Vật lí [Group LTĐH Lí] Luyện thi với Mục Tiêu 7-10 Điểm Đại Học 2014

V

vanhanh068

em muốn học lý

Sau đây là mẫu đăng ký tham gia khoá học:
<code>- daicadung231995
- E-mail dungpham231995@gmail.com
- Tên: dũng
- Đang học lớp:13
- Điểm môn Lí hiện tại:6
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH:
7,5 8đ
Sau 1 tháng triển khai, Groups sẽ thành lập box và sét duyệt các thành viên thực sự có quyết tâm để hướng dẫn tiếp
 
F

firefighter

- Nick diễn đàn : FireFighter
- E-mail : ikzer9x@gmail.com
- Tên: Phạm Quốc Trung
- Đang học lớp: 13
- Điểm môn Lí hiện tại: 7
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: 9.5
 
D

duyenzek

Nick diễn đàn: duyenzek
Email: duyenzek.ngo@gmail.com
Tên: Ngô Thị Thanh Duyên
Đang học lớp 13
Điểm môn lí hiện tại: 5đ
Mục tiêu điểm lí trong kì thi đại học: 9đ
 
H

hocmai.vatli


Bài Tập (tiếp): Nâng cao hơn 1 chút nhé:
Bài 1: Một vật có khối lượng m trượt xuống không vận tốc đầu từ điểm trên cùng của mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\frac{\pi }{4}$. Chọn trục Ox hướng xuống dưới trên mặt phẳng nghiêng, gốc O trùng với điểm trên cùng của mặt phẳng (điểm mà vật bắt đầu trượt). Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng tuân theo quy luật $\mu = 0,2x$, trong đó x tính bằng cm. Hỏi vật trượt được đoạn bao nhiêu thì dừng lại? cho g = 10m/s2
A. 10 cm
B. 20 cm
C. 30 cm
D. 40 cm
Bài 2: Một vật có khối lượng m trượt xuống không vận tốc đầu từ điểm trên cùng của mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\frac{\pi }{4}$. Chọn trục Ox hướng xuống dưới trên mặt phẳng nghiêng, gốc O trùng với điểm trên cùng của mặt phẳng (điểm mà vật bắt đầu trượt). Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng tuân theo quy luật $\mu = 0,2x$, trong đó x tính bằng cm. Hỏi tốc độ cực đại của vật trong quá trình chuyển động là bao nhiêu ? cho g = 10m/s2
A. 1,91m/s
B. 1,19 m/s
C. $5\sqrt 2 $ m/s
D. 2,12 m/s
Hướng dẫn: Suy nghĩ xem tại sao thầy lại đặt những bài này vào phần bài tập tiếp theo về lò xo nhé!


Lưu ý: Bất kỳ đệ tử nào mà không chịu làm bài, đăng bài như yêu cầu ban đầu coi như đã vi phạm môn quy và cuối tháng sẽ bị loại khỏi môn hội. Từ tháng sau thầy sẽ cung cấp một số phương pháp học mới cho nhóm.........best!
 
Last edited by a moderator:
P

pelun271194

câu 4 vị trí x=+-A/2 => v=Vmax[tex]\sqrt{3}[/tex] /2 <=> w.2.[tex]\sqrt{3} =16pi\sqrt{3}[/tex]
=> w=8pi =>T=1/4
câu 5
Vtb=4A/T =>v[tex]\geq [/tex]Vmax/2 => [tex]x\leq A\sqrt{3} /2 [/tex]=>t=2T/3

câu 6
tỉ số 1/[tex](\sqrt{2} -1 )[/tex]

câu 7
đề bài => w=20
mà chiều âm => v<0 => loại A,B
=> A = 4 => B

Cau8

giả sử w=1 =>xM=2 . xN=10 => xI= 6 vậy aI=6 chọn C
mình giả sử w=1 được hả bạn?câu 8..............................................................................................................................................................................
 
