Vật lí 12 [Giao thoa sóng] Cực đại, cực tiểu và phương trình giao thoa

Thảo luận trong 'Nâng cao và Bồi dưỡng HSG THPT' bắt đầu bởi Bút Bi Xanh, 12 Tháng mười 2018.

Lượt xem: 18,197

 1. Bút Bi Xanh

  Bút Bi Xanh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  581
  Điểm thành tích:
  126
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đức Linh - Bình Thuận
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt sáu môn học.


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU VÀ PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA SÓNG
  I. Lời nói đầu:
  Giao thoa sóng là hiện tượng có hai nguồn sóng kết hợp với nhau để taọ nên những gợn lồi (cực đại) hoặc các điểm đứng yên (cực tiểu).
  Cần phân biệt giao thoa sóng (02 nguồn) và sóng cơ (01 nguồn), bởi vì nhiều em nắm kiến thức không vững sẽ rất dễ bị nhầm lẫn giữa các thuật ngữ như là "đỉnh sóng" và "cực đại" hoặc "gợn lồi"...
  Anh sẽ đi vào nội dung bài hôm nay, vấn đề phân biệt hai loại sóng đó thì anh sẽ viết riêng topic khác.
  II. Lý thuyết:
  1. Hình vẽ giao thoa sóng cơ bản của hai nguồn kết hợp cùng pha

