Vật lí [Group LTĐH Lí] Luyện thi với Mục Tiêu 7-10 Điểm Đại Học 2014

K

khi_kaka

- Nick diễn đàn: khỉ kaka
- E-mail: khikaka.95@gmail.com
- Tên: Bùi Như Phương Thảo
- Đang học lớp:13
- Điểm môn Lí hiện tại: 5đ
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: 7-8đ
 
C

chicothelahoc

vì mục tiêu

ních diễn đàn : chicothelahoc

email : thangngu9x.vodung@gmail.com

tên : NGUYỄN ĐÌNH MƯỜI

Đang học lớp : hs 13 e đang tự ôn

điểm lý hiện tại 5 6

MỤC TIÊU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC : 8=> 10 đ
 
K

khi_kaka

- Nick diễn đàn: khỉ kaka
- E-mail: khỉkaka.95@gmail.com
- Tên: Bùi Như Phương Thảo
- Đang học lớp: 13
- Điểm môn Lí hiện tại:5đ
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: 7-8đ
 
P

pelun271194


Lần sau viết có dấu em nhé!......

Nếu chiều dương hướng xuống, chiều dài con lắc tại li độ x, tính bằng công thức:
${l_x} = {l_{cb}} + x$
Nếu chiều dương hướng lên, chiều dài con lắc tại li độ x, tính bằng công thức:
${l_x} = {l_{cb}} - x$
Xem lại các công thức trên và cố gắng hiểu nó trước khi làm lại các bài đó cho thầy.
Best!

thưa thầy...nếu chọn chiều dương hướng xuống.câu 6:...tai t=o,vật sẽ chuyển động ngược chiều dương phải không ạ?tức là đi lên..khi đó từ vị trí a/2 theo chiều âm sau 2t/3..vật lại trở về vị trí a/2 theo chiều dương.khji đó...[TEX]l_cb=Dl+l_o[/TEX],,,Dl=6,25 cm phải không thầy?...cộng với vị trí a/2 là 2,5cm nữa..tổng cộng là 48,75cm..e tính ra vậy không có đáp án thưa thầy.
 
L

letuandung1995

- Nick diễn đàn:letuandung1995
- E-mail: letuandung1995@gmail.com
- Tên: Lê Tuấn Dũng
- Đang học lớp: 13
- Điểm môn Lí hiện tại: 5
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH:6,5 ->7
 
C

cuimuoimuoi_1969

- Nick diễn đàn: cuimuoimuoi_1969
- E-mail: chihainhannho@gmail.com
- Tên thật: Diễm Ái
- Tuổi: 17
- Lớp đang học: 12
- Lí do đăng kí học: Em muốn được 7 điểm môn Lí trong kì thi đại học
 
H

henry.le

- Nick diễn đàn: henry.le
- E-mail: i.love.you.navi@gmail.com
- Tên: Lê Thị Thùy Dung
- Đang học lớp:12
- Điểm môn Lí hiện tại: 5đ
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: khoảng 7đ
 
C

cuimuoimuoi_1969

Câu 3
gọi x* là vị trí vật độ lớn gia tốc = 100
t=khoảng TGian vật đi từ VTCB -->x*
=>4t=T/3 =>t=T/12
vậy x*=+-A/2
ta có w^2.A/2=100 =>w^2=40 =>w=2[tex]\sqrt{10}[/tex]=2pi
vậy f=1
@luanhoathang: cậu làm ơn giải thích hộ tớ chỗ mà tớ bôi đen được không?
Thưa thầy bài này em có thể làm theo cách đường tròn được không thầy? nhưng nó f=1,86 luôn :(
 
H

henry.le

[FONT=&quot]
Câu 6: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)cm$. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 40 cm. Tính chiều dài của lò xo khi vật dao động được 2T/3, kể từ thời điểm t = 0, chọn chiều dương hướng xuống?
A. 43,5 cm
B. 51,25 cm
C. 43,75 cm
D. 46,25 cm
[/FONT]


