hạt nhân

 1. Phạm Minh Hưng

  Vật lí 12 Hạt Nhân

  động năng bằng 1/4 năng lượng nghỉ là sao v mấy bạn ?
 2. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12] Trắc nghiệm

 3. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12] Trắc nghiệm

 4. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12] Trắc nghiệm

 5. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12]

  giúp mình câu 3 vs mấy bạn
 6. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12]

 7. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12] Trắc nghiệm

 8. Phạm Minh Hưng

  Vật lí [Lớp 12]

Top Bottom