Hóa 12 Este-Lipit VDC

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Cho hỗn hợp E gồm 3 este đa chức,mạch hở X,Y và Z [tex](M_{X}< M_{Y}< M_{Z}< 248;n_{Z}=n_{X}+n_{Y})[/tex] đều được tạo thành từ axit và ancol,đều có mạch cacbon không phân nhánh.Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E thu được [tex]H_{2}O[/tex] và 64,68g [tex]CO_{2}[/tex].Xà phòng hóa hoàn toàn 0,2 mol E bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm 2 ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 55,88 gam hỗn hợp muối G.Cho F tác dụng với Na dư thu được 7,504 lít [tex]H_{2}[/tex].Đốt cháy toàn bộ G thu được [tex]K_{2}CO_{3},H_{2}O[/tex] và 14,74 gam [tex]CO_{2}[/tex].Phần trăm khối lượng este có số mol lớn nhất trong E gần nhất với :
A.45%___________________B.50%___________________C.55%_______________________D.60%
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
240722344_842119320000764_3223322404814802323_n.jpg

238649189_3088928904699618_1504934510482599507_n.png

240450876_547500176461982_4116827696356292313_n.jpg
Chỗ nP và nK đặt x, y BT H: 4y=0,4=> y=0,1 chứ nhỉ, sao ra 0,05 bạn nhỉ và CTHH của Y và Z của bạn là ntn nhỉ? Nếu Y và Z chỉ có 1-C6H5 thì ancol phải là C4 mà theo đề ancol C4>74 í mình cứ nhọc nhằn chỗ này. bạn giải thích giúp mình nhé. Mình cảm ơn.
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Chỗ nP và nK đặt x, y BT H: 4y=0,4=> y=0,1 chứ nhỉ, sao ra 0,05 bạn nhỉ và CTHH của Y và Z của bạn là ntn nhỉ? Nếu Y và Z chỉ có 1-C6H5 thì ancol phải là C4 mà theo đề ancol C4>74 í mình cứ nhọc nhằn chỗ này. bạn giải thích giúp mình nhé. Mình cảm ơn.
[tex]m_{H_{2}}=n_{OH}=34,5-33,3=1,2^{mol}\rightarrow T:C_{3}H_{5}(OH)_{3}:0,4^{mol}[/tex]
[tex]\rightarrow E: \left\{\begin{matrix} C:3,1125^{mol} & \\ H_{2}:2,075^{mol} & \\ O_{2}:1,2^{mol} & \end{matrix}\right.\overset{DDH}{\rightarrow}\left\{\begin{matrix} HCOONa:a^{mol}\\C_{2}H_{3}COONa:b^{mol} \\ CH_{2}:c^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow \left\{\begin{matrix} 68a+94b+14c=91,1(BTKL)\\a+b=1,2 \\ a+2b+c=1,9125(BaoToanC) \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\rightarrow \left\{\begin{matrix} HCOONa:0,9625^{mol}\\C_{2}H_{3}COOH :0,2375 ^{mol} \\ CH2:0,2375^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow \left\{\begin{matrix} HCOONa:0,9625^{mol}\\C_{3}H_{5}COONa:0,2375^{mol} \end{matrix}\right.[/tex]
Mà [tex]n_{X}=0,75n_{E}\rightarrow n_{X}=0,3^{mol}\rightarrow X: (HCOO)_{3}C_{3}H_{5}:0,3 ^{mol}[/tex]
[tex]\rightarrow n_{Y}+n_{Z}=0,1^{mol}[/tex]
Đến đây để ghép Y,Z ta có 2 cách.
Cách 1: Xét 2 trường hợp của Y : [tex]Y: (HCOO)(C_{3}H_{5}COO)_{2}C_{3}H_{5}[/tex] hoặc [tex]Y:(HCOO)_{2}(C_{3}H_{5}COO)C_{3}H_{5}[/tex]
Cách 2: Sử dụng chức năng table trên máy tính Casio
Gọi số gốc HCOO trong Y là n
Ta có phương trình : [tex]n_{Y}+n_{Z}=\frac{0,0625}{n}+\frac{0,2375-(3-n).\frac{0,0625}{n}}{3}[/tex]
Nhập biểu thức trên vào máy,Start=1 ;End=3,Stept =1
Máy tính sẽ hiện 3 giá trị View attachment 184850
nên ta có 3 trường hợp n=1,2,3 thì nX+nY =0,1
Xét từng trường hợp (chú ý điều kiện phần trăm khối lượng Z trong hỗn hợp E lớn hơn 15% )
ta được [tex]Y:(HCOO)_{2}(C_{3}H_{5}COO)C_{3}H_{5}[/tex] [tex]\rightarrow[/tex] Chọn A