P

pelun271194

câu 1; m/k tỉ lệ thuận [TEX]\frac{t^2}{4pi}[/TEX]
[TEX]\Rightarrow[/TEX] [TEX]T^3=\sqrt[0]{2T1^2+T2^2}[/TEX] d/a:C.2,26
 
P

pelun271194

[câu 2
w=20..công thức liên hệ: x,v..
v=-40cm...x=[TEX]\frac{a\sqrt[n]{3}}{2}[/TEX]
v=-40[TEX]\sqrt[n]{3}[/TEX]cm..x=a/2..
thoi gian ngan nhất la t/12...=pi/120
câu 3;
t+t/4 là vuông pha
[TEX]x1^2+x2^2=a^2[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow[/TEX] [TEX]x1^2+a^2-\frac{v2^2}{w^2}=a^2[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow[/TEX][TEX]x1^2=\frac{v2^2}{w^2}[/TEX]
[TEX]\Rightarrow[/TEX][TEX]w^2=100..m=1kg[/TEX]
 
L

luanhoathang2012

mình giả sử w=1 được hả bạn?câu 8..............................................................................................................................................................................

HIhi,mình cũng ko bik nữa,giải vậy thôi à
MỌI NGƯỜI CÓ THẮC MẮC GIỐNG MÌNH.....TẠI SAO THẦY KO CHO ĐÁP ÁN NHỈ??
 
P

pelun271194

cau 5
[TEX]\foralll=\frac{g}{w^2}=2,5cm[/TEX]
lmax=l0+[TEX]\foralll[/TEX]+a[TEX]\Rightarrow[/TEX]lo=82cm
 
H

hocmai.vatli

HIhi,mình cũng ko bik nữa,giải vậy thôi à
MỌI NGƯỜI CÓ THẮC MẮC GIỐNG MÌNH.....TẠI SAO THẦY KO CHO ĐÁP ÁN NHỈ??

Ai làm chưa đúng thì thầy sẽ "trích dẫn" và nhắc xem lại ; còn ai làm đúng thì thầy sẽ ấn "cảm ơn". Thầy chưa cho đáp án vì còn nhiều bạn chưa chịu làm bài. Còn ai có thắc mắc gì về bài tập thì phải hỏi thầy cho rõ nhé! Chúng ta cùng trao đổi:)
 
P

pelun271194

câu 8:lò xo nén: A-Dl=2cm..[TEX]\Rightarrow[/TEX]Dl=4cm..T=0,4
câu 9:T=9pi...A=[TEX]\frac{lmax+lmin}{2}=8cm[/TEX]..lo xo ngan nhat x=-A..pha pi..d/a A
 
P

pelun271194

cau 10 Dl=4cm=[TEX]\frac{a}{2}[/TEX]..vị trí luc dan hoi cuc tieu la..x=-A/2....qduog đi duoc la 7T/12...dap an 7/30s
 
P

pelun271194


Ai làm chưa đúng thì thầy sẽ "trích dẫn" và nhắc xem lại ; còn ai làm đúng thì thầy sẽ ấn "cảm ơn". Thầy chưa cho đáp án vì còn nhiều bạn chưa chịu làm bài. Còn ai có thắc mắc gì về bài tập thì phải hỏi thầy cho rõ nhé! Chúng ta cùng trao đổi:)

cau 6,7 e thac mac no nguoc nhau chieu duong...e giải dap an k giong...chua đăng lên
 
H

hocmai.vatli

cau 6,7 e thac mac no nguoc nhau chieu duong...e giải dap an k giong...chua đăng lên

Lần sau viết có dấu em nhé!......

Nếu chiều dương hướng xuống, chiều dài con lắc tại li độ x, tính bằng công thức:
${l_x} = {l_{cb}} + x$
Nếu chiều dương hướng lên, chiều dài con lắc tại li độ x, tính bằng công thức:
${l_x} = {l_{cb}} - x$
Xem lại các công thức trên và cố gắng hiểu nó trước khi làm lại các bài đó cho thầy.
Best!
 
Top Bottom