lượng tử ánh sáng

 1. Phạm Minh Hưng

  Vật lí 12 Hạt Nhân

  động năng bằng 1/4 năng lượng nghỉ là sao v mấy bạn ?
 2. cao thanh thúy

  Vật lí 12 lượng tử ánh sáng

  mn giúp e câu 34 ạ
 3. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12] Trắc nghiệm

 4. T

  Vật lí lượng tử ánh sáng

  chi truc 23:14 ngày 26/03/2018 Câu 11 Khi hiệu điện thế hai cực ống Cu-lít -giơ giảm đi 2000V thì tốc độ các êlectron tới anốt giảm 6000km/s. Bỏ qua động năng của các electron khi bật khỏi catốt. Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu là A. 4,5. 107m/s.B. 6,16. 107m/s.C. 3,06. 107m/s.D. 5,86. 107m/s...
 5. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12] Trắc nghiệm

 6. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12] Trắc nghiệm

 7. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12]

  giúp mình câu 3 vs mấy bạn
 8. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12]

 9. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12] Trắc nghiệm

 10. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12]

  Tính lamda giúp mình với =))
 11. Phạm Minh Hưng

  Vật lí tìm bước sóng lam da 0

Top Bottom