  giao thoa 3_1.jpg
  - Trong đó, các đường nét liền là các đường cực đại, hình dạng hypebol (lưu ý). Còn các đường nét đứt là các đường cực tiểu, hình dạng hypebol
  - Đường trung trực đi qua điểm O là đường cực đại (lưu ý)
  - Các hệ số trước [tex]\lambda[/tex] cho ta biết bậc của đường cực đại hay cực tiểu ấy. Trong sách giáo khoa viết khá dài dòng về bậc và thứ nhưng để đơn giản hóa vấn đề, thì anh gọi chung nó là bậc thôi và anh không quan tâm nó là số nguyên giống trong SGK, bậc có thể là một số bán nguyên như [tex]0,5;1,5;2,5...[/tex] (trong hình vẽ)
  2. Khoảng cách giữa các cực đại, cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn.
  Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, thì:
  - Khoảng cách giữa hai cực đại gần nhau nhất là: [tex]\frac{\lambda}{2}[/tex]
  - Khoảng cách giữa hai cực tiểu gần nhau nhất là: [tex]\frac{\lambda}{2}[/tex]
  - Khoảng cách giữa cực đại và cực tiểu gần nhau nhất là: [tex]\frac{\lambda}{4}[/tex]
  3. Tính số cực đại, cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn
  Bài toán:
  Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt thoáng chất lỏng cách nhau [tex]AB[/tex], bước sóng [tex]\lambda[/tex].
  3.1. Công thức tính số điểm dao động cực đại trên đoạn nối hai nguồn
  [tex]-\frac{AB}{\lambda}\leq k\leq \frac{AB}{\lambda}[/tex] với [tex]k[/tex] là số nguyên.
  3.2. Công thức tính số điểm cực tiểu trên đọan nối hai nguồn
  [tex]-\frac{AB}{\lambda}-\frac{1}{2}\leq k\leq \frac{AB}{\lambda}-\frac{1}{2}[/tex]
  3.3. Bài tập mẫu: Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha, cùng tần số A, B trên mặt thoáng chất lỏng cách nhau [tex]5,4\lambda[/tex], bước sóng [tex]\lambda[/tex]
  a) Tính số điểm cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn
  b) Trung điểm O của AB dao động biên độ cực đại hay cực tiểu
  c) Tính số điểm cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn
  GIẢI:
  a) Áp dụng công thức, ta có: [tex]-\frac{AB}{\lambda}\leq k\leq \frac{AB}{\lambda}<=>-\frac{5,4 \lambda}{\lambda}\leq k\leq \frac{5,4 \lambda}{\lambda}<=>-5,4\leq k\leq 5,4[/tex]
  Vậy ta chọn các giá trị [tex]k[/tex] nguyên thỏa thì có [tex]11[/tex] giá trị thỏa mãn. Vậy có [tex]11[/tex] điểm cực đại trên đoạn nối hai nguồn
  b) Vì hai nguồn này là cùng pha, nên trung điểm luôn là điểm cực đại, tương ứng với bậc [tex]k=0[/tex]
  c) Áp dụng công thức, ta có: [tex]-\frac{AB}{\lambda}-\frac{1}{2}\leq k\leq \frac{AB}{\lambda}-\frac{1}{2}<=>-5,9\leq k\leq 4,9[/tex]
  Vậy, có [tex]09[/tex] giá trị [tex]k[/tex] thỏa mãn nên có [tex]09[/tex] cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn.
  4. Viết phương trình dao động tại một điểm bất kỳ
  PT.png
  Hai nguồn sóng kết hợp cùng tần số, cùng pha có phương trình [tex]u_A=u_B=acos(\omega t+\varphi)[/tex]. Xét điểm [tex]M[/tex] cách hai nguồn [tex]A,B[/tex] lần lượt một đoạn [tex]d_A=d_1[/tex] và [tex]d_B=d_2[/tex]. Phương trình dao động tại điểm [tex]M[/tex] có dạng:
  [tex]u_M=2aco[\frac{\pi}{\lambda}(d_2-d_1)]cos[\omega t-\frac{\pi}{\lambda}(d_2+d_1)][/tex]
  * Biên độ dao động tại [tex]M[/tex] sẽ được tính: [tex]2acos[\frac{\pi}{\lambda}(d_2-d_1)][/tex]
  5. Hiệu đường đi tại một điểm
  5.1. Công thức:
  [tex]d_2-d_1=k \lambda[/tex], trong đó [tex]k[/tex] là bậc của điểm ấy.
  - Công thức hiệu đường đi được ứng dụng để tìm tính chất tại một điểm bằng cách tính bậc [tex]k=\frac{d_2-d_1}{\lambda}[/tex], nếu:
  + [tex]k[/tex] là giá trị nguyên, ví dụ [tex]k=1;k=-3,...[/tex] thì điểm ấy là cực đại.
  + [tex]k[/tex] là giá trị bán nguyên, ví dụ [tex]k=-0,5;k=1,5,...[/tex] thì điểm ấy là cực tiểu