Ta có: [TEX]\Delta[/TEX]lo=$\frac{g}{\omega^2}$=6,25cm
Khi t=0 : Do [tex]\varphi[/tex]>o => v<0 => Vật ở vị trí A/2 theo chiều âm
[TEX]\frac{2T}{3}[/TEX]=[TEX]\frac{T}{12}+\frac{T}{2}+\frac{T}{12}[/TEX]
=> vật quay lại vị trí lúc t=0
chiều dài lò xo khi đó: l=lo+[TEX]\Delta[/TEX]lo+A/2=40+6,25+2,5=48,75(cm)
 
N

nguyenlinhpt9x

câu 1 :A
T = 3 s
1006 T vật đi qua vị trí x = -2 2012 lần
t = 0 , x = 4 => thơif gian đi qua vị trí x = -2 thêm 2 lần nữa : T/2 + T/6
vậy thời gian chất điểm đi qua vị trí có li đọ x = -2 lần thứ 2014 t = 1006T + T/2 +T/6 = 3020T/3 = 3020
câu 2 : C
tốc độ trung bình = S/ t
thời gian ngắn nhất khi đi từ A đến -A/2 : t = T/4 + T/12 = T/3
quãng đường S = A + A/2 =3A/2
=> tốc độ trung bình = (3A/2)/(T/3) =3A/T
câu 3 D
 
J

junsuhp96

- Nick diễn đàn junsuhp96
- E-mail foreverofmyheart@gmail.com
- Tên: nguyễn xuân lượng
- Đang học lớp: lớp 12
- Điểm môn Lí hiện tại:7~8
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH:>=9
rất mong mọi người giúp đỡ
 
N

nguyenlinhpt9x

câu 1 : C
T^2 ~ m
ta có T^2 = 2T1^2 + T2^2 ==> T = 2,26(s)
câu 2 :A
có w = 20 , T = 2Pi/w = pi/10==> vmax = aw = 20.4 = 80 (cm/s)
v= -40 (cm/s) =- vmax / 2 <=> x = A căn3/2 hoặc x = - A căn3/2
v = 40căn3 = vmax căn3/2 <=> x = A/2 hoặc x = -A/2
Thời gian ngắn nhất khi vật đi từ vị trí x = -A căn3/2 theo chiều âm => -A/2 theo chiều dương = T/12 + T/6 = T/4 = Pi/40
câu 3 D
câu 5A
denlta l = g / (w^2) = 2.5(cm)
lmax = lo + denlta l + A = lo+ 2.5 + 8 = 92.5 ==> lo = 82 (cm)
câu 6 : 48.75 (cm)
câu 7 : C
câu 8 :B
chiều dài quỹ đạo = 2A ==> A = 6(cm)
lò xo nén 2 cm ==> denlta l < A denla l = A - 2 = 4cm
=> w = căn (g/denlta l ) => T = 0.4
Câu 10 : A
w = 9pi
A = (56-40)/2 = 8
t = o ; x = -A
câu 11 :
w = 5pi => denlta l = 4cm = A/2
vật đi từ O => +A => A/2 (lực đàn hồi cực tiểu) = T/4 +T/3 =7T/12 = 7/30s
câu 11 B
w = 10pi .T = 2pi/w =0.2
denlta l = g/(w^2) = 1
lò xo giãn 4cm = x + 1 => x =3cm
A^2 = x^2 + (v/w)^2 => A = 5
lò xo chuyển động từ A => O => A/2 ( do nén 1,5 + 1 = 2.5 = A/2 )
t= T/4 + T/12 =T/3 = 1/15 s
 
L

liyouki

- Nick diễn đàn: Liyouki
- E-mail: liyouki@gmail.com
- Tên: Thuỳ Linh
- Đang học lớp: 12B
- Điểm môn Lí hiện tại: 4
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: > 8
 
J

junsuhp96

II. Bài Tập Phải Làm:

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $x = 4\cos \frac{{2\pi }}{3}t$ (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2014 tại thời điểm
A. 3020 s.