Bạn ơi sao bạn => X là (HCOO)3C3H5 liền được v bạn vì X có thể là (HCOO)2(C3H5COO)C3H5 í, mình tính ra CT nhưng tới bước chọn X, Y, Z thì không biết xét s cho nhanh í bạn? Bạn giúp mình chỗ xét X và Y với nhé. Mình cảm ơn
@Ếch đáng iuuu
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Bạn ơi sao bạn => X là (HCOO)3C3H5 liền được v bạn vì X có thể là (HCOO)2(C3H5COO)C3H5 í, mình tính ra CT nhưng tới bước chọn X, Y, Z thì không biết xét s cho nhanh í bạn? Bạn giúp mình chỗ xét X và Y với nhé. Mình cảm ơn
@Ếch đáng iuuu
Mình ghi rõ là xét 2 trường hợp rồi loại mà bạn.
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Mình ghi rõ là xét 2 trường hợp rồi loại mà bạn.
Bạn xét như thế nào v bạn, trước khi mình hỏi mình đọc kĩ bài giải của bạn rồi í, nhưng mình không biết bạn xét ntn để chọn (HCOO)3C3H5 vì dựa vào số mol 0,3 và tỉ lệ % >15% mình không biết làm thế nào chọn í bạn. Mình cảm ơn.
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Bạn xét như thế nào v bạn, trước khi mình hỏi mình đọc kĩ bài giải của bạn rồi í, nhưng mình không biết bạn xét ntn để chọn (HCOO)3C3H5 vì dựa vào số mol 0,3 và tỉ lệ % >15% mình không biết làm thế nào chọn í bạn. Mình cảm ơn.
Biết phần trăm khối lượng Z trong hỗn hợp E lớn hơn 15%.
Dựa vào đây để loại nha bạn;tính %mZ của từng TH ra thôi.
 
Last edited:

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
[tex]BTKL: m+\frac{224.m}{493.32}.56=2m-15,96+11,64+ \frac{224.m}{493.32}[/tex]
[tex]\Rightarrow m=19,72g\rightarrow \left\{\begin{matrix} C:0,78^{mol}\\H_{2}:0,7^{mol} \\ O_{2}:0,28^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow Z:23,48g :\left\{\begin{matrix} COOK:0,28^{mol}\\H:0,24 ^{mol} \\ \end{matrix}\right. \rightarrow \left\{\begin{matrix} (COOK)_{2} :0,02^{mol}\\HCOOK:0,24^{mol} \\ \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\rightarrow Y:\left\{\begin{matrix} C:0,5^{mol}\\H2:0,72^{mol} \\ O:0,28^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow \left\{\begin{matrix} C_{3}H_{4}(OH)_{2}:0,06^{mol}\\ C_{2}H_{5}OH:0,16^{mol} \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\rightarrow E:\left\{\begin{matrix} (HCOO)_{2}C_{3}H_{6}:0,06^{mol}\\ HCOOC_{2}H_{5}:0,12^{mol} \\(COOC_{2}H_{5})_{2} :0,02^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow Khoanh D[/tex]

