hóa vô cơ

 1. Phạm Minh Hưng

  Vật lí 12 Hạt Nhân

  động năng bằng 1/4 năng lượng nghỉ là sao v mấy bạn ?
 2. Phạm Minh Hưng

  Hóa [Lớp 12] Trắc nghiệm

 3. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12]

 4. Akira Kurogane

  Hóa [HSG] Lớp 9 - Hóa vô cơ

  Hòa tan hoàn toàn 11,84g hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong 90g dung dịch H2SO4(đặc, nóng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và V lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Đổ 124,8ml nước cất vào Y, thu được 200g dung dịch Z, trong đó nồng độ H2SO4 là 13,72%. a/ Tính giá trị của...
 5. damtx@hocmai.vn

  Hóa Chuyên Đề Bài Toán HNO3

  Chuyên Đề Bài Toán HNO3 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ và Hữu cơ Phần 3: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 4: Những câu vận dụng...
 6. damtx@hocmai.vn

  Hóa NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

  Lý Thuyết tổng quan về chương NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCNGUYÊN Có hướng dẫn giải mà lưu ý nhưng sai lầm của các các bạn >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao...
 7. damtx@hocmai.vn

  Hóa Kĩ Thuật giải Bài Toán Đồng Phân

  Hóa Hữu Cơ: Kĩ Thuật giải Bài Toán Đồng Phân >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ và Hữu cơ Phần 3: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần...
 8. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bộ câu hỏi Hóa vận dụng cao có hướng dẫn giải

  BỘ SƯU TẬP CÂU HÓA VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần 7: Những câu vận dụng cao Vô Cơ và Hữu cơ >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao...
 9. damtx@hocmai.vn

  Hóa Tài Tập Tổng Ôn Lý Thuyết Hóa

  Bài Tập TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA PHẦN 5 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 1 Phần 2: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 2 Phần 3: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 3...
 10. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bài Tập Tổng Ôn Lý Thuyết Hóa

  Bài Tập TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA PHẦN 4 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 1 Phần 2: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 2 Phần 3: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 3
 11. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bài Tập Tổng Ôn Lý Thuyết Hóa

  Bài Tập TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA PHẦN 3 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 1 Phần 2: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 2
 12. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bộ câu hỏi Hóa vận dụng cao có hướng dẫn giải

  BỘ SƯU TẬP 100 CÂU HÓA VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần 6: Những câu vận dụng cao Vô Cơ và Hữu cơ >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng...
 13. damtx@hocmai.vn

  Hóa Các Công Thứ Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hóa Học

  CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ và Hữu cơ Phần 3: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần...
 14. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bài Tập Tổng Ôn Lý Thuyết Hóa

  Bài Tập TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA PHẦN 2 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Bài tập tổng ôn lý Thuyết Hóa phần 1
 15. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bộ câu hỏi Hóa vận dụng cao có hướng dẫn giải

  BỘ SƯU TẬP 100 CÂU HÓA VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần 5: Những câu vận dụng cao Vô Cơ và Hữu cơ >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng...
 16. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bộ câu hỏi Hóa vận dụng cao có hướng dẫn giải

  BỘ SƯU TẬP 100 CÂU HÓA VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần 4: Những câu vận dụng cao Vô Cơ và Hữu cơ >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng...
 17. damtx@hocmai.vn

  Hóa Tổng hợp đề thi Cả Nước

  [ Tồng hợp đề thi thử Cả Nước ] Đề 02: Trường THPT Chu Văn An Quảng Trị thi thử lần 1 Có hướng dẫn giải chi tiết >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Đề 01: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG CHUYỂN NGUYỄN ĐÌNH...
 18. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bài Tập Tổng ôn Môn Hóa phần 1

  BÀI TẬP TỔNG ÔN MÔN HÓA PHẦN 1 >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Đề thi thử Chuyên Nguyễn Đình Chiểu có giải chi tiết Phần 1: 5 CÂU VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ và Hữu cơ Phần 3...
 19. damtx@hocmai.vn

  Hóa Bộ câu hỏi Hóa vận dụng cao có hướng dẫn giải

  BỘ SƯU TẬP 100 CÂU HÓA VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần 3: Những câu vận dụng cao Vô Cơ >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: 5 CÂU VÔ CƠ VẬN DỤNG CAO Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ...
 20. damtx@hocmai.vn

  Hóa Đề thi thử Chuyên Nguyễn Đình Chiểu có giải chi tiết

  HOT HOT BỘ SƯU TẬP CÁC ĐỀ THI CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG CHUYỂN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Có hướng dẫn giải chi tiết Xem thêm : Bộ câu hỏi vận dụng hóa nâng cao có lời giảiPhần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ và Hữu cơ
Top Bottom