B. 6030 s.

C. 3016 s.

D. 6031 s.

Câu 2(ĐH-2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = -A/2, chất điểm có tốc độ trung bình là
A. 6A/T
B. 9A/T
C. 3A/T
D. 4A/T

Câu 3(ĐH-2010): Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s<sup>2</sup> là T/3. Lấy pi<sup>2</sup>=10. Tần số dao động của vật là:
A. 4 Hz.
B. 3 Hz.
C. 2 Hz.
D. 1 Hz.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Biết rằng trong một chu kỳ dao động, khoảng thời mà tốc độ của vật không lớn hơn $16\pi \sqrt 3 $cm/s là T/3 Tính chu kỳ dao động của vật?
A. $\frac{1}{{2\sqrt 3 }}s$

B. $\frac{{\sqrt 3 }}{2}s$

C. $\frac{4}{{\sqrt 3 }}s$
D. $\frac{1}{{4\sqrt 3 }}s$

Câu 5(ĐH-2012): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi v<sub>TB</sub> là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà $v \ge \frac{\pi }{4}{v_{TB}}$ là
A. T/6

B. 2T/3

C.
T/3

D. T/2

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số giữa quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được trong 1/4 chu kỳ là

A. $\sqrt 2 .$
B.
$2\sqrt 2 .$
C.
$\sqrt 2 + 1.$
D.
$\sqrt 2 + 2.$


Câu 7:Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là $40\sqrt 3 $ cm/s. Lấy p = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là
A. $x = 6\cos (20t - \frac{\pi }{6})(cm)$
B. $x = 4\cos (20t + \frac{\pi }{3})(cm)$

C. $x = 4\cos (20t - \frac{\pi }{3})(cm)$
D. $x = 6\cos (20t + \frac{\pi }{6})(cm)$

Câu 8: Một vật dao động điều hoà. M và N là 2 điểm trên quỹ đạo; I là trung điểm MN. Gia tốc vật đi qua M là 2 m/s2; qua N là 10m/s2. Hỏi gia tốc qua I là ?
A. 4m/s2

B.5m/s2
C.6m/s2.
D.7m/s2
Câu 1.đáp án A t=1006T + T/2 +T/6
câu 2

đáp án B Vtb=3A/2(T/3)=9A/2T
câu 3

đáp án sửa đề bài thành 100pi cm/s^2 thì có kết quả là C.2Hz
câu 4

đáp án D
câu 5

v>=Vmax/2~~~>đáp án D
câu 6

1/4T~pi/2 ~~~>Đáp án C
câu 7

đáp án B
câu 8
đáp án là C mình nghĩ gia tốc của 2 điểm M,N đều dương nên trung điểm của MN là (aM+aN)/2
 
H

hung3396

Nick diễn đàn:hung3396
E-mail:hung396@gmail.com
- Tên: HUNG
- Đang học lớp:12
- Điểm môn Lí hiện tại:6
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH:8
 
E

endinovodich12

Câu 1.đáp án A t=1006T + T/2 +T/6
câu 2

đáp án B Vtb=3A/2(T/3)=9A/2T
câu 3

đáp án sửa đề bài thành 100pi cm/s^2 thì có kết quả là C.2Hz

câu 4

đáp án D
câu 5

v>=Vmax/2~~~>đáp án D
câu 6

1/4T~pi/2 ~~~>Đáp án C
câu 7

đáp án B
câu 8
đáp án là C mình nghĩ gia tốc của 2 điểm M,N đều dương nên trung điểm của MN là (aM+aN)/2

Tạm Thời Mình thấy câu 3 bạn đổi đề vô lý ; mình tính là : D.1Hz

Vẽ vòng tròn thì ta có phép tính sau

$cos(60^0)=\frac{100}{\omega^2.A}$

Thay giá trị A=5cm vào thì thu được :
$\omega = 2\sqrt{10} = 2\pi$
\Rightarrow T=1s \Leftrightarrow f=1Hz
 
V

vuxuanthanh218@gmail.com

cho tớ hỏi tí là gõ kiểu gì mà ra được công thức thế? tớ tìm mãi mà k thấy
 
Top Bottom