Chỗ hh Y bạn => nC, nH, nO sao bạn suy ra liền CTHH của 2 ancol v bạn, mình biết là theo kinh nghiệm của bạn nhưng bạn có thể chia sẽ cách đặt hay tính như thế nào để ra được như vậy theo kinh nghiệm của bạn không bạn ơi. Mình cảm ơn.
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Chỗ hh Y bạn => nC, nH, nO sao bạn suy ra liền CTHH của 2 ancol v bạn, mình biết là theo kinh nghiệm của bạn nhưng bạn có thể chia sẽ cách đặt hay tính như thế nào để ra được như vậy theo kinh nghiệm của bạn không bạn ơi. Mình cảm ơn.
Bạn cứ mặc định 2 ancol là C2H5OH với C2H4(OH)2 thoi,giải ra số mol đẹp thì 90% là đúng
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Bạn cứ mặc định 2 ancol là C2H5OH với C2H4(OH)2 thoi,giải ra số mol đẹp thì 90% là đúng
Bạn ơi chỗ 2 CT ancol nếu BT C và O thì đúng nhưng BT H thì không đúng, nH2=0,72 => nH=1,44 nhưng nH trong 2 ancol của bạn là 1,32 mình không biết là tại s lại bị lệch nv nhỉ. Mình cảm ơn.
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Bạn ơi chỗ 2 CT ancol nếu BT C và O thì đúng nhưng BT H thì không đúng, nH2=0,72 => nH=1,44 nhưng nH trong 2 ancol của bạn là 1,32 mình không biết là tại s lại bị lệch nv nhỉ. Mình cảm ơn.
Bạn cứ mặc định 2 ancol là C2H5OH với C2H4(OH)2 thoi,giải ra số mol đẹp thì 90% là đúng
[tex]BTKL: m+\frac{224.m}{493.32}.56=2m-15,96+11,64+ \frac{224.m}{493.32}[/tex]
[tex]\Rightarrow m=19,72g\rightarrow \left\{\begin{matrix} C:0,78^{mol}\\H_{2}:0,7^{mol} \\ O_{2}:0,28^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow Z:23,48g :\left\{\begin{matrix} COOK:0,28^{mol}\\H:0,24 ^{mol} \\ \end{matrix}\right. \rightarrow \left\{\begin{matrix} (COOK)_{2} :0,02^{mol}\\HCOOK:0,24^{mol} \\ \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\rightarrow Y:\left\{\begin{matrix} C:0,5^{mol}\\H2:0,72^{mol} \\ O:0,28^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow \left\{\begin{matrix} C_{3}H_{6}(OH)_{2}:0,06^{mol}\\ C_{2}H_{5}OH:0,16^{mol} \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\rightarrow E:\left\{\begin{matrix} (HCOO)_{2}C_{3}H_{6}:0,06^{mol}\\ HCOOC_{2}H_{5}:0,12^{mol} \\(COOC_{2}H_{5})_{2} :0,02^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow Khoanh D[/tex]
Sr,hôm ấy mình gõ lộn C3H6(OH)2 thành C3H4(OH)2 á,mình đã sửa lại rồi nhé,kết quả bên dưới không bị sai đâu bạn.
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
[Chuyên Lam Sơn(lần 3)_2020]Hỗn hợp E gồm một đieste X (chỉ tạo thành từ một ancol duy nhất) và một axit Y đơn chức; X và Y đều mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn a mol E, thu được 0,26 mol CO2 và 0,19 mol H2O. Mặt khác, xà phòng hóa hết 22,96 gam E bằng 120 gam dung dịch KOH 14% rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được phần hơi Z có chứa chất hữu cơ T. Dẫn toàn bộ Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 109,58 gam đồng thời thoát ra 10,08 lít khí H2. Biết tỉ khối của T so với H2 nhỏ hơn 23. Số nguyên tử H trong phân tử X là.
A. 8______________________. B. 12. ________________________C. 10.__________________ D. 14.

Mình biết câu này bạn giải rồi nhưng mình có thêm 1 cách khác nên viết cho mn tham khảo
- M ancol<46=> CH3OH
- Theo đề bài ta có thể qui đổi về dạng đơn giản nhất: C2H3COOH x mol, CH2 y mol, C2H2(COOCH3)2 z mol
- Ta có: 72x + 14y + 144z= 22,96
[tex]\frac{CO2}{H2O}=\frac{3x+y+6z}{2x+y+4z}=\frac{0,26}{0,19}[/tex]
32.2z + 18x(mH2O tạo ra từ ax) + 103,2 (mH2O trong KOH) =109,58 + mH2
=> x=0,12, y=0,2, z=0,08
=> Ghép CTHH : C3H5COOH 0,12, C3H4(COOCH3)2 0,08
=> Có 10H trong X
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Đặt [tex]n_{NaOH(pu)}=a^{mol}[/tex]
[tex]BToan O :n_{H_{2}O(dotF)}=2.(0,5a+0,265-0,2)[/tex]
[tex]BTKL: 15,94+1,25a.40=19,68+2.2.(0,5a+0,265-0,2)+0,2.12+16a\rightarrow a=0,2^{mol}[/tex]
Có [tex]n_{O(trongF)}=n_{C(trongF)}\rightarrow F:\left\{\begin{matrix} CH_{3}OH:0,06^{mol}\\C_{2}H_{4}(OH)_{2}:0,07^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow G: \left\{\begin{matrix} R_{1}(COONa)_{2}:0,03^{mol}\\R_{2}COONa:0,14^{mol} \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\rightarrow 3M_{R_{1}}+14M_{R_{2}}=428\rightarrow M_{R_{2}}=\frac{428-14M_{R_{1}}}{3}[/tex]
Sử dụng Table cho R1 chạy từ 1 đến 45 ta được cặp [tex]R_{1}=26;R_{2}=25[/tex]
[tex]\rightarrow G:\left\{\begin{matrix} C_{2}HCOONa:0,14^{mol}\\C_{2}H_{2}(COONa)_{2}:0,03^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow Khoanh B[/tex] (Chú ý NaOH dư trong G )