  5.2. Bài tập mẫu: Trên mặt thoáng chất lỏng, có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng phương, cùng tần số, có bước sóng [tex]2 (cm)[/tex].
  a) Xét điểm [tex]P[/tex] cách hai nguồn lần lượt một đoạn bằng [tex]5(cm)[/tex] và [tex]10(cm)[/tex] là cực đại hay cực tiểu?
  b) Xét điểm [tex]Q[/tex] cách hai nguồn lần lượt một đoạn bằng [tex]8(cm)[/tex] và [tex]6(cm)[/tex] là cực đại hay cực tiểu?
  GIẢI:
  a) Ta có: [tex]d_1=5(cm);d_2=10(cm)=>k_P=\frac{d_2-d_1}{\lambda}=2,5[/tex] => điểm [tex]P[/tex] là cực tiểu thứ 03
  b) Ta có: [tex]d_1=8(cm);d_2=6(cm)=>k_Q=\frac{d_2-d_1}{\lambda}=-1[/tex] => điểm [tex]Q[/tex] là cực đại bậc 01
  III. Bài tập thực hành
  Bài 01:
  Trên mặt thoáng chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp cùng phương, cùng tần số [tex]f=10 (Hz)[/tex], biên độ mỗi nguồn là [tex]1,5(mm)[/tex] . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là [tex]v=25(cm/s)[/tex]. Xét điểm [tex]M[/tex] cách hai nguồn lần lượt [tex]7,75(cm)[/tex] và [tex]4(cm)[/tex] sẽ có tính chất nào sau đây
  A. Dao động với biên độ cực tiểu, biên độ [tex]1,5(mm)[/tex]
  B. Dao động với biên độ cực đại, biên độ [tex]1,5(mm)[/tex]
  C. Dao động với biên độ cực đại, biên độ [tex]3,0(mm)[/tex]
  D. Dao động với biên độ cực tiểu, biên độ bằng [tex]0[/tex]
  Bài 02: Hai nguồn sóng kết hợp cùng phương, cùng tần số trên mặt nước với bước sóng [tex]\lambda[/tex], biên độ mỗi nguồn bằng [tex]3,0(mm)[/tex] Xét điểm [tex]P[/tex] cách hai nguồn một đọan lần lượt [tex]d_1=\frac{5}{8}\lambda[/tex] và [tex]d_2=\frac{\lambda}{2}[/tex] thì sẽ dao động với biên độ bao nhiêu?
  A. [tex]6,0(mm)[/tex]
  B. [tex]3\sqrt{2}(mm)[/tex]
  C. [tex]3,0(mm)[/tex]
  D. [tex]0(mm)[/tex]
  Bài 03: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước dao động cùng tần số, cùng phương, cùng pha, biên độ mỗi nguồn là [tex]0,5(mm)[/tex]. Hai nguồn cách nhau [tex]10(cm)[/tex], bước sóng giao thoa [tex]1,5(cm)[/tex]. Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, số điểm dao động với biên độ [tex]1,0(mm)[/tex] và biên độ [tex]0(mm)[/tex] lần lượt là:
  A. 14 điểm và 13 điểm
  B. 14 điểm và 14 điểm
  C. 13 điểm và 14 điểm
  D. 13 điểm và 13 điểm
  Bài 04: Trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp cùng phương, cừng pha, cùng tần số [tex]f(Hz)[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là [tex]v=1(m/s)[/tex]. Điểm [tex]M[/tex] trên mặt nước dao động với biên độ bằng [tex]0[/tex] cách hai nguồn lần lượt [tex]20,25(cm)[/tex] và [tex]6,25(cm)[/tex], biết rằng giữa [tex]M[/tex] và đường trung trực của đoạn nối hai nguồn còn có [tex]03[/tex] đường cực đại khác. Tần số dao động của hai nguồn bằng?
  A. [tex]50(Hz)[/tex]
  B. [tex]12,5(Hz)[/tex]
  C. [tex]25(Hz)[/tex]
  D. [tex]40(Hz)[/tex]
  Bài 05: Trên mặt thoáng chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp cùng phương, cùng pha và cùng tần số đặt tại hai điểm [tex]A[/tex] và [tex]B[/tex]. Hiện tượng giao thoa sóng thì đo được khoảng cách [tex]05[/tex] gợn lồi liên tiếp là [tex]4,5(cm)[/tex]. Gọi [tex]O[/tex] là trung điểm của [tex]AB[/tex]. Xét điểm [tex]N[/tex] cách điểm [tex]O[/tex] một đoạn [tex]ON=5,0625(cm)[/tex]. Hỏi, điểm [tex]N[/tex] có tính chất nào sau đây?
  A. Điểm [tex]N[/tex] dao động với biên độ cực đại, thuộc đường cực đại bậc [tex]5[/tex]
  B. Điểm [tex]N[/tex] dao động với biên độ cực tiểu, thuộc đường cực tiểu thứ [tex]4[/tex]
  C. Điểm [tex]N[/tex] dao động với biên độ cực tiểu, thuộc đường cực tiểu thứ [tex]5[/tex]
  D. Điểm [tex]N[/tex] dao động với biên độ cực đại, thuộc đường cực đại bậc [tex]4[/tex]
  ------------------------------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------------
  Chúc các em học tập tốt !
   
