2\alpha }{2}
 5. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [LỚp 9] Bất đẳng thức phương pháp làm trội

  Bài 1: Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có : \frac{1}{2}+\frac{1}{3\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{3}}+...+\frac{1}{(n+1)\sqrt{n}}<2 Bài 2: Với mọi n thuộc N, n\geq 3 . Chứng minh rằng: \frac{1}{3(1+\sqrt{2})}+\frac{1}{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})}+...+\frac{1}{(2n+1)(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})}<...
 6. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [Lớp 9] phương trình vô tỉ

  Giải các phương trình sau: a, \dpi{120} 3x^{4}-4x^{3}=1-\sqrt{(1+x^{2})^{3}} b, \dpi{120} \sqrt{x^{2}+x+1}=\sqrt{x^{2}-3x+1}+2x+1 c, \dpi{120} \sqrt{2x^{2}+x-1}+\sqrt{3x^{2}+x-1}=\sqrt{x^{2}+4x-3}+\sqrt{2x^{2}+4x-3} d, \dpi{120} \sqrt{1-x}+\sqrt{4+x}=3
 7. tranquanghuy21042004

  Toán 9 hình (chuyên)

  Câu 1: cho đường tròn (O;R) ; AB = 2R. I là điểm thuộc bán kính OA sao cho OA= 3OI. qua I vẽ dây CD vuông góc AB, điểm K chuyển động trên dây CD( K khác C và D). Tia AK cắt (O) tại M. gọi F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MKC. a) chứng minh đường thẳng AC tiếp xúc với đường tròn tâm F...
 8. M

  Toán 10 Giải BPT

  Giúp mình 3 bài này !!!
Top Bottom