Phương pháp Table là gì vậy bạn. Mình cảm ơn
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
X là este mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic hai chức và một ancol đơn chức. Y, Z là hai ancol đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 7,728 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 4,86 gam nước. Mặc khác, đun nóng 5,7
gam hỗn hợp E trên cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa 2 ancol Y, Z có khối lượng 4,1 gam. Phần trăm khối lượng X có trong E là
A. 57,89%._______________________ B. 60,35%. ____________________C. 61,40%.__________________________ D. 62,28%

Bạn ơi bài này bạn giải như thế nào vậy bạn? Mình không thấy lời giải í. Mình cảm ơn
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Nay rảnh mới có time gõ 1 bài :D
[BOOKGOL lần 8-2022]Cho m gam hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z mạch hở (X, Y đơn chức; Z hai chức, [tex]M_{X}< M_{Y}< M_{Z}[/tex] ) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm ba muối của axit cacboxylic đơn chức và 0,08 mol hỗn hợp G gồm các ancol no có khối lượng là 4,04 gam. Đốt cháy hoàn toàn F thu được [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex], 2,464 lít [tex]CO_{2}[/tex] và [tex]H_{2}O[/tex] . Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 7,168 lít khí [tex]O_{2}[/tex] thu được 4,68 gam [tex]H_{2}O[/tex]. Phần trăm số mol của Y trong E có giá trị gần nhất với
A.13% B.12% C.11% D.15%
 
Last edited:

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,922
241
18
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Nay rảnh mới có time gõ 1 bài :D
[BOOKGOL lần 8-2022]
Cho m gam hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z mạch hở (X, Y đơn chức; Z hai chức, [tex]M_{X}< M_{Y}< M_{Z}[/tex] ) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm ba muối của axit cacboxylic đơn chức và 0,08 mol hỗn hợp G gồm các ancol no có khối lượng là 4,04 gam. Đốt cháy hoàn toàn F thu được [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex], 2,464 lít [tex]CO_{2}[/tex] và [tex]H_{2}O[/tex] . Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 7,168 lít khí [tex]O_{2}[/tex] thu được 4,68 gam [tex]H_{2}O[/tex]. Phần trăm số mol của Y trong E có giá trị gần nhất với
A.13% B.12% C.11% D.15%
T tính ra 3 ancol này đúng không @Ếch đáng iuuu
CH3OH : 0,02
C2H5OH : 0,02
C2H4(OH)2 : 0,04

Tính mol este không cái nào ra đáp án là sao nhỉ ?
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,922
241
18
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,421
2,817
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Quy đổi ancol ,tính ra : CH2 : 0,14 ; H2 : 0,08 ; O : 0,12
=> ancol đơn : 0,04 ; ancol hai chức : 0,04
=> Có C2H4(OH)2 với CH3OH, còn cái ancol kia thì ... =)))
C3H8O2 thì sao =)) mình nghĩ nên dựa vào muối vì nó giới hạn 3 muối, từ đó luận ra ancol :V
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Nay rảnh mới có time gõ 1 bài :D
[BOOKGOL lần 8-2022]
Cho m gam hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z mạch hở (X, Y đơn chức; Z hai chức, [tex]M_{X}< M_{Y}< M_{Z}[/tex] ) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm ba muối của axit cacboxylic đơn chức và 0,08 mol hỗn hợp G gồm các ancol no có khối lượng là 4,04 gam. Đốt cháy hoàn toàn F thu được [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex], 2,464 lít [tex]CO_{2}[/tex] và [tex]H_{2}O[/tex] . Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 7,168 lít khí [tex]O_{2}[/tex] thu được 4,68 gam [tex]H_{2}O[/tex]. Phần trăm số mol của Y trong E có giá trị gần nhất với
A.13% B.12% C.11% D.15%

upload_2022-1-6_20-16-57.png
[tex]\left\{\begin{matrix} (HCOO)_{2}C_{2}H_{4}:0,04^{mol}\\C_{2}H_{3}COOC_{3}H_{7}:0,01^{mol} \\ CH_{3}COOCH_{3}:0,03^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow A[/tex]
 
Top Bottom