 2. Rosemary552001

  Rosemary552001 Quán quân Tài năng HMF 2018 Thành viên

  Bài viết:
  880
  Điểm thành tích:
  184
  Nơi ở:
  Quảng Ngãi

  @Bút Bi Xanh anh ơi, cho em hỏi khi tính số cực đại cực tiểu mình có cần xét trường hợp cùng pha, ngược pha hay vuông pha không ạ?
   
 3. Bút Bi Xanh

  Bút Bi Xanh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  581
  Điểm thành tích:
  126
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đức Linh - Bình Thuận

  Thực ra là có em. Nhưng đề thi dạng chuẩn cơ bản thì chỉ xét hai nguồn cùng pha thôi em. Các trường hợp hai nguồn ngược pha hay vuông pha thì nâng cao thôi, kỳ thi THPT giảm tải.
   
 4. luutrinhlamptnk@gmail.com

  luutrinhlamptnk@gmail.com Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  150
  Điểm thành tích:
  36

  Chương sóng thì phần này khó nhất hả anh
   
 5. Bút Bi Xanh

  Bút Bi Xanh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  581
  Điểm thành tích:
  126
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đức Linh - Bình Thuận

 6. MSG-MSUONG

  MSG-MSUONG Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  117
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  .,.

  a ơi cho em hỏi
  hình như đoạn này nếu như AB/ lam đa = k phải phải lấy từ k-1 phải ko ạ
   
 7. Bút Bi Xanh

  Bút Bi Xanh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  581
  Điểm thành tích:
  126
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đức Linh - Bình Thuận

  Không có quy luật trừ 1 hay cộng 1 gì hết em, quy luật là lấy số nguyên thôi
   
  hip2608MSG-MSUONG thích bài này.
 8. MSG-MSUONG

  MSG-MSUONG Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  117
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  .,.

  theo em thì công thức này không có bằng
   
 9. MSG-MSUONG

  MSG-MSUONG Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  117
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  .,.

  a xem lại giùm ạ
  e nghĩ ko có "=" mới đúng chứ
  upload_2018-11-4_20-16-18.png
   
  hip2608 thích bài này.
 10. Bút Bi Xanh

  Bút Bi Xanh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  581
  Điểm thành tích:
  126
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đức Linh - Bình Thuận

  Có dấu bằng em, anh sẽ chứng minh cho em có dấu bằng

  Bài toán: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước dao động cùng pha cách nhau 15 cm, giao thoa với bước sóng 5 cm. Tính số đường hyperbol cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn
  GIẢI
  gggggg.jpg
  Xem hình vẽ, ta có: [tex]OS_1=OS_2=7,5(cm)[/tex]
  * Hai cực đại liên tiếp cách nhau: [tex]\frac{\lambda}{2}=2,5(cm)[/tex]
  * Dựa vaò các số liệu trên, ta suy ra trên đoạn [tex]OS_1[/tex] ta chia làm 3 đoạn như hình vẽ trên, tức là có 3 đường. Riêng đường cực đại cuối cùng trùng với nguồn [tex]S_1[/tex]
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2021
  hip2608MSG-MSUONG thích bài này.
 11. MSG-MSUONG

  MSG-MSUONG Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  117
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  .,.

  vậy thì trên đoạn S1S2 chỉ có 5 điểm cực đại thôi chứ anh
  Tại S1 và S2 là 2 nguồn sao có thể cực đại được
   
 12. MSG-MSUONG

  MSG-MSUONG Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  117
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  .,.

  biên độ tại S1 và S2 : Us1 = Us2
  biên độ tại điểm cực đại : U= 2Us cos 2pi d/ lam đa, cực đại => cos=1 => U=2Us1=2US2
   
 13. gace87654321@gmail.com

  gace87654321@gmail.com Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  43
  Điểm thành tích:
  21

  xét trên đoạn thì có dấu = còn trên đường thì k lấy dấu =
   
  hip2608MSG-MSUONG thích bài này.
 14. MSG-MSUONG

  MSG-MSUONG Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  117
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  .,.

  là sao bạn
  đang xét trên đoạn nối 2 nguồn mà
   
 15. gace87654321@gmail.com

  gace87654321@gmail.com Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  43
  Điểm thành tích:
  21

  thì có nghĩa là có dấu bằng nhé
   
  MSG-MSUONG thích bài này.
 16. MSG-MSUONG

  MSG-MSUONG Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  117
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  .,.

  m hỏi bạn tại S1 và S2 có phải là điểm có biên độ cực đại ko
   
 17. MSG-MSUONG

  MSG-MSUONG Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  117
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  .,.

  xét theo vd của anh ấy
  +. Nếu có dấu "=" : [tex]-3\leq k\leq 3[/tex] => số cực đại là 7
  +. Nếu ko có "=" : -3<k<3 => số cực đại là 5
  .
   
 18. hip2608

  hip2608 Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  2,059
  Điểm thành tích:
  416
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Hanoi

  6 thôi chứ bạn, ko lấy điểm k = 0
   
  MSG-MSUONG thích bài này.
 19. MSG-MSUONG

  MSG-MSUONG Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  117
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Tĩnh
  Trường học/Cơ quan:
  .,.

  anh ấy hiểu sai í mik rồi
  mik hỏi về số điểm cực đại trên đoạn nối 2 nguồn
   
 20. Bút Bi Xanh

  Bút Bi Xanh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  581
  Điểm thành tích:
  126
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đức Linh - Bình Thuận

  Anh hiểu sai chỗ nào, đúng đấy em. Có lâý dấu bằng
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY